รายชื่อสถานี กำลังเตือนภัย
[ STN1800 ] 115 บ้านสองพี่น้อง*
[ STN1800 ] บ้านท่าโพธิ์ตก (ครอบคลุม)
[ STN1026 ] 106 บ้านโฮ๊ะ