กราฟ แสดงสัดส่วนสถานะการเตือนภัย
Rain Chart (14/04/2021 12:30)
Total Station: 5041