เลือกวันที่ ต้องการดูข้อมูล ฝนรายวัน :   

ฝน 12 ชม. สูงสุด
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด 1798 สถานี วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1,670.5 2,221.0 20.00 N/A N/A
2 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 129.0 188.5 24.00 N/A N/A
3 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.5 122.5 148.0 25.60 2.14 N/A
4 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 111.0 127.0 22.60 0.86 72.6
5 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 90.0 126.5 26.10 N/A 100.0
6 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 88.5 93.0 24.80 N/A 67.0
7 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 88.0 94.5 22.20 N/A 0.7
8 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี สทภ. 6 C 0.0 83.5 118.5 25.80 N/A 78.0
9 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 83.5 84.5 28.30 6.59 N/A
10 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก สทภ. 6 C 0.0 79.0 110.0 25.80 N/A 78.1
11 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 77.5 86.0 0.00 N/A 0.0
12 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.5 77.5 113.5 25.80 N/A 77.3
13 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 72.5 76.0 24.60 N/A 70.7
14 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 63.5 66.0 21.60 N/A 11.6
15 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.5 62.5 64.5 21.30 0.00 77.8
16 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 61.0 61.5 25.40 N/A 62.7
17 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 60.5 83.5 32.60 N/A 0.4
18 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 59.5 132.5 26.60 N/A N/A
19 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 58.0 59.5 22.30 N/A 39.3
20 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 58.0 61.5 23.40 0.03 51.7
21 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 57.0 57.5 26.60 N/A 7.0
22 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 54.0 54.5 25.50 7.13 N/A
23 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 54.0 64.0 32.30 N/A 72.7
24 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 52.5 54.5 23.10 N/A N/A
25 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.5 52.5 79.0 24.90 N/A 76.9
26 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 51.5 56.5 18.70 5.66 N/A
27 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.5 51.5 52.5 27.80 N/A N/A
28 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 4.5 50.5 58.0 19.40 0.00 65.0
29 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 50.5 53.0 19.00 0.00 69.1
30 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 49.0 50.5 23.00 0.00 N/A
31 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 48.5 49.5 23.50 N/A 0.0
32 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก สทภ. 6 C 0.0 48.5 85.0 25.60 N/A 77.6
33 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 48.0 168.5 -99.90 0.06 N/A
34 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 47.5 59.0 23.00 N/A N/A
35 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 46.5 47.0 23.70 0.00 66.4
36 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 46.0 46.0 19.60 N/A N/A
37 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 46.0 55.0 21.20 6.00 60.4
38 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 46.0 60.0 18.50 0.00 N/A
39 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 46.0 60.5 22.30 4.86 N/A
40 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 45.5 57.0 24.30 0.00 69.4
41 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 44.5 50.0 20.40 0.00 76.6
42 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 44.0 46.0 23.60 N/A 62.9
43 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 2.0 44.0 53.0 25.30 0.28 88.7
44 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 43.5 70.0 26.40 0.08 70.5
45 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 1.0 43.0 49.5 20.80 N/A N/A
46 STN0258 บ้านเมืองน้อย เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 43.0 45.5 28.50 N/A 63.3
47 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 43.0 48.0 24.90 0.00 66.2
48 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 43.0 46.5 24.90 4.81 63.9
49 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 42.5 46.5 25.50 0.09 74.2
50 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 41.5 43.0 26.40 N/A 77.8
51 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 41.5 49.0 19.80 N/A 1.1
52 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 41.5 55.5 -99.90 0.00 N/A
53 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 41.0 71.5 24.60 0.00 31.7
54 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 40.5 50.0 20.70 N/A 89.1
55 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 40.0 40.0 17.70 N/A 18.4
56 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 40.0 42.0 32.30 N/A N/A
57 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 40.0 43.0 21.60 N/A 69.5
58 STN1386 บ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 40.0 40.5 23.40 N/A 77.2
59 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 39.0 48.0 24.50 0.02 N/A
60 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 38.5 39.0 22.80 0.00 N/A
61 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 38.5 47.0 23.50 N/A 51.8
62 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 38.5 49.5 24.90 0.10 83.2
63 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 38.0 44.0 26.40 N/A N/A
64 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.5 38.0 70.5 29.80 0.00 0.0
65 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 38.0 39.5 21.90 N/A N/A
66 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 38.0 46.0 24.80 N/A 75.0
67 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 38.0 38.0 21.90 0.00 N/A
68 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 37.5 49.5 24.10 N/A 76.6
69 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 37.5 105.0 26.60 N/A 100.0
70 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 37.5 44.5 18.30 0.00 70.8
71 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 36.5 42.0 22.50 N/A 15.0
72 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 36.0 1.0 20.80 N/A 90.7
73 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 36.0 36.0 25.10 N/A 8.6
74 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 36.0 38.0 17.30 N/A 41.5
75 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 35.5 36.0 24.00 0.00 N/A
76 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 35.5 40.5 19.10 N/A 58.1
77 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 35.5 35.5 23.40 N/A 0.0
78 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 35.0 44.5 20.30 N/A 0.7
79 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 35.0 56.0 25.30 N/A 74.6
80 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 34.5 34.5 24.60 0.10 26.4
81 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 34.5 51.5 23.10 N/A 59.6
82 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 34.5 41.5 0.00 N/A N/A
83 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 34.0 34.5 23.50 N/A 76.7
84 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 33.0 34.5 24.60 N/A 64.9
85 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 33.0 33.0 22.30 0.03 N/A
86 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 32.5 37.0 26.00 0.02 N/A
87 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา สทภ. 6 E 0.5 32.5 48.5 25.60 N/A 77.3
88 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 1.5 32.5 52.5 0.00 0.00 0.0
89 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 32.5 32.5 21.30 N/A 67.1
90 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 2.5 32.5 35.5 22.80 N/A 1.8
91 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 32.0 39.5 22.70 N/A 77.9
92 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 32.0 38.5 22.30 N/A 72.1
93 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 31.5 34.5 25.10 N/A 61.7
94 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 1.0 31.5 42.5 25.30 N/A 100.0
95 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 31.5 35.5 23.90 N/A 89.8
96 STN1498 บ้านดอนทราย* ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 31.0 32.0 26.20 1.08 N/A
97 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 31.0 31.0 21.30 2.60 47.1
98 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 31.0 37.0 25.80 N/A N/A
99 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 31.0 38.0 24.30 N/A 78.0
100 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 31.0 33.0 20.50 0.00 65.6
101 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 30.5 37.5 21.60 0.03 72.0
102 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 30.0 38.0 23.50 0.09 N/A
103 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 30.0 31.0 19.10 N/A N/A
104 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 30.0 40.0 22.60 N/A N/A
105 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 30.0 35.0 35.00 0.00 N/A
106 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 30.0 47.0 28.10 N/A 0.0
107 STN1537 บ้านแสนขัน* บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 30.0 36.5 23.70 5.17 N/A
108 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 30.0 43.5 -99.90 N/A N/A
109 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 30.0 47.5 21.30 0.05 N/A
110 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 30.0 32.0 24.50 N/A 72.4
111 STN0407 บ้านเสาแดง แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 30.0 32.5 20.30 N/A N/A
112 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 29.5 30.5 22.10 N/A N/A
113 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 29.0 31.0 21.70 N/A N/A
114 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 29.0 34.0 26.30 N/A N/A
115 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 29.0 44.5 25.30 N/A 76.3
116 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 29.0 33.5 24.40 N/A 77.7
117 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 28.5 29.0 22.20 N/A N/A
118 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 28.5 38.5 25.30 N/A 60.4
119 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 28.5 31.5 26.00 1.98 N/A
120 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 28.0 28.0 21.40 0.06 23.6
121 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 28.0 38.0 24.10 N/A N/A
122 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 28.0 35.0 24.40 1.21 N/A
123 STN0934 บ้านหนองป่าแขม* แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 2.5 28.0 36.5 25.90 0.92 0.0
124 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 28.0 30.5 24.80 N/A N/A
125 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 27.5 36.0 25.30 N/A 0.7
126 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 27.5 42.0 0.00 0.00 0.0
127 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 27.0 37.0 19.80 N/A 0.0
128 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 27.0 43.0 28.00 N/A N/A
129 STN0595 บ้านหาดส้มป่อย แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 27.0 40.0 2.00 N/A 89.4
130 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 27.0 30.0 22.50 N/A N/A
131 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 27.0 30.5 42.80 N/A 62.7
132 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 27.0 28.5 24.30 0.00 0.0
133 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 26.5 77.5 27.20 N/A N/A
134 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 26.5 42.0 24.10 N/A N/A
135 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 26.0 36.0 20.50 0.05 N/A
136 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 26.0 27.5 22.50 N/A N/A
137 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 26.0 31.0 23.40 0.00 N/A
138 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 26.0 30.5 24.60 N/A 71.7
139 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง* แม่ตีบ งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 26.0 29.5 25.00 N/A N/A
140 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 26.0 28.0 23.00 N/A 87.2
141 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.5 26.0 37.0 25.30 N/A 72.3
142 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 25.5 29.0 23.60 0.00 76.1
143 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 25.5 32.0 23.40 N/A N/A
144 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 25.5 28.0 24.50 N/A 70.7
145 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 25.5 28.0 -99.90 0.00 N/A
146 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 25.5 25.5 24.30 0.06 74.0
147 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 25.5 26.5 24.80 N/A N/A
148 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 25.5 31.5 23.70 0.04 N/A
149 STN0366 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 25.0 40.0 25.70 N/A N/A
150 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 25.0 33.0 24.00 0.00 N/A
151 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 25.0 31.0 21.40 N/A 96.9
152 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 25.0 30.5 22.30 N/A N/A
153 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 25.0 28.5 20.90 N/A N/A
154 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 24.5 28.5 22.10 N/A N/A
155 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 24.5 25.5 19.40 N/A 89.4
156 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 24.5 27.5 21.30 N/A 76.8
157 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 24.5 39.0 23.10 0.00 51.3
158 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 24.5 36.5 22.70 N/A 0.0
159 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 24.5 42.5 20.30 0.03 N/A
160 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 24.5 25.5 21.40 N/A N/A
161 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 24.5 27.5 23.20 N/A N/A
162 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 24.5 31.0 23.40 N/A 72.6
163 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 24.5 32.0 21.80 N/A 76.1
164 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 24.5 36.0 26.20 0.76 75.4
165 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 24.0 29.5 20.80 N/A 78.1
166 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 24.0 43.0 0.00 N/A 0.0
167 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 24.0 29.5 25.00 N/A 76.5
168 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 24.0 27.5 23.70 N/A N/A
169 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 24.0 39.5 22.20 N/A 1.6
170 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 24.0 29.0 21.40 N/A N/A
171 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 24.0 47.0 24.90 N/A 81.6
172 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 23.5 32.5 0.00 N/A 0.0
173 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 23.5 26.0 0.00 0.00 N/A
174 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 23.5 41.0 22.30 1.16 0.0
175 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 23.5 55.0 21.80 N/A 19.6
176 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 23.5 45.5 23.70 N/A 75.7
177 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 23.5 28.0 21.30 N/A 74.6
178 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 23.5 26.5 22.20 N/A N/A
179 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 23.5 26.0 26.30 N/A 3.4
180 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.5 23.0 25.0 22.70 N/A 68.3
181 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.5 23.0 23.0 21.20 N/A N/A
182 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 23.0 25.5 23.60 0.00 77.8
183 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 23.0 26.0 21.70 0.04 N/A
184 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 22.5 27.5 25.50 N/A N/A
185 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 22.5 24.0 20.40 0.00 93.3
186 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 22.5 29.5 0.00 0.00 0.0
187 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 22.5 24.0 24.40 N/A N/A
188 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 22.5 23.5 0.00 N/A 0.0
189 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 22.5 27.5 23.00 N/A 0.0
190 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 22.0 27.5 23.40 N/A 59.6
191 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 22.0 22.5 21.20 N/A 60.5
192 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 2.0 22.0 23.5 21.70 0.00 N/A
193 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 22.0 29.0 23.90 0.00 N/A
194 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 22.0 49.0 23.10 N/A 36.7
195 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 22.0 35.5 22.60 4.11 0.0
196 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 21.5 26.5 22.60 0.76 N/A
197 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 21.5 34.0 23.40 N/A N/A
198 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 21.5 27.5 24.00 N/A 71.9
199 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 21.5 42.0 24.00 N/A 42.0
200 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 21.5 21.5 25.80 N/A 94.8
201 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 1.0 21.0 30.0 22.80 N/A N/A
202 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 21.0 21.5 23.10 N/A N/A
203 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 21.0 22.5 18.50 N/A N/A
204 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 1.5 21.0 32.5 22.20 0.84 N/A
205 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 21.0 32.5 24.00 N/A 88.7
206 STN0037 บ้านสันต้นม่วง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 21.0 21.0 23.10 N/A 7.4
207 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 20.5 29.5 23.40 N/A 75.5
208 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 20.5 25.0 30.00 N/A 76.1
209 STN1427 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 20.5 51.0 -99.90 N/A N/A
210 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 20.5 39.0 27.20 N/A 81.6
211 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 20.5 27.5 24.00 1.19 N/A
212 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 20.5 40.0 24.00 1.14 N/A
213 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 20.5 23.5 24.40 0.06 6.5
214 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 20.5 31.5 31.10 N/A 44.4
215 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 20.5 41.5 21.00 N/A N/A
216 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 20.5 24.5 29.70 N/A 69.8
217 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 20.5 49.5 22.30 N/A 71.0
218 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 20.0 28.0 22.50 N/A 65.5
219 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 20.0 24.0 24.60 N/A 4.2
220 STN0124 บ้านดงใหม่ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 20.0 23.0 19.90 N/A N/A
221 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 20.0 21.0 23.20 0.00 N/A
222 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 20.0 22.5 16.10 0.00 N/A
223 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 20.0 20.5 25.10 N/A 52.8
224 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 20.0 33.5 20.40 0.03 60.4
225 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 20.0 30.5 19.30 0.00 N/A
226 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 19.5 30.5 19.60 N/A N/A
227 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 19.5 21.0 22.10 N/A N/A
228 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 19.5 29.5 23.20 N/A N/A
229 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 19.5 19.5 17.80 N/A N/A
230 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 19.5 25.5 22.50 N/A N/A
231 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 19.5 37.5 26.20 0.00 N/A
232 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 19.5 26.5 19.10 0.01 71.3
233 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 19.0 38.5 68.70 N/A N/A
234 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 19.0 32.5 24.10 N/A N/A
235 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 19.0 26.5 22.80 N/A N/A
236 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 19.0 22.0 28.60 N/A 65.8
237 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 18.5 25.0 19.40 0.06 N/A
238 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 18.5 20.0 96.10 2.65 0.0
239 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 18.5 19.5 21.60 N/A N/A
240 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 18.5 67.0 23.90 N/A 46.6
241 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.5 18.5 29.0 24.80 N/A 100.0
242 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 18.5 18.5 33.50 4.81 N/A
243 STN0328 บ้านโป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 18.5 19.0 21.70 0.00 N/A
244 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 1.5 18.5 19.5 18.60 N/A 89.0
245 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 18.5 36.0 -99.90 N/A N/A
246 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 18.5 24.5 21.00 1.31 N/A
247 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 18.5 21.5 21.20 N/A 78.2
248 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 18.5 19.5 21.20 N/A 78.0
249 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 18.5 24.5 22.80 N/A N/A
250 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 18.5 18.5 24.90 N/A 3.2
251 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 18.0 39.0 23.60 0.00 72.0
252 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 18.0 41.0 -99.90 0.00 0.0
253 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 18.0 29.0 23.20 N/A 90.1
254 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 18.0 24.5 26.20 N/A N/A
255 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 18.0 21.0 -99.90 N/A 91.7
256 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 18.0 22.5 25.00 N/A N/A
257 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 18.0 44.0 -99.90 134.98 N/A
258 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 17.5 19.0 24.40 0.00 76.1
259 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 17.5 24.5 23.90 N/A 57.3
260 STN0530 บ้านห้วยมะกอก สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 17.5 20.5 29.60 0.00 N/A
261 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 17.5 26.0 21.70 N/A N/A
262 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 17.5 18.0 21.80 N/A N/A
263 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 17.5 21.5 0.00 N/A 0.0
264 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 17.5 22.0 22.20 0.10 N/A
265 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 17.5 36.5 25.70 N/A N/A
266 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 17.5 19.0 23.00 8.83 N/A
267 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 17.5 18.5 18.50 0.08 74.4
268 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 17.0 20.0 22.80 0.00 76.6
269 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 17.0 27.5 25.30 N/A 62.4
270 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 17.0 22.5 23.10 N/A N/A
271 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 17.0 50.5 -99.90 N/A N/A
272 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 17.0 34.5 24.30 N/A 80.0
273 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 17.0 22.0 24.00 N/A N/A
274 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 17.0 21.0 22.50 N/A N/A
275 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 16.5 24.0 18.50 0.01 N/A
276 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 16.5 20.0 26.20 N/A 77.1
277 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 16.5 45.0 23.00 N/A 0.0
278 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 16.5 18.0 23.50 N/A 69.4
279 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 16.5 20.0 17.80 N/A N/A
280 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 16.5 18.0 22.20 N/A N/A
281 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 16.0 23.5 22.50 0.00 N/A
282 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สทภ. 6 E 0.0 16.0 78.0 26.40 N/A 100.0
283 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 16.0 16.0 21.80 N/A N/A
284 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 16.0 32.0 25.80 N/A 76.4
285 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 16.0 17.5 27.20 0.04 N/A
286 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 16.0 24.5 0.00 N/A 0.0
287 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 16.0 36.0 36.80 N/A 77.3
288 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 16.0 43.5 22.70 N/A N/A
289 STN0839 บ้านไหล่ท่า* แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 16.0 26.0 24.90 0.94 N/A
290 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 16.0 51.5 23.90 0.00 N/A
291 STN0841 บ้านแม่หาด* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 16.0 16.5 -99.90 1.03 N/A
292 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 16.0 21.5 25.80 N/A 69.7
293 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 16.0 18.5 23.10 7.76 2.2
294 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 15.5 15.5 15.00 N/A N/A
295 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 15.5 19.0 24.00 N/A 73.7
296 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 15.5 30.0 24.10 N/A 31.6
297 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 15.5 91.0 0.00 0.00 0.0
298 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 15.5 16.0 24.00 0.03 75.1
299 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 15.5 16.0 21.90 N/A 89.3
300 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 15.5 25.0 22.80 N/A N/A
301 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 15.5 15.5 22.30 1.26 N/A
302 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 15.5 38.5 23.10 0.07 N/A
303 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 15.5 15.5 27.60 0.10 70.2
304 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 15.5 15.5 25.30 108.43 70.1
305 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 1.0 15.5 23.5 26.90 0.00 72.3
306 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 15.5 50.5 25.80 N/A 73.0
307 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 15.5 24.0 27.30 0.00 N/A
308 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 15.5 34.5 22.60 N/A N/A
309 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 15.0 16.0 24.50 N/A 82.7
310 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 15.0 16.5 25.90 N/A N/A
311 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 15.0 19.0 25.10 N/A 45.7
312 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 15.0 34.0 24.30 N/A N/A
313 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 1.5 15.0 34.5 28.60 0.05 N/A
314 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 15.0 19.0 18.70 N/A N/A
315 STN0438 บ้านแม่ละเมา* พะวอ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 15.0 34.0 -99.90 1.03 N/A
316 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 15.0 15.5 22.60 N/A 68.1
317 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 15.0 18.5 24.90 N/A 43.0
318 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 15.0 23.5 23.20 0.05 N/A
319 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 15.0 21.0 21.40 N/A 0.0
320 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 15.0 15.5 0.00 N/A 0.0
321 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 15.0 28.0 19.80 N/A 45.3
322 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 15.0 32.0 0.00 0.00 0.0
323 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 14.5 34.5 24.80 N/A 34.1
324 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 14.5 17.0 21.80 0.07 N/A
325 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 14.5 16.5 29.70 0.06 N/A
326 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 14.5 41.0 23.00 0.00 65.4
327 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 14.5 16.5 22.60 N/A N/A
328 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 14.5 24.0 23.60 N/A 16.0
329 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 14.5 15.0 24.80 N/A 74.1
330 STN1149 บ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 14.0 15.0 19.50 N/A 75.8
331 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 14.0 70.5 -99.90 N/A 76.3
332 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 14.0 16.5 17.50 0.00 92.3
333 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 14.0 23.5 24.00 N/A N/A
334 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 14.0 10.0 124.50 0.00 68.7
335 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 1.5 14.0 29.0 17.90 N/A 59.7
336 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 14.0 17.5 26.80 N/A N/A
337 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 14.0 23.0 22.70 N/A 63.8
338 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 14.0 18.0 23.60 N/A 1.7
339 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 14.0 32.0 24.10 N/A 98.3
340 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 13.5 19.0 26.60 0.08 54.0
341 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 13.5 15.5 22.60 N/A 68.6
342 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 13.5 16.0 25.00 N/A 87.5
343 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 13.5 50.5 24.00 N/A 0.1
344 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 13.5 25.0 31.10 0.05 69.2
345 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 17.90 N/A 77.0
346 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 25.90 N/A 46.4
347 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 13.5 17.0 21.20 N/A N/A
348 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 13.5 22.5 24.10 0.00 3.5
349 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 13.5 15.0 0.00 0.00 0.0
350 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.5 19.0 27.20 0.10 73.4
351 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 13.5 27.5 22.50 0.07 N/A
352 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 13.0 34.5 23.70 0.08 66.2
353 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 13.0 24.0 80.60 N/A N/A
354 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 13.0 18.5 25.50 0.00 88.5
355 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 13.0 14.0 26.90 N/A 100.0
356 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.0 38.5 0.00 N/A 0.0
357 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 13.0 14.0 25.90 N/A 73.0
358 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 13.0 15.0 24.40 N/A N/A
359 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 1.0 13.0 18.0 0.00 N/A 0.0
360 STN0838 บ้านสะลวงนอก* สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.0 13.0 24.00 1.90 N/A
361 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 13.0 26.5 23.10 0.00 N/A
362 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 13.0 18.5 24.10 0.05 0.1
363 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 13.0 15.0 22.10 N/A 76.7
364 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 13.0 28.0 19.10 N/A 0.9
365 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 13.0 8.5 22.50 N/A 77.3
366 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 13.0 25.5 24.60 N/A 58.3
367 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.5 12.5 24.0 23.70 0.05 N/A
368 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 12.5 22.0 21.80 N/A N/A
369 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 12.5 22.0 23.20 0.04 N/A
370 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 12.5 17.0 20.30 N/A 90.4
371 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 12.5 24.5 -99.90 0.00 N/A
372 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 12.5 17.0 30.00 N/A 57.2
373 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.5 12.5 31.0 25.00 N/A N/A
374 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 12.5 18.5 26.30 N/A 73.9
375 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 12.5 31.5 24.30 N/A N/A
376 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 12.0 17.0 26.40 N/A N/A
377 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 12.0 26.5 25.90 N/A 68.4
378 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 12.0 13.0 24.40 N/A N/A
379 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 12.0 39.5 25.70 0.00 N/A
380 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 12.0 14.0 25.80 N/A 0.2
381 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 1.0 12.0 13.0 19.90 9.09 N/A
382 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 12.0 23.5 26.90 N/A 35.2
383 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 12.0 17.5 22.60 0.03 79.4
384 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.5 12.0 16.5 21.70 0.03 N/A
385 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 12.0 18.5 23.40 N/A 76.2
386 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 12.0 12.0 24.10 5.85 82.4
387 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 12.0 21.5 26.40 N/A N/A
388 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 12.0 13.5 24.60 N/A N/A
389 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 12.0 12.0 22.10 0.00 N/A
390 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.5 12.0 29.5 23.70 0.03 75.8
391 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 11.5 13.0 21.90 N/A 93.4
392 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 11.5 37.0 20.90 0.00 N/A
393 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 11.5 54.0 26.40 N/A 67.5
394 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.5 11.5 76.0 23.90 1.48 N/A
395 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 11.5 15.5 24.90 N/A 92.4
396 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 11.5 14.0 23.20 0.08 N/A
397 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 11.5 13.0 19.80 N/A N/A
398 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 11.5 20.0 20.80 0.00 73.3
399 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 11.5 12.0 0.00 N/A 0.0
400 STN0923 บ้านกองขากหลวง* สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 3.0 11.5 11.5 23.60 1.24 0.1
401 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 11.5 14.5 33.00 N/A 0.0
402 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 11.5 18.5 24.80 N/A 49.4
403 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 11.5 16.5 29.10 N/A 0.1
404 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 11.5 27.5 0.00 N/A 0.0
405 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 11.5 33.0 25.90 N/A 13.7
406 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 11.5 13.0 20.00 0.00 69.6
407 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 11.5 60.0 66.60 0.07 N/A
408 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 11.5 15.5 19.60 4.93 N/A
409 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.5 11.5 22.0 0.00 0.00 0.0
410 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 1.5 11.5 38.5 22.10 N/A 93.3
411 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 11.5 11.5 24.80 N/A 72.9
412 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.5 11.0 21.5 24.00 0.03 75.4
413 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 11.0 13.5 21.70 N/A 12.1
414 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 11.0 15.0 33.80 122.89 N/A
415 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 11.0 12.0 37.90 0.06 N/A
416 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 11.0 11.0 0.00 N/A 0.0
417 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 11.0 21.5 22.60 2.55 5.6
418 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 11.0 13.5 23.10 N/A N/A
419 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 11.0 34.5 24.50 N/A N/A
420 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 11.0 11.5 39.70 N/A 54.6
421 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 11.0 21.5 20.70 N/A N/A
422 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 11.0 43.0 25.30 0.00 N/A
423 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 11.0 15.0 17.00 N/A N/A
424 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.5 11.0 18.0 25.60 N/A 55.0
425 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 11.0 16.0 76.30 N/A N/A
426 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 11.0 13.0 24.40 N/A N/A
427 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 11.0 20.0 23.20 N/A N/A
428 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 1.0 11.0 16.0 27.20 1.17 N/A
429 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 11.0 20.0 22.20 N/A 28.1
430 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 11.0 18.0 21.40 N/A N/A
431 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 11.0 39.5 0.00 N/A 0.0
432 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 10.5 12.0 22.80 N/A N/A
433 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.5 38.5 24.00 0.02 69.3
434 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง สทภ. 6 E 0.0 10.5 13.5 26.40 N/A 73.9
435 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 10.5 0.5 -99.90 N/A N/A
436 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 10.5 12.5 25.30 N/A 50.3
437 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.5 10.5 49.5 28.80 0.00 N/A
438 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.5 40.5 24.10 0.05 N/A
439 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 10.5 12.0 18.90 0.00 79.3
440 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 10.5 12.0 24.10 N/A N/A
441 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 10.5 10.5 25.90 N/A 89.0
442 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 10.5 53.0 24.40 0.00 68.5
443 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 10.5 21.0 24.60 4.34 N/A
444 STN0985 บ้านขนงพระใต้* ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 10.5 19.5 24.30 2.15 0.1
445 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.5 10.5 20.0 25.80 1.82 N/A
446 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 10.5 18.5 26.20 N/A 75.9
447 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 10.5 19.0 26.00 N/A 76.4
448 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 10.5 14.5 24.60 N/A 93.2
449 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.5 21.5 25.30 2.53 N/A
450 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 10.0 0.5 23.50 N/A N/A
451 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 10.0 27.0 26.00 N/A 0.1
452 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 10.0 18.0 -99.90 N/A N/A
453 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 10.0 22.5 24.60 5.38 N/A
454 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 10.0 21.0 -99.90 N/A 73.6
455 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 10.0 14.5 19.80 N/A N/A
456 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 10.0 38.0 19.80 N/A N/A
457 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 10.0 30.5 23.00 N/A 95.2
458 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.5 10.0 16.5 24.30 N/A 79.7
459 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 10.0 10.0 25.70 N/A 68.8
460 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 10.0 18.5 23.20 N/A 0.7
461 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 10.0 11.0 24.30 N/A N/A
462 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 10.0 24.0 23.60 0.54 0.2
463 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 10.0 25.5 24.10 N/A 73.7
464 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 10.0 10.0 23.50 0.06 94.6
465 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 10.0 43.0 22.60 0.00 65.6
466 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 10.0 10.0 24.00 N/A 76.9
467 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 10.0 15.0 26.90 N/A N/A
468 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.0 23.0 20.90 0.00 N/A
469 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.5 10.0 19.5 23.00 N/A N/A
470 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.0 50.5 22.60 N/A 0.1
471 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 10.0 14.5 19.40 0.05 N/A
472 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.0 23.0 37.90 0.00 64.5
473 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 10.0 23.0 22.80 0.00 65.5
474 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.0 23.5 -99.90 0.00 N/A
475 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 9.5 26.5 25.10 N/A N/A
476 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 9.5 10.5 24.00 0.00 N/A
477 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 9.5 15.0 0.00 N/A 0.0
478 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.5 24.5 0.00 N/A 0.0
479 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 9.5 40.0 23.60 N/A 94.4
480 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.5 11.5 21.20 0.05 58.3
481 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 9.5 19.5 24.80 N/A 36.1
482 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.5 33.5 23.70 2.05 N/A
483 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 9.5 10.0 24.10 1.89 N/A
484 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 9.5 15.0 22.20 N/A N/A
485 STN1010 บ้านกุยบุรี* กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.5 9.5 14.0 26.20 1.46 0.1
486 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 9.5 15.0 20.30 0.00 66.6
487 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 9.5 10.5 26.80 N/A N/A
488 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 9.5 9.5 24.00 N/A N/A
489 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 9.5 33.0 28.30 N/A 42.2
490 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 9.5 16.0 20.80 0.00 65.8
491 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.5 19.0 28.60 0.00 N/A
492 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 9.0 11.5 21.00 N/A N/A
493 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 9.0 21.0 25.70 N/A N/A
494 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 9.0 12.0 22.80 N/A 76.9
495 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 9.0 11.0 21.00 2.20 0.0
496 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.5 9.0 18.0 24.10 0.00 55.4
497 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 9.0 14.0 23.70 N/A N/A
498 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.5 9.0 18.5 26.00 N/A N/A
499 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 9.0 12.0 21.30 N/A 95.1
500 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.5 9.0 9.0 24.50 0.02 N/A
501 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.5 9.0 11.0 24.50 N/A N/A
502 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 9.0 10.0 18.50 N/A N/A
503 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 9.0 56.5 24.10 N/A 65.0
504 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.0 15.0 23.00 0.00 65.5
505 STN1038 บ้านฟากท่า* แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 9.0 38.0 27.10 3.70 0.0
506 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 9.0 29.0 28.30 N/A 46.0
507 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.0 10.5 21.70 0.03 N/A
508 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 9.0 9.5 26.20 6.22 N/A
509 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 9.0 9.5 22.80 0.00 1.0
510 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.0 55.5 22.50 N/A N/A
511 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 8.5 9.5 25.30 N/A 74.0
512 STN0559 บ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 8.5 24.5 24.10 0.09 63.6
513 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.5 8.5 17.5 23.10 0.00 N/A
514 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 8.5 11.0 23.70 N/A 73.0
515 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 8.5 9.5 21.20 0.02 N/A
516 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.5 8.5 9.5 22.50 0.02 48.9
517 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 8.5 11.5 23.70 N/A 60.6
518 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 8.5 10.5 23.20 N/A N/A
519 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 8.5 15.5 22.50 N/A 94.8
520 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.5 8.5 8.5 24.60 13.04 81.3
521 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 8.5 27.0 23.90 N/A 76.1
522 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 8.5 16.0 23.10 N/A N/A
523 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 8.5 14.0 -99.90 0.75 89.0
524 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 8.5 47.5 27.70 4.73 N/A
525 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 8.0 16.0 26.10 N/A 64.1
526 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 8.0 33.5 -99.90 0.06 N/A
527 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.5 8.0 9.5 21.70 0.09 N/A
528 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 8.0 9.5 22.70 N/A 73.4
529 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 8.0 17.0 25.10 N/A 52.3
530 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 8.0 14.0 24.50 N/A 0.1
531 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 8.0 13.5 23.50 0.06 72.5
532 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 8.0 13.0 27.60 N/A 71.8
533 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 8.0 8.0 25.70 N/A 73.2
534 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 8.0 15.0 23.00 0.00 74.6
535 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 8.0 18.5 20.30 1.37 N/A
536 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 1.0 8.0 8.0 20.90 N/A 65.1
537 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 8.0 13.5 28.50 N/A 95.4
538 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 8.0 9.0 26.70 N/A 72.0
539 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 8.0 9.5 25.70 N/A N/A
540 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 8.0 33.5 25.10 N/A 95.5
541 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 8.0 12.0 22.10 N/A 65.5
542 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 8.0 28.5 23.70 N/A N/A
543 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 8.0 15.0 45.00 0.00 N/A
544 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 8.0 13.0 23.40 N/A N/A
545 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 8.0 10.0 0.00 N/A 0.0
546 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 7.5 9.0 21.70 0.07 6.9
547 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.5 7.5 16.5 26.90 N/A 66.1
548 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 7.5 28.0 20.80 4.83 59.3
549 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 7.5 10.5 25.30 N/A 50.4
550 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 7.5 18.0 26.20 0.03 N/A
551 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 7.5 19.0 20.40 5.30 0.7
552 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 7.5 16.0 26.20 N/A N/A
553 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 7.5 15.0 25.00 N/A 68.9
554 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 7.5 17.5 0.00 0.00 0.0
555 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.5 12.0 21.50 N/A 100.0
556 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 7.5 25.5 0.00 N/A 0.0
557 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.5 11.5 14.20 N/A N/A
558 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 7.5 8.0 21.60 0.00 71.2
559 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 7.5 32.0 29.00 0.00 N/A
560 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 7.5 29.5 22.50 N/A N/A
561 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.5 14.0 21.40 N/A 56.2
562 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 7.5 24.5 22.10 86.27 93.3
563 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 7.5 10.0 0.00 0.00 0.0
564 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 7.5 15.5 25.60 N/A 77.6
565 STN0125 บ้านแม่อุมลองน้อย ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 7.5 15.0 22.10 N/A N/A
566 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.5 7.5 14.0 22.60 5.38 66.1
567 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 7.5 14.5 23.50 N/A 72.7
568 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 7.5 7.5 24.50 N/A 73.7
569 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 7.5 13.0 23.20 N/A N/A
570 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 7.5 9.5 24.40 N/A 60.2
571 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง สทภ. 6 E 0.0 7.0 8.0 29.80 N/A 0.0
572 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 7.0 11.5 28.50 N/A 83.8
573 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 7.0 7.5 23.70 N/A 70.9
574 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.0 7.0 18.70 N/A 0.2
575 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 7.0 16.0 25.30 N/A 64.8
576 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 7.0 8.5 23.90 N/A 54.9
577 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 7.0 27.0 26.30 0.04 N/A
578 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 7.0 8.5 21.30 0.02 N/A
579 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 7.0 24.0 25.30 N/A 64.1
580 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 7.0 7.0 22.50 0.31 N/A
581 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.5 7.0 12.5 24.10 N/A 32.1
582 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 7.0 14.5 22.80 N/A 68.7
583 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 7.0 13.5 29.10 1.62 N/A
584 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.0 10.0 25.00 0.00 N/A
585 STN1006 บ้านท่าพลับ* ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.5 6.5 15.0 27.50 0.71 0.6
586 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 6.5 7.0 20.50 N/A N/A
587 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.5 48.0 23.00 0.00 75.8
588 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 6.5 38.5 26.30 0.00 N/A
589 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 6.5 16.0 24.60 N/A N/A
590 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 6.5 7.5 21.00 N/A 11.9
591 STN0115 บ้านแม่ขะนิล บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 6.5 14.0 24.30 N/A 0.0
592 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 6.5 17.5 29.60 N/A N/A
593 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.5 18.5 23.90 0.02 N/A
594 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 6.5 8.5 19.50 0.07 N/A
595 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 6.5 12.5 25.40 0.02 N/A
596 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.5 9.5 42.30 0.00 N/A
597 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.5 34.5 26.80 N/A 66.8
598 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.5 19.5 23.40 6.28 N/A
599 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 6.5 39.0 21.60 N/A N/A
600 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 6.5 10.0 24.00 N/A 74.6
601 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 6.5 13.0 25.10 N/A 34.5
602 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 6.5 16.0 32.50 0.00 N/A
603 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.5 22.5 21.90 0.00 55.6
604 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 6.5 36.5 24.30 0.00 51.1
605 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 6.0 44.0 24.90 N/A 65.8
606 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 6.0 7.0 23.10 0.09 N/A
607 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 6.0 10.0 23.60 N/A N/A
608 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.0 16.0 24.10 N/A 76.1
609 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.0 8.0 28.30 N/A 56.6
610 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 6.0 7.0 25.40 N/A N/A
611 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 6.0 17.5 23.90 N/A 82.5
612 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 6.0 11.5 21.60 10.42 65.2
613 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.0 11.5 21.70 N/A N/A
614 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 6.0 20.0 30.70 N/A 64.7
615 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 6.0 16.5 24.40 N/A 74.8
616 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 6.0 9.0 21.70 0.00 82.5
617 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 6.0 38.0 25.00 N/A 0.0
618 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 6.0 14.0 25.30 0.00 87.3
619 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.0 21.0 18.60 N/A 72.4
620 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 6.0 7.0 21.30 N/A N/A
621 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.0 12.0 26.30 0.00 N/A
622 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.0 39.5 27.60 N/A 63.7
623 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.0 28.0 21.40 N/A N/A
624 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 6.0 6.5 23.20 N/A 97.6
625 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 6.0 9.0 20.20 N/A 77.5
626 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 6.0 8.5 22.30 0.08 N/A
627 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 6.0 21.5 0.00 N/A N/A
628 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 6.0 9.0 24.90 0.00 N/A
629 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 6.0 11.0 -99.90 0.00 N/A
630 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.0 28.5 25.30 N/A N/A
631 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 6.0 8.0 23.70 N/A 68.4
632 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 6.0 39.5 21.70 N/A 75.4
633 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 6.0 11.0 24.50 N/A N/A
634 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 5.5 8.0 0.00 N/A N/A
635 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.5 10.0 25.30 0.00 N/A
636 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 5.5 10.5 25.40 N/A 83.6
637 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 5.5 31.0 29.80 N/A 62.7
638 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 5.5 13.5 23.00 0.07 51.4
639 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 5.5 6.0 30.60 0.00 57.4
640 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 5.5 8.5 25.30 N/A 73.5
641 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 5.5 19.0 21.80 N/A 59.3
642 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 5.5 14.0 24.10 N/A N/A
643 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 5.5 5.5 22.20 N/A N/A
644 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.5 17.0 27.20 N/A 48.5
645 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 5.5 21.5 29.30 2.11 N/A
646 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.5 31.0 25.10 N/A N/A
647 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 5.5 8.5 23.70 0.05 N/A
648 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 5.5 14.0 22.60 0.00 N/A
649 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 5.5 13.0 25.30 N/A 73.8
650 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.5 5.5 27.70 N/A 58.4
651 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 5.5 14.5 20.80 6.34 73.5
652 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 5.5 11.0 22.60 N/A N/A
653 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 5.5 13.5 24.60 N/A N/A
654 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 5.5 19.5 24.50 0.05 52.5
655 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 5.5 7.5 27.10 N/A 70.2
656 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.5 5.5 10.5 24.00 0.03 N/A
657 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 5.5 6.5 28.30 0.05 N/A
658 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 5.5 7.5 26.60 N/A 69.0
659 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 5.0 6.5 22.80 0.00 0.0
660 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 5.0 16.5 25.60 N/A 79.4
661 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 5.0 26.5 24.10 0.05 N/A
662 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 5.0 7.5 -99.90 3.61 75.6
663 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 5.0 13.0 23.60 N/A N/A
664 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 30.0 17.50 N/A N/A
665 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 5.0 22.0 26.90 N/A 75.7
666 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 5.0 9.5 19.00 N/A 1.3
667 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 5.0 27.0 24.40 N/A 55.8
668 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 5.0 6.0 24.50 0.00 75.9
669 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 5.0 64.0 25.90 N/A 75.2
670 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 5.0 26.5 24.60 N/A 84.3
671 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 5.0 16.0 26.10 N/A 35.6
672 STN0912 บ้านปางเหนือ* ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 5.0 5.0 -99.90 0.02 0.0
673 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.5 22.30 N/A 69.0
674 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 5.0 7.0 28.70 0.06 N/A
675 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 21.60 0.00 60.0
676 STN1040 บ้านไร่* น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 5.0 21.0 25.40 0.02 0.0
677 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.5 5.0 12.5 22.80 0.00 N/A
678 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 9.5 25.30 0.00 N/A
679 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 5.0 29.0 0.00 N/A 0.0
680 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 5.0 8.0 0.00 0.00 0.0
681 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 5.0 15.5 23.70 0.00 89.3
682 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.5 5.0 14.0 -99.90 3.52 N/A
683 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 5.0 17.0 25.80 N/A 69.6
684 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 5.0 81.5 24.40 0.06 N/A
685 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 5.0 53.5 23.20 N/A 77.4
686 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 4.5 35.0 27.60 N/A 75.3
687 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 4.5 11.0 28.70 N/A 70.1
688 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 4.5 5.0 27.10 N/A 46.0
689 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.5 4.5 6.5 24.90 0.00 20.5
690 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.5 33.5 25.00 0.00 N/A
691 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 4.5 8.5 27.10 0.08 N/A
692 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.5 4.5 13.0 22.80 N/A N/A
693 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 4.5 13.5 30.30 N/A N/A
694 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 4.5 6.5 24.00 0.07 55.0
695 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.5 4.5 12.5 25.10 N/A 60.8
696 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง สทภ. 6 E 0.0 4.5 6.5 26.60 N/A 56.1
697 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 4.5 32.0 26.60 0.00 64.0
698 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 4.5 18.0 23.40 N/A 76.9
699 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 4.5 5.0 23.70 0.07 N/A
700 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.5 4.5 6.0 25.80 N/A 38.6
701 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 4.5 7.5 24.40 N/A 87.1
702 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 4.5 5.5 23.40 0.06 N/A
703 STN1558 บ้านแม่รากกลาง* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 4.5 61.0 26.00 2.93 N/A
704 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 4.5 27.5 23.60 N/A N/A
705 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.5 5.5 22.20 N/A N/A
706 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 4.5 5.5 25.00 N/A N/A
707 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 4.5 24.5 24.00 N/A 74.9
708 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.5 13.5 0.00 N/A 0.0
709 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 4.5 66.0 0.00 0.00 N/A
710 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 4.5 11.0 35.60 0.00 N/A
711 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 4.0 7.5 21.20 N/A N/A
712 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 4.0 6.0 23.60 0.00 N/A
713 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 4.0 15.0 25.40 N/A N/A
714 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 4.0 9.0 27.60 N/A 69.0
715 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 4.0 6.5 23.10 N/A 75.3
716 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 4.0 39.5 19.80 2.71 N/A
717 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 4.0 6.5 26.00 N/A 74.5
718 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.0 6.5 23.70 N/A 64.6
719 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 4.0 20.0 25.80 N/A 72.1
720 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 4.0 6.0 19.90 N/A N/A
721 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 4.0 5.5 23.90 8.92 76.4
722 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 4.0 10.5 23.90 13.98 79.7
723 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.0 6.0 19.60 N/A N/A
724 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 4.0 10.0 25.40 0.00 N/A
725 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.5 4.0 4.0 22.60 0.00 65.5
726 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 4.0 7.0 24.50 0.00 0.0
727 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 4.0 4.5 23.00 N/A 78.0
728 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 4.0 7.5 22.60 N/A N/A
729 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 14.5 25.80 0.00 N/A
730 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 4.0 14.5 22.10 0.00 35.9
731 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 4.0 53.0 24.50 0.00 N/A
732 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 4.0 15.5 21.90 1.62 0.0
733 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 10.5 22.50 N/A 70.7
734 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 4.0 75.0 24.10 1.27 N/A
735 STN0932 บ้านสบขาม* ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 4.0 7.0 22.60 3.78 1.5
736 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.5 4.0 6.5 21.20 0.00 N/A
737 STN0187 บ้านหลวง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.0 5.5 20.80 N/A N/A
738 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 4.0 32.5 26.00 0.00 3.3
739 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 3.5 3.5 27.70 0.04 N/A
740 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 3.5 8.0 22.30 13.83 N/A
741 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.5 3.5 10.5 26.80 0.00 N/A
742 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 3.5 32.5 25.90 N/A 84.4
743 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 16.0 43.40 N/A N/A
744 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 3.5 12.0 23.90 N/A N/A
745 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.5 4.0 26.80 N/A 72.3
746 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.5 24.5 22.10 N/A N/A
747 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 3.5 9.0 24.90 0.00 N/A
748 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 3.5 3.5 -99.90 N/A N/A
749 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 3.5 10.5 24.80 N/A N/A
750 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 3.5 8.0 21.70 0.00 67.5
751 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.5 3.5 7.0 0.00 N/A 0.0
752 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 3.5 28.5 25.80 N/A 100.0
753 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 3.5 6.0 23.70 N/A N/A
754 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 3.5 18.0 22.60 N/A 77.7
755 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 40.5 23.90 6.58 N/A
756 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 3.5 10.0 24.10 N/A 91.8
757 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 3.5 4.0 24.60 N/A 48.0
758 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 3.5 15.5 22.20 0.00 65.7
759 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 3.5 8.5 21.70 0.08 N/A
760 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.5 12.0 27.20 N/A 66.4
761 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 3.5 5.5 26.60 0.03 N/A
762 STN1539 บ้านศรีดอนไชย* ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 3.0 8.0 25.10 6.48 20.0
763 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 3.0 5.5 24.60 N/A 77.1
764 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 3.0 3.0 25.90 0.08 57.5
765 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 3.0 29.0 19.50 N/A N/A
766 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 3.0 4.5 19.60 0.01 64.5
767 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 3.0 46.5 25.10 N/A N/A
768 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 3.0 8.5 23.10 0.07 72.4
769 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 3.0 6.0 28.80 0.00 66.7
770 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 3.0 5.5 19.40 0.07 N/A
771 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 23.5 20.80 0.05 14.9
772 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 3.0 10.0 24.10 0.05 77.9
773 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 3.0 4.5 19.60 N/A N/A
774 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 3.0 6.0 28.00 N/A N/A
775 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 3.0 15.0 23.00 N/A 55.8
776 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 S 0.0 3.0 7.0 26.60 N/A 39.0
777 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 3.0 5.0 21.90 0.06 81.9
778 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 59.5 23.90 N/A 76.0
779 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 -99.90 N/A 82.1
780 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 3.0 13.5 25.10 0.00 45.0
781 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 3.0 4.5 23.40 0.05 N/A
782 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 2.5 17.5 21.90 N/A 66.0
783 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 2.5 7.0 19.00 N/A N/A
784 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 2.5 9.0 23.70 0.00 57.2
785 STN1550 บ้านห้วยโป้* แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 2.5 13.0 26.60 1.14 N/A
786 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.5 9.0 29.20 N/A 62.9
787 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 2.5 12.5 25.80 N/A 52.4
788 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 2.5 7.0 27.20 N/A 77.7
789 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 2.5 3.5 35.60 0.00 N/A
790 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.5 2.5 4.0 24.60 N/A 97.9
791 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.5 6.0 32.30 0.00 93.4
792 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 2.5 65.0 27.10 N/A 71.6
793 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.5 6.0 20.50 0.00 N/A
794 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 2.5 13.5 21.70 N/A 76.1
795 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.5 2.5 23.20 N/A 4.8
796 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.5 18.5 25.40 N/A 40.6
797 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 2.5 4.0 20.20 N/A 86.8
798 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 2.5 10.5 23.50 0.06 30.1
799 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 2.5 2.5 73.90 N/A 52.7
800 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 2.5 2.5 20.30 0.00 60.6
801 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.5 6.0 25.90 0.06 60.0
802 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 2.5 7.0 24.90 0.07 N/A
803 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.5 3.5 24.30 0.05 62.6
804 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 2.5 2.5 24.00 0.02 N/A
805 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 2.5 22.0 26.40 N/A N/A
806 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 2.5 7.0 27.20 0.00 N/A
807 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.5 2.5 23.40 N/A N/A
808 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.5 2.5 25.30 N/A N/A
809 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.5 33.5 23.00 2.40 N/A
810 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ สทภ. 4 NE 0.0 2.5 26.0 24.90 0.00 76.7
811 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.5 3.0 20.70 N/A 73.3
812 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.5 7.5 22.50 N/A 68.9
813 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 2.5 4.0 8.80 N/A 72.6
814 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 2.5 1.5 29.40 N/A 100.0
815 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.0 3.5 24.00 N/A 51.2
816 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 2.0 6.5 25.50 N/A 73.7
817 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 2.0 12.0 24.00 N/A 59.5
818 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.0 12.5 26.20 N/A N/A
819 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 2.0 5.0 24.90 N/A 77.6
820 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 2.0 2.0 24.90 2.93 N/A
821 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 2.0 4.0 21.80 0.00 N/A
822 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 2.0 30.0 25.90 N/A N/A
823 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 36.5 18.30 N/A N/A
824 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 2.0 28.0 26.60 N/A 74.9
825 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 2.0 40.0 23.10 0.00 N/A
826 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 37.0 24.90 0.05 N/A
827 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 2.0 43.5 67.10 N/A 100.0
828 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.0 55.0 24.00 0.00 N/A
829 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 2.0 3.5 27.60 N/A 52.4
830 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 9.0 25.70 0.00 71.3
831 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 2.0 2.0 23.20 N/A 71.9
832 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.0 15.0 24.60 N/A 60.3
833 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 2.0 3.5 21.90 N/A 76.5
834 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 2.0 13.5 29.20 1.29 0.0
835 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 2.0 3.5 17.40 0.00 70.7
836 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 2.0 14.5 22.70 0.00 0.0
837 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 2.0 10.0 24.30 0.00 N/A
838 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.0 3.0 22.60 0.06 55.6
839 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 2.0 4.5 21.00 0.06 54.7
840 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 2.0 3.5 -99.90 N/A N/A
841 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.5 2.0 4.5 22.70 N/A N/A
842 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 24.00 N/A 63.8
843 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 1.5 5.5 20.70 9.35 N/A
844 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 1.5 1.5 24.30 N/A 66.6
845 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.5 12.0 20.40 0.06 N/A
846 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 19.5 22.80 0.00 75.9
847 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 1.5 6.5 24.40 N/A 68.0
848 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.5 6.0 21.30 0.08 N/A
849 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.5 15.5 54.80 0.06 N/A
850 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 22.5 21.30 0.00 77.0
851 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 1.5 3.0 19.50 N/A N/A
852 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.5 6.5 24.30 0.09 N/A
853 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 1.5 7.5 26.40 N/A 55.0
854 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 1.5 22.5 24.10 N/A N/A
855 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 1.5 53.5 25.10 0.00 N/A
856 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 26.90 N/A 95.8
857 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 1.5 2.5 23.00 N/A N/A
858 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 4.0 21.90 N/A N/A
859 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.5 7.0 27.50 N/A N/A
860 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.5 3.0 25.90 0.95 N/A
861 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 1.5 21.5 24.30 N/A N/A
862 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 1.5 15.5 25.70 N/A 56.3
863 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 14.0 25.50 N/A 0.3
864 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 1.5 1.5 23.50 N/A N/A
865 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 1.5 6.5 23.00 N/A 70.9
866 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 1.0 1.0 24.40 N/A N/A
867 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 2.5 31.30 N/A N/A
868 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.5 20.70 N/A N/A
869 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 1.0 46.0 25.30 N/A N/A
870 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 3.0 -99.90 0.00 N/A
871 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 2.0 26.70 0.07 66.7
872 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 12.5 26.30 0.06 N/A
873 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.5 1.0 2.0 25.60 N/A 100.0
874 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย สทภ. 3 NE 0.0 1.0 7.0 23.90 0.01 72.3
875 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.5 24.60 1.87 N/A
876 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 3.0 25.10 0.03 N/A
877 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 22.70 N/A 61.7
878 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 1.0 15.0 25.30 0.00 78.5
879 STN1514 บ้านเนินพยอม* บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 1.0 1.0 24.30 0.25 N/A
880 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 8.5 25.80 0.00 78.6
881 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 1.0 1.0 23.90 N/A N/A
882 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 1.0 14.0 24.60 N/A N/A
883 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 1.0 4.5 26.40 N/A N/A
884 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 1.5 27.20 N/A 74.3
885 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 1.0 22.80 0.00 54.0
886 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 3.5 20.40 0.06 78.3
887 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 1.0 10.0 23.60 N/A 78.0
888 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 1.0 1.0 24.00 N/A N/A
889 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 6.0 23.20 N/A 77.9
890 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.0 2.0 20.80 N/A N/A
891 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 3.5 23.70 0.00 13.1
892 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.5 1.0 3.0 24.50 0.00 0.0
893 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.90 0.00 89.1
894 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 16.0 26.30 N/A 0.3
895 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 2.5 26.30 N/A 75.0
896 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 1.0 1.5 23.00 0.09 N/A
897 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 1.0 1.0 23.20 N/A 71.5
898 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 1.0 4.0 24.60 N/A N/A
899 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 2.5 21.90 0.08 N/A
900 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 16.5 24.00 4.90 N/A
901 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 1.0 0.5 24.30 0.08 88.1
902 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 1.0 14.5 24.60 N/A 77.5
903 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 1.0 14.0 26.60 N/A 86.7
904 STN0370 บ้านห้วยทรายขาว แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 1.0 2.0 21.90 N/A 0.1
905 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 26.30 0.07 57.6
906 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 28.0 22.80 N/A 78.5
907 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 23.10 N/A 73.3
908 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 2.5 19.50 0.09 71.9
909 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.5 31.5 28.20 N/A N/A
910 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 17.0 26.10 N/A 70.5
911 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 25.80 N/A 58.6
912 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.5 0.5 26.40 N/A 1.6
913 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.5 3.5 22.60 N/A 72.2
914 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 6.0 23.00 N/A N/A
915 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 39.0 25.80 N/A 64.4
916 STN1380 บ้านหัวนา แสงภา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.5 1.0 24.10 N/A N/A
917 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 4.0 25.70 0.00 N/A
918 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว* ถืมตอง เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 7.0 29.50 3.08 0.0
919 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.5 5.0 25.10 0.03 N/A
920 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.5 1.5 26.00 N/A N/A
921 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 2.0 24.60 N/A 72.6
922 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 2.0 26.10 N/A 52.8
923 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.5 1.0 26.20 N/A 0.1
924 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.5 0.5 0.5 26.40 N/A N/A
925 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 1.5 24.80 0.00 N/A
926 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 16.0 0.00 0.00 N/A
927 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 20.0 25.10 N/A 68.3
928 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 7.5 20.90 0.03 78.7
929 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 98.0 30.70 N/A N/A
930 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 2.0 23.60 0.02 2.0
931 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.5 18.0 0.00 N/A 0.0
932 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 1.0 26.10 N/A 48.5
933 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.5 0.5 26.00 0.00 67.0
934 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 20.5 0.00 0.00 0.0
935 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 7.0 28.70 N/A N/A
936 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 86.5 25.10 4.51 N/A
937 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.5 1.0 35.30 N/A 83.1
938 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 8.5 25.70 0.07 N/A
939 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 3.0 24.50 0.09 81.8
940 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.5 6.5 26.60 N/A 77.7
941 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 53.5 23.10 0.09 74.6
942 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 41.5 0.00 N/A 0.0
943 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 4.0 18.10 N/A N/A
944 STN1401 บ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.5 0.5 27.10 0.10 N/A
945 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.5 0.5 22.30 N/A 16.7
946 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 78.0 29.20 N/A 63.2
947 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 54.0 23.10 N/A 1.2
948 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 61.5 22.50 0.00 N/A
949 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 2.5 21.90 0.00 6.9
950 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.5 2.0 23.40 N/A N/A
951 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 27.0 -99.90 N/A N/A
952 STN0544 บ้านไผ่โทน* ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.5 33.0 24.80 0.82 N/A
953 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 8.0 21.80 N/A 51.0
954 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.5 18.5 25.30 N/A 63.5
955 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.5 4.5 19.80 N/A N/A
956 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 14.0 25.50 0.03 65.9
957 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 8.5 20.80 0.00 N/A
958 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.5 5.5 24.90 N/A N/A
959 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 1.0 26.40 0.00 71.2
960 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 17.0 24.00 N/A 92.1
961 STN1432 บ้านหาดไร่* น้ำมวบ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 21.60 2.01 N/A
962 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.0 28.80 0.00 N/A
963 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.5 6.5 21.40 0.00 N/A
964 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.5 4.0 25.40 N/A 80.1
965 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 23.50 0.05 64.5
966 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.5 20.0 20.90 N/A 88.7
967 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 27.0 25.10 N/A N/A
968 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 11.5 29.20 N/A 0.0
969 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 20.5 25.70 N/A 5.3
970 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.5 23.5 47.60 N/A 59.7
971 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 26.00 N/A N/A
972 STN1731 บ้านควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.5 2.0 27.40 N/A 54.2
973 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.40 3.07 16.7
974 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 49.2
975 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.40 0.00 N/A
976 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.5 21.90 N/A 0.0
977 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 N/A 65.1
978 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 25.5 25.50 N/A 96.8
979 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 2.5 22.60 0.00 59.3
980 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 18.40 N/A N/A
981 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 32.5
982 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 1.5 27.90 3.72 N/A
983 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 1.0 23.50 0.06 N/A
984 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 1.5 25.80 0.00 73.8
985 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
986 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.70 N/A 75.5
987 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.70 N/A N/A
988 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 95.3
989 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 90.1
990 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 4.5 25.10 N/A N/A
991 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A N/A
992 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 2.0 -99.90 N/A N/A
993 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 0.00 72.7
994 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.40 0.00 N/A
995 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 1.0 20.80 0.01 N/A
996 STN0164 บ้านคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 32.20 14.76 N/A
997 STN1405 บ้านสะเลียม* ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.80 0.26 N/A
998 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 2.0 25.00 0.00 55.8
999 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 12.5 24.40 0.00 N/A
1000 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 10.5 26.90 0.08 N/A
1001 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.90 N/A N/A
1002 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.90 N/A 90.7
1003 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 5.0 26.40 N/A 71.0
1004 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 60.2
1005 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 51.0
1006 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 61.6
1007 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 N/A
1008 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 23.60 0.00 57.1
1009 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 37.00 N/A 0.0
1010 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 68.8
1011 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 N/A 19.9
1012 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.90 0.00 63.7
1013 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 7.39 0.0
1014 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A N/A
1015 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
1016 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 10.10 88.5
1017 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.10 0.03 46.3
1018 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 1.5 26.30 0.05 73.0
1019 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 1.13 N/A
1020 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 8.0 25.40 0.00 N/A
1021 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A N/A
1022 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1023 STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.70 1.54 0.1
1024 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.5 21.90 N/A N/A
1025 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 16.0 23.00 0.04 72.7
1026 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 6.0 0.00 0.00 0.0
1027 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 75.00 N/A 54.7
1028 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.00 0.65 N/A
1029 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.90 N/A 48.6
1030 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 33.00 N/A 3.0
1031 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.10 0.03 45.1
1032 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 2.69 N/A
1033 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 2.5 27.70 N/A 75.5
1034 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.5 26.80 0.00 N/A
1035 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1036 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1037 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 36.20 0.00 58.5
1038 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.60 0.08 0.2
1039 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 46.2
1040 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 34.20 N/A 53.9
1041 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.90 0.05 57.7
1042 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.5 26.80 N/A 27.2
1043 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 4.0 23.90 3.68 0.0
1044 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 55.4
1045 STN1787 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
1046 STN1803 บ้านย่านตะเคียน* ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.94 N/A
1047 STN1574 บ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 66.2
1048 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.60 N/A N/A
1049 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 54.0
1050 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 68.5
1051 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 15.0 23.90 0.00 79.1
1052 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 100.0
1053 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 56.7
1054 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 3.0 25.50 0.06 58.1
1055 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A 22.2
1056 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 6.5 20.50 N/A N/A
1057 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A N/A
1058 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 4.0 25.40 0.00 72.2
1059 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
1060 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A N/A
1061 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.10 4.32 N/A
1062 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.80 0.10 77.3
1063 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 19.0 35.10 N/A N/A
1064 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.5 18.70 0.03 78.2
1065 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.10 0.10 54.1
1066 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 5.5 25.50 N/A 20.5
1067 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 117.50 2.20 N/A
1068 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 51.50 N/A N/A
1069 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 16.7
1070 STN0569 บ้านคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.5 26.80 0.06 N/A
1071 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 69.5
1072 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 1.0 25.00 N/A 70.3
1073 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 51.9
1074 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 38.40 N/A 70.6
1075 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.5 25.00 0.00 N/A
1076 STN0241 บ้านสบมาง* ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.20 1.72 N/A
1077 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 34.40 N/A 37.0
1078 STN1732 บ้านสระเกศ ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 56.2
1079 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 1.5 26.40 N/A N/A
1080 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 72.2
1081 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 100.0
1082 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 13.5 -99.90 2.85 N/A
1083 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 4.5 26.30 N/A 95.4
1084 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 49.4
1085 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 56.9
1086 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.30 N/A 0.2
1087 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 99.30 N/A 44.9
1088 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
1089 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A N/A
1090 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.40 N/A 76.7
1091 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A N/A
1092 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A N/A
1093 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 9.5 25.80 0.00 72.4
1094 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 1.0 25.30 N/A 1.5
1095 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1096 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
1097 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 1.0 22.80 N/A 80.2
1098 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.90 0.00 N/A
1099 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 1.0 22.80 N/A N/A
1100 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 23.90 N/A N/A
1101 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1102 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 5.0 32.10 0.05 55.6
1103 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 6.0 24.00 0.00 74.2
1104 STN0352 บ้านนาหนุน 3* ผาตอ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.5 24.50 0.00 N/A
1105 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 34.10 N/A 53.8
1106 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1107 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A N/A
1108 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 4.0 21.40 0.05 N/A
1109 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 11.5 24.30 N/A N/A
1110 STN1048 บ้านบางหยด* อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.90 3.33 N/A
1111 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A 0.4
1112 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 18.90 1.95 N/A
1113 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.40 N/A N/A
1114 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 5.0 0.00 N/A 0.0
1115 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.60 0.00 67.8
1116 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 26.0 23.20 N/A 76.6
1117 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1118 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 5.0 22.30 0.00 73.7
1119 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 2.5 22.70 113.22 N/A
1120 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 77.6
1121 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.10 0.00 N/A
1122 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 N/A N/A
1123 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1124 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 9.5 35.50 N/A 83.6
1125 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 2.20 N/A
1126 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 53.6
1127 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 34.7
1128 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 91.30 N/A 37.8
1129 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ* พระธาตุ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 0.1
1130 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 85.4
1131 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 69.7
1132 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 9.5 26.90 N/A 100.0
1133 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.70 0.05 N/A
1134 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 53.6
1135 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 0.05 N/A
1136 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 67.0 25.40 0.00 58.9
1137 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 69.4
1138 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 39.70 N/A 63.3
1139 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 5.95 N/A
1140 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 1.0 26.90 N/A 51.2
1141 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 100.0
1142 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1143 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.40 N/A 83.0
1144 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A 2.4
1145 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 7.5 21.40 0.00 N/A
1146 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1147 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A N/A
1148 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.40 0.00 N/A
1149 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.80 N/A 0.0
1150 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 3.0 -99.90 N/A 70.8
1151 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 20.7
1152 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A N/A
1153 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A N/A
1154 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 3.0 25.30 N/A 80.7
1155 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.5 28.00 0.00 74.9
1156 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A N/A
1157 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1158 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 143.60 N/A N/A
1159 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 2.8
1160 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 17.10 0.00 57.2
1161 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 3.5 26.10 N/A 56.9
1162 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.40 0.00 77.5
1163 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 61.5
1164 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 54.70 N/A 69.1
1165 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.40 13.30 N/A
1166 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 53.0
1167 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 53.3
1168 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 100.0
1169 STN0969 บ้านนาแปน* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.5 23.40 1.31 0.5
1170 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 1.58 N/A
1171 STN1775 บ้านทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -80.00 N/A 100.0
1172 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 0.05 65.8
1173 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 57.4
1174 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.90 0.00 66.6
1175 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 43.4
1176 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 32.9
1177 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 82.5
1178 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.5 19.90 0.00 67.9
1179 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 66.7
1180 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 3.0 23.00 1.24 N/A
1181 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 31.3
1182 STN1575 บ้านชโลดมพัฒนา นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 29.70 N/A 100.0
1183 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 15.0 16.40 N/A 49.7
1184 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 51.3
1185 STN0966 บ้านปากหมาก* ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 5.5 23.50 0.79 0.0
1186 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.5 20.80 N/A 0.1
1187 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A N/A
1188 STN1804 บ้านสามพัน* ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.90 2.26 N/A
1189 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 3.0 -99.90 N/A 89.7
1190 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A N/A
1191 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A N/A
1192 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 62.3
1193 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 2.0 18.50 0.08 N/A
1194 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1195 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 22.0 21.20 N/A 76.2
1196 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.90 0.00 N/A
1197 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 4.0 28.50 N/A 0.9
1198 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.70 N/A N/A
1199 STN0461 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 24.40 N/A N/A
1200 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 0.03 0.5
1201 STN0135 บ้านสามแยกอินทรีทอง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1202 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 3.0 24.50 N/A 40.6
1203 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 76.6
1204 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 49.10 N/A N/A
1205 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 0.6
1206 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.10 0.00 N/A
1207 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.5 22.30 N/A 75.8
1208 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 1.0 21.70 0.06 N/A
1209 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 44.7
1210 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.5 90.50 N/A 61.8
1211 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 64.1
1212 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 67.9
1213 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.0
1214 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A N/A
1215 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 61.7
1216 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 35.6
1217 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 33.40 N/A 100.0
1218 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 57.8
1219 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 38.10 N/A 55.2
1220 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 60.0
1221 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.70 0.05 80.3
1222 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 9.0 21.90 N/A 52.8
1223 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A N/A
1224 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.5 0.00 N/A 0.0
1225 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1226 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1227 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.10 0.05 N/A
1228 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 12.5 25.50 N/A 74.8
1229 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 8.5 23.40 0.02 75.7
1230 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 7.5 22.10 0.03 6.1
1231 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 8.5 24.50 N/A N/A
1232 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 27.5 23.90 N/A 77.0
1233 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.20 0.00 N/A
1234 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 N/A
1235 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 10.5 0.00 0.00 N/A
1236 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 16.5 21.90 N/A N/A
1237 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.70 N/A N/A
1238 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 33.70 6.55 N/A
1239 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 4.5 26.60 N/A 70.0
1240 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1241 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.60 0.08 78.2
1242 STN1357 บ้านสวัสดิ์พัฒนา ท่าลี่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A N/A
1243 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 10.0 22.70 N/A N/A
1244 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1245 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1246 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.03 55.6
1247 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A 75.7
1248 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.20 N/A N/A
1249 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A N/A
1250 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 33.70 N/A 72.1
1251 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A N/A
1252 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 31.80 N/A N/A
1253 STN0373 บ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 1.0 22.20 N/A 63.2
1254 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร สทภ. 0 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 0.6
1255 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.00 0.00 92.1
1256 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A N/A
1257 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 12.0 26.70 N/A N/A
1258 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 53.5
1259 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 100.0
1260 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 24.4
1261 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 65.2
1262 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 58.8
1263 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.60 0.00 N/A
1264 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 33.70 0.00 N/A
1265 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 112.60 0.00 0.0
1266 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 100.0
1267 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 55.1
1268 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A N/A
1269 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 1.5 24.10 0.06 61.1
1270 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 60.1
1271 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.30 N/A 100.0
1272 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี* ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 26.20 5.23 0.0
1273 STN1780 บ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 70.3
1274 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 1.5 37.10 1.83 N/A
1275 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 100.0
1276 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.30 N/A 39.4
1277 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 4.0 26.40 N/A N/A
1278 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.5 0.00 N/A 0.0
1279 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 5.0 26.40 N/A 45.5
1280 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 100.0
1281 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1282 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A N/A
1283 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.90 N/A 78.3
1284 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 1.0 27.20 N/A 67.1
1285 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 1.86 12.4
1286 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 1.5 24.60 N/A N/A
1287 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1288 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.5 25.50 N/A 77.5
1289 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.30 4.53 8.3
1290 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.20 4.64 N/A
1291 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 0.1
1292 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 33.10 N/A 0.1
1293 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 90.6
1294 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.01 71.3
1295 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.70 N/A 89.0
1296 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 51.9
1297 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.20 4.15 N/A
1298 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A N/A
1299 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 82.80 N/A 65.6
1300 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 68.0 25.50 0.08 N/A
1301 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 6.5 27.30 N/A N/A
1302 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1303 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 7.0 24.80 0.00 75.3
1304 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 13.0 84.20 N/A 68.1
1305 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 100.0
1306 STN1686 บ้านคลองตาหงา บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 44.60 N/A 59.2
1307 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.80 0.00 61.2
1308 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.60 0.06 44.0
1309 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A N/A
1310 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 64.9
1311 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
1312 STN0960 บ้านน้ำทบ* เขาหลวง วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 2.5 25.00 0.13 0.0
1313 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 20.30 N/A N/A
1314 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.10 N/A N/A
1315 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.00 N/A N/A
1316 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
1317 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A N/A
1318 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 1.0 25.70 0.02 N/A
1319 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 22.5 0.00 N/A 0.0
1320 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1321 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.40 0.27 N/A
1322 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 71.00 N/A 67.3
1323 STN1671 บ้านแม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.00 N/A 57.1
1324 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 37.7
1325 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 70.2
1326 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 24.5 17.00 0.00 76.2
1327 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1328 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.20 N/A 86.9
1329 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 3.0 0.00 0.00 0.0
1330 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 5.9
1331 STN1570 บ้านบางบ้าน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 98.2
1332 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 20.0 23.00 0.00 N/A
1333 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A N/A
1334 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 0.43 N/A
1335 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 0.05 N/A
1336 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.70 N/A 77.1
1337 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 5.5 26.20 N/A 67.7
1338 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.70 1.03 0.0
1339 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 8.5 25.70 0.09 N/A
1340 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1341 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1342 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A N/A
1343 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.90 0.03 74.9
1344 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 4.0 22.80 N/A 68.5
1345 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 1.5 23.60 N/A 88.7
1346 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 43.6
1347 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 100.0
1348 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 48.20 N/A 100.0
1349 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 54.0
1350 STN0248 บ้านป่าแป๋ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 0.00 N/A
1351 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 63.1
1352 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 23.70 N/A N/A
1353 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.10 0.08 N/A
1354 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 5.5 25.00 N/A N/A
1355 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 23.40 0.00 89.0
1356 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 48.40 N/A N/A
1357 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 69.6
1358 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.00 0.05 N/A
1359 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 0.0
1360 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 14.5 28.10 N/A N/A
1361 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 60.6
1362 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.40 0.83 N/A
1363 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.90 5.91 N/A
1364 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 N/A
1365 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 113.41 N/A
1366 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 1.5 24.60 N/A 13.1
1367 STN1035 บ้านส้อ* เปือ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 3.5 59.00 0.53 N/A
1368 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 25.5
1369 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่* จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.73 0.0
1370 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 9.5 24.60 0.05 59.5
1371 STN1423 บ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 6.3
1372 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1373 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.90 0.08 46.0
1374 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A N/A
1375 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 3.64 80.9
1376 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A N/A
1377 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 7.5 25.00 N/A 0.7
1378 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
1379 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 53.6
1380 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 2.0 26.60 N/A 65.5
1381 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 4.5 22.30 0.00 53.1
1382 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.20 0.05 N/A
1383 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A N/A
1384 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 33.0 17.30 0.03 N/A
1385 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 47.1
1386 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 69.6
1387 STN0098 บ้านในหนด เหมาะ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A N/A
1388 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.40 N/A N/A
1389 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 42.0 25.30 1.39 0.0
1390 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.70 2.69 N/A
1391 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 57.4
1392 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 26.0 22.70 N/A N/A
1393 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.50 5.37 N/A
1394 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A N/A
1395 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.5 23.50 0.00 N/A
1396 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 2.5 24.50 0.00 N/A
1397 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.5 21.00 N/A N/A
1398 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 2.5 23.20 N/A N/A
1399 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 7.5 23.60 N/A 38.3
1400 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.40 N/A 0.0
1401 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 30.30 N/A 87.3
1402 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 3.0 23.00 N/A N/A
1403 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 5.5 22.60 0.00 N/A
1404 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 3.5 22.10 0.00 N/A
1405 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 23.10 N/A 79.0
1406 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.80 1.18 N/A
1407 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.10 6.30 1.2
1408 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.00 N/A N/A
1409 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 16.5 25.80 N/A N/A
1410 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 23.20 0.09 75.1
1411 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 12.5 22.30 N/A 61.4
1412 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 N/A
1413 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A 0.3
1414 STN1779 บ้านบางมะขาม อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 30.50 N/A 43.1
1415 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.30 0.61 N/A
1416 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 92.4
1417 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 8.5 25.90 2.72 0.0
1418 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 81.1
1419 STN1683 บ้านสันติสุข บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 55.5
1420 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 4.5 25.80 N/A 100.0
1421 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 100.0
1422 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 62.6
1423 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 93.1
1424 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.40 0.05 N/A
1425 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.40 N/A N/A
1426 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.00 0.00 N/A
1427 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A N/A
1428 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 76.7
1429 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 77.2
1430 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
1431 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 2.0 22.20 N/A 73.0
1432 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A N/A
1433 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A N/A
1434 STN0325 บ้านหมากแข้ง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 35.9
1435 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 1.5 32.20 N/A N/A
1436 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 38.2
1437 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.10 0.08 5.4
1438 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 33.0 24.80 N/A 33.0
1439 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 13.0 22.30 0.06 N/A
1440 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 9.0 22.30 N/A 73.0
1441 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.50 0.08 49.3
1442 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1443 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1444 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.50 0.10 N/A
1445 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 30.50 0.00 N/A
1446 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 1.0 22.60 0.05 95.1
1447 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A N/A
1448 STN1778 บ้านบางบอน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 61.1
1449 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.60 0.00 74.5
1450 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 100.0
1451 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A N/A
1452 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 0.01 0.0
1453 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A N/A
1454 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 20.40 N/A N/A
1455 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 2.0 23.10 0.07 72.0
1456 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 34.5
1457 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 10.0 26.40 N/A 71.0
1458 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 47.1
1459 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 10.2
1460 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.00 N/A N/A
1461 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.30 0.08 50.1
1462 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 0.0 0.0 30.60 0.00 73.7
1463 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A N/A
1464 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 22.0 22.80 N/A 88.1
1465 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1466 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.70 2.08 60.9
1467 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 76.5
1468 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.30 0.00 65.6
1469 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 32.10 3.19 N/A
1470 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 5.0 23.70 N/A N/A
1471 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 45.0
1472 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 14.4
1473 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1474 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1475 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1476 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1477 STN1052 บ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1478 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1479 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1480 STN0173 บ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1481 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1482 STN0499 บ้านนาใหญ่ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1483 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1484 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1485 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1486 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1487 STN1487 บ้านศรีเมือง สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1488 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1489 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1490 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1491 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1492 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1493 STN0830 บ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1494 STN1724 บ้านบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1495 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1496 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1497 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1498 STN0282 บ้านห้วยตะเคียน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1499 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1500 STN1794 บ้านวังหิน* นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1501 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1502 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1503 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1504 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1505 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1506 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1507 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1508 STN0006 บ้านทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1509 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1510 STN1053 บ้านหล่อยูง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1511 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1512 STN0484 บ้านหินขาว กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1513 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1514 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1515 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1516 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1517 STN0831 บ้านเหนือ บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1518 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ* เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1519 STN1725 บ้านทุ่งมังกะตาล ดอนยาง ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1520 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1521 STN1763 บ้านคลองเรือ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1522 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1523 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1524 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1525 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1526 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1527 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1528 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1529 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1530 STN0497 บ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1531 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1532 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1533 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1534 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1535 STN0884 บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1536 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1537 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1538 STN1776 บ้านอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1539 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1540 STN1808 บ้านกลาง* บ้านนา กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1541 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1542 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1543 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1544 STN0727 บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1545 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1546 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1547 STN0482 บ้านยุบหวาย แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1548 STN0989 บ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1549 STN1005 บ้านลำทหาร* บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1550 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1551 STN1197 บ้านตาดน้ำพุ คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1552 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1553 STN0498 บ้านเหนือ* ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1554 STN1777 บ้านบางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1555 STN0829 บ้านโฉลกบ้านเก่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1556 STN1564 บ้านบางหมาน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1557 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1558 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1559 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1560 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1561 STN0070 บ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1562 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1563 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1564 STN1041 บ้านเขาขาว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1565 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1566 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1567 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1568 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1569 STN0488 บ้านหินซอง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1570 STN1767 บ้านทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1571 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1572 STN0803 บ้านโป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1573 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1574 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1575 STN0204 บ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1576 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1577 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1578 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1579 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1580 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1581 STN0732 บ้านภูผา ลำทับ ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1582 STN1402 บ้านนาเดา เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1583 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1584 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1585 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม* นาหอ ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1586 STN1428 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1587 STN1444 บ้านสบลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1588 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1589 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1590 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1591 STN0503 บ้านนางเอื้อย* กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1592 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1593 STN0455 บ้านห้วยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1594 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1595 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1596 STN0994 บ้านทุ่งกราด* สะตอ เขาสมิง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1597 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1598 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1599 STN1760 บ้านปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1600 STN0286 บ้านคลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1601 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1602 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1603 STN0922 บ้านแปะ* บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1604 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1605 STN0102 บ้านทับเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1606 STN1551 บ้านริมอิง* เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1607 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1608 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1609 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1610 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1611 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1612 STN0485 บ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1613 STN0501 บ้านหินราว เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1614 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1615 STN1742 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1616 STN1758 บ้านหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1617 STN0284 บ้านเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1618 STN1764 บ้านทุ่ง บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1619 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1620 STN1797 บ้านไม้เสียบ* เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1621 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1622 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1623 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1624 STN0937 บ้านหลุกใต้* นาครัว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1625 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1626 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1627 STN1765 บ้านลุ่มเกรียบ ทับปุด ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1628 STN0285 บ้านบางซอย คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1629 STN1727 บ้านในกรัง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1630 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1631 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1632 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1633 STN0486 บ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1634 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1635 STN0502 บ้านหัวโคก* นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1636 STN0534 บ้านปางยาว แม่พริก แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1637 STN0024 บ้านแม่หลุ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1638 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1639 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1640 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1641 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1642 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1643 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1644 STN0439 บ้านกล้อทอ แม่จัน อุ้มผาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1645 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1646 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1647 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4) กกทอง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1648 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1649 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1650 STN0494 บ้านฉานเรน ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1651 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1652 STN0016 บ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1653 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1654 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1655 STN0755 บ้านทุ่งขมิ้น คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1656 STN0771 บ้านปากยาง น้ำแคม ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1657 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1658 STN1773 บ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1659 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1660 STN1805 บ้านคลองเหียง* ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1661 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1662 STN0825 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 4 (น้ำตกโตนไพร) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1663 STN1637 บ้านไร่เนิน เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1664 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1665 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1666 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1667 STN1046 บ้านเนินทอง ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1668 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1669 STN0570 บ้านใต้โตน* บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1670 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1671 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1672 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1673 STN1529 บ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1674 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1675 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1676 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1677 STN0225 บ้านรุ่งเรือง ละแม ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1678 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1679 STN0808 บ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1680 STN0824 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 2 (น้ำตกลำปี) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1681 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1682 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1683 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1684 STN0228 บ้านกล้วย* ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1685 STN0953 บ้านเพิ่ม นาแค นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1686 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1687 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1688 STN0725 บ้านจำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1689 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1690 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1691 STN0757 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1692 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1693 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1694 STN1437 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1695 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1696 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1697 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1698 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1699 STN1033 บ้านวังแข* แม่สา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1700 STN1138 บ้านวงศ์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1701 STN0664 บ้านขุนห้วยตาก ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1702 STN0850 บ้านท่าตีน* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1703 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1704 STN0826 บ้านพรรั้ง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1705 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1706 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1707 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1708 STN1774 บ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1709 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1710 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1711 STN0756 บ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1712 STN0572 บ้านบางฝนตก รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1713 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1714 STN0463 บ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1715 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1716 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1717 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1718 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1719 STN1018 บ้านเขาโร* เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1720 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1721 STN0459 บ้านวังเป่ง น้ำทูน ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1722 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1723 STN0491 บ้านห้วยเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1724 STN1317 บ้านหัวถนน ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1725 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1726 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1727 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1728 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1729 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1730 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1731 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1732 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1733 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1734 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1735 STN0806 บ้านในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1736 STN0822 บ้านสวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1737 STN1541 บ้านกุฏิพระ* ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1738 STN1557 บ้านใหม่ปางเติม* บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1739 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1740 STN1786 บ้านบางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1741 STN1802 บ้านสามไกร* หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1742 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1743 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1744 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1745 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1746 STN1375 บ้านแม่กองวะ แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1747 STN0421 บ้านแม่วอง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1748 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1749 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1750 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1751 STN0460 บ้านน้ำพาน อาฮี ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1752 STN0150 บ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1753 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1754 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1755 STN1045 บ้านบางตง* นบปริง เมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1756 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1757 STN0492 บ้านหินช้างสี วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1758 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1759 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1760 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1761 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1762 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1763 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง* ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1764 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1765 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1766 STN0521 บ้านน้ำรู เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1767 STN1131 อช.ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1768 STN1042 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1769 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1770 STN0147 บ้านหนองทุ่ม นาดี ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1771 STN0163 บ้านสระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1772 STN1012 บ้านวังไคร้* วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1773 STN1768 บ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1774 STN1784 บ้านไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1775 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1776 STN0804 บ้านวังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1777 STN1431 บ้านใหม่พัฒนา* ห้วยพิชัย ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1778 STN0599 บ้านแม่ลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1779 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1780 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1781 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1782 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1783 STN0735 บ้านบางยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1784 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1785 STN1013 บ้านป่าผาก ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1786 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1787 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1788 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1789 STN0240 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1790 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1791 STN0805 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1792 STN0821 บ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1793 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้* ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1794 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1795 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1796 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1797 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1798 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
ฝนรายวัน สูงสุด
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน สูงสุด 1798 สถานี วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1,670.5 2,221.0 20.00 N/A N/A
2 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 129.0 188.5 24.00 N/A N/A
3 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 48.0 168.5 -99.90 0.06 N/A
4 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.5 122.5 148.0 25.60 2.14 N/A
5 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 59.5 132.5 26.60 N/A N/A
6 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 111.0 127.0 22.60 0.86 72.6
7 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 90.0 126.5 26.10 N/A 100.0
8 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี สทภ. 6 C 0.0 83.5 118.5 25.80 N/A 78.0
9 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.5 77.5 113.5 25.80 N/A 77.3
10 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก สทภ. 6 C 0.0 79.0 110.0 25.80 N/A 78.1
11 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 37.5 105.0 26.60 N/A 100.0
12 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 98.0 30.70 N/A N/A
13 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 88.0 94.5 22.20 N/A 0.7
14 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 88.5 93.0 24.80 N/A 67.0
15 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 15.5 91.0 0.00 0.00 0.0
16 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 86.5 25.10 4.51 N/A
17 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 77.5 86.0 0.00 N/A 0.0
18 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก สทภ. 6 C 0.0 48.5 85.0 25.60 N/A 77.6
19 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 83.5 84.5 28.30 6.59 N/A
20 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 60.5 83.5 32.60 N/A 0.4
21 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 5.0 81.5 24.40 0.06 N/A
22 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.5 52.5 79.0 24.90 N/A 76.9
23 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สทภ. 6 E 0.0 16.0 78.0 26.40 N/A 100.0
24 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.5 78.0 29.20 N/A 63.2
25 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 26.5 77.5 27.20 N/A N/A
26 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 72.5 76.0 24.60 N/A 70.7
27 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.5 11.5 76.0 23.90 1.48 N/A
28 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 4.0 75.0 24.10 1.27 N/A
29 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 41.0 71.5 24.60 0.00 31.7
30 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.5 38.0 70.5 29.80 0.00 0.0
31 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 14.0 70.5 -99.90 N/A 76.3
32 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 43.5 70.0 26.40 0.08 70.5
33 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 68.0 25.50 0.08 N/A
34 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 18.5 67.0 23.90 N/A 46.6
35 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 67.0 25.40 0.00 58.9
36 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 63.5 66.0 21.60 N/A 11.6
37 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 4.5 66.0 0.00 0.00 N/A
38 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 2.5 65.0 27.10 N/A 71.6
39 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.5 62.5 64.5 21.30 0.00 77.8
40 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 5.0 64.0 25.90 N/A 75.2
41 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 54.0 64.0 32.30 N/A 72.7
42 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 61.0 61.5 25.40 N/A 62.7
43 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 61.5 22.50 0.00 N/A
44 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 58.0 61.5 23.40 0.03 51.7
45 STN1558 บ้านแม่รากกลาง* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 4.5 61.0 26.00 2.93 N/A
46 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 46.0 60.5 22.30 4.86 N/A
47 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 11.5 60.0 66.60 0.07 N/A
48 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 46.0 60.0 18.50 0.00 N/A
49 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 59.5 23.90 N/A 76.0
50 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 58.0 59.5 22.30 N/A 39.3
51 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 47.5 59.0 23.00 N/A N/A
52 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 4.5 50.5 58.0 19.40 0.00 65.0
53 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 57.0 57.5 26.60 N/A 7.0
54 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 45.5 57.0 24.30 0.00 69.4
55 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 51.5 56.5 18.70 5.66 N/A
56 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 9.0 56.5 24.10 N/A 65.0
57 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 35.0 56.0 25.30 N/A 74.6
58 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 41.5 55.5 -99.90 0.00 N/A
59 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.0 55.5 22.50 N/A N/A
60 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 46.0 55.0 21.20 6.00 60.4
61 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.5 23.5 55.0 21.80 N/A 19.6
62 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.0 55.0 24.00 0.00 N/A
63 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 52.5 54.5 23.10 N/A N/A
64 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 54.0 54.5 25.50 7.13 N/A
65 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 54.0 23.10 N/A 1.2
66 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 11.5 54.0 26.40 N/A 67.5
67 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 53.5 23.10 0.09 74.6
68 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 5.0 53.5 23.20 N/A 77.4
69 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 1.5 53.5 25.10 0.00 N/A
70 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 10.5 53.0 24.40 0.00 68.5
71 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 2.0 44.0 53.0 25.30 0.28 88.7
72 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 4.0 53.0 24.50 0.00 N/A
73 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 50.5 53.0 19.00 0.00 69.1
74 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.5 51.5 52.5 27.80 N/A N/A
75 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 1.5 32.5 52.5 0.00 0.00 0.0
76 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 16.0 51.5 23.90 0.00 N/A
77 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 34.5 51.5 23.10 N/A 59.6
78 STN1427 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 20.5 51.0 -99.90 N/A N/A
79 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 15.5 50.5 25.80 N/A 73.0
80 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 49.0 50.5 23.00 0.00 N/A
81 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 13.5 50.5 24.00 N/A 0.1
82 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 17.0 50.5 -99.90 N/A N/A
83 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.0 50.5 22.60 N/A 0.1
84 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 44.5 50.0 20.40 0.00 76.6
85 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.5 40.5 50.0