รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN0707 ] 184 บ้านเหล้า
[ STN0707 ] GD_ID.197 บ้านทุ่งใหญ่ (ครอบคลุม)
[ STN0707 ] GD_ID.197 บ้านสะพานยาว (ครอบคลุม)
[ STN0707 ] GD_ID.197 บ้านสวนตูล (ครอบคลุม)
[ STN0707 ] GD_ID.197 บ้านชายทะเล (ครอบคลุม)
[ STN1026 ] 106 บ้านโฮ๊ะ
[ STN1797 ] 218 บ้านไม้เสียบ*
[ STN1797 ] บ้านทุ่งใหญ่ (ครอบคลุม)
[ STN1797 ] บ้านท่าไทร (ครอบคลุม)
[ STN1799 ] 189 บ้านควนเนียง*
[ STN1799 ] บ้านทุ่งลุง (ครอบคลุม)
[ STN1799 ] บ้านคลองตง (ครอบคลุม)
[ STN1799 ] บ้านปลักเด (ครอบคลุม)
[ STN1800 ] 115 บ้านสองพี่น้อง*
[ STN1800 ] บ้านท่าโพธิ์ตก (ครอบคลุม)
[ STN1716 ] 107 บ้านวังหอน
[ STN0291 ] 128 บ้านเหนือคลอง