รายการ จำนวนที่ แจ้งเตือน 17503 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 12-06-2567 05:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 22.5 5.06 0.0 22.5 22.5 32.0 5.06
2 12-06-2567 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองอ้อม* ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1983) ระดับน้ำ 28 2.87 0.0 28.0 28.0 30.5 2.79
3 12-06-2567 01:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่ารวก* ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่(STN1981) ระดับน้ำ 17 2.58 0.0 17.0 17.0 17.5 2.57
4 10-06-2567 11:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 102 0 3.5 102 105.5 131.0 -
5 10-06-2567 10:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 102 0 5.0 102.0 99.5 118.5 -
6 10-06-2567 10:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) ระดับน้ำ 8.5 3.5 0.0 8.5 8.5 10.5 3.46
7 10-06-2567 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 101.5 0 3.0 101.5 98.0 118.0 -
8 10-06-2567 10:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 4.5 5 0.0 4.5 15.5 15.5 1.86
9 10-06-2567 09:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) ระดับน้ำ 8.5 3.38 0.5 8.5 9.0 10.5 3.30
10 10-06-2567 08:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 100.5 0 1.5 100.5 115.0 144.0 -
11 10-06-2567 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบอน ตำบล หนองบอน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0995) น้ำฝน 114.5 0 18.5 114.5 150.0 179.5 -
12 10-06-2567 08:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 124 0 1.0 124.0 136.5 164.5 -
13 10-06-2567 08:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมื่นด่าน* ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1975) น้ำฝน 120 1.07 0.5 120.0 14.5 20.5 1.07
14 10-06-2567 06:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 118.5 0 12.0 118.5 168.5 214.5 -
15 09-06-2567 07:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 86.5 0 2.0 86.5 98.0 137.5 -
16 09-06-2567 06:53 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมหาวัน ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1285) น้ำฝน 97.5 0 5.5 97.5 103.5 107.0 -
17 09-06-2567 06:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 102 0 2.5 102.0 82.5 87.5 -
18 09-06-2567 06:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมหาวัน ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1285) น้ำฝน 86.5 0 5.5 86.5 92.5 96.0 -
19 09-06-2567 06:03 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 117.5 0 0.5 117.5 10.5 11.5 -
20 09-06-2567 06:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 181.5 0 1.0 181.5 179.5 182.0 -
21 09-06-2567 05:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 95 0 1.5 95.0 80.0 85.0 -
22 09-06-2567 05:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากห้วยแม่ปะ ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1282) น้ำฝน 85.5 0 1.0 85.5 105.5 120.5 -
23 07-06-2567 00:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 89.5 0 6.0 89.5 93.0 118.0 -
24 07-06-2567 00:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธาตุ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1872) น้ำฝน 85.5 0 1.0 85.5 65.5 75.5 -
25 06-06-2567 23:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 80 0 6.0 80.0 83.5 107.5 -
26 06-06-2567 21:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโห้งเหนือ* ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN1993) น้ำฝน 92.5 0.35 13.0 92.5 80.5 80.5 0.35
27 05-06-2567 21:57 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองห้วยนา ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1421) น้ำฝน 97.5 0 4.0 97.5 110.5 110.5 -
28 05-06-2567 21:56 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลาด ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0316) น้ำฝน 116 0 2.0 116.0 103.5 103.5 -
29 05-06-2567 21:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางน้ำฮ้าย ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0864) น้ำฝน 83.5 0 1.0 83.5 84.5 99.0 -
30 05-06-2567 21:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองห้วยนา ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1421) น้ำฝน 91.5 0 0.0 91.5 96.0 96.0 -
31 05-06-2567 20:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลาด ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0316) น้ำฝน 84.5 0 7.0 84.5 88.0 88.0 -
32 05-06-2567 02:58 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไม้สะเป่ ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1819) น้ำฝน 141 0 0.0 141.0 106.5 136.0 -
33 04-06-2567 23:07 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไม้สะเป่ ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1819) น้ำฝน 101 0 6.0 101.0 56.0 83.0 -
34 03-06-2567 23:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 85 0 0.0 85.0 5.5 6.5 -
35 03-06-2567 22:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยผึ้ง ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0630) น้ำฝน 83 0 1.5 83.0 80.0 111.5 -
36 03-06-2567 22:00 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธาตุ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1872) น้ำฝน 99 0 1.0 99.0 76.5 89.5 -
37 03-06-2567 21:06 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 109.5 0 13.5 109.5 119.0 146.5 -
38 03-06-2567 20:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธาตุ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1872) น้ำฝน 85.5 0 5.5 85.5 59.5 72.5 -
39 03-06-2567 20:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 92.5 0 16.0 92.5 90.5 116.0 -
40 01-06-2567 19:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองท่าควาย* ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN2089) ระดับน้ำ 3 3.57 0.0 3.0 4.0 4.0 3.54
41 01-06-2567 15:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 0 3.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.93
42 01-06-2567 10:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 82.5 0 0.0 82.5 87.0 87.0 -
43 01-06-2567 10:43 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำต้ม ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0854) น้ำฝน 97 0 0.5 97.0 94.5 94.5 -
44 01-06-2567 10:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0718) น้ำฝน 103 0 1.5 103.0 111.0 111.0 -
45 01-06-2567 10:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 98 0 0.0 98 10.5 10.5 -
46 01-06-2567 10:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อ ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน(STN0542) น้ำฝน 97.5 0 5.5 97.5 103.0 103.0 -
47 01-06-2567 09:46 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันหลวง ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1346) น้ำฝน 120.5 0 2.0 120.5 114.5 114.5 -
48 01-06-2567 09:41 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1381) น้ำฝน 95.5 0 0.5 95.5 113.5 113.5 -
49 01-06-2567 09:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อ ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน(STN0542) น้ำฝน 84 0 10.5 84.0 91.0 91.0 -
50 01-06-2567 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 82.5 0 2.5 82.5 83.0 83.0 -
51 01-06-2567 09:30 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางถ้ำ* ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1858) น้ำฝน 116 0.73 0.5 116.0 40.5 40.5 0.73
52 01-06-2567 09:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาฝ่า* ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0353) ระดับน้ำ 3 4.3 1.5 3.0 3.0 3.0 2.12
53 01-06-2567 09:25 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 97.5 2.38 1.0 97.5 97.5 97.5 2.38
54 01-06-2567 09:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 85 0 2.0 85.0 82.0 82.0 -
55 01-06-2567 09:20 แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1859) น้ำฝน 193 0 0.5 193 34.5 34.5 -
56 01-06-2567 09:20 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 99 0 1.0 99.0 94.0 94.0 -
57 01-06-2567 09:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตึงเหนือ ตำบล วังทอง อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง(STN0882) น้ำฝน 83 0 0.5 83.0 81.5 81.5 -
58 01-06-2567 09:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) น้ำฝน 85 3.53 4.0 85 89.0 89.0 3.53
59 01-06-2567 08:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฮาก ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1865) น้ำฝน 83 0 1.5 83.0 63.0 63.0 -
60 01-06-2567 08:55 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางผักหม ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0853) น้ำฝน 98 0 2.0 98.0 94.0 94.0 -
61 01-06-2567 08:48 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่เจริญไพร ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0625) น้ำฝน 134.5 0 6.0 134.5 130.0 130.0 -
62 01-06-2567 08:47 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกำลัง ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0852) น้ำฝน 100 0 1.5 100 113.0 113.0 -
63 01-06-2567 08:38 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 104 0 5.0 104 99.0 99.0 -
64 01-06-2567 08:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางพริก ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1864) น้ำฝน 84 0 1.0 84.0 52.5 52.5 -
65 01-06-2567 08:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาฝ่า* ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0353) ระดับน้ำ 3 4 1.5 3.0 3.0 3.0 2.12
66 01-06-2567 08:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกำลัง ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0852) น้ำฝน 90 0 3.5 90.0 107.0 107.0 -
67 01-06-2567 08:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำต้ม ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0854) น้ำฝน 82.5 0 1.5 82.5 83.0 83.0 -
68 01-06-2567 07:54 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วม่วง ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0719) น้ำฝน 100.5 0 16.0 100.5 139.0 139.0 -
69 01-06-2567 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 87.5 0 0.0 87.5 8.5 8.5 -
70 01-06-2567 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 86 0 2.5 86.0 82.0 82.0 -
71 01-06-2567 07:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางผักหม ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0853) น้ำฝน 91 0 1.0 91.0 87.5 87.5 -
72 01-06-2567 07:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 87 0 0.0 87.0 21.0 21.0 -
73 01-06-2567 07:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 86.5 2.38 1.0 86.5 87.0 87.0 2.38
74 01-06-2567 07:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบสา ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0626) น้ำฝน 125.5 0 5.5 125.5 126.5 126.5 -
75 01-06-2567 06:59 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 109.5 0 5.5 109.5 88.5 88.5 -
76 01-06-2567 06:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 85 0 1.5 85.0 72.0 72.0 -
77 01-06-2567 06:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่เจริญไพร ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0625) น้ำฝน 90 0 8.0 90.0 85.0 85.0 -
78 01-06-2567 06:36 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบสา ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0626) น้ำฝน 126.5 0 5.5 126.5 126.5 126.5 -
79 01-06-2567 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบสา ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0626) น้ำฝน 84 0 25.5 84.0 96.0 96.0 -
80 01-06-2567 06:32 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0344) น้ำฝน 121.5 0 10.0 121.5 85.0 85.0 -
81 01-06-2567 06:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 86 0 9.5 86.0 80.0 80.0 -
82 01-06-2567 06:15 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 117.5 0 18.5 117.5 93.5 93.5 -
83 01-06-2567 06:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 97.5 0 22.0 97.5 51.0 51.0 -
84 01-06-2567 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากเอียก ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0517) น้ำฝน 83.5 0 1.0 83.5 45.0 45.0 -
85 01-06-2567 05:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0344) น้ำฝน 90 0 18.5 90.0 64.0 64.0 -
86 01-06-2567 05:17 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 99.5 0 3.5 99.5 97.5 97.5 -
87 01-06-2567 05:04 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคะแนง ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1453) น้ำฝน 116.5 0 9.5 116.5 94.0 94.0 -
88 01-06-2567 05:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันหลวง ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1346) น้ำฝน 91 0 2.0 91.0 83.5 83.5 -
89 01-06-2567 05:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1096) น้ำฝน 83 0 3.5 83.0 79.5 79.5 -
90 01-06-2567 04:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0374) น้ำฝน 87.5 0 41.5 87.5 85.5 85.5 -
91 01-06-2567 04:50 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 108.5 0 24.0 108.5 121.5 121.5 -
92 01-06-2567 04:49 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลุง ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0873) น้ำฝน 100.5 0 6.0 100.5 94.0 94.0 -
93 01-06-2567 04:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคะแนง ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1453) น้ำฝน 83.5 0 9.5 83.5 94.0 94.0 -
94 01-06-2567 04:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกวต ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1348) น้ำฝน 82.5 0 1.5 82.5 84.5 84.5 -
95 01-06-2567 04:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นเปา ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0389) น้ำฝน 102 0 3.5 102.0 94.5 94.5 -
96 01-06-2567 04:33 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 137.5 0 4.0 137.5 112.0 112.0 -
97 01-06-2567 04:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 91.5 0 3.5 91.5 97.5 97.5 -
98 01-06-2567 04:05 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 104 0 9.0 104.0 105.0 105.0 -
99 01-06-2567 04:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลุง ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0873) น้ำฝน 84.5 0 7.5 84.5 82.0 82.0 -
100 01-06-2567 03:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเลา ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0856) น้ำฝน 84.5 0 0.5 84.5 77.5 77.5 -
101 01-06-2567 03:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางถ้ำ* ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1858) น้ำฝน 106 0.65 10.0 106.0 34.0 34.0 0.65
102 01-06-2567 03:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 113.5 0 2.5 113.5 107.0 107.0 -
103 01-06-2567 03:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1859) น้ำฝน 100.5 0 1.0 100.5 19.5 19.5 -
104 01-06-2567 03:35 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 141.5 0 1.0 141.5 71.5 71.5 -
105 01-06-2567 03:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 87.5 0 2.0 87.5 83.5 83.5 -
106 01-06-2567 03:24 แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อยหล่อย ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1139) น้ำฝน 122.5 0 6.5 122.5 109.0 109.0 -
107 01-06-2567 02:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อยหล่อย ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1139) น้ำฝน 112 0 6.5 112.0 109.0 109.0 -
108 01-06-2567 02:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 92 0 12.5 92 49.0 49.0 -
109 01-06-2567 01:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางหมู* ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN2144) น้ำฝน 87.5 1.64 0.5 87.5 5.5 5.5 1.64
110 01-06-2567 01:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพงษ์ทอง ตำบล เทพเสด็จ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่(STN0311) น้ำฝน 89.5 0 9.0 89.5 71.5 71.5 -
111 31-05-2567 21:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 104.5 134.98 1.5 104.5 122.5 135.0 134.98
112 31-05-2567 19:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 127.5 0 24.5 127.5 202.5 244.0 -
113 31-05-2567 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 119 0 1.0 119.0 239.5 320.0 -
114 31-05-2567 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 101.5 0 18.0 101.5 90.5 91.0 -
115 31-05-2567 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) น้ำฝน 101.5 0.35 14.0 101.5 37.0 37.0 0.35
116 25-05-2567 06:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 119.5 0 0.0 119.5 96.0 147.5 -
117 25-05-2567 06:48 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 119.5 0 0.0 119.5 96.0 147.5 -
118 25-05-2567 06:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 103.5 1.01 1.0 103.5 90.5 179.0 1.01
119 25-05-2567 06:44 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมเจริญ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1879) น้ำฝน 200.5 0 0.5 200.5 165.5 295.5 -
120 25-05-2567 06:39 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลิง ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1880) น้ำฝน 123.5 0 4.0 123.5 86.0 217.5 -
121 25-05-2567 05:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากกาง* ตำบล ปากกาง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN2130) น้ำฝน 94.5 3.13 0.0 94.5 14.5 23.0 3.13
122 25-05-2567 05:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 85.5 0 0.0 85.5 4.0 4.0 -
123 25-05-2567 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 94.5 0.82 1.5 94.5 88.5 175.0 0.82
124 25-05-2567 04:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 114.5 0 0.5 114.5 136.0 199.5 -
125 25-05-2567 00:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลิง ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1880) น้ำฝน 87.5 0 6.0 87.5 99.5 194.0 -
126 25-05-2567 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมเจริญ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1879) น้ำฝน 119.5 0 8.5 119.5 154.5 205.0 -
127 24-05-2567 23:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมเจริญ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1879) น้ำฝน 96 0 8.5 96.0 154.5 205.0 -
128 24-05-2567 23:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 82.5 0 0.5 82.5 53.0 104.5 -
129 24-05-2567 22:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท้องฟ้า ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0048) น้ำฝน 99 0 0.0 99.0 37.5 37.5 -
130 24-05-2567 22:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันพระบาท ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0664) น้ำฝน 105.5 0 4.5 105.5 32.0 36.0 -
131 24-05-2567 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท้องฟ้า ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0048) น้ำฝน 93 0 7.5 93.0 29.0 29.0 -
132 24-05-2567 22:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 88.5 0 6.0 88.5 125.0 159.0 -
133 24-05-2567 22:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท้องฟ้า ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0048) น้ำฝน 937 0 1.0 937.0 37.0 37.0 -
134 24-05-2567 22:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันพระบาท ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0664) น้ำฝน 105.5 0 3.0 105.5 39.5 43.5 -
135 24-05-2567 14:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเชียงคา ตำบล ยกกระบัตร อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก(STN1266) น้ำฝน 99.5 0 3.0 99.5 127.0 130.5 -
136 24-05-2567 11:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางอ้า* ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN2006) น้ำฝน 87 0.59 3.5 87.0 70.0 82.0 0.59
137 24-05-2567 08:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเชียงคา ตำบล ยกกระบัตร อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก(STN1266) น้ำฝน 89.5 0 2.0 89.5 111.5 111.5 -
138 24-05-2567 05:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมเจริญ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1879) น้ำฝน 100 0 0.0 100 129.0 129.0 -
139 24-05-2567 05:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคา ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1494) น้ำฝน 82.5 0 2.0 82.5 82.5 82.5 -
140 24-05-2567 03:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมเจริญ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1879) น้ำฝน 96 0 2.0 96.0 121.0 121.0 -
141 24-05-2567 00:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 162.5 0 8.5 162.5 210.5 219.5 -
142 24-05-2567 00:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 82.5 0 1.5 82.5 98.5 148.5 -
143 23-05-2567 21:25 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 153 0 0.0 153.0 162.0 165.0 -
144 23-05-2567 18:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 44 0 0.0 44.0 98.00 106.00000 -
145 23-05-2567 17:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 77 0 1.0 77.0 97.00 108.00000 -
146 23-05-2567 17:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 44 0 1.0 77.0 97.00 108.00000 -
147 23-05-2567 17:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี กรมทรัพยากรน้ำ ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร(STN1064) น้ำฝน 12 0 0.0 N/A N/A N/A -
148 23-05-2567 13:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 85.5 0 8.5 63.0 86.0 86.0 -
149 23-05-2567 11:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 99 0 6.0 47.0 47.0 47.0 -
150 23-05-2567 10:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 89 0 7.5 35.0 35.0 35.0 -
151 23-05-2567 10:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลิง ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1880) น้ำฝน 106 0 7.5 69.5 69.5 69.5 -
152 23-05-2567 10:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลิง ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1880) น้ำฝน 92.5 0 7.5 69.5 69.5 69.5 -
153 23-05-2567 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากคะยาง ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1502) น้ำฝน 99 0 2.5 98.0 98.0 98.0 -
154 23-05-2567 08:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเผือก* ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN2043) น้ำฝน 99 0 0.0 15.5 15.5 15.5 -
155 23-05-2567 08:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขอนงุ้น ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1503) น้ำฝน 89.5 0 0.5 84.0 84.0 84.0 -
156 23-05-2567 08:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากคะยาง ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1502) น้ำฝน 92 0 6.0 92.5 92.5 92.5 -
157 23-05-2567 05:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 95 0 3.5 102.0 102.0 102.0 -
158 23-05-2567 05:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนน้อย* ตำบล ลุ่มลำชี อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ(STN1967) น้ำฝน 94.5 1.54 0.0 6.0 6.0 6.0 1.54
159 23-05-2567 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนพระคำ ตำบล นาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1906) น้ำฝน 93.5 0 0.0 7.0 7.0 7.0 -
160 22-05-2567 05:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับกระสังข์ ตำบล ดอนเมือง อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา(STN1484) น้ำฝน 91 0 1.0 96.0 108.0 108.0 -
161 21-05-2567 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หอย ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1292) น้ำฝน 82.5 0 1.5 84.5 92.0 92.0 -
162 21-05-2567 22:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เลียงพัฒนา ตำบล เสริมขวา อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0144) น้ำฝน 82 0 4.5 95.5 99.5 99.5 -
163 21-05-2567 20:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทัง ตำบล หางดง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN1449) น้ำฝน 87 0 5.0 121.0 121.0 121.0 -
164 21-05-2567 20:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าคลอง* ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN2110) ระดับน้ำ 6.5 3.64 0.0 6.5 7.0 7.0 3.57
165 21-05-2567 20:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกแม่กลาง* ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1978) น้ำฝน 87.5 0 4.0 46.0 70.0 70.0 -
166 21-05-2567 19:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย* ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0431) น้ำฝน 88 0.96 25.5 66.5 100.0 100.0 0.96
167 21-05-2567 19:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับศิลา ตำบล ช่องสะเดา อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1631) น้ำฝน 93.5 0 2.0 77.0 77.0 77.0 -
168 21-05-2567 18:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านคลองยา* ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่(STN2113) ระดับน้ำ 5.5 2.59 0.5 5.5 6.0 6.0 2.47
169 21-05-2567 17:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 101.5 0 1.5 94.5 103.0 103.0 -
170 21-05-2567 17:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินดาดทอง ตำบล หนองรี อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0264) น้ำฝน 89 0 2.5 93.0 93.0 93.0 -
171 21-05-2567 17:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับเดื่อ* ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN1988) น้ำฝน 85 0 5.0 17.0 17.0 17.0 -
172 21-05-2567 17:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังมะริว* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1980) น้ำฝน 83.5 1.43 0.0 19.5 19.5 19.5 1.43
173 21-05-2567 17:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวงเมืองคอง* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 98 1.84 0.5 66.0 66.0 66.0 1.84
174 21-05-2567 15:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองจิก ตำบล เขาคราม อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN1722) น้ำฝน 102.5 0 3.5 87.5 93.0 93.0 -
175 21-05-2567 14:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งคาโงก* ตำบล ทุ่งคาโงก อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN2119) ระดับน้ำ 0 2.52 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45
176 21-05-2567 14:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 99.5 0 15.5 101.0 108.5 108.5 -
177 21-05-2567 13:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางเตยกลาง ตำบล บางเตย อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN1777) น้ำฝน 110.5 0 2.5 88.5 90.0 90.0 -
178 21-05-2567 13:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้าน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0796) น้ำฝน 85 0 10.0 68.0 80.5 80.5 -
179 21-05-2567 13:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรงาม ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN1480) น้ำฝน 82.5 0 0.0 84.0 102.0 102.0 -
180 21-05-2567 11:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 97.5 0 1.0 102.0 152.0 152.0 -
181 21-05-2567 11:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล โป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0058) น้ำฝน 86 0 5.5 18.5 23.0 23.0 -
182 21-05-2567 11:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองดินดำ ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0986) น้ำฝน 96 0 14.5 75.5 86.0 86.0 -
183 21-05-2567 10:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองดินดำ ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0986) น้ำฝน 86.5 0 14.5 75.5 86.0 86.0 -
184 21-05-2567 09:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยลาด ตำบล สานตม อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN1166) น้ำฝน 84 0 0.5 21.0 29.0 29.0 -
185 21-05-2567 09:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 97 0 1.5 37.5 39.5 39.5 -
186 21-05-2567 08:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง* ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1902) น้ำฝน 115 0.96 1.5 86.5 112.5 112.5 0.96
187 21-05-2567 08:32 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาง ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0958) น้ำฝน 122.5 0 8.5 99.5 100.0 100.0 -
188 21-05-2567 08:30 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0326) น้ำฝน 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
189 21-05-2567 08:26 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลาบ่า ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN1358) น้ำฝน 125 0 16.0 90.5 97.5 97.5 -
190 21-05-2567 08:22 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทอง ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1385) น้ำฝน 124.5 0 2.5 25.5 26.0 26.0 -
191 21-05-2567 08:15 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยลาด ตำบล อิปุ่ม อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1876) น้ำฝน 122.5 0 21.0 109.5 109.5 109.5 -
192 21-05-2567 08:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยลาด ตำบล อิปุ่ม อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1876) น้ำฝน 111.5 0 16.5 73.5 73.5 73.5 -
193 21-05-2567 07:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทอง ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1385) น้ำฝน 91.5 0 2.0 21.0 21.5 21.5 -
194 21-05-2567 07:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเลา ตำบล เชียงของ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN1270) น้ำฝน 101.5 0 1.0 113.5 113.5 113.5 -
195 21-05-2567 07:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 103.5 0 0.0 105.0 105.0 105.0 -
196 21-05-2567 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 98 0 2.5 98.5 128.5 128.5 -
197 21-05-2567 07:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทอง ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1385) น้ำฝน 91.5 0 1.5 16.5 17.0 17.0 -
198 21-05-2567 07:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง* ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1902) น้ำฝน 92.5 0.66 2.0 54.5 80.5 80.5 0.66
199 21-05-2567 07:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพอง* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1971) น้ำฝน 123 3.16 0.0 11.5 11.5 11.5 3.16
200 21-05-2567 07:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าฉาง* ตำบล ยางหวาย อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1966) น้ำฝน 102 1.82 5.0 71.0 71.0 71.0 1.82
201 21-05-2567 06:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าฉาง* ตำบล ยางหวาย อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1966) น้ำฝน 94 1.79 7.5 62.0 62.0 62.0 1.79
202 21-05-2567 06:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมพู ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1337) น้ำฝน 84 0 1.0 83.5 84.0 84.0 -
203 21-05-2567 06:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาง ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0958) น้ำฝน 103 0 0.0 85.5 86.0 86.0 -
204 21-05-2567 06:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 84 0 0.5 82.0 112.0 112.0 -
205 21-05-2567 06:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งผง ตำบล ทุ่งศรีทอง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1326) น้ำฝน 83 0 1.0 82.0 82.0 82.0 -
206 21-05-2567 05:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลาบ่า ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN1358) น้ำฝน 97.5 0 1.5 53.5 60.5 60.5 -
207 21-05-2567 05:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนป่า ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1235) น้ำฝน 82.5 0 1.0 81.5 82.0 82.0 -
208 21-05-2567 05:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 97 0 3.5 101.0 101.0 101.0 -
209 21-05-2567 05:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1418) น้ำฝน 94 0 22.0 91.0 91.0 91.0 -
210 21-05-2567 05:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเลา ตำบล เชียงของ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN1270) น้ำฝน 96.5 0 1.5 108.5 108.5 108.5 -
211 21-05-2567 05:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 102 0 4.0 89.5 89.5 89.5 -
212 21-05-2567 05:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1531) น้ำฝน 84 0 1.0 82.5 85.5 85.5 -
213 21-05-2567 05:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 84 0 1.5 28.5 30.5 30.5 -
214 21-05-2567 04:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 96 0 23.0 79.0 79.0 79.0 -
215 21-05-2567 04:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันนาเคียน* ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0448) น้ำฝน 99.5 1.99 1.5 34.5 34.5 34.5 1.99
216 21-05-2567 03:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 107.5 0 3.5 88.5 88.5 88.5 -
217 20-03-2567 09:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกกแก้ว ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0972) น้ำฝน 90 0 0.0 70.0 71.0 71.0 -
218 20-03-2567 09:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1205) น้ำฝน 97.5 0 1.0 98.5 100.0 100.0 -
219 20-03-2567 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 95.5 0 0.0 95.5 96.5 96.5 -
220 20-03-2567 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 105.5 0 0.0 99.5 99.5 99.5 -
221 20-03-2567 07:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชียงคาน ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN1394) น้ำฝน 94.5 0 0.0 35.5 79.5 79.5 -
222 20-03-2567 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางข้าวสาร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0561) น้ำฝน 93.5 0 0.0 79.5 79.5 79.5 -
223 20-03-2567 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1205) น้ำฝน 92 0 2.5 96.5 100.0 100.0 -
224 20-03-2567 07:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยาง ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0968) น้ำฝน 88.5 0 0.0 6.5 6.5 6.5 -
225 20-03-2567 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบป่าแฝก ตำบล ตลุกกลางทุ่ง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN0928) น้ำฝน 91 0 0.0 106.5 106.5 106.5 -
226 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่พรสวรรค์ ตำบล นาโบสถ์ อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0538) น้ำฝน 115.5 0 0.0 97.5 97.5 97.5 -
227 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 95.5 0 0.0 95.5 96.5 96.5 -
228 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมอเสือดุ ตำบล เพชรชมภู อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร(STN1167) น้ำฝน 100.5 0 0.0 51.5 51.5 51.5 -
229 20-03-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าบม (หมู่ 8) ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0454) น้ำฝน 103 0 0.0 18.5 18.5 18.5 -
230 20-03-2567 07:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดซ้อ ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0323) น้ำฝน 129 0 0.0 142.0 142.0 142.0 -
231 26-01-2567 17:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 99.5 0 0.0 91.0 111.5 111.5 -
232 26-01-2567 17:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 110 0 0.0 116.5 131.5 131.5 106.05
233 26-01-2567 17:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉานเรน ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0494) น้ำฝน 105 0 0.0 1.0 1.5 1.5 -
234 26-01-2567 06:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 1 1.76 0.5 1.0 3.0 3.0 0.75
235 26-01-2567 04:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 7 6.55 0.0 7.0 32.0 32.0 6.49
236 25-01-2567 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 118.5 106.93 1.5 116.0 118.0 118.0 106.93
237 25-01-2567 20:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 120 0 1.0 113.5 114.0 114.0 -
238 25-01-2567 19:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 8 2.61 0.0 8.0 8.0 8.0 2.53
239 25-01-2567 19:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 47 8.03 0.0 47.0 83.0 83.0 7.96
240 25-01-2567 17:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) ระดับน้ำ 63.5 4.08 0.0 63.5 75.0 75.0 2.70
241 25-01-2567 16:58 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 151 0 0.5 151.0 153.0 153.0 -
242 25-01-2567 16:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 106 0 17.5 95.5 115.0 115.0 -
243 25-01-2567 15:24 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 146.5 0 10.5 145.0 177.0 177.0 -
244 25-01-2567 15:22 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN2059) น้ำฝน 146 2.01 18.0 131.5 138.0 138.0 2.01
245 25-01-2567 15:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN2059) น้ำฝน 124 2.01 8.5 100.5 107.0 107.0 2.01
246 25-01-2567 15:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 119 0 0.5 107.5 109.5 109.5 -
247 25-01-2567 14:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 134 0 1.5 145.5 149.5 149.5 -
248 25-01-2567 14:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 100.5 0 5.5 87.0 92.0 92.0 107.44
249 25-01-2567 14:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN2059) น้ำฝน 104 2.02 9.5 81.5 87.5 87.5 2.02
250 25-01-2567 14:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 102 0 0.0 81.5 88.5 88.5 -
251 25-01-2567 14:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0080) น้ำฝน 100 0 1.0 79.0 88.0 88.0 -
252 25-01-2567 14:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่าน ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN1602) น้ำฝน 99.5 0 0.0 91.5 96.5 96.5 -
253 25-01-2567 13:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0578) น้ำฝน 99 0 1.0 100.5 105.0 105.0 -
254 25-01-2567 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 105.5 0 0.0 78.0 88.5 88.5 -
255 25-01-2567 13:34 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 56 3.47 0.0 56.0 58.5 58.5 3.13
256 25-01-2567 13:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 102 0 3.5 106.0 111.0 111.0 -
257 25-01-2567 13:20 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 158.5 2.53 2.5 112.0 156.0 156.0 2.53
258 25-01-2567 13:19 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 161 4.82 1.5 129.0 159.5 159.5 4.82
259 25-01-2567 12:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 118 9.98 10.0 119.5 135.5 135.5 9.98
260 25-01-2567 12:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 113 10.15 9.5 95.5 110.5 110.5 10.15
261 25-01-2567 12:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 54 2.68 1.0 54.0 56.5 56.5 2.37
262 25-01-2567 12:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 121 0 2.5 116.0 146.0 146.0 -
263 25-01-2567 12:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 117 0 0.0 151.0 164.5 164.5 -
264 25-01-2567 11:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 48.5 2.07 8.0 48.5 51.0 51.0 1.67
265 25-01-2567 11:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 101 0 3.0 96.0 99.5 99.5 -
266 25-01-2567 11:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 118 2.5 1.5 105.0 145.5 145.5 2.50
267 25-01-2567 11:19 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 150.5 0 0.5 2.5 3.0 3.0 -
268 25-01-2567 11:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 127.5 0 0.5 1.5 2.0 2.0 -
269 25-01-2567 11:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 118.5 3.54 15.0 109.5 140.0 140.0 3.54
270 25-01-2567 10:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 120 0 5.0 114.0 114.5 114.5 -
271 25-01-2567 10:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 107.5 0 0.0 0.5 1.0 1.0 -
272 25-01-2567 10:44 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 169 0 2.0 169.5 178.5 178.5 -
273 25-01-2567 10:44 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 171 0 2.0 161.5 170.5 170.5 -
274 25-01-2567 10:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 109 3.25 4.0 70.0 100.5 100.5 3.25
275 25-01-2567 10:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 109 2.56 8.0 95.0 134.0 134.0 2.56
276 25-01-2567 10:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 110 0 5.0 114.0 114.5 114.5 -
277 25-01-2567 09:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 100 0 4.5 123.0 136.5 136.5 -
278 25-01-2567 09:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 123.5 0 11.0 109.5 111.0 111.0 -
279 25-01-2567 09:15 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 177 0 9.5 160.0 173.5 173.5 -
280 25-01-2567 08:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 101.5 2.17 12.5 98.5 109.0 109.0 2.17
281 25-01-2567 08:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 104 0 5.5 87.5 89.0 89.0 -
282 25-01-2567 08:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 132 0 13.0 138.5 152.5 152.5 -
283 25-01-2567 08:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 123 0 12.0 117.0 125.5 125.5 -
284 25-01-2567 07:54 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 157.5 0 26.0 121.5 148.5 148.5 -
285 25-01-2567 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 118.5 0 3.0 110.0 117.5 117.5 -
286 25-01-2567 07:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 101 0 5.0 89.0 97.5 97.5 -
287 25-01-2567 07:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 118.5 0 2.5 103.5 110.0 110.0 -
288 25-01-2567 07:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 128 0 8.5 83.5 111.5 111.5 -
289 25-01-2567 07:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 100.5 0 3.0 98.5 114.5 114.5 -
290 25-01-2567 07:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 101.5 0 4.5 67.0 94.0 94.0 -
291 25-01-2567 07:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 101 0 1.5 95.5 107.0 107.0 -
292 25-01-2567 06:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 102 0 0.5 100.5 106.0 106.0 -
293 25-01-2567 06:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 104.5 0 0.0 95.0 100.0 100.0 -
294 26-12-2566 05:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) ระดับน้ำ 0.5 5.42 0.0 0.5 31.0 31.0 5.40
295 25-12-2566 14:24 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) ระดับน้ำ 47.5 7.11 0.0 47.5 62.0 62.0 6.96
296 25-12-2566 13:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 118.5 6.5 1.0 44.5 58.5 58.5 6.50
297 25-12-2566 13:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 9.5 2.52 0.0 9.5 10.0 10.0 2.46
298 25-12-2566 10:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 124.5 1.49 19.0 86.5 122.0 122.0 1.49
299 25-12-2566 10:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 124.5 1.49 19.0 86.5 122.0 122.0 1.49
300 25-12-2566 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 108 5.76 0.0 23.0 37.0 37.0 5.76
301 25-12-2566 08:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 100 0 1.0 93.5 217.5 217.5 -
302 25-12-2566 07:50 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบาโงยือรา ตำบล สะเอะ อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN2157) น้ำฝน 147 0 2.5 57.5 84.0 84.0 -
303 25-12-2566 07:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 33 2.06 0.0 33.0 50.0 50.0 1.95
304 25-12-2566 06:47 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 26 4.35 1.5 26.0 74.5 74.5 4.31
305 25-12-2566 06:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 131 0 5.0 125.5 221.5 221.5 -
306 25-12-2566 06:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN2167) น้ำฝน 122.5 2.44 0.5 36.0 60.5 60.5 2.44
307 25-12-2566 06:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบาโงยือรา ตำบล สะเอะ อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN2157) น้ำฝน 123.5 0 5.0 48.5 76.5 76.5 -
308 25-12-2566 05:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 146.5 0 5.0 135.0 218.5 218.5 -
309 25-12-2566 05:46 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 146.5 0 4.0 143.5 226.5 226.5 -
310 25-12-2566 05:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN2060) ระดับน้ำ 1 2.5 0.0 1.0 11.0 11.0 2.50
311 25-12-2566 05:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบาโงยือรา ตำบล สะเอะ อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN2157) น้ำฝน 100.5 0 2.5 40.0 66.5 66.5 -
312 25-12-2566 05:22 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 151 0 2.0 162.5 248.0 248.0 -
313 25-12-2566 05:20 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 147.5 0 1.0 142.5 158.5 158.5 -
314 25-12-2566 05:19 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 4.5 3 0.0 4.5 6.0 6.0 2.08
315 25-12-2566 05:18 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 154.5 0 3.5 149.0 201.0 201.0 -
316 25-12-2566 05:04 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 49.5 5.06 0.0 49.5 61.5 61.5 4.71
317 25-12-2566 05:03 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 66 4.21 0.0 66.0 74.5 74.5 4.03
318 25-12-2566 04:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 32 4.06 0.0 32.0 85.0 85.0 4.00
319 25-12-2566 04:54 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 170.5 0 1.0 60.5 85.0 85.0 -
320 25-12-2566 03:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 119.5 0 3.5 112.0 197.0 197.0 -
321 25-12-2566 03:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 66.5 3.72 0.0 66.5 74.5 74.5 3.31
322 25-12-2566 03:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 37 3.07 0.5 37.0 86.0 86.0 3.00
323 25-12-2566 02:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 120.5 0 2.0 115.0 199.0 199.0 -
324 25-12-2566 02:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN2064) ระดับน้ำ 11.5 2.6 0.0 11.5 12.0 12.0 2.54
325 25-12-2566 02:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 120.5 0 4.0 114.5 172.5 172.5 -
326 25-12-2566 02:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 66.5 2.94 0.0 66.5 73.5 73.5 2.86
327 25-12-2566 02:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 101 0 2.0 98.0 190.5 190.5 -
328 25-12-2566 01:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 106.5 0 8.0 99.5 164.0 164.0 -
329 25-12-2566 01:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 102 0 5.5 100.5 193.0 193.0 -
330 25-12-2566 01:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 117.5 0 2.0 110.0 146.0 146.0 -
331 25-12-2566 01:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 47.5 3.6 2.0 47.5 66.0 66.0 3.45
332 25-12-2566 01:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 38 3.52 0.0 38.0 86.0 86.0 3.49
333 25-12-2566 01:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 104.5 0 5.0 80.0 169.5 169.5 -
334 25-12-2566 01:03 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) ระดับน้ำ 35 2.45 3.5 35.0 76.5 76.5 1.52
335 25-12-2566 00:21 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 150 3.23 3.5 53.5 80.5 80.5 3.23
336 25-12-2566 00:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 45 3.31 3.0 45.0 64.0 64.0 3.12
337 24-12-2566 22:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 102.5 3.08 2.5 37.5 66.0 66.0 3.08
338 24-12-2566 22:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 100 0 3.5 89.0 118.5 118.5 -
339 24-12-2566 22:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) น้ำฝน 109.5 2.69 0.0 8.0 28.0 28.0 2.69
340 24-12-2566 21:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN2167) น้ำฝน 101.5 1.81 1.0 30.0 46.0 46.0 1.81
341 24-12-2566 21:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 145.5 0 3.5 93.5 128.5 128.5 -
342 24-12-2566 21:19 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 145.5 0 3.5 93.5 128.5 128.5 -
343 24-12-2566 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 127.5 0 6.5 34.5 58.0 58.0 -
344 24-12-2566 20:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 111 0 6.5 34.5 58.0 58.0 -
345 24-12-2566 19:17 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 149 0 15.0 71.0 134.5 134.5 -
346 24-12-2566 18:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 100 0 2.0 98.0 118.5 118.5 -
347 24-12-2566 18:44 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 146 0 3.0 136.0 168.5 168.5 -
348 24-12-2566 18:00 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 114.5 10.79 12.0 114.5 210.5 210.5 10.74
349 24-12-2566 17:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 119 0 0.5 111.0 134.5 134.5 -
350 24-12-2566 15:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 131 0 1.5 66.5 109.0 109.0 -
351 24-12-2566 12:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 119 0 10.0 67.0 82.5 82.5 -
352 24-12-2566 12:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 100 0 10.0 94.0 106.0 106.0 -
353 24-12-2566 11:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 103 0 3.0 57.5 72.5 72.5 -
354 24-12-2566 11:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 120 0 7.0 93.0 113.5 113.5 -
355 24-12-2566 10:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) น้ำฝน 119 1.53 1.5 42.0 59.5 59.5 1.53
356 24-12-2566 09:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง* ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2160) น้ำฝน 101 0.91 1.0 35.0 41.0 41.0 0.91
357 24-12-2566 09:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 99.5 0 2.0 88.0 114.0 114.0 -
358 24-12-2566 09:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 12.5 2.02 0.0 12.5 17.0 17.0 0.76
359 24-12-2566 08:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 118.5 0 1.5 116.5 135.0 135.0 -
360 24-12-2566 08:49 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกูมุง* ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN2150) น้ำฝน 148.5 6.76 2.5 44.0 63.5 63.5 6.76
361 24-12-2566 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 117 0 2.0 114.0 131.5 131.5 -
362 24-12-2566 08:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 123.5 8.99 3.5 108.5 138.5 138.5 8.99
363 24-12-2566 08:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติ ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2161) น้ำฝน 109 0 0.5 22.0 28.5 28.5 -
364 24-12-2566 08:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 126.5 0 3.0 118.0 164.0 164.0 -
365 24-12-2566 08:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกูมุง* ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN2150) น้ำฝน 140.5 6.48 4.5 41.0 60.0 60.0 6.48
366 24-12-2566 08:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 115 0 2.5 115.5 148.5 148.5 -
367 24-12-2566 08:27 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) น้ำฝน 228 4.88 3.5 76.0 87.5 87.5 4.88
368 24-12-2566 08:20 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 168 0 3.0 153.0 184.5 184.5 -
369 24-12-2566 06:33 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 168 0 1.0 89.0 124.0 124.0 -
370 24-12-2566 06:22 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 177 0 5.5 175.0 211.5 211.5 -
371 24-12-2566 06:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 102.5 0 0.5 98.0 121.5 121.5 -
372 24-12-2566 06:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกูมุง* ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN2150) น้ำฝน 107.5 5.13 0.5 24.5 36.0 36.0 5.13
373 24-12-2566 02:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 99.5 0 1.0 95.5 114.0 114.0 -
374 24-12-2566 02:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยพัฒนา ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2159) น้ำฝน 118.5 0 4.5 22.5 29.0 29.0 -
375 24-12-2566 02:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 100.5 7.15 2.5 96.0 115.5 115.5 7.15
376 24-12-2566 02:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยพัฒนา ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2159) น้ำฝน 102.5 0 0.0 14.5 21.0 21.0 -
377 24-12-2566 01:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) น้ำฝน 101 1.59 4.0 33.5 42.0 42.0 1.59
378 24-12-2566 01:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 103.5 0 7.5 88.5 111.0 111.0 -
379 24-12-2566 01:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 119 0 1.5 114.0 137.0 137.0 -
380 24-12-2566 01:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 125 2.97 1.5 54.0 66.0 66.0 2.97
381 24-12-2566 01:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) น้ำฝน 136 4.89 0.0 50.0 55.0 55.0 4.89
382 24-12-2566 01:03 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 157 0 9.0 105.0 119.0 119.0 -
383 24-12-2566 01:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 128.5 0 7.5 100.5 112.5 112.5 -
384 24-12-2566 00:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 132 0 9.5 73.5 83.0 83.0 -
385 24-12-2566 00:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 140 0 9.0 105.0 119.0 119.0 -
386 24-12-2566 00:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 114 0 10.5 103.0 126.0 126.0 -
387 24-12-2566 00:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 117.5 0 7.5 100.5 112.5 112.5 -
388 23-12-2566 14:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านผาเสริฐ* ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN2079) ระดับน้ำ 0 2.22 0.0 0.0 0.0 0.0 2.22
389 23-12-2566 14:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าหุ่ง* ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN2078) น้ำฝน 33 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30
390 16-12-2566 11:16 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 4.41 0.0 0.0 15.0 15.0 4.42
391 15-12-2566 22:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) ระดับน้ำ 15.5 3.63 0.0 15.5 29.5 29.5 3.56
392 15-12-2566 21:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 141.5 0 1.0 102.5 109.0 109.0 -
393 15-12-2566 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 17.5 3.1 0.0 17.5 19.0 19.0 3.01
394 15-12-2566 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 109 0 2.0 77.5 89.0 89.0 -
395 15-12-2566 18:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) น้ำฝน 123.5 3.26 0.0 17.5 29.5 29.5 3.26
396 15-12-2566 18:01 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 42.5 5.35 0.0 42.5 50.5 50.5 4.95
397 15-12-2566 17:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 99 0 1.0 128.0 148.0 148.0 -
398 15-12-2566 16:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 47 4.38 0.0 47.0 50.5 50.5 4.15
399 15-12-2566 15:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 4.5 2.6 0.0 4.5 6.0 6.0 2.08
400 15-12-2566 02:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านย่านมะปราง* ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิยม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2069) ระดับน้ำ 0 2.68 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63
401 14-12-2566 20:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 112.5 0 5.0 56.0 173.0 173.0 -
402 14-12-2566 19:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยพัฒนา ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2159) น้ำฝน 139 0 0.5 20.5 36.0 36.0 -
403 14-12-2566 17:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 67 9.43 0.5 67.0 119.5 119.5 9.40
404 14-12-2566 10:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 44 8.11 0.0 44.0 85.0 85.0 7.96
405 14-12-2566 10:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 132 0 0.0 17.5 17.5 17.5 -
406 14-12-2566 07:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 117.5 0 6.0 109.5 112.5 112.5 -
407 14-12-2566 06:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 117.5 0 6.5 63.5 93.5 93.5 -
408 14-12-2566 06:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละหาด ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1702) น้ำฝน 117.5 0 1.0 71.0 72.5 72.5 -
409 14-12-2566 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 101 0 0.0 94.5 130.5 130.5 -
410 14-12-2566 06:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 118 0 2.0 113.5 143.5 143.5 -
411 14-12-2566 06:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 101 0 0.5 97.0 99.0 99.0 -
412 14-12-2566 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 104.5 0 3.0 57.5 90.5 90.5 -
413 14-12-2566 05:30 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 154.5 0 12.5 104.0 144.0 144.0 -
414 14-12-2566 04:10 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 161 0 4.5 145.0 176.0 176.0 -
415 14-12-2566 04:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 130.5 0 1.0 72.5 110.0 110.0 -
416 14-12-2566 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 103 0 3.5 91.0 122.5 122.5 -
417 14-12-2566 04:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1697) น้ำฝน 100 0 1.5 62.5 63.0 63.0 -
418 14-12-2566 03:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 130.5 0 8.0 124.5 155.0 155.0 -
419 14-12-2566 03:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละหาด ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1702) น้ำฝน 103.5 0 3.5 60.5 61.5 61.5 -
420 14-12-2566 02:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 116 0 1.0 61.5 96.0 96.0 -
421 14-12-2566 00:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 102 0 0.0 94.0 118.5 118.5 -
422 13-12-2566 20:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 42.5 2.55 5.0 42.5 42.5 42.5 1.74
423 13-12-2566 19:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 42.5 2.15 5.0 42.5 42.5 42.5 1.74
424 13-12-2566 16:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 100 0 0.0 42.5 42.5 42.5 -
425 13-12-2566 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 105.5 0 0.5 101.5 102.5 102.5 -
426 13-12-2566 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 104.5 0 0.5 101.5 102.5 102.5 -
427 04-12-2566 16:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 102 0 1.5 94.5 164.0 164.0 -
428 04-12-2566 16:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 102 0 1.5 94.5 164.0 164.0 -
429 03-12-2566 23:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 7 2.18 0.0 7.0 7.0 7.0 2.36
430 03-12-2566 23:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 0 2.18 0.0 0.0 7.0 7.0 -
431 03-12-2566 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันทรัตน์ ตำบล ยะรม อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN1618) น้ำฝน 104.5 0 0.0 0.0 104.5 104.5 -
432 03-12-2566 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันทรัตน์ ตำบล ยะรม อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN1618) น้ำฝน 104.5 0 5.0 89.5 89.5 89.5 -
433 03-12-2566 13:34 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) ระดับน้ำ 0 5.11 0.0 0.0 0.0 0.0 5.11
434 03-12-2566 09:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 47.5 2.54 4.0 47.5 52.5 52.5 2.45
435 03-12-2566 09:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไสกล้วยเถื่อน* ตำบล เขากอบ อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN2051) ระดับน้ำ 19 2.52 0.0 19.0 19.0 19.0 2.51
436 03-12-2566 08:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 35 2.24 1.0 35.0 39.5 39.5 2.00
437 03-12-2566 08:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 2 2.57 0.0 2.0 2.0 2.0 2.54
438 03-12-2566 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) ระดับน้ำ 0 3.52 0.0 0.0 0.0 0.0 3.38
439 03-12-2566 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 4.5 4.32 0.0 4.5 6.0 6.0 4.32
440 03-12-2566 08:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 128 0 1.0 16.5 16.5 16.5 -
441 03-12-2566 08:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 128 0 3.5 127.0 137.0 137.0 -
442 03-12-2566 08:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 105 41.98 1.5 45.0 48.0 48.0 41.98
443 03-12-2566 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1606) น้ำฝน 111 0 4.5 114.0 121.0 121.0 -
444 03-12-2566 00:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN2057) ระดับน้ำ 0 3.57 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56
445 03-12-2566 00:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 2 4.82 0.0 2.0 3.0 3.0 4.83
446 03-12-2566 00:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 1 3.46 0.0 1.0 1.0 1.0 3.48
447 02-12-2566 18:30 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 150 0 1.0 70.5 70.5 70.5 -
448 02-12-2566 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0809) น้ำฝน 125 12.09 0.0 0.0 0.0 0.0 12.09
449 02-12-2566 18:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 130 0 6.0 58.0 58.0 58.0 -
450 02-12-2566 18:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0809) น้ำฝน 100 12.09 0.0 0.0 0.0 0.0 12.09
451 02-12-2566 11:10 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบ่อทอง* ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN2061) ระดับน้ำ 0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.88
452 02-12-2566 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 9.5 2.71 0.0 9.5 10.5 10.5 2.65
453 01-12-2566 22:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 123 0 3.0 108.0 108.0 108.0 -
454 01-12-2566 21:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฆอรอราแม* ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN2168) น้ำฝน 101.5 1.27 0.0 18.0 18.5 18.5 1.27
455 01-12-2566 21:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 99.5 0 13.0 86.5 86.5 86.5 -
456 01-12-2566 21:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งไพล ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1715) น้ำฝน 99 4.14 0.0 78.0 78.0 78.0 4.14
457 01-12-2566 21:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 99 0 0.0 0.0 5.5 5.5 -
458 01-12-2566 21:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 106 0 0.0 94.0 94.0 94.0 -
459 01-12-2566 21:38 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 141 6.92 5.0 135.0 138.0 138.0 6.92
460 01-12-2566 21:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 100.5 0 9.5 95.5 96.0 96.0 -
461 01-12-2566 21:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 102 0 0.0 87.5 87.5 87.5 -
462 01-12-2566 21:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 118.5 0 2.5 70.5 74.0 74.0 -
463 01-12-2566 21:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 118.5 0 7.5 106.0 107.0 107.0 -
464 01-12-2566 20:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 129 6.67 0.0 106.5 109.5 109.5 6.67
465 01-12-2566 20:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 100 0 0.5 86.0 87.0 87.0 -
466 01-12-2566 20:35 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2162) น้ำฝน 151.5 1.12 1.5 63.0 111.0 111.0 1.12
467 01-12-2566 20:31 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 149 0 3.5 125.0 126.0 126.0 -
468 01-12-2566 20:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 101 0 0.0 81.0 82.0 82.0 -
469 01-12-2566 20:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 128.5 0 1.5 108.0 109.5 109.5 -
470 01-12-2566 19:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 100 0 4.5 54.5 58.0 58.0 -
471 01-12-2566 18:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2162) น้ำฝน 127.5 0.85 2.5 61.5 109.5 109.5 0.85
472 01-12-2566 18:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 120.5 0 3.0 112.0 112.0 112.0 -
473 01-12-2566 18:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 110 0 3.5 77.5 79.0 79.0 -
474 01-12-2566 17:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 102 6.02 11.0 79.0 80.5 80.5 6.02
475 01-12-2566 17:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2162) น้ำฝน 104 0.85 1.0 57.0 105.0 105.0 0.85
476 01-12-2566 17:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 105 0 3.0 92.0 92.0 92.0 -
477 30-11-2566 08:20 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 2.5 7.4 0.0 2.5 21.0 21.0 7.40
478 30-11-2566 08:20 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 2.5 7.4 0.0 2.5 21.0 21.0 7.40
479 30-11-2566 08:20 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 2.5 7 0.0 2.5 21.0 21.0 7.40
480 30-11-2566 08:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังหิน* ตำบล นาท่ามใต้ อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN1794) ระดับน้ำ 0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.78
481 30-11-2566 07:55 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 1 2.8 0.0 1.0 1.0 1.0 1.79
482 30-11-2566 06:55 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 2.5 6.2 0.0 2.5 5.0 5.0 2.91
483 29-11-2566 19:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 102 0 15.5 76.5 81.0 81.0 -
484 29-11-2566 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 103.5 0 1.0 84.0 92.5 92.5 -
485 29-11-2566 19:05 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 156.5 0 12.0 130.0 148.0 148.0 -
486 29-11-2566 18:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 99.5 0 0.5 7.5 7.5 7.5 -
487 29-11-2566 18:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 2.5 3.5 0.0 2.5 5.0 5.0 2.91
488 29-11-2566 18:41 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 146.5 0 0.0 103.5 112.5 112.5 -
489 29-11-2566 18:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 120.5 0 0.5 98.5 98.5 98.5 -
490 29-11-2566 17:54 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 147.5 0 1.5 13.0 14.0 14.0 -
491 29-11-2566 17:37 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) ระดับน้ำ 0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.49
492 29-11-2566 16:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 100 0 2.0 94.5 94.5 94.5 -
493 29-11-2566 16:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 107 0 8.5 110.5 118.5 118.5 -
494 29-11-2566 16:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0063) น้ำฝน 100 0 1.0 13.5 13.5 13.5 -
495 29-11-2566 15:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) น้ำฝน 0 3.59 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16
496 29-11-2566 15:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 117.5 0 4.0 103.5 112.0 112.0 -
497 29-11-2566 14:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 117 0 1.0 10.5 12.0 12.0 -
498 29-11-2566 14:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) น้ำฝน 0 2.68 0.0 0.0 0.0 0.0 2.20
499 29-11-2566 14:01 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 140 0 3.5 138.5 147.0 147.0 10.39
500 29-11-2566 14:00 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 148.5 0.61 0.0 9.0 9.0 9.0 0.61
501 29-11-2566 13:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 45 2.53 0.0 45.0 45.0 45.0 2.29
502 29-11-2566 13:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 106 0 1.5 9.0 10.5 10.5 -
503 29-11-2566 13:53 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 157 0.51 5.5 62.0 63.5 63.5 0.51
504 29-11-2566 13:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 119 0.61 0.0 9.0 9.0 9.0 0.61
505 29-11-2566 13:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN2057) ระดับน้ำ 0.5 3.71 0.0 0.5 0.5 0.5 3.72
506 29-11-2566 13:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 118.5 0.51 7.0 52.5 54.0 54.0 0.51
507 29-11-2566 13:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN2064) ระดับน้ำ 5 2.54 0.0 5.0 5.0 5.0 2.36
508 29-11-2566 13:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบ่อทอง* ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN2061) ระดับน้ำ 0 3.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17
509 29-11-2566 13:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 105.5 0.61 1.5 7.5 7.5 7.5 0.61
510 29-11-2566 13:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 116.5 0.51 7.0 52.5 54.0 54.0 0.51
511 29-11-2566 13:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 117.5 0 5.0 109.5 117.0 117.0 10.40
512 29-11-2566 13:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 44 2.2 1.5 44.0 44.5 44.5 2.08
513 29-11-2566 13:00 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) น้ำฝน 140.5 3.06 1.5 13.0 13.0 13.0 3.06
514 29-11-2566 12:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 107 0 19.5 83.0 84.0 84.0 -
515 29-11-2566 12:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 105 0 27.0 68.0 68.0 68.0 -
516 29-11-2566 12:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 108 0 4.5 95.5 103.0 103.0 10.40
517 28-11-2566 07:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0727) น้ำฝน 130 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
518 28-11-2566 05:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) ระดับน้ำ 9 5.8 0.0 9.0 44.0 44.0 5.81
519 28-11-2566 05:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 6 6.27 0.5 6.0 49.0 49.0 6.26
520 27-11-2566 20:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 120.5 0 0.5 130.0 161.0 161.0 -
521 27-11-2566 20:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตาพล ตำบล บางแก้ว อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN1744) น้ำฝน 109 0 4.0 99.0 100.0 100.0 -
522 27-11-2566 20:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 109 0 4.0 126.5 156.5 156.5 -
523 27-11-2566 20:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 115.5 0 2.5 123.0 150.0 150.0 -
524 27-11-2566 17:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 101 0 16.5 104.0 120.0 120.0 -
525 27-11-2566 17:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 126.5 0 3.0 123.5 146.5 146.5 -
526 27-11-2566 17:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 130 0 1.0 10.5 11.5 11.5 -
527 27-11-2566 17:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 116.5 0 0.5 11.0 18.0 18.0 -
528 27-11-2566 17:10 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 142.5 0 28.5 137.5 199.0 199.0 -
529 27-11-2566 17:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 106 0 11.5 104.0 117.0 117.0 -
530 27-11-2566 16:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 100 0 3.0 91.5 116.0 116.0 -
531 27-11-2566 16:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 100.5 0 1.0 9.5 10.5 10.5 -
532 27-11-2566 16:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นกอ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1623) น้ำฝน 100 0 1.0 55.0 65.5 65.5 -
533 27-11-2566 16:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 99 0 3.5 99.5 147.5 147.5 -
534 27-11-2566 16:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 99 0 1.5 77.5 139.0 139.0 -
535 27-11-2566 14:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวหิน* ตำบล หาดยาย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1942) น้ำฝน 130 4.45 0.5 54.5 71.0 71.0 4.45
536 27-11-2566 14:40 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 142 0 1.5 71.0 107.5 107.5 -
537 27-11-2566 14:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังไทร* ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1945) ระดับน้ำ 11 6.2 4.0 11.0 24.5 24.5 5.34
538 27-11-2566 14:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาสัก* ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1941) น้ำฝน 125 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
539 27-11-2566 14:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาสัก* ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1941) น้ำฝน 115 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
540 27-11-2566 13:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 130 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
541 27-11-2566 13:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรุ่งเรือง ตำบล ละแม อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0225) น้ำฝน 120 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
542 27-11-2566 12:54 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0724) น้ำฝน 170 0 0.0 27.5 27.5 27.5 -
543 27-11-2566 12:53 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินช้างสี ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0492) น้ำฝน 150 0 28.5 138.5 218.5 218.5 -
544 27-11-2566 12:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 27 5.15 1.5 27.0 51.5 51.5 5.06
545 27-11-2566 12:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองนูน ตำบล ปังหวาน อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN0810) น้ำฝน 125 0.1 0.0 0.0 2.5 2.5 0.10
546 27-11-2566 11:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโชน ตำบล เขาพระทอง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1929) น้ำฝน 99 0 0.0 5.5 11.5 11.5 -
547 27-11-2566 11:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 5.5 2.55 0.5 5.5 30.0 30.0 2.61
548 27-11-2566 10:36 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบ่อทอง* ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN2061) ระดับน้ำ 0 4.86 0.0 0.0 0.0 0.0 4.84
549 27-11-2566 10:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 14.5 4.95 0.5 14.5 43.5 43.5 4.92
550 27-11-2566 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 126.5 0 4.0 95.5 96.0 96.0 -
551 27-11-2566 08:32 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 147 121.65 5.0 112.5 112.5 112.5 121.65
552 27-11-2566 08:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 116.5 0 9.5 102.5 102.5 102.5 118.28
553 27-11-2566 08:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางบอน ตำบล ทุ่งไทรทอง อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่(STN1778) น้ำฝน 113.5 0 11.5 63.5 64.0 64.0 -
554 27-11-2566 08:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 113.5 0 9.5 102.5 102.5 102.5 118.28
555 26-11-2566 17:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1568) น้ำฝน 100 0 1.0 93.0 147.0 147.0 -
556 26-11-2566 17:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) น้ำฝน 56.5 2.56 0.0 56.5 89.5 89.5 2.50
557 26-11-2566 16:45 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 24.5 4.73 0.0 24.5 83.0 83.0 4.69
558 26-11-2566 16:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 57.5 2.39 0.5 57.5 88.0 88.0 2.22
559 26-11-2566 16:40 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 154 0 2.0 157.0 191.5 191.5 -
560 26-11-2566 15:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1606) น้ำฝน 101 0 0.5 87.0 131.0 131.0 -
561 26-11-2566 15:02 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 155 0 2.0 141.0 158.0 158.0 -
562 26-11-2566 14:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 107.5 0 10.0 81.5 128.5 128.5 -
563 26-11-2566 13:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 101.5 0 0.5 11.0 12.5 12.5 -
564 26-11-2566 12:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 120.5 0 0.5 118.0 135.5 135.5 -
565 26-11-2566 12:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 74 4 0.5 74.0 100.0 100.0 3.91
566 26-11-2566 12:08 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 5 4.56 0.5 5.0 9.5 9.5 4.47
567 26-11-2566 12:06 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 155.5 0 24.0 124.5 128.0 128.0 -
568 26-11-2566 12:04 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 150.5 0 0.5 11.5 14.0 14.0 -
569 26-11-2566 11:45 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 145 0 0.5 152.5 162.0 162.0 -
570 26-11-2566 11:25 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 157.5 0 11.0 148.5 187.0 187.0 -
571 26-11-2566 11:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 117.5 0 3.5 8.5 11.0 11.0 -
572 26-11-2566 11:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 117.5 0 2.0 117.5 188.0 188.0 -
573 26-11-2566 10:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 145 0 4.0 52.5 56.0 56.0 -
574 26-11-2566 10:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 107 0 0.5 5.5 7.5 7.5 -
575 26-11-2566 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 118 0 3.5 112.5 131.5 131.5 -
576 26-11-2566 10:31 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 181 0 12.5 148.0 173.0 173.0 -
577 26-11-2566 10:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 111.5 0 18.0 22.5 26.0 26.0 -
578 26-11-2566 10:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 100.5 0 2.0 94.0 107.0 107.0 -
579 26-11-2566 10:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 32.5 2.94 1.5 32.5 43.5 43.5 2.86
580 26-11-2566 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 100.5 0 2.5 95.0 135.0 135.0 -
581 26-11-2566 09:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 101.5 0 25.5 102.5 119.0 119.0 -
582 26-11-2566 09:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 109 0 16.0 103.0 121.5 121.5 -
583 26-11-2566 09:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 118.5 0 9.0 91.5 114.0 114.0 -
584 26-11-2566 09:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 70 3.46 1.0 70.0 92.0 92.0 3.41
585 26-11-2566 09:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 120 0 14.0 107.5 116.0 116.0 -
586 26-11-2566 09:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 101.5 0 0.5 82.0 104.5 104.5 -
587 26-11-2566 09:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 107.5 0 20.5 72.0 80.5 80.5 -
588 26-11-2566 09:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0220) น้ำฝน 99 0 1.0 77.0 78.5 78.5 -
589 26-11-2566 09:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 120.5 0 13.0 75.5 111.5 111.5 -
590 26-11-2566 09:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 109.5 0 13.0 75.5 111.5 111.5 -
591 26-11-2566 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 5.5 3.76 0.0 5.5 7.5 7.5 3.62
592 26-11-2566 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 5.5 3.76 0.0 5.5 7.5 7.5 3.62
593 26-11-2566 08:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 117 0 12.0 42.5 67.5 67.5 -
594 26-11-2566 08:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0015) น้ำฝน 119.5 0 0.5 99.0 135.0 135.0 -
595 26-11-2566 08:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 120.5 0 2.5 118.5 148.5 148.5 -
596 26-11-2566 07:45 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 1 3 0.0 1.0 1.0 1.0 1.79
597 26-11-2566 07:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 117 0 2.0 97.5 126.0 126.0 -
598 26-11-2566 07:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดนาทวี* ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0845) น้ำฝน 99 2.69 0.5 29.5 55.5 55.5 2.69
599 26-11-2566 05:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0015) น้ำฝน 100 0 2.0 77.5 112.5 112.5 -
600 26-11-2566 05:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 108 0 1.0 63.0 67.0 67.0 -
601 26-11-2566 05:46 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN2057) น้ำฝน 146 3.45 0.0 8.0 9.0 9.0 3.45
602 26-11-2566 05:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาช่องลม ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN1943) น้ำฝน 136 0 0.0 5.5 111.0 111.0 -
603 26-11-2566 05:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN2064) ระดับน้ำ 4 2.64 0.0 4.0 4.5 4.5 2.58
604 26-11-2566 05:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0063) น้ำฝน 99.5 0 0.0 11.5 15.0 15.0 -
605 26-11-2566 05:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) ระดับน้ำ 0 2.69 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63
606 26-11-2566 05:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 55 3.65 1.0 55.0 80.0 80.0 3.44
607 26-11-2566 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 99 0 2.0 108.5 139.0 139.0 -
608 26-11-2566 05:18 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 159.5 4.76 11.0 142.0 151.5 151.5 4.76
609 26-11-2566 05:11 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN2060) ระดับน้ำ 0 3.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.05
610 26-11-2566 05:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) น้ำฝน 113 2.85 0.0 6.5 7.0 7.0 2.85
611 26-11-2566 05:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 53 3.37 1.0 53.0 78.0 78.0 3.17
612 26-11-2566 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 101 0 4.0 91.5 114.0 114.0 -
613 26-11-2566 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 99 0 2.5 82.5 111.0 111.0 -
614 26-11-2566 01:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN2057) น้ำฝน 119 3.5 0.0 6.0 7.0 7.0 3.50
615 26-11-2566 01:52 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) ระดับน้ำ 6.5 4.6 1.0 6.5 6.5 6.5 4.36
616 26-11-2566 01:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 121.5 4.81 17.0 114.0 118.0 118.0 4.81
617 26-11-2566 00:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN2057) ระดับน้ำ 5 3.54 0.0 5.0 5.5 5.5 3.58
618 26-11-2566 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบ่อทอง* ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN2061) ระดับน้ำ 0 4.01 0.0 0.0 0.0 0.0 4.02
619 26-11-2566 00:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN2060) ระดับน้ำ 0 2.63 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63
620 26-11-2566 00:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) ระดับน้ำ 5.5 3.96 0.0 5.5 5.5 5.5 3.84
621 25-11-2566 23:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 100 3.71 0.0 5.5 5.5 5.5 3.71
622 25-11-2566 23:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 101 0 0.5 5.5 5.5 5.5 -
623 25-11-2566 23:41 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 51.5 4.7 0.0 51.5 55.0 55.0 4.50
624 25-11-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 99 0 12.0 71.0 71.0 71.0 -
625 25-11-2566 21:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) น้ำฝน 99 0.48 1.0 9.5 9.5 9.5 0.48
626 25-11-2566 21:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 101.5 0 6.0 82.0 92.0 92.0 -
627 25-11-2566 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 101 0 7.0 84.5 87.0 87.0 -
628 25-11-2566 20:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลูกช้าง ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0575) น้ำฝน 123.5 0 1.0 95.0 95.0 95.0 -
629 25-11-2566 20:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 40.5 3.91 0.0 40.5 41.0 41.0 3.85
630 25-11-2566 19:40 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 200 0 1.0 198.0 206.0 206.0 -
631 25-11-2566 17:36 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0798) น้ำฝน 180 11.08 0.0 144.0 152.0 152.0 11.08
632 25-11-2566 16:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาช่องลม ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN1943) น้ำฝน 115.5 0 0.0 77.5 82.0 82.0 -
633 25-11-2566 15:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 14 3.59 0.5 14.0 17.5 17.5 3.63
634 25-11-2566 15:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0798) น้ำฝน 118 10.67 12.0 132.5 171.5 171.5 10.67
635 25-11-2566 15:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลูกช้าง ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0575) น้ำฝน 102.5 0 18.0 57.5 77.0 77.0 -
636 25-11-2566 14:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0798) น้ำฝน 114 10.84 10.0 108.5 150.0 150.0 10.84
637 22-11-2566 10:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฆอรอราแม* ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN2168) น้ำฝน 118.5 0.15 1.0 14.5 19.0 19.0 0.15
638 22-11-2566 10:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 99.5 0 7.0 90.5 116.0 116.0 -
639 22-11-2566 10:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) น้ำฝน 99.5 1.06 0.5 8.5 15.5 15.5 1.06
640 22-11-2566 10:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 112.5 6.72 4.5 109.5 142.0 142.0 6.72
641 22-11-2566 10:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฆอรอราแม* ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN2168) น้ำฝน 111.5 2.6 0.5 13.5 20.0 20.0 2.60
642 22-11-2566 10:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 100 0 1.5 91.5 113.5 113.5 -
643 22-11-2566 09:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 102.5 0 1.5 78.5 98.0 98.0 -
644 22-11-2566 09:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 137.5 0 4.5 127.5 161.0 161.0 -
645 22-11-2566 09:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 118.5 0 5.5 109.5 135.5 135.5 -
646 22-11-2566 09:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 110 0 9.0 93.0 130.5 130.5 -
647 22-11-2566 09:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 136 0 0.5 12.0 45.0 45.0 -
648 22-11-2566 08:30 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN2060) ระดับน้ำ 0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29
649 22-11-2566 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 121 0 1.0 9.0 49.5 49.5 -
650 22-11-2566 07:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 115.5 0 6.0 98.0 150.5 150.5 -
651 21-11-2566 21:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN2060) ระดับน้ำ 0 2.14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12
652 21-11-2566 13:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 100 0 0.5 5.0 5.0 5.0 -
653 21-11-2566 12:48 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 160.5 0 3.5 133.0 134.0 134.0 -
654 21-11-2566 12:40 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 153.5 4.24 12.5 138.0 139.5 139.5 4.24
655 21-11-2566 11:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 134 0 13.5 99.0 104.0 104.0 -
656 21-11-2566 11:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 110 0 1.0 77.0 82.0 82.0 -
657 21-11-2566 10:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 99.5 4.19 3.0 98.0 102.5 102.5 4.19
658 19-11-2566 17:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังหิน* ตำบล นาท่ามใต้ อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN1794) ระดับน้ำ 0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.78
659 19-11-2566 15:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 19.5 3.71 0.0 19.5 25.0 25.0 3.58
660 19-11-2566 13:10 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 0 5.86 0.0 0.0 2.0 2.0 5.85
661 19-11-2566 13:10 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 0 5.86 0.0 0.0 2.0 2.0 5.85
662 18-11-2566 12:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 26 5.16 0.0 26.0 35.5 35.5 5.09
663 18-11-2566 10:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 2.5 2.65 0.0 2.5 2.5 2.5 2.55
664 18-11-2566 05:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 99.5 0 0.0 7.5 10.0 10.0 -
665 18-11-2566 04:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 122 0 0.0 118.5 201.0 201.0 -
666 18-11-2566 03:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 99 0 1.5 90.5 122.5 122.5 -
667 18-11-2566 03:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 102 0 4.0 91.0 137.5 137.5 -
668 17-11-2566 20:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 9.5 4.21 1.5 9.5 15.0 15.0 4.20
669 17-11-2566 19:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN1742) น้ำฝน 110 1.26 1.0 1.0 6.5 6.5 1.26
670 17-11-2566 17:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 111 0 0.0 71.5 85.5 85.5 -
671 17-11-2566 17:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 104.5 0 0.0 82.0 100.5 100.5 -
672 17-11-2566 16:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนสามัคคี ตำบล ครน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0808) น้ำฝน 95 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
673 17-11-2566 15:18 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 142.5 0 5.5 157.0 190.5 190.5 -
674 17-11-2566 15:05 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉานเรน ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0494) น้ำฝน 200 0 0.0 1.0 1.5 1.5 -
675 17-11-2566 14:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 123 0 30.0 124.0 155.0 155.0 -
676 17-11-2566 14:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0724) น้ำฝน 130 0 0.0 27.5 27.5 27.5 -
677 17-11-2566 14:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 80.5 0 5.0 93.0 120.0 120.0 -
678 17-11-2566 14:10 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในง่วม ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0806) น้ำฝน 170 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
679 17-11-2566 14:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉานเรน ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0494) น้ำฝน 130 0 0.0 1.0 1.5 1.5 -
680 17-11-2566 13:58 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 139 0 20.5 132.0 149.0 149.0 121.14
681 17-11-2566 13:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 99 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
682 17-11-2566 13:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเหมือง ตำบล นาขา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0491) น้ำฝน 100 0 28.5 138.5 218.5 218.5 -
683 17-11-2566 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0727) น้ำฝน 119 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
684 17-11-2566 13:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 130 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
685 17-11-2566 13:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 99 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
686 17-11-2566 13:24 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 157 0 4.5 163.5 208.5 208.5 -
687 17-11-2566 13:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 132 123.49 18.0 87.5 104.5 104.5 123.49
688 17-11-2566 12:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 92 123.49 18.0 87.5 104.5 104.5 123.49
689 17-11-2566 12:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 123.5 0 26.0 113.0 160.5 160.5 -
690 17-11-2566 12:32 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำชล ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0807) น้ำฝน 128 139.31 1.0 20.0 28.0 28.0 139.31
691 17-11-2566 12:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 114 0 0.5 118.0 133.5 133.5 -
692 17-11-2566 12:06 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทรงาม ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1730) น้ำฝน 145.5 0 8.0 132.0 160.0 160.0 -
693 17-11-2566 11:16 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 167 0 1.0 141.0 148.5 148.5 -
694 17-11-2566 10:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทรงาม ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1730) น้ำฝน 107 0 16.0 85.0 110.5 110.5 -
695 17-11-2566 10:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 99.5 0 0.5 97.0 112.5 112.5 -
696 17-11-2566 08:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 109.5 0 0.0 9.5 20.0 20.0 -
697 16-11-2566 18:55 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) น้ำฝน 1.5 3.1 0.0 1.5 1.5 1.5 3.07
698 16-11-2566 13:49 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 78 4.66 0.0 78.0 92.0 92.0 4.47
699 16-11-2566 11:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 103 0 23.5 94.5 104.5 104.5 -
700 16-11-2566 11:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 77 3.63 0.5 77.0 91.0 91.0 3.61
701 16-11-2566 11:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -
702 16-11-2566 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0063) น้ำฝน 104 0 0.0 92.5 118.0 118.0 -
703 16-11-2566 09:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 72 3.21 0.5 72.0 86.0 86.0 3.03
704 15-11-2566 11:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 83.5 11.96 1.0 86.5 86.5 86.5 11.96
705 15-11-2566 11:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 104 0 10.0 104.5 104.5 104.5 -
706 15-11-2566 11:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 93 0 10.0 91.0 91.0 91.0 -
707 14-11-2566 03:24 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 65 4.77 0.0 65.0 65.0 65.0 4.74
708 13-11-2566 23:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 65 3.58 0.0 65.0 65.0 65.0 3.43
709 13-11-2566 22:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 68 2.95 0.0 68.0 68.0 68.0 2.92
710 13-11-2566 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 107 0 9.5 88.0 113.5 113.5 -
711 13-11-2566 19:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN0581) น้ำฝน 106 0 5.0 87.0 87.0 87.0 -
712 13-11-2566 17:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวควน ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1605) น้ำฝน 135 0 12.0 129.0 129.0 129.0 -
713 13-11-2566 17:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวควน ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1605) น้ำฝน 114.5 0 15.5 100.5 100.5 100.5 -
714 13-11-2566 14:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 97.5 0 0.5 91.0 109.5 109.5 -
715 13-11-2566 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 86 0 1.0 80.0 97.5 97.5 -
716 11-11-2566 17:17 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 151.5 0 10.0 118.5 118.5 118.5 -
717 11-11-2566 16:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกาะจง ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0133) น้ำฝน 100.5 0 17.0 52.0 52.0 52.0 -
718 11-11-2566 16:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 122 0 7.5 103.5 104.0 104.0 -
719 11-11-2566 16:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 106.5 0 2.0 81.0 153.5 153.5 -
720 11-11-2566 16:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 109.5 0 7.5 103.5 104.0 104.0 -
721 11-11-2566 16:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวัด ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0292) น้ำฝน 102 0 6.5 106.5 107.0 107.0 -
722 03-11-2566 05:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 5 3.9 0.0 5.0 24.5 24.5 3.86
723 03-11-2566 01:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 22.5 3.44 0.0 22.5 24.5 24.5 3.43
724 02-11-2566 19:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 101 0 3.0 97.0 97.0 97.0 -
725 02-11-2566 18:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 78.5 2.56 0.0 78.5 79.0 79.0 2.60
726 31-10-2566 18:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตึม ตำบล บ้านพี้ อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน(STN0349) น้ำฝน 84.5 0 0.0 0.0 1.0 1.0 -
727 31-10-2566 15:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทาย ตำบล ออย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1305) น้ำฝน 82.5 0 3.0 77.5 81.0 81.0 -
728 31-10-2566 11:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง* ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 2.41 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21
729 31-10-2566 10:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไคร้* ตำบล วังไคร้ อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี(STN1012) น้ำฝน 85.5 1.62 5.0 71.0 71.0 71.0 1.62
730 31-10-2566 07:03 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 55 4.5 0.5 55.0 81.0 81.0 4.19
731 31-10-2566 05:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 56 4.01 0.5 56.0 78.0 78.0 3.97
732 31-10-2566 02:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล ท่าขุนราม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร(STN0003) น้ำฝน 82.5 0 0.5 22.5 22.5 22.5 -
733 31-10-2566 02:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 18 1.92 0.5 18.0 18.0 18.0 1.92
734 31-10-2566 02:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 59 2.61 14.5 59.0 59.0 59.0 2.53
735 30-10-2566 22:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนชัย ตำบล แม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0025) น้ำฝน 85 0 0.0 77.5 77.5 77.5 -
736 30-10-2566 20:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบล เสี้ยว อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0770) น้ำฝน 84.5 0 2.5 17.0 17.0 17.0 -
737 30-10-2566 20:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่ง ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0150) น้ำฝน 82.5 0 14.0 78.0 78.0 78.0 -
738 30-10-2566 18:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) น้ำฝน 90 1.88 0.0 91.0 91.0 91.0 1.88
739 30-10-2566 18:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสันนาเคียน* ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0448) ระดับน้ำ 8 2.04 0.0 8.0 8.0 8.0 2.03
740 30-10-2566 13:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 4.5 3.25 0.0 4.5 4.5 4.5 3.09
741 30-10-2566 12:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังรี ตำบล เขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1593) น้ำฝน 89 0 1.5 83.5 83.5 83.5 -
742 30-10-2566 12:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 4.5 2.98 0.0 4.5 4.5 4.5 2.81
743 30-10-2566 12:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 4.5 2.98 0.0 4.5 4.5 4.5 2.81
744 30-10-2566 12:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกล้า ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0198) น้ำฝน 84 0 0.5 82.5 82.5 82.5 -
745 30-10-2566 12:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 3.94 0.0 0.0 18.0 18.0 3.90
746 30-10-2566 11:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเดื่อ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0401) น้ำฝน 95 0 0.0 94.5 94.5 94.5 -
747 30-10-2566 11:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 3.91 0.0 0.0 18.0 18.0 3.90
748 29-10-2566 16:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 119.5 0 0.5 89.5 93.5 93.5 -
749 29-10-2566 10:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบล เชียงทอง อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0929) น้ำฝน 82.5 0 0.5 62.0 62.0 62.0 -
750 29-10-2566 07:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี(STN0951) น้ำฝน 82.5 0 0.0 82.5 82.5 82.5 -
751 29-10-2566 06:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล หนองปรือ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1633) น้ำฝน 89 0 0.0 88.0 88.0 88.0 -
752 29-10-2566 06:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 2 2.74 0.0 2.0 6.5 6.5 2.74
753 28-10-2566 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 84 0 0.5 86.0 86.5 86.5 -
754 28-10-2566 21:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 116.5 0 2.0 116.0 116.0 116.0 -
755 28-10-2566 21:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 107.5 0 22.0 101.5 101.5 101.5 -
756 28-10-2566 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่บวนใต้ ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่(STN1224) น้ำฝน 95 0 0.0 103.0 103.5 103.5 -
757 28-10-2566 02:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หอย ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1292) น้ำฝน 86 0 10.0 65.0 65.0 65.0 -
758 27-10-2566 23:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 85.5 0 0.5 84.5 95.0 95.0 -
759 27-10-2566 21:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ใจเหนือ ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1809) ระดับน้ำ 0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65
760 27-10-2566 21:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสง่า ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0987) น้ำฝน 85 0 1.0 34.5 34.5 34.5 -
761 27-10-2566 20:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 99.5 0.45 1.5 93.0 93.0 93.0 0.45
762 27-10-2566 18:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 86 0.31 22.0 80.0 80.0 80.0 0.31
763 27-10-2566 18:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 90.5 0 0.5 84.5 95.0 95.0 -
764 26-10-2566 23:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 85.5 0 0.5 84.5 95.0 95.0 -
765 26-10-2566 21:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 118 0 12.0 115.5 115.5 115.5 -
766 26-10-2566 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 108.5 0 0.5 95.0 95.0 95.0 -
767 26-10-2566 20:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 7.5 4.06 0.0 7.5 7.5 7.5 4.06
768 26-10-2566 18:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 99.5 0 2.0 96.5 96.5 96.5 -
769 26-10-2566 17:05 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 147.5 0 3.0 134.0 134.0 134.0 -
770 26-10-2566 15:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 128 0 26.0 93.5 93.5 93.5 -
771 26-10-2566 15:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 128 0 41.5 41.5 41.5 41.5 -
772 26-10-2566 01:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเขา ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0500) น้ำฝน 103 0 0.0 71.0 71.0 71.0 -
773 26-10-2566 01:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนนนท์ ตำบล ไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0750) น้ำฝน 100 0 6.0 105.5 105.5 105.5 -
774 25-10-2566 03:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาน้อย ตำบล วังด้ง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1630) น้ำฝน 83 0 2.5 81.5 81.5 81.5 -
775 22-10-2566 18:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดินดอน* ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) ระดับน้ำ 4 2.29 0.0 4.0 4.0 4.0 2.21
776 22-10-2566 17:43 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1718) น้ำฝน 161 0 0.5 151.5 151.5 151.5 -
777 22-10-2566 17:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองฉนวนจันทร์ ตำบล ดุสิต อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1613) น้ำฝน 99 0 10.5 91.5 91.5 91.5 -
778 22-10-2566 16:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1718) น้ำฝน 128.5 0 23.5 117.5 117.5 117.5 -
779 22-10-2566 16:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1718) น้ำฝน 110 0 29.0 74.0 76.5 76.5 -
780 22-10-2566 14:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผัง 44,117,118 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN0711) น้ำฝน 123 0 0.5 71.0 75.5 75.5 -
781 22-10-2566 13:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผัง 44,117,118 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN0711) น้ำฝน 107 0 47.5 70.5 75.0 75.0 -
782 22-10-2566 05:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสนามบิน ตำบล เขากวางทอง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี(STN1111) น้ำฝน 88.5 0 11.0 93.5 93.5 93.5 -
783 21-10-2566 18:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 100 0 0.0 89.0 90.5 90.5 -
784 21-10-2566 17:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 112 0 21.0 50.5 50.5 50.5 -
785 21-10-2566 10:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 0 4.55 0.0 0.0 60.0 60.0 4.55
786 21-10-2566 09:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำทหาร* ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1005) น้ำฝน 105.5 1.73 0.5 102.5 102.5 102.5 1.73
787 21-10-2566 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางริมกรณ์ ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0613) น้ำฝน 82.5 0 0.5 83.0 92.0 92.0 -
788 21-10-2566 08:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำขาว ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN0266) น้ำฝน 83 0 1.0 63.5 63.5 63.5 -
789 21-10-2566 08:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไคร้* ตำบล วังไคร้ อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี(STN1012) น้ำฝน 89.5 1.56 15.5 57.0 57.0 57.0 1.56
790 21-10-2566 04:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำทหาร* ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1005) น้ำฝน 80 1.2 1.0 80.5 80.5 80.5 1.20
791 20-10-2566 21:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 67.5 3.03 0.0 67.5 67.5 67.5 2.93
792 19-10-2566 00:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 104.5 0 0.5 101.0 101.0 101.0 -
793 18-10-2566 19:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 100.5 0 6.0 96.0 96.0 96.0 -
794 18-10-2566 16:11 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 0 4.55 0.0 0.0 0.0 0.0 4.38
795 17-10-2566 16:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1679) น้ำฝน 103.5 0 15.5 92.5 93.5 93.5 -
796 17-10-2566 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 5 3.77 0.0 5.0 5.0 5.0 3.74
797 17-10-2566 06:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 5 3.01 1.5 5.0 5.0 5.0 2.84
798 17-10-2566 03:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 90.5 0.04 15.5 55.5 56.0 56.0 0.04
799 16-10-2566 21:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเขา ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0754) น้ำฝน 100 0 7.0 69.5 69.5 69.5 -
800 16-10-2566 19:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหลวงเมืองคอง* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) ระดับน้ำ 15.5 2.58 0.0 15.5 30.0 30.0 2.60
801 16-10-2566 17:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง* ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 2.41 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01
802 16-10-2566 15:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สิน ตำบล นาพูน อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1492) น้ำฝน 94 0 1.0 90.5 90.5 90.5 -
803 16-10-2566 14:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 14 1.91 0.0 14.0 14.0 14.0 1.88
804 16-10-2566 13:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 0 3.97 0.0 0.0 2.5 2.5 3.97
805 16-10-2566 11:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 35 2.53 1.0 35.0 35.0 35.0 2.51
806 16-10-2566 08:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 103 0 3.0 84.0 84.5 84.5 -
807 16-10-2566 08:55 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) ระดับน้ำ 46.5 3.78 0.0 46.5 63.0 63.0 3.17
808 16-10-2566 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 84 0 5.0 77.5 78.0 78.0 -
809 16-10-2566 08:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) ระดับน้ำ 46 3.14 0.0 46.0 65.5 65.5 3.03
810 16-10-2566 08:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) น้ำฝน 99 2.42 0.5 94.5 160.5 160.5 2.42
811 16-10-2566 07:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านลำทหาร* ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1005) ระดับน้ำ 56.5 2.55 0.0 56.5 56.5 56.5 2.53
812 16-10-2566 07:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) ระดับน้ำ 46 2.69 0.0 46.0 67.0 67.0 2.62
813 16-10-2566 04:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1624) น้ำฝน 105 0 0.0 101.0 101.0 101.0 -
814 16-10-2566 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคลุม ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN1636) น้ำฝน 82.5 0 9.0 67.5 67.5 67.5 -
815 15-10-2566 22:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1624) น้ำฝน 86 0 0.5 83.0 83.0 83.0 -
816 15-10-2566 18:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1921) น้ำฝน 99.5 0 0.0 16.5 39.0 39.0 -
817 15-10-2566 18:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 99 10.77 1.5 76.5 91.0 91.0 10.77
818 15-10-2566 18:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายงาม ตำบล ห้วยปริก อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0059) น้ำฝน 117 0 3.5 75.5 75.5 75.5 -
819 15-10-2566 05:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 85.5 0 0.5 83.5 83.5 83.5 -
820 15-10-2566 05:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 103.5 0 2.5 102.0 102.0 102.0 -
821 15-10-2566 05:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 103.5 0 2.5 102.0 102.0 102.0 -
822 15-10-2566 02:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 62.5 5.34 1.0 62.5 68.0 68.0 5.04
823 15-10-2566 02:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาราง ตำบล ทุ่งศรี อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1215) น้ำฝน 92.5 0 0.0 90.5 115.5 115.5 -
824 15-10-2566 02:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 11.5 3.01 1.0 11.5 16.5 16.5 3.01
825 14-10-2566 23:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำน้อยเหนือ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1614) น้ำฝน 117 0 12.0 109.0 109.0 109.0 -
826 14-10-2566 19:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 82.5 0 6.5 74.0 74.5 74.5 -
827 14-10-2566 16:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 92.5 0 14.5 76.0 77.5 77.5 -
828 14-10-2566 16:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 99 0 8.0 83.5 114.0 114.0 -
829 14-10-2566 14:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบผึ้ง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0566) น้ำฝน 102 0 1.5 104.0 104.0 104.0 -
830 14-10-2566 14:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 109 0 1.5 105.0 105.0 105.0 -
831 14-10-2566 13:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบผึ้ง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0566) น้ำฝน 94.5 0 8.5 95.5 95.5 95.5 -
832 14-10-2566 02:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางหล่อ ตำบล เกาะเต่า อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง(STN1619) น้ำฝน 120.5 0 0.0 104.5 104.5 104.5 -
833 13-10-2566 22:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางหล่อ ตำบล เกาะเต่า อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง(STN1619) น้ำฝน 109.5 0 21.5 100.0 100.0 100.0 -
834 13-10-2566 22:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 125.5 0 15.0 117.5 117.5 117.5 -
835 13-10-2566 22:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 106.5 0 10.5 98.5 98.5 98.5 -
836 13-10-2566 21:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 6.5 3 0.0 6.5 6.5 6.5 2.94
837 13-10-2566 18:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 118 0 2.5 111.5 111.5 111.5 -
838 13-10-2566 17:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 111.5 0 14.5 102.5 102.5 102.5 -
839 13-10-2566 17:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1606) น้ำฝน 101 0 12.0 93.5 93.5 93.5 -
840 13-10-2566 14:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) น้ำฝน 0 3.54 0.0 0.0 11.5 11.5 3.54
841 12-10-2566 02:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 158 0 2.5 147.5 147.5 147.5 -
842 11-10-2566 20:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุบอน ตำบล บ้านไร่ อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN0680) น้ำฝน 87 0 12.0 88.0 94.0 94.0 -
843 11-10-2566 19:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง* ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 2.43 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21
844 11-10-2566 19:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 26 2.51 0.0 26.0 26.0 26.0 2.40
845 11-10-2566 19:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) น้ำฝน 26 3 0.0 26.0 26.0 26.0 2.53
846 11-10-2566 18:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 14.5 2.01 0.0 14.5 18.5 18.5 2.04
847 11-10-2566 14:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0981) ระดับน้ำ 26.5 4.02 0.0 26.5 57.0 57.0 3.99
848 11-10-2566 14:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0453) ระดับน้ำ 0 2.96 0.0 0.0 24.5 24.5 2.13
849 11-10-2566 10:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 7.5 3.19 0.0 7.5 21.0 21.0 3.19
850 11-10-2566 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 11 3 0.0 11.0 11.0 11.0 2.98
851 11-10-2566 07:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0981) ระดับน้ำ 57 3.5 0.0 57.0 59.0 59.0 3.50
852 11-10-2566 05:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งเจดีย์ ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0094) น้ำฝน 83.5 0 0.0 67.5 67.5 67.5 -
853 11-10-2566 04:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 0 3.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.10
854 10-10-2566 21:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 100 0 17.5 92.0 92.0 92.0 -
855 10-10-2566 19:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี อบต.บ้านบึง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1074) น้ำฝน 83 0 0.0 83.5 83.5 83.5 -
856 10-10-2566 19:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 100 0 6.0 94.0 94.0 94.0 -
857 10-10-2566 16:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 81 0 9.0 79.0 80.0 80.0 -
858 10-10-2566 15:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 82.5 0 1.0 73.5 131.5 131.5 -
859 10-10-2566 15:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงไม้ ตำบล ชะอม อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN1590) น้ำฝน 91.5 0 0.0 90.5 90.5 90.5 -
860 10-10-2566 15:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันพระบาท ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0664) น้ำฝน 101 0 1.0 80.0 80.0 80.0 -
861 10-10-2566 13:10 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 6.5 7.5 0.0 6.5 37.0 37.0 7.50
862 10-10-2566 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 12.5 7 0.0 12.5 36.5 36.5 6.98
863 10-10-2566 06:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวัง ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี(STN1654) น้ำฝน 84 0 6.5 76.0 76.0 76.0 -
864 10-10-2566 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบล เชียงทอง อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0929) น้ำฝน 111.5 0 1.5 66.0 66.0 66.0 -
865 10-10-2566 03:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบล เชียงทอง อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0929) น้ำฝน 94 0 3.0 92.0 92.0 92.0 -
866 09-10-2566 22:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบวาก ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0026) น้ำฝน 84.5 0 1.5 75.5 75.5 75.5 -
867 09-10-2566 21:10 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 1 7.5 0.0 1.0 1.0 1.0 6.61
868 09-10-2566 21:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยงาม ตำบล เวียงห้าว อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1854) น้ำฝน 144 0 0.0 124.0 138.0 138.0 -
869 09-10-2566 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงตะเคียน ตำบล เจริญเมือง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1853) น้ำฝน 102 0 0.0 44.0 61.5 61.5 -
870 09-10-2566 20:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1834) น้ำฝน 103.5 0 0.5 8.0 40.0 40.0 -
871 09-10-2566 20:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธาตุ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1872) น้ำฝน 101.5 0 0.5 5.5 22.5 22.5 -
872 09-10-2566 20:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปงตอง ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN1870) น้ำฝน 93 0 1.5 15.5 21.5 21.5 -
873 09-10-2566 17:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0.5 3.52 0.0 0.5 0.5 0.5 3.50
874 09-10-2566 16:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 1 6.34 0.0 1.0 1.0 1.0 2.11
875 09-10-2566 10:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย* ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0431) น้ำฝน 134 1.14 0.0 0.5 0.5 0.5 1.14
876 09-10-2566 10:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนทอง* ตำบล ทต.เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0849) ระดับน้ำ 16 5.54 0.0 16.0 24.0 24.0 2.43
877 09-10-2566 10:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุดตอเรือ* ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0961) ระดับน้ำ 21.5 2.52 0.0 21.5 39.0 39.0 2.43
878 09-10-2566 09:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนทอง* ตำบล ทต.เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0849) ระดับน้ำ 16 2.1 0.0 16.0 24.0 24.0 2.06
879 09-10-2566 07:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1076) น้ำฝน 82.5 0 3.5 82.0 101.5 101.5 -
880 09-10-2566 07:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0009) น้ำฝน 100.5 0 1.5 93.5 95.5 95.5 -
881 09-10-2566 06:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 9.5 4.04 0.0 9.5 32.0 32.0 3.95
882 09-10-2566 06:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่าง ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0867) น้ำฝน 86.5 0 5.5 83.0 83.5 83.5 -
883 09-10-2566 05:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0795) น้ำฝน 82.5 0 0.5 72.0 87.5 87.5 -
884 09-10-2566 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไผ่ ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0189) น้ำฝน 100.5 0 2.0 101.0 103.5 103.5 -
885 09-10-2566 05:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1211) น้ำฝน 104 0 10.0 15.6 18.6 18.6 -
886 09-10-2566 05:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1070) น้ำฝน 86 0 1.5 86.0 109.5 109.5 -
887 09-10-2566 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 85 0 0.5 88.0 98.5 98.5 -
888 09-10-2566 03:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไผ่ ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0189) น้ำฝน 82.5 0 8.5 89.5 92.5 92.5 -
889 09-10-2566 03:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบล เสี้ยว อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0770) น้ำฝน 84 0 1.5 16.0 23.5 23.5 -
890 09-10-2566 03:12 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) น้ำฝน 128 3.08 0.0 133.0 134.5 134.5 3.08
891 09-10-2566 02:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 82.5 0 0.5 83.0 91.0 91.0 -
892 09-10-2566 02:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเวียง ตำบล ทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0648) น้ำฝน 83.5 9.77 1.5 89.0 89.5 89.5 9.77
893 09-10-2566 02:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวทุ่ง ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1404) น้ำฝน 83 0 1.5 80.5 81.5 81.5 -
894 09-10-2566 02:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0009) น้ำฝน 84.5 0 0.5 80.0 82.0 82.0 -
895 09-10-2566 02:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเดื่อ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0401) น้ำฝน 91 0 0.5 90.5 92.5 92.5 -
896 08-10-2566 22:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหลุก ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1669) น้ำฝน 83.5 0 0.5 81.0 132.5 132.5 -
897 08-10-2566 21:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปูนล่าง ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0017) น้ำฝน 92 0 14.0 82.0 82.0 82.0 -
898 08-10-2566 19:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 99.5 3.95 3.0 94.5 146.5 146.5 3.95
899 08-10-2566 18:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 106 0 5.0 89.0 145.5 145.5 -
900 08-10-2566 17:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับยาง ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1713) น้ำฝน 100 0 4.0 98.5 145.5 145.5 -
901 08-10-2566 17:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 90 7.09 0.0 90.0 90.0 90.0 7.21
902 08-10-2566 15:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสันนาเคียน* ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0448) ระดับน้ำ 3 2.29 0.5 3.0 3.5 3.5 1.81
903 08-10-2566 12:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 91.5 0 15.0 107.0 107.5 107.5 -
904 08-10-2566 08:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังท่าดี* ตำบล วังท่าดี อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1528) น้ำฝน 86.5 3.51 0.0 83.5 83.5 83.5 3.51
905 08-10-2566 08:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังท่าดี* ตำบล วังท่าดี อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1528) น้ำฝน 86.5 3.51 0.0 83.5 83.5 83.5 3.51
906 08-10-2566 08:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังท่าดี* ตำบล วังท่าดี อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1528) ระดับน้ำ 83.5 3.64 0.0 83.5 83.5 83.5 3.51
907 08-10-2566 05:11 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 69 4.23 1.5 69.0 69.5 69.5 4.18
908 08-10-2566 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0326) น้ำฝน 84.5 0 1.5 74.0 77.0 77.0 -
909 08-10-2566 04:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโหล่น ตำบล นางแดด อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ(STN1908) ระดับน้ำ 49 3.53 0.0 49.0 51.0 51.0 3.51
910 08-10-2566 04:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามขา ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0299) น้ำฝน 83 0 0.5 78.5 82.0 82.0 -
911 08-10-2566 03:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 62 3.73 2.5 62.0 62.0 62.0 3.73
912 08-10-2566 02:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 33.5 5.11 3.0 33.5 33.5 33.5 4.55
913 08-10-2566 02:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทอง ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1385) น้ำฝน 82.5 0 0.5 37.0 43.0 43.0 -
914 08-10-2566 02:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังท่าดี* ตำบล วังท่าดี อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1528) น้ำฝน 82.5 2.24 1.5 79.0 79.5 79.5 2.24
915 08-10-2566 02:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน* ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 59 2.55 1.5 59.0 59.0 59.0 2.24
916 08-10-2566 01:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 28.5 4.03 2.5 28.5 28.5 28.5 3.65
917 08-10-2566 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 21 3.12 8.0 21.0 21.0 21.0 2.84
918 08-10-2566 00:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโหล่น ตำบล นางแดด อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ(STN1908) น้ำฝน 88 1.76 1.5 31.0 36.0 36.0 1.76
919 08-10-2566 00:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งตะแบก ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0108) น้ำฝน 86 0 0.5 55.5 55.5 55.5 -
920 08-10-2566 00:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหินเหนือ ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0107) น้ำฝน 84.5 0 1.5 75.5 75.5 75.5 -
921 08-10-2566 00:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงลึก ตำบล วังศาล อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1307) น้ำฝน 83.5 0 0.5 78.0 78.0 78.0 -
922 07-10-2566 20:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 9.5 3.14 0.0 9.5 29.5 29.5 2.89
923 07-10-2566 13:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 113.5 0 2.5 103.0 103.0 103.0 -
924 07-10-2566 10:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปันเจน ตำบล แม่เกิ๋ง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1210) น้ำฝน 84.5 0 4.5 14.5 22.0 22.0 -
925 07-10-2566 10:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 3.5 6.02 0.0 3.5 5.5 5.5 6.00
926 07-10-2566 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 9.00
927 07-10-2566 08:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนหัวช้าง ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น(STN0303) น้ำฝน 83 0 0.0 77.0 77.0 77.0 -
928 07-10-2566 02:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 82.5 0 1.0 63.0 63.0 63.0 -
929 07-10-2566 02:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 1 2.68 0.0 1.0 28.5 28.5 2.66
930 07-10-2566 01:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากกลาย ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN0177) น้ำฝน 101.5 0 1.5 104.0 105.0 105.0 -
931 07-10-2566 01:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากกลาย ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN0177) น้ำฝน 88.5 0 11.5 95.0 96.0 96.0 -
932 07-10-2566 00:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 10.5 4 0.0 10.5 10.5 10.5 4.00
933 06-10-2566 22:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 10.5 3.52 0.0 10.5 10.5 10.5 3.52
934 06-10-2566 16:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 83 0 3.0 88.5 95.0 95.0 -
935 06-10-2566 14:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 9 3.01 0.0 9.0 18.5 18.5 3.01
936 06-10-2566 13:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN1769) น้ำฝน 99.5 0 0.5 96.5 113.5 113.5 -
937 06-10-2566 11:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 104 0 2.5 102.0 112.0 112.0 -
938 06-10-2566 05:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาย่า ตำบล เขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0105) น้ำฝน 83.5 0 1.0 78.0 78.0 78.0 -
939 06-10-2566 05:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1624) น้ำฝน 99 0 0.0 94.5 94.5 94.5 -
940 06-10-2566 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผือ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี(STN1635) น้ำฝน 95 0 0.0 92.0 92.5 92.5 -
941 06-10-2566 02:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1624) น้ำฝน 89 0 0.5 85.0 85.0 85.0 -
942 06-10-2566 01:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบาง ตำบล ลิ่นถิ่น อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0684) น้ำฝน 89.5 0 1.0 76.5 77.5 77.5 -
943 06-10-2566 01:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านประจำไม้ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0478) น้ำฝน 116 0 0.5 98.5 98.5 98.5 -
944 06-10-2566 01:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังน้ำเขียว ตำบล ศรีมงคล อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี(STN1009) น้ำฝน 82.5 0 0.0 84.0 84.0 84.0 -
945 05-10-2566 18:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) น้ำฝน 7.5 7.05 0.0 7.5 16.5 16.5 7.05
946 05-10-2566 18:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 7.5 7.05 0.0 7.5 16.5 16.5 7.05
947 05-10-2566 18:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 1.5 4.29 0.0 1.5 1.5 1.5 4.25
948 05-10-2566 13:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 0.5 8.4 0.5 0.5 33.0 33.0 -
949 04-10-2566 19:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 29.5 2.63 0.0 29.5 30.0 30.0 2.53
950 04-10-2566 15:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0981) ระดับน้ำ 0.5 3.61 0.0 0.5 12.5 12.5 3.59
951 04-10-2566 14:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 0 7.5 0.0 0.0 85.5 85.5 -
952 04-10-2566 1018: แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 0.5 3.84 0.0 0.5 35.0 35.0 3.83
953 04-10-2566 10:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 0 2.27 0.0 0.0 0.0 0.0 2.20
954 04-10-2566 01:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 35 3.12 0.0 35.0 42.0 42.0 3.11
955 03-10-2566 20:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักแว่น ตำบล ทัพราช อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว(STN1589) น้ำฝน 102 0 2.0 100.0 113.5 113.5 -
956 03-10-2566 19:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1002) น้ำฝน 84.5 0 7.5 76.5 117.0 117.0 -
957 03-10-2566 19:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักแว่น ตำบล ทัพราช อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว(STN1589) น้ำฝน 91 0 6.0 71.5 114.0 114.0 -
958 03-10-2566 19:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) น้ำฝน 101 2.66 3.5 98.0 126.0 126.0 2.66
959 02-10-2566 00:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 98 0 1.0 91.5 91.5 91.5 -
960 01-10-2566 23:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 112 0 9.5 82.5 82.5 82.5 -
961 01-10-2566 23:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 25.5 4.07 0.5 25.5 25.5 25.5 4.05
962 01-10-2566 21:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 86 0 1.5 79.0 79.0 79.0 -
963 01-10-2566 18:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 102 0 16.5 100.0 100.0 100.0 -
964 30-09-2566 19:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 0.5 4.9 0.0 0.5 3.0 3.0 5.09
965 30-09-2566 18:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังผา ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1393) น้ำฝน 83.5 3.44 3.5 75.5 91.5 91.5 3.44
966 30-09-2566 16:05 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีดอนไชย* ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1539) ระดับน้ำ 0 12.1 0.0 0.0 2.0 2.0 1.57
967 30-09-2566 11:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 3 4.01 0.0 3.0 3.0 3.0 4.00
968 30-09-2566 10:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยป่าซาง* ตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0027) ระดับน้ำ 14 4.27 0.0 14.0 26.5 26.5 4.27
969 30-09-2566 10:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 0 10 0.0 0.0 5.0 5.0 9.99
970 30-09-2566 08:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีดอนไชย* ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1539) ระดับน้ำ 0 10 0.0 0.0 2.0 2.0 1.57
971 30-09-2566 08:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1211) น้ำฝน 97.5 0 0.5 107.5 108.0 108.0 -
972 30-09-2566 08:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฮอก ตำบล บ้านเหล่า อำเภอ สูงเม่น จังหวัด แพร่(STN1175) น้ำฝน 84.5 0 0.5 89.5 89.5 89.5 -
973 30-09-2566 08:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 97 0 1.0 100.5 106.5 106.5 -
974 30-09-2566 07:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดง ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN1213) น้ำฝน 100 0 0.5 101.0 101.0 101.0 -
975 30-09-2566 07:29 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนทอง* ตำบล ทต.เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0849) ระดับน้ำ 99.5 3.03 1.5 99.5 104.5 104.5 2.95
976 30-09-2566 07:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังดิน ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1230) น้ำฝน 82.5 0 1.5 92.5 94.5 94.5 -
977 30-09-2566 06:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1211) น้ำฝน 88 0 9.5 97.5 100.5 100.5 -
978 30-09-2566 06:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเย็น ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN0087) น้ำฝน 98.5 0 1.5 40.0 41.5 41.5 -
979 30-09-2566 06:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 99 0 2.0 86.0 98.0 98.0 -
980 30-09-2566 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 83.5 0 3.5 90.0 96.0 96.0 -
981 30-09-2566 06:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 104 0 6.5 98.0 108.5 108.5 -
982 30-09-2566 06:13 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตะกร้า ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0032) น้ำฝน 128 0 2.5 117.0 118.0 118.0 -
983 30-09-2566 06:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนทอง* ตำบล ทต.เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0849) ระดับน้ำ 92 2.54 2.0 92.0 97.0 97.0 2.56
984 30-09-2566 06:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวงเมืองคอง* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 88 2.11 7.0 46.5 73.0 73.0 2.11
985 30-09-2566 05:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 86.5 0 1.0 95.5 147.5 147.5 -
986 30-09-2566 05:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 93.5 0 2.0 90.0 100.5 100.5 -
987 30-09-2566 05:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดง ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN1213) น้ำฝน 83 0 8.0 93.5 98.0 98.0 -
988 30-09-2566 05:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่พวก* ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN1037) ระดับน้ำ 61 3.01 1.5 61.0 75.5 75.5 3.01
989 30-09-2566 05:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 97.5 0 3.5 72.5 92.0 92.0 -
990 30-09-2566 05:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคนป่าหิน ตำบล แม่ปาน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0262) น้ำฝน 82 0 2.0 94.5 95.5 95.5 -
991 30-09-2566 05:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 83 0 2.0 83.0 98.0 98.0 -
992 30-09-2566 04:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนทอง* ตำบล ทต.เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0849) ระดับน้ำ 56 2.32 7.5 56.0 61.0 61.0 2.32
993 30-09-2566 04:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 99 0 14.0 86.5 92.5 92.5 -
994 30-09-2566 04:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเย็น ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN0087) น้ำฝน 88 0 0.5 35.5 37.0 37.0 -
995 30-09-2566 04:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) ระดับน้ำ 1.5 2.38 0.0 1.5 10.5 10.5 2.38
996 30-09-2566 04:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 1.5 2.38 0.0 1.5 10.5 10.5 2.38
997 30-09-2566 04:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 96 0 14.0 86.5 92.5 92.5 -
998 30-09-2566 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตะกร้า ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0032) น้ำฝน 97.5 0 17.5 75.5 78.0 78.0 -
999 30-09-2566 04:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตะกร้า ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0032) น้ำฝน 97.5 0 2.5 117.0 118.0 118.0 -
1000 29-09-2566 21:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สุ* ตำบล แม่ลาหลวง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0532) ระดับน้ำ 26.5 4.55 0.0 26.5 29.5 29.5 4.43
1001 29-09-2566 19:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 100.5 2.44 11.0 90.0 93.0 93.0 2.44
1002 29-09-2566 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 91.5 0 2.0 95.0 129.0 129.0 -
1003 29-09-2566 19:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 91 2.31 1.5 59.5 62.5 62.5 2.31
1004 29-09-2566 18:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองป่าแขม* ตำบล แม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0934) ระดับน้ำ 11.5 2.02 0.0 11.5 15.0 15.0 1.98
1005 29-09-2566 18:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง* ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 0 4 0.0 0.0 0.5 0.5 0.66
1006 29-09-2566 17:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 0 6.01 0.0 0.0 25.5 25.5 5.99
1007 29-09-2566 17:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 7.5 9 0.0 7.5 71.0 71.0 9.00
1008 29-09-2566 17:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 137 4.2 8.0 128.5 128.5 128.5 4.20
1009 29-09-2566 16:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสมัยเหนือ ตำบล สมัย อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1234) น้ำฝน 109.5 0 0.0 102.5 219.0 219.0 -
1010 29-09-2566 14:25 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหลวง ตำบล ทต.เมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0653) น้ำฝน 122 0 3.5 126.5 153.5 153.5 -
1011 29-09-2566 14:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าหก* ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0939) ระดับน้ำ 52 3.01 1.0 52.0 67.0 67.0 2.97
1012 29-09-2566 11:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปวง ตำบล บ้านปวง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน(STN1816) ระดับน้ำ 27.5 3.16 1.5 27.5 36.0 36.0 3.19
1013 29-09-2566 11:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0533) น้ำฝน 83.5 0 2.0 75.5 102.5 102.5 -
1014 29-09-2566 10:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหลุกใต้* ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0937) ระดับน้ำ 49 5.06 1.0 49.0 69.5 69.5 5.03
1015 29-09-2566 10:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าหก* ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0939) ระดับน้ำ 32 2.4 2.0 32.0 49.5 49.5 2.20
1016 29-09-2566 10:37 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 47 4.53 9.0 47.0 75.0 75.0 4.48
1017 29-09-2566 10:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทาทุ่งหลวง* ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน(STN1430) ระดับน้ำ 23.5 3.54 0.5 23.5 34.0 34.0 3.15
1018 29-09-2566 10:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองหอย ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่(STN0023) น้ำฝน 83 0 1.0 70.0 90.5 90.5 -
1019 29-09-2566 09:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แฮด ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0175) น้ำฝน 104 0 16.0 96.5 128.0 128.0 -
1020 29-09-2566 08:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหลวง ตำบล ทต.เมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0653) น้ำฝน 102.5 0 5.5 107.5 129.0 129.0 -
1021 29-09-2566 08:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงหนองจอก ตำบล ทต.เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0650) น้ำฝน 97.5 0 0.5 97.5 123.0 123.0 -
1022 29-09-2566 08:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหลวง ตำบล ทต.เมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0653) น้ำฝน 90.5 0 7.5 84.0 107.5 107.5 -
1023 29-09-2566 08:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 100 0 6.0 74.0 100.5 100.5 -
1024 29-09-2566 08:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 99.5 0 2.0 94.5 98.5 98.5 -
1025 29-09-2566 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) น้ำฝน 165.5 4.11 0.0 111.5 135.5 135.5 4.11
1026 29-09-2566 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันโป่ง ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0879) น้ำฝน 97.5 9.11 10.0 100.0 139.0 139.0 9.11
1027 29-09-2566 07:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 33.5 3.12 0.0 33.5 46.0 46.0 3.08
1028 29-09-2566 07:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงหนองจอก ตำบล ทต.เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0650) น้ำฝน 86.5 0 1.0 96.5 126.0 126.0 -
1029 29-09-2566 07:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 86.5 0 13.0 68.0 95.5 95.5 -
1030 29-09-2566 07:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 9 2.26 0.0 9.0 28.0 28.0 2.26
1031 29-09-2566 07:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปงป่าป๋อ ตำบล เสริมขวา อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN1260) น้ำฝน 84.5 0 4.0 75.0 88.5 88.5 -
1032 29-09-2566 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่น ตำบล นายาง อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1184) น้ำฝน 97.5 0 3.0 93.0 110.5 110.5 -
1033 29-09-2566 07:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันโป่ง ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0879) น้ำฝน 85.5 9.19 4.5 87.0 122.5 122.5 9.19
1034 29-09-2566 06:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลม ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0372) น้ำฝน 84 0 0.5 66.5 75.5 75.5 -
1035 29-09-2566 06:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปะแพะ ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1319) น้ำฝน 82.5 0 1.5 84.0 104.5 104.5 -
1036 29-09-2566 06:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว ตำบล ภูหอ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1160) น้ำฝน 85.5 0 2.0 82.5 105.0 105.0 -
1037 29-09-2566 06:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียคะดี้ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1627) น้ำฝน 100 0 2.5 94.5 97.0 97.0 -
1038 29-09-2566 06:04 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 16 8.02 0.0 16.0 35.5 35.5 8.02
1039 29-09-2566 05:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 83 0 2.5 78.5 82.0 82.0 -
1040 29-09-2566 05:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1199) น้ำฝน 105.5 0 9.5 105.5 125.0 125.0 -
1041 29-09-2566 05:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1341) น้ำฝน 97.5 0 1.5 97.0 106.5 106.5 -
1042 29-09-2566 05:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียคะดี้ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1627) น้ำฝน 90 0 7.5 82.0 84.5 84.5 -
1043 29-09-2566 05:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแขม ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0419) น้ำฝน 83 0 0.5 49.5 49.5 49.5 -
1044 29-09-2566 04:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นฮ่างพัฒนา ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง(STN0652) น้ำฝน 83 0 1.0 83.0 95.5 95.5 -
1045 29-09-2566 04:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1199) น้ำฝน 82.5 0 3.0 84.0 103.0 103.0 -
1046 29-09-2566 04:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าอุดม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1330) น้ำฝน 99 0 7.5 96.5 112.5 112.5 -
1047 29-09-2566 03:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 83 0 1.5 79.0 79.0 79.0 -
1048 29-09-2566 03:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าอุดม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1330) น้ำฝน 92 0 7.5 96.5 112.5 112.5 -
1049 29-09-2566 03:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 97.5 0 1.0 9.0 10.0 10.0 -
1050 29-09-2566 03:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสมัยเหนือ ตำบล สมัย อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1234) น้ำฝน 97.5 0 7.0 97.0 113.5 113.5 -
1051 29-09-2566 03:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 36.5 4.06 1.0 36.5 64.5 64.5 3.94
1052 29-09-2566 03:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกุ่ม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1332) น้ำฝน 97.5 0 2.5 102.0 127.5 127.5 -
1053 29-09-2566 03:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1341) น้ำฝน 92.5 0 16.0 93.0 105.5 105.5 -
1054 29-09-2566 03:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันขี้เหล็ก ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN0535) น้ำฝน 83 0 5.0 79.0 141.0 141.0 -
1055 29-09-2566 02:43 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 129 0 7.5 120.5 164.5 164.5 -
1056 29-09-2566 02:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสมัยเหนือ ตำบล สมัย อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1234) น้ำฝน 83.5 0 1.5 83.5 103.5 103.5 -
1057 29-09-2566 02:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งแดง ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1214) น้ำฝน 83 0 2.5 80.0 95.0 95.0 -
1058 29-09-2566 02:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองนกปีกกา ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1281) น้ำฝน 82.5 12.72 1.0 64.5 102.5 102.5 12.72
1059 29-09-2566 02:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกุ่ม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1332) น้ำฝน 85.5 0 4.0 90.0 121.0 121.0 -
1060 29-09-2566 01:53 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกกทอง (หมู่ 4) ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0462) น้ำฝน 131.5 0 4.0 125.0 126.0 126.0 -
1061 29-09-2566 01:53 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเป่ง ตำบล น้ำทูน อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0459) น้ำฝน 131.5 0 4.0 125.0 126.0 126.0 -
1062 29-09-2566 01:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 114 0 11.5 86.5 142.5 142.5 -
1063 29-09-2566 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 91 0 11.5 86.5 142.5 142.5 -
1064 29-09-2566 00:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบล เสี้ยว อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0770) น้ำฝน 83.5 0 1.0 17.0 17.5 17.5 -
1065 29-09-2566 00:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล โป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0058) น้ำฝน 99.5 0 1.0 6.0 9.0 9.0 -
1066 29-09-2566 00:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าข้าวหลาม ตำบล นาโป่ง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1372) น้ำฝน 86 0 7.0 80.5 81.0 81.0 -
1067 29-09-2566 00:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่องไผ่ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0148) น้ำฝน 84 0 5.0 73.5 78.5 78.5 -
1068 29-09-2566 00:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกกทอง (หมู่ 4) ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0462) น้ำฝน 98 0 3.5 92.5 97.0 97.0 -
1069 29-09-2566 00:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเป่ง ตำบล น้ำทูน อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0459) น้ำฝน 98 0 3.5 92.5 97.0 97.0 -
1070 29-09-2566 00:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งนกสามัคคี ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0977) น้ำฝน 102.5 0 3.0 91.0 92.0 92.0 -
1071 28-09-2566 23:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 84 0 4.5 77.5 83.5 83.5 -
1072 28-09-2566 23:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 33 3.54 3.5 33.0 52.5 52.5 3.54
1073 28-09-2566 23:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกกทอง (หมู่ 4) ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0462) น้ำฝน 84 0 5.0 76.5 85.5 85.5 -
1074 28-09-2566 23:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเป่ง ตำบล น้ำทูน อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0459) น้ำฝน 84 0 5.0 76.5 85.5 85.5 -
1075 28-09-2566 23:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบป้าด ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง(STN1265) น้ำฝน 85.5 9.86 1.5 97.5 107.0 107.0 9.86
1076 28-09-2566 23:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งนกสามัคคี ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0977) น้ำฝน 82.5 0 8.5 67.5 71.5 71.5 -
1077 28-09-2566 22:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบเติ๋น ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง(STN1264) น้ำฝน 83.5 0 3.0 62.5 71.5 71.5 -
1078 28-09-2566 22:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 97.5 0 5.5 75.5 88.0 88.0 -
1079 28-09-2566 22:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 42.5 4.02 0.0 42.5 52.0 52.0 3.93
1080 28-09-2566 22:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 91 0 5.5 75.5 88.0 88.0 -
1081 28-09-2566 21:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล โป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0058) น้ำฝน 84 0 0.0 4.0 8.5 8.5 -
1082 28-09-2566 21:39 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 51 4.61 0.0 51.0 93.0 93.0 4.59
1083 28-09-2566 21:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 62.5 2.88 3.5 62.5 92.5 92.5 2.50
1084 28-09-2566 21:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 93.5 0 8.5 92.5 127.5 127.5 -
1085 28-09-2566 21:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) น้ำฝน 93.5 3.24 2.0 30.0 84.5 84.5 3.24
1086 28-09-2566 20:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกกแก้ว ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0972) น้ำฝน 105.5 0 1.5 120.0 132.5 132.5 -
1087 28-09-2566 20:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกกแก้ว ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0972) น้ำฝน 88.5 0 13.5 113.5 126.0 126.0 -
1088 28-09-2566 18:30 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) ระดับน้ำ 49 4.65 2.5 49.0 89.5 89.5 4.64
1089 28-09-2566 13:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) ระดับน้ำ 3.5 4.07 0.0 3.5 45.5 45.5 3.99
1090 28-09-2566 11:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 1 3.52 0.0 1.0 1.0 1.0 3.50
1091 28-09-2566 11:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้มป่อย ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0415) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 127.0 127.0 -
1092 28-09-2566 10:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยายมุก ตำบล คลองพลู อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0055) น้ำฝน 112.5 0 2.0 107.0 148.5 148.5 -
1093 28-09-2566 10:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) ระดับน้ำ 1.5 3.64 0.0 1.5 44.0 44.0 3.64
1094 28-09-2566 10:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) น้ำฝน 0.5 3.83 0.0 0.5 5.0 5.0 3.82
1095 28-09-2566 09:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 11.5 2.61 0.0 11.5 42.0 42.0 2.60
1096 28-09-2566 09:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 155.5 0 1.0 158.5 277.5 277.5 -
1097 28-09-2566 08:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยายมุก ตำบล คลองพลู อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0055) น้ำฝน 108 0 4.5 94.5 127.0 127.0 -
1098 28-09-2566 08:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะหินหลวง ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0041) น้ำฝน 83.5 0 3.0 81.0 88.0 88.0 -
1099 28-09-2566 08:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหวาย ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1656) น้ำฝน 83 0 0.0 0.5 1.5 1.5 -
1100 28-09-2566 08:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองใหญ่ ตำบล จันทเขลม อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN1665) น้ำฝน 99 0 12.5 90.0 116.5 116.5 -
1101 28-09-2566 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเครือหวาย ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี(STN1658) น้ำฝน 100 0 5.5 94.0 111.5 111.5 -
1102 28-09-2566 08:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 99.5 12.92 1.5 96.0 110.5 110.5 12.92
1103 28-09-2566 07:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 12.5 7.04 0.0 12.5 24.0 24.0 6.98
1104 28-09-2566 07:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหยวก ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0110) น้ำฝน 86 0 0.5 40.5 43.5 43.5 -
1105 28-09-2566 06:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวสวน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1954) น้ำฝน 108 0 0.0 14.0 100.0 100.0 -
1106 28-09-2566 06:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 122 0 2.5 117.5 118.5 118.5 -
1107 28-09-2566 06:17 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดิบ ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1331) น้ำฝน 144 0 5.0 8.0 15.5 15.5 -
1108 28-09-2566 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อทุ่ง ตำบล ก้อ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN1161) น้ำฝน 83.5 0 5.0 88.0 111.5 111.5 -
1109 28-09-2566 05:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านว่านเหลือง ตำบล ชากไทย อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0783) น้ำฝน 112.5 11.64 15.0 105.0 160.0 160.0 11.64
1110 28-09-2566 05:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 40.5 4.03 0.0 40.5 63.0 63.0 3.85
1111 28-09-2566 05:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้มป่อย ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0415) น้ำฝน 82.5 0 2.0 84.0 87.5 87.5 -
1112 28-09-2566 05:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดิบ ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1331) น้ำฝน 130 0 5.0 8.0 15.5 15.5 -
1113 28-09-2566 05:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 102.5 134.98 18.5 95.0 171.5 171.5 134.98
1114 28-09-2566 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 85 0 2.5 84.0 85.0 85.0 -
1115 28-09-2566 03:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันขี้เหล็ก ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN0535) น้ำฝน 83 0 7.5 79.5 98.0 98.0 -
1116 28-09-2566 02:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหล่อดูก ตำบล แม่ตื่น อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0039) น้ำฝน 89.5 0 1.0 87.0 106.5 106.5 -
1117 28-09-2566 01:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) ระดับน้ำ 76.5 3.01 0.5 76.5 81.5 81.5 3.01
1118 28-09-2566 01:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเต่า ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0778) น้ำฝน 100.5 0 0.0 88.0 90.0 90.0 -
1119 28-09-2566 01:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 11 6.07 0.0 11.0 18.5 18.5 5.98
1120 28-09-2566 00:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งพล้อ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1201) น้ำฝน 83 0 4.0 85.0 93.5 93.5 -
1121 28-09-2566 00:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) น้ำฝน 99.5 5.23 17.0 100.0 102.5 102.5 5.23
1122 28-09-2566 00:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ ตำบล ดงคู่ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0359) น้ำฝน 84 0 14.0 83.0 90.0 90.0 -
1123 27-09-2566 23:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่ามะปราง ตำบล นาหินลาด อำเภอ ปากพลี จังหวัด นครนายก(STN1584) น้ำฝน 84.5 0 0.0 77.0 83.0 83.0 -
1124 27-09-2566 23:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเต่า ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0778) น้ำฝน 94 0 4.5 75.5 75.5 75.5 -
1125 27-09-2566 23:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสอง ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0216) น้ำฝน 83 0 11.0 55.0 55.0 55.0 -
1126 27-09-2566 22:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 40 6.12 5.0 40.0 40.0 40.0 6.07
1127 27-09-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 22 3.03 0.0 22.0 40.0 40.0 2.71
1128 27-09-2566 22:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) น้ำฝน 35 4.03 0.0 35.0 48.5 48.5 4.04
1129 27-09-2566 22:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหิน ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN0178) น้ำฝน 84.5 0 3.0 70.0 70.0 70.0 -
1130 27-09-2566 22:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังรี ตำบล เขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1593) น้ำฝน 84 0 7.5 74.5 82.5 82.5 -
1131 27-09-2566 21:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงไม้ ตำบล ชะอม อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN1590) น้ำฝน 98.5 0 3.0 88.5 98.5 98.5 -
1132 27-09-2566 20:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 52.5 2.81 1.0 52.5 58.0 58.0 2.76
1133 27-09-2566 20:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 99.5 0 0.0 94.0 101.0 101.0 -
1134 27-09-2566 19:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบอน ตำบล หนองบอน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0995) น้ำฝน 99 0 0.0 96.0 99.5 99.5 -
1135 27-09-2566 19:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 17.5 4.02 0.0 17.5 19.0 19.0 3.77
1136 27-09-2566 18:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 123 0 0.5 105.5 110.5 110.5 -
1137 27-09-2566 17:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 106.5 0 9.5 106.5 132.5 132.5 -
1138 27-09-2566 17:31 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 56 6.05 0.5 56.0 56.0 56.0 3.70
1139 27-09-2566 17:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลม ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0372) น้ำฝน 89.5 0 0.5 55.0 55.0 55.0 -
1140 27-09-2566 15:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำภี ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0101) น้ำฝน 115 0 0.0 61.5 62.0 62.0 -
1141 27-09-2566 13:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 99 134.98 4.0 63.5 75.5 75.5 134.98
1142 27-09-2566 12:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 82.5 0 0.5 32.0 33.5 33.5 -
1143 27-09-2566 12:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทางด่าน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1767) น้ำฝน 106 0 8.5 63.0 63.0 63.0 -
1144 27-09-2566 12:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สิน ตำบล นาพูน อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1492) น้ำฝน 82.5 0 0.0 0.0 0.5 0.5 -
1145 27-09-2566 10:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 88 0 1.5 19.0 30.5 30.5 -
1146 27-09-2566 09:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาแฝก ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0016) น้ำฝน 100 0 0.0 32.0 32.0 32.0 -
1147 27-09-2566 07:58 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 4.66 0.0 0.0 13.5 13.5 4.66
1148 27-09-2566 07:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 4.66 0.0 0.0 13.5 13.5 4.66
1149 27-09-2566 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดิบ ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1331) น้ำฝน 84 0 0.0 0.5 0.5 0.5 -
1150 27-09-2566 07:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) น้ำฝน 85.5 3.17 0.0 0.0 10.0 10.0 3.17
1151 27-09-2566 07:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ตำบล ทม.เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี(STN0674) น้ำฝน 83 10.24 1.5 6.0 6.0 6.0 10.24
1152 27-09-2566 07:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 0 5.92 0.0 0.0 14.0 14.0 5.93
1153 27-09-2566 07:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 2.5 5.2 0.0 2.5 10.0 10.0 0.19
1154 27-09-2566 01:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแผ่นดินเย็น ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1591) น้ำฝน 100 0 12.0 73.5 84.5 84.5 -
1155 27-09-2566 01:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1002) น้ำฝน 100 0 15.0 49.0 58.5 58.5 -
1156 26-09-2566 15:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 44.5 3.66 0.0 44.5 58.5 58.5 3.61
1157 26-09-2566 07:40 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโกตา* ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1030) ระดับน้ำ 3 5.1 0.0 3.0 55.0 55.0 -
1158 26-09-2566 05:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 101 0 0.0 104.5 115.5 115.5 -
1159 26-09-2566 00:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 116.5 10.11 3.0 117.5 117.5 117.5 10.11
1160 25-09-2566 20:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 31 2.92 0.0 31.0 32.5 32.5 2.84
1161 25-09-2566 20:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงโคร่ง ตำบล หินดาด อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0476) น้ำฝน 85.5 0 20.0 70.5 70.5 70.5 -
1162 25-09-2566 17:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0142) น้ำฝน 86 0 8.0 94.5 94.5 94.5 -
1163 25-09-2566 13:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 10.5 4.09 0.0 10.5 40.0 40.0 1.77
1164 25-09-2566 13:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 109.5 0 54.0 74.5 83.0 83.0 -
1165 23-09-2566 19:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานลาว ตำบล สหกรณ์นิคม อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0477) น้ำฝน 103.5 0 3.0 91.5 91.5 91.5 -
1166 23-09-2566 18:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานลาว ตำบล สหกรณ์นิคม อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0477) น้ำฝน 93 0 16.5 79.0 79.0 79.0 -
1167 23-09-2566 00:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0697) น้ำฝน 103.5 0 0.0 106.5 106.5 106.5 -
1168 22-09-2566 19:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0111) น้ำฝน 119 0 12.0 100.0 100.0 100.0 -
1169 22-09-2566 18:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 75 0 11.0 82.0 82.0 82.0 -
1170 22-09-2566 18:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0111) น้ำฝน 100 0 1.0 78.5 78.5 78.5 -
1171 22-09-2566 18:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 63.5 0 1.5 69.5 69.5 69.5 -
1172 21-09-2566 17:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1806) น้ำฝน 100 2.26 0.0 0.0 0.5 0.5 2.26
1173 21-09-2566 16:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) น้ำฝน 118 1.59 2.0 111.5 111.5 111.5 1.59
1174 21-09-2566 16:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตามูล ตำบล ทรายขาว อำเภอ สอยดาว จังหวัด จันทบุรี(STN0004) น้ำฝน 102 0 13.0 83.5 83.5 83.5 -
1175 21-09-2566 16:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักแว่น ตำบล ทัพราช อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว(STN1589) น้ำฝน 91 0 1.0 88.0 88.0 88.0 -
1176 21-09-2566 16:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) น้ำฝน 113 1.58 4.5 103.5 103.5 103.5 1.58
1177 21-09-2566 08:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองป่าแขม* ตำบล แม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0934) ระดับน้ำ 3.5 2.5 0.0 3.5 3.5 3.5 2.37
1178 20-09-2566 21:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุน้ำร้อน ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0692) น้ำฝน 89 0 6.5 101.5 101.5 101.5 -
1179 19-09-2566 09:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1180 19-09-2566 07:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 14.5 2.32 0.0 14.5 14.5 14.5 2.23
1181 19-09-2566 01:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) ระดับน้ำ 29 2.53 0.0 29.0 34.5 34.5 2.51
1182 19-09-2566 01:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0399) น้ำฝน 85.5 0 13.0 88.0 90.5 90.5 -
1183 18-09-2566 22:31 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) ระดับน้ำ 16.5 3.5 0.0 16.5 85.5 85.5 3.45
1184 18-09-2566 21:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 1 6.01 1.0 1.0 10.5 10.5 6.00
1185 18-09-2566 21:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 36 3.04 5.0 36.0 44.0 44.0 2.75
1186 18-09-2566 21:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) ระดับน้ำ 15.5 3.22 0.0 15.5 84.5 84.5 3.19
1187 18-09-2566 19:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก่ง ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1343) น้ำฝน 103.5 0 85.5 92.5 127.0 127.0 -
1188 18-09-2566 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนยาว ตำบล ลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง(STN0579) น้ำฝน 111 0 7.0 102.5 102.5 102.5 -
1189 18-09-2566 16:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 19 10.02 0.0 19.0 47.5 47.5 10.00
1190 18-09-2566 03:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 96 0 0.0 108.5 112.5 112.5 -
1191 17-09-2566 22:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 26.5 9.06 0.5 26.5 53.5 53.5 9.02
1192 17-09-2566 19:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 83 0 0.5 99.5 106.0 106.0 -
1193 17-09-2566 17:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) ระดับน้ำ 0 3.3 0.0 0.0 42.0 42.0 0.33
1194 17-09-2566 15:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0615) น้ำฝน 101.5 0 5.5 25.5 52.5 52.5 -
1195 17-09-2566 15:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) น้ำฝน 87 1.74 3.0 38.5 70.0 70.0 1.74
1196 17-09-2566 15:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 83 0 6.0 71.0 93.5 93.5 -
1197 17-09-2566 14:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 20 3.07 0.0 20.0 24.0 24.0 2.84
1198 17-09-2566 11:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 19 2.27 0.0 19.0 21.5 21.5 2.23
1199 17-09-2566 10:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) ระดับน้ำ 91 4.6 0.0 91.0 101.5 101.5 4.40
1200 17-09-2566 08:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน* ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 36 3.53 0.0 36.0 36.5 36.5 3.40
1201 17-09-2566 08:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) น้ำฝน 2.5 6.59 0.0 2.5 5.0 5.0 6.59
1202 17-09-2566 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 2.5 7.04 0.0 2.5 5.0 5.0 6.59
1203 17-09-2566 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) น้ำฝน 97.5 2.49 1.0 94.0 110.5 110.5 2.49
1204 17-09-2566 07:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ ตำบล ดงคู่ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0359) น้ำฝน 82.5 0 1.5 73.5 84.0 84.0 -
1205 17-09-2566 06:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 4 6.18 0.0 4.0 5.5 5.5 5.95
1206 17-09-2566 06:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่มิงค์ ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0205) น้ำฝน 83.5 0 1.0 60.0 60.0 60.0 -
1207 17-09-2566 06:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) น้ำฝน 91 2.07 5.5 80.5 97.0 97.0 2.07
1208 17-09-2566 05:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน* ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 35.5 2.85 1.0 35.5 52.0 52.0 2.62
1209 17-09-2566 05:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนโก ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0945) น้ำฝน 86.5 0 3.0 93.5 108.0 108.0 -
1210 17-09-2566 05:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้มป่อย ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0415) น้ำฝน 99 0 1.5 97.5 105.0 105.0 -
1211 17-09-2566 03:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้มป่อย ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0415) น้ำฝน 82.5 0 6.0 77.0 89.5 89.5 -
1212 17-09-2566 02:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 44.5 3.01 0.5 44.5 67.0 67.0 2.79
1213 17-09-2566 01:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 98.5 0 2.0 89.0 99.5 99.5 -
1214 16-09-2566 20:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย* ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 20.5 4.07 0.0 20.5 52.5 52.5 4.04
1215 16-09-2566 20:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไค้ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0461) น้ำฝน 83 0 4.0 75.0 116.5 116.5 -
1216 16-09-2566 17:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่พัฒนา* ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1431) ระดับน้ำ 0 5.23 0.0 0.0 0.0 0.0 4.90
1217 16-09-2566 16:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุดตอเรือ* ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0961) น้ำฝน 98.5 0 2.0 71.0 73.5 73.5 -
1218 16-09-2566 15:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุดตอเรือ* ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0961) น้ำฝน 89 0 2.5 62.5 65.0 65.0 -
1219 16-09-2566 14:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่พัฒนา* ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1431) ระดับน้ำ 0 4.13 0.0 0.0 0.0 0.0 4.01
1220 16-09-2566 13:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลิ่งชัน ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0721) น้ำฝน 105 0 4.0 101.5 107.5 107.5 -
1221 16-09-2566 13:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 14.5 4.2 0.0 14.5 14.5 14.5 2.81
1222 16-09-2566 12:25 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว ตำบล ภูหอ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1160) น้ำฝน 121.5 0 7.5 87.5 88.5 88.5 -
1223 16-09-2566 12:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0.5 3.64 0.0 0.5 0.5 0.5 3.58
1224 16-09-2566 11:53 แจ้ง อพยพ ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 41.5 6.23 0.0 41.5 43.5 43.5 6.21
1225 16-09-2566 11:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว ตำบล ภูหอ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1160) น้ำฝน 106.5 0 7.5 73.0 73.5 73.5 -
1226 16-09-2566 11:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว ตำบล ภูหอ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1160) น้ำฝน 84.5 0 11.5 42.5 43.0 43.0 -
1227 16-09-2566 11:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 97.5 0 0.5 98.5 100.0 100.0 -
1228 16-09-2566 11:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 103.5 0 6.0 90.0 91.0 91.0 -
1229 16-09-2566 10:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยนกกก ตำบล แม่หละ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก(STN0668) น้ำฝน 84.5 0 1.5 68.5 73.5 73.5 -
1230 16-09-2566 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 93.5 0 7.5 76.5 77.5 77.5 -
1231 16-09-2566 10:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำมา ตำบล ทต.เวียงสรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0617) น้ำฝน 87 0 7.0 90.0 95.0 95.0 -
1232 16-09-2566 10:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 40.5 5.26 1.5 40.5 42.5 42.5 4.00
1233 16-09-2566 10:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลิ่งชัน ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0721) น้ำฝน 89.5 0 3.0 75.5 81.5 81.5 -
1234 16-09-2566 09:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 40.5 4.57 1.5 40.5 42.5 42.5 4.00
1235 16-09-2566 09:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังผา ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1393) น้ำฝน 100.5 3.83 15.0 74.5 110.5 110.5 3.83
1236 16-09-2566 09:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยล้าน ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0315) น้ำฝน 83 0 2.5 75.0 82.5 82.5 -
1237 16-09-2566 07:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 83 0 4.0 80.5 82.5 82.5 -
1238 16-09-2566 07:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเปิป ตำบล ซับเปิป อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0318) น้ำฝน 84 0 3.0 86.5 88.5 88.5 -
1239 16-09-2566 07:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นม่วง ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0037) น้ำฝน 83.5 0 0.0 56.0 58.5 58.5 -
1240 16-09-2566 07:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียงสา ตำบล สันกลาง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0623) น้ำฝน 86.5 9.63 1.0 92.0 96.5 96.5 9.63
1241 16-09-2566 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองมะค่า ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1391) น้ำฝน 82.5 0 0.0 60.0 60.5 60.5 -
1242 16-09-2566 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 84 0 1.5 59.0 59.0 59.0 -
1243 16-09-2566 06:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกกทอง (หมู่ 4) ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0462) น้ำฝน 84.5 0 1.5 74.5 83.5 83.5 -
1244 16-09-2566 06:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเป่ง ตำบล น้ำทูน อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0459) น้ำฝน 84.5 0 1.5 74.5 83.5 83.5 -
1245 16-09-2566 06:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งป่าติ้ว ตำบล กกดู่ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0320) น้ำฝน 84 0 1.0 71.5 92.5 92.5 -
1246 16-09-2566 05:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 117.5 0 15.5 121.5 122.5 122.5 -
1247 16-09-2566 05:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูพานทอง ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1893) น้ำฝน 97 0 0.5 28.0 32.0 32.0 -
1248 16-09-2566 05:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุดแห่ ตำบล กุดแห่ อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1892) น้ำฝน 94.5 1.4 1.5 11.5 19.0 19.0 1.40
1249 16-09-2566 05:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังโตก ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN1231) น้ำฝน 92.5 0 1.5 87.0 94.0 94.0 -
1250 16-09-2566 05:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 116 0.35 4.5 123.5 123.5 123.5 0.35
1251 16-09-2566 05:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 97 0 18.0 97.5 98.5 98.5 -
1252 16-09-2566 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำกองเพล ตำบล โนนทัน อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1894) น้ำฝน 100 0 0.5 24.0 28.0 28.0 -
1253 16-09-2566 05:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับอีปุก ตำบล ซับพุทรา อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0317) น้ำฝน 92 0 2.0 90.5 93.0 93.0 -
1254 16-09-2566 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับมงคล ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0975) น้ำฝน 96.5 0 13.0 32.0 33.5 33.5 -
1255 16-09-2566 03:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 87.5 0.33 7.5 93.0 93.0 93.0 0.33
1256 16-09-2566 03:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนพระคำ ตำบล นาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1906) น้ำฝน 85.5 0 2.0 68.0 81.5 81.5 -
1257 16-09-2566 03:22 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 123 2.01 0.5 26.5 54.5 54.5 2.01
1258 16-09-2566 03:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 98 0 2.0 35.5 37.0 37.0 -
1259 16-09-2566 03:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโค้งสง่า ตำบล ลำพยนต์ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์(STN0558) น้ำฝน 97.5 0 0.5 35.0 35.0 35.0 -
1260 16-09-2566 03:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งนกสามัคคี ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0977) น้ำฝน 82.5 0 1.0 31.5 35.0 35.0 -
1261 16-09-2566 03:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 98 0 0.5 86.5 88.5 88.5 -
1262 16-09-2566 03:13 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1470) น้ำฝน 121.5 0 1.0 63.0 63.0 63.0 -
1263 16-09-2566 02:48 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกล่าม ตำบล กุดหมากไฟ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี(STN1900) น้ำฝน 176 0 1.5 141.5 176.0 176.0 -
1264 16-09-2566 02:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระซอง ตำบล พระซอง อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม(STN1882) น้ำฝน 105 6.55 0.0 26.0 80.5 80.5 6.55
1265 16-09-2566 02:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังโพน ตำบล ท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1905) น้ำฝน 104.5 0 17.5 83.5 92.5 92.5 -
1266 16-09-2566 02:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานหิน ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0976) น้ำฝน 101.5 0 1.0 98.5 101.0 101.0 -
1267 16-09-2566 02:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1470) น้ำฝน 118.5 0 2.0 62.0 62.0 62.0 -
1268 16-09-2566 01:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 86.5 0 8.0 29.0 30.0 30.0 -
1269 16-09-2566 01:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานหิน ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0976) น้ำฝน 92.5 0 8.5 93.5 95.5 95.5 -
1270 16-09-2566 00:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 83 0 9.0 76.0 76.5 76.5 -
1271 16-09-2566 00:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกล่าม ตำบล กุดหมากไฟ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี(STN1900) น้ำฝน 140.5 0 1.5 140.0 174.5 174.5 -
1272 16-09-2566 00:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพพนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1471) น้ำฝน 82.5 0 10.0 63.5 63.5 63.5 -
1273 16-09-2566 00:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1470) น้ำฝน 103.5 0 10.5 52.5 52.5 52.5 -
1274 16-09-2566 00:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำอ้อม ตำบล ยางสาว อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1207) น้ำฝน 133.5 0 24.5 155.5 155.5 155.5 -
1275 15-09-2566 23:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโค้งสง่า ตำบล ลำพยนต์ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์(STN0558) น้ำฝน 84.5 0 11.5 31.0 31.0 31.0 -
1276 15-09-2566 23:48 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนหัวช้าง ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น(STN0303) น้ำฝน 128.5 0 2.5 109.5 135.0 135.0 -
1277 15-09-2566 23:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำอ้อม ตำบล ยางสาว อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1207) น้ำฝน 96.5 0 30.0 91.0 91.0 91.0 -
1278 15-09-2566 22:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนหัวช้าง ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น(STN0303) น้ำฝน 99.5 0 2.0 94.5 120.0 120.0 -
1279 15-09-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกล่าม ตำบล กุดหมากไฟ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี(STN1900) น้ำฝน 123.5 0 18.5 109.0 143.0 143.0 -
1280 15-09-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับกุง ตำบล ทับกุง อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี(STN1898) น้ำฝน 84.5 0 4.0 72.5 108.0 108.0 -
1281 15-09-2566 21:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาผาง ตำบล กกปลาซิว อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร(STN1889) น้ำฝน 85 0 0.0 9.5 77.0 77.0 -
1282 15-09-2566 21:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระซอง ตำบล พระซอง อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม(STN1882) น้ำฝน 83.5 6.38 1.0 15.0 74.0 74.0 6.38
1283 15-09-2566 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนหัวช้าง ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น(STN0303) น้ำฝน 87 0 4.5 85.0 110.5 110.5 -
1284 15-09-2566 19:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) ระดับน้ำ 16 2.38 0.0 16.0 64.0 64.0 2.38
1285 15-09-2566 19:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 23.5 3.09 0.0 23.5 24.5 24.5 3.02
1286 15-09-2566 18:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) ระดับน้ำ 4 2.7 0.0 4.0 4.0 4.0 2.31
1287 15-09-2566 14:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 104 13.12 18.5 79.0 125.0 125.0 13.12
1288 15-09-2566 12:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 90 0 11.5 81.0 119.5 119.5 -
1289 15-09-2566 12:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก้งกะอาม ตำบล ผาเสวย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1904) น้ำฝน 103.5 0 1.0 83.5 84.5 84.5 -
1290 15-09-2566 12:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 87 0 1.0 72.0 76.0 76.0 -
1291 15-09-2566 10:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 83.5 2.01 0.5 26.5 54.5 54.5 2.01
1292 15-09-2566 10:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 83.5 0.63 2.0 19.5 19.5 19.5 0.63
1293 15-09-2566 09:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสันนาเคียน* ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0448) ระดับน้ำ 41.5 2.14 0.0 41.5 41.5 41.5 0.99
1294 13-09-2566 23:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1454) น้ำฝน 108 0 0.0 94.5 97.5 97.5 -
1295 13-09-2566 23:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่องคำดง ตำบล แม่นาเรือ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1351) น้ำฝน 82.5 0 0.5 78.5 83.0 83.0 -
1296 13-09-2566 22:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปูนล่าง ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0017) น้ำฝน 86.5 0 0.0 28.0 28.0 28.0 -
1297 13-09-2566 22:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1408) น้ำฝน 103 0 7.0 92.0 92.5 92.5 -
1298 13-09-2566 21:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 82.5 0 4.0 73.0 73.5 73.5 -
1299 13-09-2566 21:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1408) น้ำฝน 85 0 8.0 77.0 77.5 77.5 -
1300 13-09-2566 21:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) น้ำฝน 84 1.97 8.5 95.5 96.5 96.5 1.97
1301 13-09-2566 19:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1454) น้ำฝน 85.5 0 6.0 82.0 82.0 82.0 -
1302 13-09-2566 14:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตั้ง ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0238) น้ำฝน 84 0 1.5 84.0 84.0 84.0 -
1303 12-09-2566 14:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 111 0 0.0 107.0 111.0 111.0 -
1304 12-09-2566 13:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 107 0 0.0 107.5 111.5 111.5 -
1305 12-09-2566 07:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 99 10.48 1.5 92.0 92.5 92.5 10.48
1306 12-09-2566 01:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำจวง ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1149) น้ำฝน 82.5 0 2.0 12.0 23.5 23.5 -
1307 12-09-2566 01:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำจวง ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1149) น้ำฝน 89 0 2.0 12.0 23.5 23.5 -
1308 12-09-2566 01:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง ตำบล บ้านแลง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN1194) น้ำฝน 89 0 0.0 85.0 85.0 85.0 9.14
1309 12-09-2566 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตีนธาตุ ตำบล ป่าไหน่ อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่(STN0607) น้ำฝน 87.5 0 1.0 95.0 95.0 95.0 -
1310 11-09-2566 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 4.5 2.7 0.5 4.5 37.0 37.0 2.58
1311 11-09-2566 03:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 25.5 4.24 0.5 25.5 25.5 25.5 4.10
1312 11-09-2566 03:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 83 0 3.0 87.0 87.0 87.0 -
1313 10-09-2566 22:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีดอนไชย* ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1539) ระดับน้ำ 1.5 2.68 0.0 1.5 34.0 34.0 2.23
1314 10-09-2566 16:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 101.5 0 0.5 93.5 94.5 94.5 -
1315 10-09-2566 14:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านห้วยใต้ ตำบล หัวดง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0167) น้ำฝน 100.5 0 2.5 96.0 96.0 96.0 -
1316 10-09-2566 14:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหยวก ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0110) น้ำฝน 83.5 0 0.0 14.0 14.0 14.0 -
1317 10-09-2566 14:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 95.5 0 15.5 74.5 76.0 76.0 -
1318 10-09-2566 13:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0695) น้ำฝน 99 0 0.5 72.5 72.5 72.5 -
1319 10-09-2566 12:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 100.5 0 0.0 91.0 92.0 92.0 -
1320 10-09-2566 07:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตะกร้า ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0032) น้ำฝน 83 0 0.5 19.5 22.0 22.0 -
1321 10-09-2566 07:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วม่วง ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0719) น้ำฝน 90 0 3.0 88.5 89.0 89.0 -
1322 10-09-2566 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาสิงห์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1312) น้ำฝน 103 0 2.0 106.5 109.0 109.0 -
1323 10-09-2566 07:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้าน ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0398) น้ำฝน 109 14.99 22.5 102.0 102.0 102.0 14.99
1324 10-09-2566 05:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 48 2.54 0.0 48.0 48.5 48.5 2.43
1325 10-09-2566 05:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาสิงห์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1312) น้ำฝน 92 0 10.0 88.5 90.5 90.5 -
1326 10-09-2566 05:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 82.5 0 3.5 96.0 96.0 96.0 -
1327 10-09-2566 05:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 99 9.97 3.0 83.0 89.5 89.5 9.97
1328 10-09-2566 05:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 93 0 0.0 21.0 21.0 21.0 -
1329 10-09-2566 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 120.5 0 0.0 46.0 46.0 46.0 -
1330 10-09-2566 04:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 88 0 0.5 87.0 87.0 87.0 -
1331 10-09-2566 04:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 85 0 1.5 74.0 78.5 78.5 -
1332 10-09-2566 04:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0513) น้ำฝน 87.5 0 21.0 80.0 80.0 80.0 -
1333 10-09-2566 00:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคำ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน(STN1359) น้ำฝน 82.5 0 0.0 84.5 89.0 89.0 -
1334 10-09-2566 00:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 89 0 1.0 87.5 91.0 91.0 -
1335 09-09-2566 22:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแดงหลวง ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0527) น้ำฝน 94.5 0 0.5 65.0 69.5 69.5 -
1336 09-09-2566 18:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงซ้อ ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0540) น้ำฝน 84 0 1.0 86.0 86.5 86.5 -
1337 09-09-2566 18:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับป่าพลู ตำบล ป่าอ้อ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0271) น้ำฝน 82.5 0 1.5 85.5 85.5 85.5 -
1338 09-09-2566 07:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 115 0 0.0 118.5 118.5 118.5 -
1339 09-09-2566 07:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาบ่อง ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0127) น้ำฝน 116 0 0.5 67.0 69.0 69.0 -
1340 09-09-2566 04:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำไซ ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1124) น้ำฝน 99.5 0 0.0 94.0 95.0 95.0 -
1341 09-09-2566 04:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 83.5 0 3.5 93.0 114.0 114.0 -
1342 09-09-2566 04:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมอกจำแป๋ ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0634) น้ำฝน 115.5 0 0.0 119.0 119.0 119.0 -
1343 09-09-2566 03:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 99 0 4.0 94.5 94.5 94.5 -
1344 09-09-2566 02:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำไซ ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1124) น้ำฝน 92.5 0 7.0 89.5 94.5 94.5 -
1345 09-09-2566 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมอกจำแป๋ ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0634) น้ำฝน 97.5 0 25.0 119.0 119.5 119.5 -
1346 09-09-2566 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมอกจำแป๋ ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0634) น้ำฝน 97.5 0 25.0 119.0 119.5 119.5 -
1347 08-09-2566 23:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทบศอก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0118) น้ำฝน 83.5 0 3.0 88.0 88.5 88.5 -
1348 08-09-2566 22:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 91.5 0 24.5 69.5 69.5 69.5 -
1349 08-09-2566 09:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) น้ำฝน 97.5 3.56 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56
1350 08-09-2566 05:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 102.5 0 14.0 102.5 102.5 102.5 -
1351 08-09-2566 05:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) น้ำฝน 83.5 2.21 2.0 79.5 79.5 79.5 2.21
1352 08-09-2566 05:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 83 0 8.0 46.5 46.5 46.5 -
1353 08-09-2566 04:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งลาด ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1072) น้ำฝน 131.5 0 0.0 121.5 124.5 124.5 -
1354 08-09-2566 04:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 91.5 0 1.0 40.5 43.5 43.5 -
1355 07-09-2566 22:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไฮ่ฮ้า ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0332) น้ำฝน 82.5 0 1.0 86.5 87.0 87.0 -
1356 07-09-2566 10:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 0.5 3.55 0.0 0.5 5.0 5.0 3.38
1357 07-09-2566 09:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำกองเพล ตำบล โนนทัน อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1894) น้ำฝน 93.5 0 0.0 15.5 17.0 17.0 -
1358 07-09-2566 08:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก้งกะอาม ตำบล ผาเสวย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1904) น้ำฝน 96.5 0 0.0 31.5 31.5 31.5 -
1359 07-09-2566 08:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 85 0 7.0 87.0 89.0 89.0 -
1360 07-09-2566 08:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 0.5 2.38 0.0 0.5 5.0 5.0 2.38
1361 07-09-2566 06:59 แจ้ง อพยพ ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำคำ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1903) น้ำฝน 166.5 0 0.0 150.5 153.0 153.0 -
1362 07-09-2566 06:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำคำ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1903) น้ำฝน 83.5 0 0.0 150.0 153.5 153.5 -
1363 07-09-2566 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาซ่าว ตำบล นาซ่าว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN1088) น้ำฝน 84 0 4.0 85.0 86.5 86.5 -
1364 07-09-2566 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาแวน ตำบล เรือง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0446) น้ำฝน 83 0 0.5 83.0 83.0 83.0 -
1365 07-09-2566 03:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1531) น้ำฝน 97.5 0 10.5 99.0 106.0 106.0 -
1366 07-09-2566 03:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 102 0 11.0 90.0 130.5 130.5 -
1367 07-09-2566 03:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 178.5 0 9.0 178.0 184.5 184.5 -
1368 07-09-2566 03:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1531) น้ำฝน 85.5 0 8.5 77.0 86.0 86.0 -
1369 07-09-2566 02:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 82.5 0 7.0 69.0 150.0 150.0 -
1370 07-09-2566 02:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 92.5 0 7.0 69.0 150.0 150.0 -
1371 06-09-2566 23:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 7 4.09 0.0 7.0 20.0 20.0 4.10
1372 06-09-2566 21:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งขาม ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง(STN1257) น้ำฝน 83 0 0.0 69.0 83.0 83.0 -
1373 06-09-2566 18:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 84 0 22.5 79.0 83.0 83.0 -
1374 06-09-2566 10:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำผาก้าม ตำบล ม่วงเจ็ดต้น อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1288) น้ำฝน 87.5 0 1.5 88.0 88.0 88.0 -
1375 06-09-2566 08:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำคำ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1903) น้ำฝน 136 0 0.0 131.5 133.0 133.0 -
1376 06-09-2566 07:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแดนชุมพล ตำบล แดนชุมพล อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1196) น้ำฝน 95.5 0 2.0 87.5 92.0 92.0 -
1377 06-09-2566 07:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแดนชุมพล ตำบล แดนชุมพล อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1196) น้ำฝน 95.5 0 2.0 87.5 92.0 92.0 -
1378 06-09-2566 03:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาตอง ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN0176) น้ำฝน 82.5 0 1.0 76.5 77.5 77.5 -
1379 06-09-2566 03:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบเติ๋น ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง(STN1264) น้ำฝน 83.5 0 0.0 58.5 59.5 59.5 -
1380 06-09-2566 02:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 21 3.61 0.0 21.0 24.5 24.5 3.61
1381 06-09-2566 01:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 100.5 0 25.5 121.0 135.0 135.0 -
1382 06-09-2566 01:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาบ่อง ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0127) น้ำฝน 99 0 0.0 83.0 83.0 83.0 -
1383 05-09-2566 22:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำทอง ตำบล นามาลา อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย(STN0768) น้ำฝน 83 0 5.5 78.5 85.5 85.5 -
1384 05-09-2566 22:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโป่ง ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0641) น้ำฝน 96 0 4.0 99.5 99.5 99.5 -
1385 05-09-2566 22:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาบ่อง ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0127) น้ำฝน 93.5 0 18.0 77.5 86.0 86.0 -
1386 05-09-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเปิป ตำบล ซับเปิป อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0318) น้ำฝน 82.5 0 0.5 84.5 89.0 89.0 -
1387 05-09-2566 22:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางตอง ตำบล แม่อูคอ อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0307) น้ำฝน 97.5 0 1.5 97.0 97.0 97.0 -
1388 05-09-2566 22:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1827) น้ำฝน 88 0 2.0 11.0 12.5 12.5 -
1389 05-09-2566 22:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางอุ๋ง ตำบล แม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1436) น้ำฝน 88 0 7.0 53.0 54.0 54.0 -
1390 05-09-2566 21:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางตอง ตำบล แม่อูคอ อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0307) น้ำฝน 82.5 0 6.0 79.5 79.5 79.5 -
1391 05-09-2566 21:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 102 0 2.5 28.5 28.5 28.5 -
1392 05-09-2566 21:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโป่ง ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0641) น้ำฝน 82.5 0 3.5 85.5 85.5 85.5 -
1393 05-09-2566 20:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) ระดับน้ำ 128.5 1.33 0.0 128.5 177.0 177.0 1.21
1394 05-09-2566 20:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 119 0 0.0 22.5 22.5 22.5 -
1395 05-09-2566 20:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 92 0 2.5 28.5 28.5 28.5 -
1396 05-09-2566 20:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบล ซับเปิบ อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1302) น้ำฝน 121.5 0 1.5 120.5 120.5 120.5 -
1397 05-09-2566 19:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 82.5 0.32 1.5 86.0 89.5 89.5 0.32
1398 05-09-2566 19:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 49 3.01 0.0 49.0 49.5 49.5 2.92
1399 05-09-2566 19:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบล ซับเปิบ อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1302) น้ำฝน 82.5 0 23.0 70.0 70.0 70.0 -
1400 05-09-2566 16:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อโพธิ์ ตำบล บ่อโพธิ์ อ