รายงานสถานี
2 หมู่บ้าน เตือนภัย
รายชื่อหมู่บ้าน (เรียงตามจังหวัด) ประเภทการเตือน ฝนราย 15 นาที (mm) ฝนสะสม 12 ชั่วโมง (mm) อุณหภูมิ (c) ระดับน้ำ (m) วัน-เวลา ที่วัดได้ล่าสุด (DC)
1 บ้านสองพี่น้อง* ( ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา (ที่ตั้งสถานี STN1800(115))) เตือนด้วยระดับน้ำ 0.0 0.0 35.70 4.1 2021/04/14 12:00
2 บ้านท่าโพธิ์ตก ( ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา (หมู่บ้านครอบคลุมของสถานี บ้านสองพี่น้อง*,ท่าโพธิ์,สะเดา,สงขลา))
รายชื่อหมู่บ้าน (เรียงตามจังหวัด) ประเภทการเตือน ฝนราย 15 นาที (mm) ฝนสะสม 12 ชั่วโมง (mm) อุณหภูมิ (c) ระดับน้ำ (m) วัน-เวลา ที่วัดได้ล่าสุด (DC)
Top