รายงานสถานี
7 หมู่บ้าน เตือนภัย
รายชื่อหมู่บ้าน (เรียงตามจังหวัด) ประเภทการเตือน ฝนราย 15 นาที (mm) ฝนสะสม 12 ชั่วโมง (mm) อุณหภูมิ (c) ระดับน้ำ (m) วัน-เวลา ที่วัดได้ล่าสุด (DC)
1 บ้านขุนพัง ( ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช (ที่ตั้งสถานี STN0218(105))) เตือนด้วยน้ำฝน 1.5 2.0 22.30 0.0 2021/11/29 10:30
2 บ้านเหนือคลอง ( ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช (ที่ตั้งสถานี STN0291(128))) เตือนด้วยน้ำฝน 2.0 90.5 29.70 0.0 2021/11/29 10:30
3 บ้านไม้เสียบ* ( ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช (ที่ตั้งสถานี STN1797(218))) เตือนด้วยน้ำฝน 3.0 116.5 24.80 2.6 2021/11/29 10:30
4 บ้านทุ่งใหญ่ ( ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช (หมู่บ้านครอบคลุมของสถานี บ้านไม้เสียบ*,เกาะขันธ์,ชะอวด,นครศรีธรรมราช))
5 บ้านท่าไทร ( ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช (หมู่บ้านครอบคลุมของสถานี บ้านไม้เสียบ*,เกาะขันธ์,ชะอวด,นครศรีธรรมราช))
6 บ้านสองพี่น้อง* ( ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา (ที่ตั้งสถานี STN1800(115))) เตือนด้วยระดับน้ำ 0.0 11.0 27.10 4.5 2021/11/29 10:30
7 บ้านท่าโพธิ์ตก ( ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา (หมู่บ้านครอบคลุมของสถานี บ้านสองพี่น้อง*,ท่าโพธิ์,สะเดา,สงขลา))
รายชื่อหมู่บ้าน (เรียงตามจังหวัด) ประเภทการเตือน ฝนราย 15 นาที (mm) ฝนสะสม 12 ชั่วโมง (mm) อุณหภูมิ (c) ระดับน้ำ (m) วัน-เวลา ที่วัดได้ล่าสุด (DC)
Top