รายการ สถานะเฝ้าระวัง จำนวนที่ แจ้งเตือน 10472 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 12-06-2567 05:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 22.5 5.06 0.0 22.5 22.5 32.0 5.06
2 12-06-2567 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองอ้อม* ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1983) ระดับน้ำ 28 2.87 0.0 28.0 28.0 30.5 2.79
3 12-06-2567 01:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่ารวก* ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่(STN1981) ระดับน้ำ 17 2.58 0.0 17.0 17.0 17.5 2.57
4 10-06-2567 11:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 102 0 3.5 102 105.5 131.0 -
5 10-06-2567 10:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 102 0 5.0 102.0 99.5 118.5 -
6 10-06-2567 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 101.5 0 3.0 101.5 98.0 118.0 -
7 10-06-2567 10:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 4.5 5 0.0 4.5 15.5 15.5 1.86
8 10-06-2567 09:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) ระดับน้ำ 8.5 3.38 0.5 8.5 9.0 10.5 3.30
9 10-06-2567 08:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 100.5 0 1.5 100.5 115.0 144.0 -
10 10-06-2567 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบอน ตำบล หนองบอน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0995) น้ำฝน 114.5 0 18.5 114.5 150.0 179.5 -
11 10-06-2567 08:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 124 0 1.0 124.0 136.5 164.5 -
12 10-06-2567 08:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมื่นด่าน* ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1975) น้ำฝน 120 1.07 0.5 120.0 14.5 20.5 1.07
13 10-06-2567 06:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 118.5 0 12.0 118.5 168.5 214.5 -
14 09-06-2567 07:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 86.5 0 2.0 86.5 98.0 137.5 -
15 09-06-2567 06:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมหาวัน ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1285) น้ำฝน 86.5 0 5.5 86.5 92.5 96.0 -
16 09-06-2567 05:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 95 0 1.5 95.0 80.0 85.0 -
17 09-06-2567 05:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากห้วยแม่ปะ ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1282) น้ำฝน 85.5 0 1.0 85.5 105.5 120.5 -
18 07-06-2567 00:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธาตุ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1872) น้ำฝน 85.5 0 1.0 85.5 65.5 75.5 -
19 06-06-2567 23:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 80 0 6.0 80.0 83.5 107.5 -
20 06-06-2567 21:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโห้งเหนือ* ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN1993) น้ำฝน 92.5 0.35 13.0 92.5 80.5 80.5 0.35
21 05-06-2567 21:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางน้ำฮ้าย ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0864) น้ำฝน 83.5 0 1.0 83.5 84.5 99.0 -
22 05-06-2567 21:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองห้วยนา ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1421) น้ำฝน 91.5 0 0.0 91.5 96.0 96.0 -
23 05-06-2567 20:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลาด ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0316) น้ำฝน 84.5 0 7.0 84.5 88.0 88.0 -
24 03-06-2567 23:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 85 0 0.0 85.0 5.5 6.5 -
25 03-06-2567 22:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยผึ้ง ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0630) น้ำฝน 83 0 1.5 83.0 80.0 111.5 -
26 03-06-2567 20:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธาตุ ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1872) น้ำฝน 85.5 0 5.5 85.5 59.5 72.5 -
27 03-06-2567 20:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 92.5 0 16.0 92.5 90.5 116.0 -
28 01-06-2567 19:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองท่าควาย* ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN2089) ระดับน้ำ 3 3.57 0.0 3.0 4.0 4.0 3.54
29 01-06-2567 15:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 0 3.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.93
30 01-06-2567 10:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 82.5 0 0.0 82.5 87.0 87.0 -
31 01-06-2567 09:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อ ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน(STN0542) น้ำฝน 84 0 10.5 84.0 91.0 91.0 -
32 01-06-2567 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 82.5 0 2.5 82.5 83.0 83.0 -
33 01-06-2567 09:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 85 0 2.0 85.0 82.0 82.0 -
34 01-06-2567 09:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตึงเหนือ ตำบล วังทอง อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง(STN0882) น้ำฝน 83 0 0.5 83.0 81.5 81.5 -
35 01-06-2567 09:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) น้ำฝน 85 3.53 4.0 85 89.0 89.0 3.53
36 01-06-2567 08:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฮาก ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1865) น้ำฝน 83 0 1.5 83.0 63.0 63.0 -
37 01-06-2567 08:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางพริก ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1864) น้ำฝน 84 0 1.0 84.0 52.5 52.5 -
38 01-06-2567 08:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาฝ่า* ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0353) ระดับน้ำ 3 4 1.5 3.0 3.0 3.0 2.12
39 01-06-2567 08:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกำลัง ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0852) น้ำฝน 90 0 3.5 90.0 107.0 107.0 -
40 01-06-2567 08:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำต้ม ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0854) น้ำฝน 82.5 0 1.5 82.5 83.0 83.0 -
41 01-06-2567 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 87.5 0 0.0 87.5 8.5 8.5 -
42 01-06-2567 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 86 0 2.5 86.0 82.0 82.0 -
43 01-06-2567 07:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางผักหม ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0853) น้ำฝน 91 0 1.0 91.0 87.5 87.5 -
44 01-06-2567 07:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 87 0 0.0 87.0 21.0 21.0 -
45 01-06-2567 07:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 86.5 2.38 1.0 86.5 87.0 87.0 2.38
46 01-06-2567 07:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบสา ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0626) น้ำฝน 125.5 0 5.5 125.5 126.5 126.5 -
47 01-06-2567 06:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 85 0 1.5 85.0 72.0 72.0 -
48 01-06-2567 06:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่เจริญไพร ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0625) น้ำฝน 90 0 8.0 90.0 85.0 85.0 -
49 01-06-2567 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบสา ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0626) น้ำฝน 84 0 25.5 84.0 96.0 96.0 -
50 01-06-2567 06:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 86 0 9.5 86.0 80.0 80.0 -
51 01-06-2567 06:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 97.5 0 22.0 97.5 51.0 51.0 -
52 01-06-2567 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากเอียก ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0517) น้ำฝน 83.5 0 1.0 83.5 45.0 45.0 -
53 01-06-2567 05:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0344) น้ำฝน 90 0 18.5 90.0 64.0 64.0 -
54 01-06-2567 05:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันหลวง ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1346) น้ำฝน 91 0 2.0 91.0 83.5 83.5 -
55 01-06-2567 05:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1096) น้ำฝน 83 0 3.5 83.0 79.5 79.5 -
56 01-06-2567 04:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0374) น้ำฝน 87.5 0 41.5 87.5 85.5 85.5 -
57 01-06-2567 04:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคะแนง ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1453) น้ำฝน 83.5 0 9.5 83.5 94.0 94.0 -
58 01-06-2567 04:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกวต ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1348) น้ำฝน 82.5 0 1.5 82.5 84.5 84.5 -
59 01-06-2567 04:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 91.5 0 3.5 91.5 97.5 97.5 -
60 01-06-2567 04:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลุง ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0873) น้ำฝน 84.5 0 7.5 84.5 82.0 82.0 -
61 01-06-2567 03:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเลา ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0856) น้ำฝน 84.5 0 0.5 84.5 77.5 77.5 -
62 01-06-2567 03:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางถ้ำ* ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1858) น้ำฝน 106 0.65 10.0 106.0 34.0 34.0 0.65
63 01-06-2567 03:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 113.5 0 2.5 113.5 107.0 107.0 -
64 01-06-2567 03:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1859) น้ำฝน 100.5 0 1.0 100.5 19.5 19.5 -
65 01-06-2567 03:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 87.5 0 2.0 87.5 83.5 83.5 -
66 01-06-2567 02:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อยหล่อย ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1139) น้ำฝน 112 0 6.5 112.0 109.0 109.0 -
67 01-06-2567 02:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 92 0 12.5 92 49.0 49.0 -
68 01-06-2567 01:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางหมู* ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN2144) น้ำฝน 87.5 1.64 0.5 87.5 5.5 5.5 1.64
69 01-06-2567 01:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพงษ์ทอง ตำบล เทพเสด็จ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่(STN0311) น้ำฝน 89.5 0 9.0 89.5 71.5 71.5 -
70 31-05-2567 21:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 104.5 134.98 1.5 104.5 122.5 135.0 134.98
71 31-05-2567 19:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 127.5 0 24.5 127.5 202.5 244.0 -
72 31-05-2567 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 119 0 1.0 119.0 239.5 320.0 -
73 31-05-2567 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 101.5 0 18.0 101.5 90.5 91.0 -
74 31-05-2567 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองกวาง* ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN1972) น้ำฝน 101.5 0.35 14.0 101.5 37.0 37.0 0.35
75 25-05-2567 05:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากกาง* ตำบล ปากกาง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN2130) น้ำฝน 94.5 3.13 0.0 94.5 14.5 23.0 3.13
76 25-05-2567 05:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 85.5 0 0.0 85.5 4.0 4.0 -
77 25-05-2567 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 94.5 0.82 1.5 94.5 88.5 175.0 0.82
78 25-05-2567 00:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลิง ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1880) น้ำฝน 87.5 0 6.0 87.5 99.5 194.0 -
79 24-05-2567 23:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมเจริญ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1879) น้ำฝน 96 0 8.5 96.0 154.5 205.0 -
80 24-05-2567 23:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 82.5 0 0.5 82.5 53.0 104.5 -
81 24-05-2567 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท้องฟ้า ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0048) น้ำฝน 93 0 7.5 93.0 29.0 29.0 -
82 24-05-2567 22:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 88.5 0 6.0 88.5 125.0 159.0 -
83 24-05-2567 22:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท้องฟ้า ตำบล ท้องฟ้า อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0048) น้ำฝน 937 0 1.0 937.0 37.0 37.0 -
84 24-05-2567 11:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางอ้า* ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN2006) น้ำฝน 87 0.59 3.5 87.0 70.0 82.0 0.59
85 24-05-2567 08:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเชียงคา ตำบล ยกกระบัตร อำเภอ สามเงา จังหวัด ตาก(STN1266) น้ำฝน 89.5 0 2.0 89.5 111.5 111.5 -
86 24-05-2567 05:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคา ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1494) น้ำฝน 82.5 0 2.0 82.5 82.5 82.5 -
87 24-05-2567 03:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมเจริญ ตำบล ชมเจริญ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1879) น้ำฝน 96 0 2.0 96.0 121.0 121.0 -
88 24-05-2567 00:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 162.5 0 8.5 162.5 210.5 219.5 -
89 24-05-2567 00:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 82.5 0 1.5 82.5 98.5 148.5 -
90 23-05-2567 18:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 44 0 0.0 44.0 98.00 106.00000 -
91 23-05-2567 17:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 77 0 1.0 77.0 97.00 108.00000 -
92 23-05-2567 17:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 44 0 1.0 77.0 97.00 108.00000 -
93 23-05-2567 17:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี กรมทรัพยากรน้ำ ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร(STN1064) น้ำฝน 12 0 0.0 N/A N/A N/A -
94 23-05-2567 13:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 85.5 0 8.5 63.0 86.0 86.0 -
95 23-05-2567 10:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 89 0 7.5 35.0 35.0 35.0 -
96 23-05-2567 10:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลิง ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1880) น้ำฝน 92.5 0 7.5 69.5 69.5 69.5 -
97 23-05-2567 08:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเผือก* ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN2043) น้ำฝน 99 0 0.0 15.5 15.5 15.5 -
98 23-05-2567 08:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขอนงุ้น ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1503) น้ำฝน 89.5 0 0.5 84.0 84.0 84.0 -
99 23-05-2567 08:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากคะยาง ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1502) น้ำฝน 92 0 6.0 92.5 92.5 92.5 -
100 23-05-2567 05:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 95 0 3.5 102.0 102.0 102.0 -
101 23-05-2567 05:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนน้อย* ตำบล ลุ่มลำชี อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ(STN1967) น้ำฝน 94.5 1.54 0.0 6.0 6.0 6.0 1.54
102 23-05-2567 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนพระคำ ตำบล นาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1906) น้ำฝน 93.5 0 0.0 7.0 7.0 7.0 -
103 22-05-2567 05:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับกระสังข์ ตำบล ดอนเมือง อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา(STN1484) น้ำฝน 91 0 1.0 96.0 108.0 108.0 -
104 21-05-2567 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หอย ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1292) น้ำฝน 82.5 0 1.5 84.5 92.0 92.0 -
105 21-05-2567 22:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เลียงพัฒนา ตำบล เสริมขวา อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0144) น้ำฝน 82 0 4.5 95.5 99.5 99.5 -
106 21-05-2567 20:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทัง ตำบล หางดง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN1449) น้ำฝน 87 0 5.0 121.0 121.0 121.0 -
107 21-05-2567 20:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าคลอง* ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN2110) ระดับน้ำ 6.5 3.64 0.0 6.5 7.0 7.0 3.57
108 21-05-2567 20:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกแม่กลาง* ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1978) น้ำฝน 87.5 0 4.0 46.0 70.0 70.0 -
109 21-05-2567 19:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย* ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0431) น้ำฝน 88 0.96 25.5 66.5 100.0 100.0 0.96
110 21-05-2567 19:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับศิลา ตำบล ช่องสะเดา อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1631) น้ำฝน 93.5 0 2.0 77.0 77.0 77.0 -
111 21-05-2567 18:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านคลองยา* ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่(STN2113) ระดับน้ำ 5.5 2.59 0.5 5.5 6.0 6.0 2.47
112 21-05-2567 17:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 101.5 0 1.5 94.5 103.0 103.0 -
113 21-05-2567 17:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินดาดทอง ตำบล หนองรี อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0264) น้ำฝน 89 0 2.5 93.0 93.0 93.0 -
114 21-05-2567 17:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับเดื่อ* ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN1988) น้ำฝน 85 0 5.0 17.0 17.0 17.0 -
115 21-05-2567 17:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังมะริว* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1980) น้ำฝน 83.5 1.43 0.0 19.5 19.5 19.5 1.43
116 21-05-2567 17:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวงเมืองคอง* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 98 1.84 0.5 66.0 66.0 66.0 1.84
117 21-05-2567 15:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองจิก ตำบล เขาคราม อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN1722) น้ำฝน 102.5 0 3.5 87.5 93.0 93.0 -
118 21-05-2567 14:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งคาโงก* ตำบล ทุ่งคาโงก อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN2119) ระดับน้ำ 0 2.52 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45
119 21-05-2567 14:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 99.5 0 15.5 101.0 108.5 108.5 -
120 21-05-2567 13:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางเตยกลาง ตำบล บางเตย อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN1777) น้ำฝน 110.5 0 2.5 88.5 90.0 90.0 -
121 21-05-2567 13:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้าน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0796) น้ำฝน 85 0 10.0 68.0 80.5 80.5 -
122 21-05-2567 13:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรงาม ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN1480) น้ำฝน 82.5 0 0.0 84.0 102.0 102.0 -
123 21-05-2567 11:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 97.5 0 1.0 102.0 152.0 152.0 -
124 21-05-2567 11:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล โป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0058) น้ำฝน 86 0 5.5 18.5 23.0 23.0 -
125 21-05-2567 10:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองดินดำ ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0986) น้ำฝน 86.5 0 14.5 75.5 86.0 86.0 -
126 21-05-2567 09:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยลาด ตำบล สานตม อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN1166) น้ำฝน 84 0 0.5 21.0 29.0 29.0 -
127 21-05-2567 07:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทอง ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1385) น้ำฝน 91.5 0 1.5 16.5 17.0 17.0 -
128 21-05-2567 07:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง* ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1902) น้ำฝน 92.5 0.66 2.0 54.5 80.5 80.5 0.66
129 21-05-2567 06:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าฉาง* ตำบล ยางหวาย อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1966) น้ำฝน 94 1.79 7.5 62.0 62.0 62.0 1.79
130 21-05-2567 06:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมพู ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1337) น้ำฝน 84 0 1.0 83.5 84.0 84.0 -
131 21-05-2567 06:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 84 0 0.5 82.0 112.0 112.0 -
132 21-05-2567 06:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งผง ตำบล ทุ่งศรีทอง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1326) น้ำฝน 83 0 1.0 82.0 82.0 82.0 -
133 21-05-2567 05:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนป่า ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1235) น้ำฝน 82.5 0 1.0 81.5 82.0 82.0 -
134 21-05-2567 05:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 97 0 3.5 101.0 101.0 101.0 -
135 21-05-2567 05:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1418) น้ำฝน 94 0 22.0 91.0 91.0 91.0 -
136 21-05-2567 05:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเลา ตำบล เชียงของ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN1270) น้ำฝน 96.5 0 1.5 108.5 108.5 108.5 -
137 21-05-2567 05:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1531) น้ำฝน 84 0 1.0 82.5 85.5 85.5 -
138 21-05-2567 05:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 84 0 1.5 28.5 30.5 30.5 -
139 21-05-2567 04:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 96 0 23.0 79.0 79.0 79.0 -
140 20-03-2567 09:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกกแก้ว ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0972) น้ำฝน 90 0 0.0 70.0 71.0 71.0 -
141 20-03-2567 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 95.5 0 0.0 95.5 96.5 96.5 -
142 20-03-2567 07:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชียงคาน ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN1394) น้ำฝน 94.5 0 0.0 35.5 79.5 79.5 -
143 20-03-2567 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางข้าวสาร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0561) น้ำฝน 93.5 0 0.0 79.5 79.5 79.5 -
144 20-03-2567 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1205) น้ำฝน 92 0 2.5 96.5 100.0 100.0 -
145 20-03-2567 07:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยาง ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0968) น้ำฝน 88.5 0 0.0 6.5 6.5 6.5 -
146 20-03-2567 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบป่าแฝก ตำบล ตลุกกลางทุ่ง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN0928) น้ำฝน 91 0 0.0 106.5 106.5 106.5 -
147 26-01-2567 17:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 99.5 0 0.0 91.0 111.5 111.5 -
148 26-01-2567 17:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 110 0 0.0 116.5 131.5 131.5 106.05
149 26-01-2567 17:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉานเรน ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0494) น้ำฝน 105 0 0.0 1.0 1.5 1.5 -
150 26-01-2567 06:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 1 1.76 0.5 1.0 3.0 3.0 0.75
151 26-01-2567 04:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) ระดับน้ำ 7 6.55 0.0 7.0 32.0 32.0 6.49
152 25-01-2567 19:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 8 2.61 0.0 8.0 8.0 8.0 2.53
153 25-01-2567 19:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 47 8.03 0.0 47.0 83.0 83.0 7.96
154 25-01-2567 17:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตันหยงมัส* ตำบล ตันหยงมัส อำเภอ ระแงะ จังหวัด นราธิวาส(STN2153) ระดับน้ำ 63.5 4.08 0.0 63.5 75.0 75.0 2.70
155 25-01-2567 16:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 106 0 17.5 95.5 115.0 115.0 -
156 25-01-2567 14:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 100.5 0 5.5 87.0 92.0 92.0 107.44
157 25-01-2567 14:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* ตำบล นาสีทอง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN2059) น้ำฝน 104 2.02 9.5 81.5 87.5 87.5 2.02
158 25-01-2567 14:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 102 0 0.0 81.5 88.5 88.5 -
159 25-01-2567 14:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยูง ตำบล เขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0080) น้ำฝน 100 0 1.0 79.0 88.0 88.0 -
160 25-01-2567 14:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่าน ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN1602) น้ำฝน 99.5 0 0.0 91.5 96.5 96.5 -
161 25-01-2567 13:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0578) น้ำฝน 99 0 1.0 100.5 105.0 105.0 -
162 25-01-2567 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 105.5 0 0.0 78.0 88.5 88.5 -
163 25-01-2567 13:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 102 0 3.5 106.0 111.0 111.0 -
164 25-01-2567 12:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 113 10.15 9.5 95.5 110.5 110.5 10.15
165 25-01-2567 11:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 48.5 2.07 8.0 48.5 51.0 51.0 1.67
166 25-01-2567 11:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 101 0 3.0 96.0 99.5 99.5 -
167 25-01-2567 10:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 107.5 0 0.0 0.5 1.0 1.0 -
168 25-01-2567 10:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 109 3.25 4.0 70.0 100.5 100.5 3.25
169 25-01-2567 10:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 109 2.56 8.0 95.0 134.0 134.0 2.56
170 25-01-2567 10:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 110 0 5.0 114.0 114.5 114.5 -
171 25-01-2567 09:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 100 0 4.5 123.0 136.5 136.5 -
172 25-01-2567 08:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 101.5 2.17 12.5 98.5 109.0 109.0 2.17
173 25-01-2567 08:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 104 0 5.5 87.5 89.0 89.0 -
174 25-01-2567 07:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 101 0 5.0 89.0 97.5 97.5 -
175 25-01-2567 07:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 100.5 0 3.0 98.5 114.5 114.5 -
176 25-01-2567 07:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 101.5 0 4.5 67.0 94.0 94.0 -
177 25-01-2567 07:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 101 0 1.5 95.5 107.0 107.0 -
178 25-01-2567 06:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 102 0 0.5 100.5 106.0 106.0 -
179 25-01-2567 06:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 104.5 0 0.0 95.0 100.0 100.0 -
180 26-12-2566 05:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) ระดับน้ำ 0.5 5.42 0.0 0.5 31.0 31.0 5.40
181 25-12-2566 13:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 9.5 2.52 0.0 9.5 10.0 10.0 2.46
182 25-12-2566 10:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 124.5 1.49 19.0 86.5 122.0 122.0 1.49
183 25-12-2566 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 108 5.76 0.0 23.0 37.0 37.0 5.76
184 25-12-2566 08:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 100 0 1.0 93.5 217.5 217.5 -
185 25-12-2566 07:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 33 2.06 0.0 33.0 50.0 50.0 1.95
186 25-12-2566 05:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN2060) ระดับน้ำ 1 2.5 0.0 1.0 11.0 11.0 2.50
187 25-12-2566 05:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบาโงยือรา ตำบล สะเอะ อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN2157) น้ำฝน 100.5 0 2.5 40.0 66.5 66.5 -
188 25-12-2566 03:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 37 3.07 0.5 37.0 86.0 86.0 3.00
189 25-12-2566 02:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN2064) ระดับน้ำ 11.5 2.6 0.0 11.5 12.0 12.0 2.54
190 25-12-2566 02:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 66.5 2.94 0.0 66.5 73.5 73.5 2.86
191 25-12-2566 02:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 101 0 2.0 98.0 190.5 190.5 -
192 25-12-2566 01:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 106.5 0 8.0 99.5 164.0 164.0 -
193 25-12-2566 01:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 102 0 5.5 100.5 193.0 193.0 -
194 25-12-2566 01:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 38 3.52 0.0 38.0 86.0 86.0 3.49
195 25-12-2566 01:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 104.5 0 5.0 80.0 169.5 169.5 -
196 25-12-2566 00:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 45 3.31 3.0 45.0 64.0 64.0 3.12
197 24-12-2566 22:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN2155) น้ำฝน 102.5 3.08 2.5 37.5 66.0 66.0 3.08
198 24-12-2566 22:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 100 0 3.5 89.0 118.5 118.5 -
199 24-12-2566 22:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) น้ำฝน 109.5 2.69 0.0 8.0 28.0 28.0 2.69
200 24-12-2566 21:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าวัง* ตำบล พร่อน อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN2167) น้ำฝน 101.5 1.81 1.0 30.0 46.0 46.0 1.81
201 24-12-2566 20:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 111 0 6.5 34.5 58.0 58.0 -
202 24-12-2566 18:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 100 0 2.0 98.0 118.5 118.5 -
203 24-12-2566 12:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 100 0 10.0 94.0 106.0 106.0 -
204 24-12-2566 11:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 103 0 3.0 57.5 72.5 72.5 -
205 24-12-2566 09:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง* ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2160) น้ำฝน 101 0.91 1.0 35.0 41.0 41.0 0.91
206 24-12-2566 09:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 99.5 0 2.0 88.0 114.0 114.0 -
207 24-12-2566 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 117 0 2.0 114.0 131.5 131.5 -
208 24-12-2566 08:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติ ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2161) น้ำฝน 109 0 0.5 22.0 28.5 28.5 -
209 24-12-2566 06:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 102.5 0 0.5 98.0 121.5 121.5 -
210 24-12-2566 06:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกูมุง* ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN2150) น้ำฝน 107.5 5.13 0.5 24.5 36.0 36.0 5.13
211 24-12-2566 02:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 99.5 0 1.0 95.5 114.0 114.0 -
212 24-12-2566 02:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 100.5 7.15 2.5 96.0 115.5 115.5 7.15
213 24-12-2566 02:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยพัฒนา ตำบล คีรีเขต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN2159) น้ำฝน 102.5 0 0.0 14.5 21.0 21.0 -
214 24-12-2566 01:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) น้ำฝน 101 1.59 4.0 33.5 42.0 42.0 1.59
215 24-12-2566 01:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 103.5 0 7.5 88.5 111.0 111.0 -
216 24-12-2566 00:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 114 0 10.5 103.0 126.0 126.0 -
217 24-12-2566 00:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 117.5 0 7.5 100.5 112.5 112.5 -
218 23-12-2566 14:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าหุ่ง* ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN2078) น้ำฝน 33 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30
219 15-12-2566 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 17.5 3.1 0.0 17.5 19.0 19.0 3.01
220 15-12-2566 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 109 0 2.0 77.5 89.0 89.0 -
221 15-12-2566 18:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN2062) น้ำฝน 123.5 3.26 0.0 17.5 29.5 29.5 3.26
222 15-12-2566 17:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 99 0 1.0 128.0 148.0 148.0 -
223 15-12-2566 02:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านย่านมะปราง* ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิยม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN2069) ระดับน้ำ 0 2.68 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63
224 14-12-2566 20:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 112.5 0 5.0 56.0 173.0 173.0 -
225 14-12-2566 10:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 44 8.11 0.0 44.0 85.0 85.0 7.96
226 14-12-2566 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 101 0 0.0 94.5 130.5 130.5 -
227 14-12-2566 06:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 101 0 0.5 97.0 99.0 99.0 -
228 14-12-2566 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 104.5 0 3.0 57.5 90.5 90.5 -
229 14-12-2566 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 103 0 3.5 91.0 122.5 122.5 -
230 14-12-2566 04:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1697) น้ำฝน 100 0 1.5 62.5 63.0 63.0 -
231 14-12-2566 03:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละหาด ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1702) น้ำฝน 103.5 0 3.5 60.5 61.5 61.5 -
232 14-12-2566 02:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 116 0 1.0 61.5 96.0 96.0 -
233 14-12-2566 00:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 102 0 0.0 94.0 118.5 118.5 -
234 13-12-2566 19:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 42.5 2.15 5.0 42.5 42.5 42.5 1.74
235 13-12-2566 16:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 100 0 0.0 42.5 42.5 42.5 -
236 13-12-2566 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 105.5 0 0.5 101.5 102.5 102.5 -
237 13-12-2566 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 104.5 0 0.5 101.5 102.5 102.5 -
238 04-12-2566 16:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 102 0 1.5 94.5 164.0 164.0 -
239 04-12-2566 16:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 102 0 1.5 94.5 164.0 164.0 -
240 03-12-2566 23:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 7 2.18 0.0 7.0 7.0 7.0 2.36
241 03-12-2566 23:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN2164) ระดับน้ำ 0 2.18 0.0 0.0 7.0 7.0 -
242 03-12-2566 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันทรัตน์ ตำบล ยะรม อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN1618) น้ำฝน 104.5 0 0.0 0.0 104.5 104.5 -
243 03-12-2566 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันทรัตน์ ตำบล ยะรม อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN1618) น้ำฝน 104.5 0 5.0 89.5 89.5 89.5 -
244 03-12-2566 09:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไสกล้วยเถื่อน* ตำบล เขากอบ อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN2051) ระดับน้ำ 19 2.52 0.0 19.0 19.0 19.0 2.51
245 03-12-2566 08:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 35 2.24 1.0 35.0 39.5 39.5 2.00
246 03-12-2566 08:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 2 2.57 0.0 2.0 2.0 2.0 2.54
247 03-12-2566 08:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 105 41.98 1.5 45.0 48.0 48.0 41.98
248 03-12-2566 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1606) น้ำฝน 111 0 4.5 114.0 121.0 121.0 -
249 03-12-2566 00:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN2057) ระดับน้ำ 0 3.57 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56
250 03-12-2566 00:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 2 4.82 0.0 2.0 3.0 3.0 4.83
251 03-12-2566 00:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 1 3.46 0.0 1.0 1.0 1.0 3.48
252 02-12-2566 18:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0809) น้ำฝน 100 12.09 0.0 0.0 0.0 0.0 12.09
253 02-12-2566 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 9.5 2.71 0.0 9.5 10.5 10.5 2.65
254 01-12-2566 21:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฆอรอราแม* ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN2168) น้ำฝน 101.5 1.27 0.0 18.0 18.5 18.5 1.27
255 01-12-2566 21:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 99.5 0 13.0 86.5 86.5 86.5 -
256 01-12-2566 21:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งไพล ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1715) น้ำฝน 99 4.14 0.0 78.0 78.0 78.0 4.14
257 01-12-2566 21:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 99 0 0.0 0.0 5.5 5.5 -
258 01-12-2566 21:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 106 0 0.0 94.0 94.0 94.0 -
259 01-12-2566 21:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 100.5 0 9.5 95.5 96.0 96.0 -
260 01-12-2566 21:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 102 0 0.0 87.5 87.5 87.5 -
261 01-12-2566 20:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 100 0 0.5 86.0 87.0 87.0 -
262 01-12-2566 20:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 101 0 0.0 81.0 82.0 82.0 -
263 01-12-2566 19:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 100 0 4.5 54.5 58.0 58.0 -
264 01-12-2566 18:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 110 0 3.5 77.5 79.0 79.0 -
265 01-12-2566 17:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 102 6.02 11.0 79.0 80.5 80.5 6.02
266 01-12-2566 17:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายแก้ว* ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2162) น้ำฝน 104 0.85 1.0 57.0 105.0 105.0 0.85
267 01-12-2566 17:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 105 0 3.0 92.0 92.0 92.0 -
268 30-11-2566 08:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังหิน* ตำบล นาท่ามใต้ อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN1794) ระดับน้ำ 0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.78
269 29-11-2566 19:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 102 0 15.5 76.5 81.0 81.0 -
270 29-11-2566 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 103.5 0 1.0 84.0 92.5 92.5 -
271 29-11-2566 18:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 99.5 0 0.5 7.5 7.5 7.5 -
272 29-11-2566 16:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 100 0 2.0 94.5 94.5 94.5 -
273 29-11-2566 16:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 107 0 8.5 110.5 118.5 118.5 -
274 29-11-2566 16:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0063) น้ำฝน 100 0 1.0 13.5 13.5 13.5 -
275 29-11-2566 14:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) น้ำฝน 0 2.68 0.0 0.0 0.0 0.0 2.20
276 29-11-2566 13:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 106 0 1.5 9.0 10.5 10.5 -
277 29-11-2566 13:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN2057) ระดับน้ำ 0.5 3.71 0.0 0.5 0.5 0.5 3.72
278 29-11-2566 13:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN2064) ระดับน้ำ 5 2.54 0.0 5.0 5.0 5.0 2.36
279 29-11-2566 13:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบ่อทอง* ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN2061) ระดับน้ำ 0 3.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17
280 29-11-2566 13:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2052) น้ำฝน 105.5 0.61 1.5 7.5 7.5 7.5 0.61
281 29-11-2566 13:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN2053) น้ำฝน 116.5 0.51 7.0 52.5 54.0 54.0 0.51
282 29-11-2566 13:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 44 2.2 1.5 44.0 44.5 44.5 2.08
283 29-11-2566 12:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 107 0 19.5 83.0 84.0 84.0 -
284 29-11-2566 12:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 105 0 27.0 68.0 68.0 68.0 -
285 29-11-2566 12:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 108 0 4.5 95.5 103.0 103.0 10.40
286 28-11-2566 05:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) ระดับน้ำ 9 5.8 0.0 9.0 44.0 44.0 5.81
287 28-11-2566 05:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 6 6.27 0.5 6.0 49.0 49.0 6.26
288 27-11-2566 20:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตาพล ตำบล บางแก้ว อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN1744) น้ำฝน 109 0 4.0 99.0 100.0 100.0 -
289 27-11-2566 20:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 115.5 0 2.5 123.0 150.0 150.0 -
290 27-11-2566 17:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 101 0 16.5 104.0 120.0 120.0 -
291 27-11-2566 17:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 116.5 0 0.5 11.0 18.0 18.0 -
292 27-11-2566 17:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 106 0 11.5 104.0 117.0 117.0 -
293 27-11-2566 16:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 100 0 3.0 91.5 116.0 116.0 -
294 27-11-2566 16:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 100.5 0 1.0 9.5 10.5 10.5 -
295 27-11-2566 16:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นกอ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1623) น้ำฝน 100 0 1.0 55.0 65.5 65.5 -
296 27-11-2566 16:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 99 0 3.5 99.5 147.5 147.5 -
297 27-11-2566 16:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 99 0 1.5 77.5 139.0 139.0 -
298 27-11-2566 14:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาสัก* ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1941) น้ำฝน 115 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
299 27-11-2566 11:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโชน ตำบล เขาพระทอง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1929) น้ำฝน 99 0 0.0 5.5 11.5 11.5 -
300 27-11-2566 11:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 5.5 2.55 0.5 5.5 30.0 30.0 2.61
301 27-11-2566 10:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 14.5 4.95 0.5 14.5 43.5 43.5 4.92
302 27-11-2566 08:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางบอน ตำบล ทุ่งไทรทอง อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่(STN1778) น้ำฝน 113.5 0 11.5 63.5 64.0 64.0 -
303 27-11-2566 08:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 113.5 0 9.5 102.5 102.5 102.5 118.28
304 26-11-2566 17:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1568) น้ำฝน 100 0 1.0 93.0 147.0 147.0 -
305 26-11-2566 16:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 57.5 2.39 0.5 57.5 88.0 88.0 2.22
306 26-11-2566 15:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1606) น้ำฝน 101 0 0.5 87.0 131.0 131.0 -
307 26-11-2566 14:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 107.5 0 10.0 81.5 128.5 128.5 -
308 26-11-2566 13:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 101.5 0 0.5 11.0 12.5 12.5 -
309 26-11-2566 10:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 107 0 0.5 5.5 7.5 7.5 -
310 26-11-2566 10:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 111.5 0 18.0 22.5 26.0 26.0 -
311 26-11-2566 10:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 100.5 0 2.0 94.0 107.0 107.0 -
312 26-11-2566 10:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 32.5 2.94 1.5 32.5 43.5 43.5 2.86
313 26-11-2566 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 100.5 0 2.5 95.0 135.0 135.0 -
314 26-11-2566 09:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 101.5 0 25.5 102.5 119.0 119.0 -
315 26-11-2566 09:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 109 0 16.0 103.0 121.5 121.5 -
316 26-11-2566 09:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 70 3.46 1.0 70.0 92.0 92.0 3.41
317 26-11-2566 09:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 101.5 0 0.5 82.0 104.5 104.5 -
318 26-11-2566 09:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 107.5 0 20.5 72.0 80.5 80.5 -
319 26-11-2566 09:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0220) น้ำฝน 99 0 1.0 77.0 78.5 78.5 -
320 26-11-2566 09:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 109.5 0 13.0 75.5 111.5 111.5 -
321 26-11-2566 07:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดนาทวี* ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0845) น้ำฝน 99 2.69 0.5 29.5 55.5 55.5 2.69
322 26-11-2566 05:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0015) น้ำฝน 100 0 2.0 77.5 112.5 112.5 -
323 26-11-2566 05:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 108 0 1.0 63.0 67.0 67.0 -
324 26-11-2566 05:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาช่องลม ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN1943) น้ำฝน 136 0 0.0 5.5 111.0 111.0 -
325 26-11-2566 05:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสายทอง* ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN2064) ระดับน้ำ 4 2.64 0.0 4.0 4.5 4.5 2.58
326 26-11-2566 05:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0063) น้ำฝน 99.5 0 0.0 11.5 15.0 15.0 -
327 26-11-2566 05:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN2056) ระดับน้ำ 0 2.69 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63
328 26-11-2566 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 99 0 2.0 108.5 139.0 139.0 -
329 26-11-2566 05:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนายพัน* ตำบล โคกสัก อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง(STN2055) น้ำฝน 113 2.85 0.0 6.5 7.0 7.0 2.85
330 26-11-2566 05:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 53 3.37 1.0 53.0 78.0 78.0 3.17
331 26-11-2566 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 101 0 4.0 91.5 114.0 114.0 -
332 26-11-2566 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 99 0 2.5 82.5 111.0 111.0 -
333 26-11-2566 00:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนหัวช้าง* ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN2057) ระดับน้ำ 5 3.54 0.0 5.0 5.5 5.5 3.58
334 25-11-2566 23:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN2054) น้ำฝน 100 3.71 0.0 5.5 5.5 5.5 3.71
335 25-11-2566 23:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 101 0 0.5 5.5 5.5 5.5 -
336 25-11-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 99 0 12.0 71.0 71.0 71.0 -
337 25-11-2566 21:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN2105) น้ำฝน 99 0.48 1.0 9.5 9.5 9.5 0.48
338 25-11-2566 21:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 101.5 0 6.0 82.0 92.0 92.0 -
339 25-11-2566 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 101 0 7.0 84.5 87.0 87.0 -
340 25-11-2566 16:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาช่องลม ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN1943) น้ำฝน 115.5 0 0.0 77.5 82.0 82.0 -
341 25-11-2566 15:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 14 3.59 0.5 14.0 17.5 17.5 3.63
342 25-11-2566 15:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลูกช้าง ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0575) น้ำฝน 102.5 0 18.0 57.5 77.0 77.0 -
343 25-11-2566 14:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0798) น้ำฝน 114 10.84 10.0 108.5 150.0 150.0 10.84
344 22-11-2566 10:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 99.5 0 7.0 90.5 116.0 116.0 -
345 22-11-2566 10:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN2163) น้ำฝน 99.5 1.06 0.5 8.5 15.5 15.5 1.06
346 22-11-2566 10:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 112.5 6.72 4.5 109.5 142.0 142.0 6.72
347 22-11-2566 10:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฆอรอราแม* ตำบล ปะแต อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN2168) น้ำฝน 111.5 2.6 0.5 13.5 20.0 20.0 2.60
348 22-11-2566 10:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 100 0 1.5 91.5 113.5 113.5 -
349 22-11-2566 09:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 102.5 0 1.5 78.5 98.0 98.0 -
350 22-11-2566 09:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 110 0 9.0 93.0 130.5 130.5 -
351 22-11-2566 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี(STN2156) น้ำฝน 121 0 1.0 9.0 49.5 49.5 -
352 22-11-2566 07:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 115.5 0 6.0 98.0 150.5 150.5 -
353 21-11-2566 21:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN2060) ระดับน้ำ 0 2.14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12
354 21-11-2566 13:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 100 0 0.5 5.0 5.0 5.0 -
355 21-11-2566 11:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 110 0 1.0 77.0 82.0 82.0 -
356 21-11-2566 10:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 99.5 4.19 3.0 98.0 102.5 102.5 4.19
357 19-11-2566 17:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังหิน* ตำบล นาท่ามใต้ อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN1794) ระดับน้ำ 0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.78
358 18-11-2566 12:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 26 5.16 0.0 26.0 35.5 35.5 5.09
359 18-11-2566 10:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ตำบล ลำภูรา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1926) ระดับน้ำ 2.5 2.65 0.0 2.5 2.5 2.5 2.55
360 18-11-2566 05:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 99.5 0 0.0 7.5 10.0 10.0 -
361 18-11-2566 03:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 99 0 1.5 90.5 122.5 122.5 -
362 18-11-2566 03:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 102 0 4.0 91.0 137.5 137.5 -
363 17-11-2566 20:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 9.5 4.21 1.5 9.5 15.0 15.0 4.20
364 17-11-2566 19:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN1742) น้ำฝน 110 1.26 1.0 1.0 6.5 6.5 1.26
365 17-11-2566 17:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 111 0 0.0 71.5 85.5 85.5 -
366 17-11-2566 17:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 104.5 0 0.0 82.0 100.5 100.5 -
367 17-11-2566 16:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนสามัคคี ตำบล ครน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0808) น้ำฝน 95 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
368 17-11-2566 14:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 80.5 0 5.0 93.0 120.0 120.0 -
369 17-11-2566 13:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 99 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
370 17-11-2566 13:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเหมือง ตำบล นาขา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0491) น้ำฝน 100 0 28.5 138.5 218.5 218.5 -
371 17-11-2566 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0727) น้ำฝน 119 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
372 17-11-2566 13:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 99 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
373 17-11-2566 12:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 92 123.49 18.0 87.5 104.5 104.5 123.49
374 17-11-2566 10:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทรงาม ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1730) น้ำฝน 107 0 16.0 85.0 110.5 110.5 -
375 17-11-2566 10:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 99.5 0 0.5 97.0 112.5 112.5 -
376 17-11-2566 08:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 109.5 0 0.0 9.5 20.0 20.0 -
377 16-11-2566 11:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 103 0 23.5 94.5 104.5 104.5 -
378 16-11-2566 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0063) น้ำฝน 104 0 0.0 92.5 118.0 118.0 -
379 16-11-2566 09:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 72 3.21 0.5 72.0 86.0 86.0 3.03
380 15-11-2566 11:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 83.5 11.96 1.0 86.5 86.5 86.5 11.96
381 15-11-2566 11:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 93 0 10.0 91.0 91.0 91.0 -
382 13-11-2566 23:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 65 3.58 0.0 65.0 65.0 65.0 3.43
383 13-11-2566 22:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 68 2.95 0.0 68.0 68.0 68.0 2.92
384 13-11-2566 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 107 0 9.5 88.0 113.5 113.5 -
385 13-11-2566 19:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN0581) น้ำฝน 106 0 5.0 87.0 87.0 87.0 -
386 13-11-2566 17:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวควน ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1605) น้ำฝน 114.5 0 15.5 100.5 100.5 100.5 -
387 13-11-2566 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 86 0 1.0 80.0 97.5 97.5 -
388 11-11-2566 16:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกาะจง ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0133) น้ำฝน 100.5 0 17.0 52.0 52.0 52.0 -
389 11-11-2566 16:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 106.5 0 2.0 81.0 153.5 153.5 -
390 11-11-2566 16:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 109.5 0 7.5 103.5 104.0 104.0 -
391 11-11-2566 16:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวัด ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN0292) น้ำฝน 102 0 6.5 106.5 107.0 107.0 -
392 03-11-2566 01:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 22.5 3.44 0.0 22.5 24.5 24.5 3.43
393 02-11-2566 19:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 101 0 3.0 97.0 97.0 97.0 -
394 31-10-2566 18:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตึม ตำบล บ้านพี้ อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน(STN0349) น้ำฝน 84.5 0 0.0 0.0 1.0 1.0 -
395 31-10-2566 15:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทาย ตำบล ออย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1305) น้ำฝน 82.5 0 3.0 77.5 81.0 81.0 -
396 31-10-2566 11:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง* ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 2.41 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21
397 31-10-2566 10:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไคร้* ตำบล วังไคร้ อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี(STN1012) น้ำฝน 85.5 1.62 5.0 71.0 71.0 71.0 1.62
398 31-10-2566 02:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล ท่าขุนราม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร(STN0003) น้ำฝน 82.5 0 0.5 22.5 22.5 22.5 -
399 31-10-2566 02:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 18 1.92 0.5 18.0 18.0 18.0 1.92
400 31-10-2566 02:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 59 2.61 14.5 59.0 59.0 59.0 2.53
401 30-10-2566 22:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนชัย ตำบล แม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0025) น้ำฝน 85 0 0.0 77.5 77.5 77.5 -
402 30-10-2566 20:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบล เสี้ยว อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0770) น้ำฝน 84.5 0 2.5 17.0 17.0 17.0 -
403 30-10-2566 20:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่ง ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0150) น้ำฝน 82.5 0 14.0 78.0 78.0 78.0 -
404 30-10-2566 18:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) น้ำฝน 90 1.88 0.0 91.0 91.0 91.0 1.88
405 30-10-2566 18:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสันนาเคียน* ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0448) ระดับน้ำ 8 2.04 0.0 8.0 8.0 8.0 2.03
406 30-10-2566 12:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังรี ตำบล เขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1593) น้ำฝน 89 0 1.5 83.5 83.5 83.5 -
407 30-10-2566 12:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 4.5 2.98 0.0 4.5 4.5 4.5 2.81
408 30-10-2566 12:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 4.5 2.98 0.0 4.5 4.5 4.5 2.81
409 30-10-2566 12:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกล้า ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0198) น้ำฝน 84 0 0.5 82.5 82.5 82.5 -
410 30-10-2566 11:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเดื่อ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0401) น้ำฝน 95 0 0.0 94.5 94.5 94.5 -
411 30-10-2566 11:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 3.91 0.0 0.0 18.0 18.0 3.90
412 29-10-2566 10:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบล เชียงทอง อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0929) น้ำฝน 82.5 0 0.5 62.0 62.0 62.0 -
413 29-10-2566 07:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี(STN0951) น้ำฝน 82.5 0 0.0 82.5 82.5 82.5 -
414 29-10-2566 06:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล หนองปรือ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1633) น้ำฝน 89 0 0.0 88.0 88.0 88.0 -
415 29-10-2566 06:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 2 2.74 0.0 2.0 6.5 6.5 2.74
416 28-10-2566 22:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 84 0 0.5 86.0 86.5 86.5 -
417 28-10-2566 21:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 107.5 0 22.0 101.5 101.5 101.5 -
418 28-10-2566 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่บวนใต้ ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่(STN1224) น้ำฝน 95 0 0.0 103.0 103.5 103.5 -
419 28-10-2566 02:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หอย ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1292) น้ำฝน 86 0 10.0 65.0 65.0 65.0 -
420 27-10-2566 23:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 85.5 0 0.5 84.5 95.0 95.0 -
421 27-10-2566 21:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ใจเหนือ ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1809) ระดับน้ำ 0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65
422 27-10-2566 21:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสง่า ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0987) น้ำฝน 85 0 1.0 34.5 34.5 34.5 -
423 27-10-2566 18:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 86 0.31 22.0 80.0 80.0 80.0 0.31
424 27-10-2566 18:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 90.5 0 0.5 84.5 95.0 95.0 -
425 26-10-2566 23:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 85.5 0 0.5 84.5 95.0 95.0 -
426 26-10-2566 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 108.5 0 0.5 95.0 95.0 95.0 -
427 26-10-2566 20:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 7.5 4.06 0.0 7.5 7.5 7.5 4.06
428 26-10-2566 18:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 99.5 0 2.0 96.5 96.5 96.5 -
429 26-10-2566 01:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเขา ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0500) น้ำฝน 103 0 0.0 71.0 71.0 71.0 -
430 26-10-2566 01:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนนนท์ ตำบล ไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0750) น้ำฝน 100 0 6.0 105.5 105.5 105.5 -
431 25-10-2566 03:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาน้อย ตำบล วังด้ง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1630) น้ำฝน 83 0 2.5 81.5 81.5 81.5 -
432 22-10-2566 18:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดินดอน* ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) ระดับน้ำ 4 2.29 0.0 4.0 4.0 4.0 2.21
433 22-10-2566 17:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองฉนวนจันทร์ ตำบล ดุสิต อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1613) น้ำฝน 99 0 10.5 91.5 91.5 91.5 -
434 22-10-2566 16:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1718) น้ำฝน 110 0 29.0 74.0 76.5 76.5 -
435 22-10-2566 13:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผัง 44,117,118 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN0711) น้ำฝน 107 0 47.5 70.5 75.0 75.0 -
436 22-10-2566 05:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสนามบิน ตำบล เขากวางทอง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี(STN1111) น้ำฝน 88.5 0 11.0 93.5 93.5 93.5 -
437 21-10-2566 18:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 100 0 0.0 89.0 90.5 90.5 -
438 21-10-2566 17:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 112 0 21.0 50.5 50.5 50.5 -
439 21-10-2566 10:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 0 4.55 0.0 0.0 60.0 60.0 4.55
440 21-10-2566 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางริมกรณ์ ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0613) น้ำฝน 82.5 0 0.5 83.0 92.0 92.0 -
441 21-10-2566 08:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำขาว ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN0266) น้ำฝน 83 0 1.0 63.5 63.5 63.5 -
442 21-10-2566 08:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไคร้* ตำบล วังไคร้ อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี(STN1012) น้ำฝน 89.5 1.56 15.5 57.0 57.0 57.0 1.56
443 21-10-2566 04:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำทหาร* ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1005) น้ำฝน 80 1.2 1.0 80.5 80.5 80.5 1.20
444 20-10-2566 21:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 67.5 3.03 0.0 67.5 67.5 67.5 2.93
445 19-10-2566 00:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 104.5 0 0.5 101.0 101.0 101.0 -
446 18-10-2566 19:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 100.5 0 6.0 96.0 96.0 96.0 -
447 17-10-2566 16:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1679) น้ำฝน 103.5 0 15.5 92.5 93.5 93.5 -
448 17-10-2566 06:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 5 3.01 1.5 5.0 5.0 5.0 2.84
449 17-10-2566 03:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 90.5 0.04 15.5 55.5 56.0 56.0 0.04
450 16-10-2566 21:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเขา ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0754) น้ำฝน 100 0 7.0 69.5 69.5 69.5 -
451 16-10-2566 19:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหลวงเมืองคอง* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) ระดับน้ำ 15.5 2.58 0.0 15.5 30.0 30.0 2.60
452 16-10-2566 17:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง* ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 2.41 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01
453 16-10-2566 15:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สิน ตำบล นาพูน อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1492) น้ำฝน 94 0 1.0 90.5 90.5 90.5 -
454 16-10-2566 14:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 14 1.91 0.0 14.0 14.0 14.0 1.88
455 16-10-2566 13:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 0 3.97 0.0 0.0 2.5 2.5 3.97
456 16-10-2566 11:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 35 2.53 1.0 35.0 35.0 35.0 2.51
457 16-10-2566 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 84 0 5.0 77.5 78.0 78.0 -
458 16-10-2566 07:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านลำทหาร* ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1005) ระดับน้ำ 56.5 2.55 0.0 56.5 56.5 56.5 2.53
459 16-10-2566 07:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) ระดับน้ำ 46 2.69 0.0 46.0 67.0 67.0 2.62
460 16-10-2566 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคลุม ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN1636) น้ำฝน 82.5 0 9.0 67.5 67.5 67.5 -
461 15-10-2566 22:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1624) น้ำฝน 86 0 0.5 83.0 83.0 83.0 -
462 15-10-2566 18:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1921) น้ำฝน 99.5 0 0.0 16.5 39.0 39.0 -
463 15-10-2566 18:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 99 10.77 1.5 76.5 91.0 91.0 10.77
464 15-10-2566 05:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 85.5 0 0.5 83.5 83.5 83.5 -
465 15-10-2566 05:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 103.5 0 2.5 102.0 102.0 102.0 -
466 15-10-2566 02:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 62.5 5.34 1.0 62.5 68.0 68.0 5.04
467 15-10-2566 02:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาราง ตำบล ทุ่งศรี อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1215) น้ำฝน 92.5 0 0.0 90.5 115.5 115.5 -
468 15-10-2566 02:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 11.5 3.01 1.0 11.5 16.5 16.5 3.01
469 14-10-2566 23:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำน้อยเหนือ ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1614) น้ำฝน 117 0 12.0 109.0 109.0 109.0 -
470 14-10-2566 19:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 82.5 0 6.5 74.0 74.5 74.5 -
471 14-10-2566 16:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 92.5 0 14.5 76.0 77.5 77.5 -
472 14-10-2566 16:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 99 0 8.0 83.5 114.0 114.0 -
473 14-10-2566 13:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบผึ้ง ตำบล ห้วยทราย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0566) น้ำฝน 94.5 0 8.5 95.5 95.5 95.5 -
474 13-10-2566 22:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางหล่อ ตำบล เกาะเต่า อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง(STN1619) น้ำฝน 109.5 0 21.5 100.0 100.0 100.0 -
475 13-10-2566 22:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 106.5 0 10.5 98.5 98.5 98.5 -
476 13-10-2566 21:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 6.5 3 0.0 6.5 6.5 6.5 2.94
477 13-10-2566 17:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1690) น้ำฝน 111.5 0 14.5 102.5 102.5 102.5 -
478 13-10-2566 17:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN1606) น้ำฝน 101 0 12.0 93.5 93.5 93.5 -
479 13-10-2566 14:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) น้ำฝน 0 3.54 0.0 0.0 11.5 11.5 3.54
480 11-10-2566 20:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุบอน ตำบล บ้านไร่ อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN0680) น้ำฝน 87 0 12.0 88.0 94.0 94.0 -
481 11-10-2566 19:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง* ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 2.43 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21
482 11-10-2566 19:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 26 2.51 0.0 26.0 26.0 26.0 2.40
483 11-10-2566 19:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) น้ำฝน 26 3 0.0 26.0 26.0 26.0 2.53
484 11-10-2566 18:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 14.5 2.01 0.0 14.5 18.5 18.5 2.04
485 11-10-2566 14:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0453) ระดับน้ำ 0 2.96 0.0 0.0 24.5 24.5 2.13
486 11-10-2566 10:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 7.5 3.19 0.0 7.5 21.0 21.0 3.19
487 11-10-2566 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 11 3 0.0 11.0 11.0 11.0 2.98
488 11-10-2566 07:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0981) ระดับน้ำ 57 3.5 0.0 57.0 59.0 59.0 3.50
489 11-10-2566 05:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งเจดีย์ ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0094) น้ำฝน 83.5 0 0.0 67.5 67.5 67.5 -
490 11-10-2566 04:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 0 3.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.10
491 10-10-2566 21:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 100 0 17.5 92.0 92.0 92.0 -
492 10-10-2566 19:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี อบต.บ้านบึง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1074) น้ำฝน 83 0 0.0 83.5 83.5 83.5 -
493 10-10-2566 19:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 100 0 6.0 94.0 94.0 94.0 -
494 10-10-2566 16:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 81 0 9.0 79.0 80.0 80.0 -
495 10-10-2566 15:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 82.5 0 1.0 73.5 131.5 131.5 -
496 10-10-2566 15:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงไม้ ตำบล ชะอม อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN1590) น้ำฝน 91.5 0 0.0 90.5 90.5 90.5 -
497 10-10-2566 06:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวัง ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี(STN1654) น้ำฝน 84 0 6.5 76.0 76.0 76.0 -
498 10-10-2566 03:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ ตำบล เชียงทอง อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0929) น้ำฝน 94 0 3.0 92.0 92.0 92.0 -
499 09-10-2566 22:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบวาก ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0026) น้ำฝน 84.5 0 1.5 75.5 75.5 75.5 -
500 09-10-2566 20:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปงตอง ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN1870) น้ำฝน 93 0 1.5 15.5 21.5 21.5 -
501 09-10-2566 17:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0.5 3.52 0.0 0.5 0.5 0.5 3.50
502 09-10-2566 10:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุดตอเรือ* ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0961) ระดับน้ำ 21.5 2.52 0.0 21.5 39.0 39.0 2.43
503 09-10-2566 09:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนทอง* ตำบล ทต.เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0849) ระดับน้ำ 16 2.1 0.0 16.0 24.0 24.0 2.06
504 09-10-2566 07:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1076) น้ำฝน 82.5 0 3.5 82.0 101.5 101.5 -
505 09-10-2566 06:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 9.5 4.04 0.0 9.5 32.0 32.0 3.95
506 09-10-2566 06:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่าง ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0867) น้ำฝน 86.5 0 5.5 83.0 83.5 83.5 -
507 09-10-2566 05:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0795) น้ำฝน 82.5 0 0.5 72.0 87.5 87.5 -
508 09-10-2566 05:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1211) น้ำฝน 104 0 10.0 15.6 18.6 18.6 -
509 09-10-2566 05:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1070) น้ำฝน 86 0 1.5 86.0 109.5 109.5 -
510 09-10-2566 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 85 0 0.5 88.0 98.5 98.5 -
511 09-10-2566 03:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไผ่ ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0189) น้ำฝน 82.5 0 8.5 89.5 92.5 92.5 -
512 09-10-2566 03:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบล เสี้ยว อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0770) น้ำฝน 84 0 1.5 16.0 23.5 23.5 -
513 09-10-2566 02:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 82.5 0 0.5 83.0 91.0 91.0 -
514 09-10-2566 02:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเวียง ตำบล ทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0648) น้ำฝน 83.5 9.77 1.5 89.0 89.5 89.5 9.77
515 09-10-2566 02:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวทุ่ง ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1404) น้ำฝน 83 0 1.5 80.5 81.5 81.5 -
516 09-10-2566 02:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0009) น้ำฝน 84.5 0 0.5 80.0 82.0 82.0 -
517 09-10-2566 02:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเดื่อ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0401) น้ำฝน 91 0 0.5 90.5 92.5 92.5 -
518 08-10-2566 22:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหลุก ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1669) น้ำฝน 83.5 0 0.5 81.0 132.5 132.5 -
519 08-10-2566 21:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปูนล่าง ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0017) น้ำฝน 92 0 14.0 82.0 82.0 82.0 -
520 08-10-2566 19:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 99.5 3.95 3.0 94.5 146.5 146.5 3.95
521 08-10-2566 18:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 106 0 5.0 89.0 145.5 145.5 -
522 08-10-2566 17:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับยาง ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1713) น้ำฝน 100 0 4.0 98.5 145.5 145.5 -
523 08-10-2566 15:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสันนาเคียน* ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0448) ระดับน้ำ 3 2.29 0.5 3.0 3.5 3.5 1.81
524 08-10-2566 12:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 91.5 0 15.0 107.0 107.5 107.5 -
525 08-10-2566 05:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0326) น้ำฝน 84.5 0 1.5 74.0 77.0 77.0 -
526 08-10-2566 04:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโหล่น ตำบล นางแดด อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ(STN1908) ระดับน้ำ 49 3.53 0.0 49.0 51.0 51.0 3.51
527 08-10-2566 04:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามขา ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0299) น้ำฝน 83 0 0.5 78.5 82.0 82.0 -
528 08-10-2566 02:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทอง ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1385) น้ำฝน 82.5 0 0.5 37.0 43.0 43.0 -
529 08-10-2566 02:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังท่าดี* ตำบล วังท่าดี อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1528) น้ำฝน 82.5 2.24 1.5 79.0 79.5 79.5 2.24
530 08-10-2566 02:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน* ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 59 2.55 1.5 59.0 59.0 59.0 2.24
531 08-10-2566 01:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 28.5 4.03 2.5 28.5 28.5 28.5 3.65
532 08-10-2566 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 21 3.12 8.0 21.0 21.0 21.0 2.84
533 08-10-2566 00:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโหล่น ตำบล นางแดด อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ(STN1908) น้ำฝน 88 1.76 1.5 31.0 36.0 36.0 1.76
534 08-10-2566 00:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งตะแบก ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0108) น้ำฝน 86 0 0.5 55.5 55.5 55.5 -
535 08-10-2566 00:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหินเหนือ ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0107) น้ำฝน 84.5 0 1.5 75.5 75.5 75.5 -
536 08-10-2566 00:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงลึก ตำบล วังศาล อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1307) น้ำฝน 83.5 0 0.5 78.0 78.0 78.0 -
537 07-10-2566 20:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 9.5 3.14 0.0 9.5 29.5 29.5 2.89
538 07-10-2566 13:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 113.5 0 2.5 103.0 103.0 103.0 -
539 07-10-2566 10:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปันเจน ตำบล แม่เกิ๋ง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1210) น้ำฝน 84.5 0 4.5 14.5 22.0 22.0 -
540 07-10-2566 10:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 3.5 6.02 0.0 3.5 5.5 5.5 6.00
541 07-10-2566 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 9.00
542 07-10-2566 08:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนหัวช้าง ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น(STN0303) น้ำฝน 83 0 0.0 77.0 77.0 77.0 -
543 07-10-2566 02:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 82.5 0 1.0 63.0 63.0 63.0 -
544 07-10-2566 02:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 1 2.68 0.0 1.0 28.5 28.5 2.66
545 07-10-2566 01:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากกลาย ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN0177) น้ำฝน 88.5 0 11.5 95.0 96.0 96.0 -
546 06-10-2566 22:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 10.5 3.52 0.0 10.5 10.5 10.5 3.52
547 06-10-2566 16:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 83 0 3.0 88.5 95.0 95.0 -
548 06-10-2566 13:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN1769) น้ำฝน 99.5 0 0.5 96.5 113.5 113.5 -
549 06-10-2566 11:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 104 0 2.5 102.0 112.0 112.0 -
550 06-10-2566 05:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาย่า ตำบล เขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0105) น้ำฝน 83.5 0 1.0 78.0 78.0 78.0 -
551 06-10-2566 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผือ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี(STN1635) น้ำฝน 95 0 0.0 92.0 92.5 92.5 -
552 06-10-2566 02:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1624) น้ำฝน 89 0 0.5 85.0 85.0 85.0 -
553 06-10-2566 01:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบาง ตำบล ลิ่นถิ่น อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0684) น้ำฝน 89.5 0 1.0 76.5 77.5 77.5 -
554 06-10-2566 01:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังน้ำเขียว ตำบล ศรีมงคล อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี(STN1009) น้ำฝน 82.5 0 0.0 84.0 84.0 84.0 -
555 05-10-2566 18:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 7.5 7.05 0.0 7.5 16.5 16.5 7.05
556 05-10-2566 18:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 1.5 4.29 0.0 1.5 1.5 1.5 4.25
557 04-10-2566 15:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0981) ระดับน้ำ 0.5 3.61 0.0 0.5 12.5 12.5 3.59
558 04-10-2566 14:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 0 7.5 0.0 0.0 85.5 85.5 -
559 04-10-2566 10:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 0 2.27 0.0 0.0 0.0 0.0 2.20
560 04-10-2566 01:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 35 3.12 0.0 35.0 42.0 42.0 3.11
561 03-10-2566 19:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1002) น้ำฝน 84.5 0 7.5 76.5 117.0 117.0 -
562 03-10-2566 19:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักแว่น ตำบล ทัพราช อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว(STN1589) น้ำฝน 91 0 6.0 71.5 114.0 114.0 -
563 03-10-2566 19:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) น้ำฝน 101 2.66 3.5 98.0 126.0 126.0 2.66
564 01-10-2566 23:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 112 0 9.5 82.5 82.5 82.5 -
565 01-10-2566 23:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 25.5 4.07 0.5 25.5 25.5 25.5 4.05
566 01-10-2566 21:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 86 0 1.5 79.0 79.0 79.0 -
567 01-10-2566 18:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 102 0 16.5 100.0 100.0 100.0 -
568 30-09-2566 18:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังผา ตำบล ห้วยบ่อซืน อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1393) น้ำฝน 83.5 3.44 3.5 75.5 91.5 91.5 3.44
569 30-09-2566 11:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 3 4.01 0.0 3.0 3.0 3.0 4.00
570 30-09-2566 10:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยป่าซาง* ตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0027) ระดับน้ำ 14 4.27 0.0 14.0 26.5 26.5 4.27
571 30-09-2566 10:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 0 10 0.0 0.0 5.0 5.0 9.99
572 30-09-2566 08:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีดอนไชย* ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1539) ระดับน้ำ 0 10 0.0 0.0 2.0 2.0 1.57
573 30-09-2566 08:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฮอก ตำบล บ้านเหล่า อำเภอ สูงเม่น จังหวัด แพร่(STN1175) น้ำฝน 84.5 0 0.5 89.5 89.5 89.5 -
574 30-09-2566 07:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังดิน ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1230) น้ำฝน 82.5 0 1.5 92.5 94.5 94.5 -
575 30-09-2566 06:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1211) น้ำฝน 88 0 9.5 97.5 100.5 100.5 -
576 30-09-2566 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 83.5 0 3.5 90.0 96.0 96.0 -
577 30-09-2566 06:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวงเมืองคอง* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 88 2.11 7.0 46.5 73.0 73.0 2.11
578 30-09-2566 05:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 86.5 0 1.0 95.5 147.5 147.5 -
579 30-09-2566 05:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 93.5 0 2.0 90.0 100.5 100.5 -
580 30-09-2566 05:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดง ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN1213) น้ำฝน 83 0 8.0 93.5 98.0 98.0 -
581 30-09-2566 05:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่พวก* ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN1037) ระดับน้ำ 61 3.01 1.5 61.0 75.5 75.5 3.01
582 30-09-2566 05:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคนป่าหิน ตำบล แม่ปาน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0262) น้ำฝน 82 0 2.0 94.5 95.5 95.5 -
583 30-09-2566 05:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 83 0 2.0 83.0 98.0 98.0 -
584 30-09-2566 04:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนทอง* ตำบล ทต.เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0849) ระดับน้ำ 56 2.32 7.5 56.0 61.0 61.0 2.32
585 30-09-2566 04:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเย็น ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN0087) น้ำฝน 88 0 0.5 35.5 37.0 37.0 -
586 30-09-2566 04:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) ระดับน้ำ 1.5 2.38 0.0 1.5 10.5 10.5 2.38
587 30-09-2566 04:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 1.5 2.38 0.0 1.5 10.5 10.5 2.38
588 30-09-2566 04:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 96 0 14.0 86.5 92.5 92.5 -
589 30-09-2566 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตะกร้า ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0032) น้ำฝน 97.5 0 17.5 75.5 78.0 78.0 -
590 29-09-2566 21:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สุ* ตำบล แม่ลาหลวง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0532) ระดับน้ำ 26.5 4.55 0.0 26.5 29.5 29.5 4.43
591 29-09-2566 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 91.5 0 2.0 95.0 129.0 129.0 -
592 29-09-2566 19:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 91 2.31 1.5 59.5 62.5 62.5 2.31
593 29-09-2566 18:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองป่าแขม* ตำบล แม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0934) ระดับน้ำ 11.5 2.02 0.0 11.5 15.0 15.0 1.98
594 29-09-2566 17:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 0 6.01 0.0 0.0 25.5 25.5 5.99
595 29-09-2566 17:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 7.5 9 0.0 7.5 71.0 71.0 9.00
596 29-09-2566 11:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปวง ตำบล บ้านปวง อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน(STN1816) ระดับน้ำ 27.5 3.16 1.5 27.5 36.0 36.0 3.19
597 29-09-2566 11:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0533) น้ำฝน 83.5 0 2.0 75.5 102.5 102.5 -
598 29-09-2566 10:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหลุกใต้* ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0937) ระดับน้ำ 49 5.06 1.0 49.0 69.5 69.5 5.03
599 29-09-2566 10:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าหก* ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0939) ระดับน้ำ 32 2.4 2.0 32.0 49.5 49.5 2.20
600 29-09-2566 10:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทาทุ่งหลวง* ตำบล ทาทุ่งหลวง อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน(STN1430) ระดับน้ำ 23.5 3.54 0.5 23.5 34.0 34.0 3.15
601 29-09-2566 10:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองหอย ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่(STN0023) น้ำฝน 83 0 1.0 70.0 90.5 90.5 -
602 29-09-2566 08:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหลวง ตำบล ทต.เมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0653) น้ำฝน 90.5 0 7.5 84.0 107.5 107.5 -
603 29-09-2566 07:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 33.5 3.12 0.0 33.5 46.0 46.0 3.08
604 29-09-2566 07:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงหนองจอก ตำบล ทต.เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0650) น้ำฝน 86.5 0 1.0 96.5 126.0 126.0 -
605 29-09-2566 07:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 86.5 0 13.0 68.0 95.5 95.5 -
606 29-09-2566 07:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 9 2.26 0.0 9.0 28.0 28.0 2.26
607 29-09-2566 07:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปงป่าป๋อ ตำบล เสริมขวา อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN1260) น้ำฝน 84.5 0 4.0 75.0 88.5 88.5 -
608 29-09-2566 07:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันโป่ง ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0879) น้ำฝน 85.5 9.19 4.5 87.0 122.5 122.5 9.19
609 29-09-2566 06:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลม ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0372) น้ำฝน 84 0 0.5 66.5 75.5 75.5 -
610 29-09-2566 06:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปะแพะ ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1319) น้ำฝน 82.5 0 1.5 84.0 104.5 104.5 -
611 29-09-2566 06:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว ตำบล ภูหอ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1160) น้ำฝน 85.5 0 2.0 82.5 105.0 105.0 -
612 29-09-2566 05:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 83 0 2.5 78.5 82.0 82.0 -
613 29-09-2566 05:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียคะดี้ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1627) น้ำฝน 90 0 7.5 82.0 84.5 84.5 -
614 29-09-2566 05:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแขม ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0419) น้ำฝน 83 0 0.5 49.5 49.5 49.5 -
615 29-09-2566 04:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นฮ่างพัฒนา ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง(STN0652) น้ำฝน 83 0 1.0 83.0 95.5 95.5 -
616 29-09-2566 04:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1199) น้ำฝน 82.5 0 3.0 84.0 103.0 103.0 -
617 29-09-2566 03:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 83 0 1.5 79.0 79.0 79.0 -
618 29-09-2566 03:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าอุดม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1330) น้ำฝน 92 0 7.5 96.5 112.5 112.5 -
619 29-09-2566 03:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1341) น้ำฝน 92.5 0 16.0 93.0 105.5 105.5 -
620 29-09-2566 03:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันขี้เหล็ก ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN0535) น้ำฝน 83 0 5.0 79.0 141.0 141.0 -
621 29-09-2566 02:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสมัยเหนือ ตำบล สมัย อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1234) น้ำฝน 83.5 0 1.5 83.5 103.5 103.5 -
622 29-09-2566 02:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งแดง ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1214) น้ำฝน 83 0 2.5 80.0 95.0 95.0 -
623 29-09-2566 02:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองนกปีกกา ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1281) น้ำฝน 82.5 12.72 1.0 64.5 102.5 102.5 12.72
624 29-09-2566 02:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกุ่ม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1332) น้ำฝน 85.5 0 4.0 90.0 121.0 121.0 -
625 29-09-2566 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 91 0 11.5 86.5 142.5 142.5 -
626 29-09-2566 00:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบล เสี้ยว อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0770) น้ำฝน 83.5 0 1.0 17.0 17.5 17.5 -
627 29-09-2566 00:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าข้าวหลาม ตำบล นาโป่ง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1372) น้ำฝน 86 0 7.0 80.5 81.0 81.0 -
628 29-09-2566 00:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่องไผ่ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0148) น้ำฝน 84 0 5.0 73.5 78.5 78.5 -
629 28-09-2566 23:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 84 0 4.5 77.5 83.5 83.5 -
630 28-09-2566 23:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 33 3.54 3.5 33.0 52.5 52.5 3.54
631 28-09-2566 23:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกกทอง (หมู่ 4) ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0462) น้ำฝน 84 0 5.0 76.5 85.5 85.5 -
632 28-09-2566 23:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเป่ง ตำบล น้ำทูน อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0459) น้ำฝน 84 0 5.0 76.5 85.5 85.5 -
633 28-09-2566 23:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบป้าด ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง(STN1265) น้ำฝน 85.5 9.86 1.5 97.5 107.0 107.0 9.86
634 28-09-2566 23:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งนกสามัคคี ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0977) น้ำฝน 82.5 0 8.5 67.5 71.5 71.5 -
635 28-09-2566 22:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบเติ๋น ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง(STN1264) น้ำฝน 83.5 0 3.0 62.5 71.5 71.5 -
636 28-09-2566 22:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 42.5 4.02 0.0 42.5 52.0 52.0 3.93
637 28-09-2566 22:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 91 0 5.5 75.5 88.0 88.0 -
638 28-09-2566 21:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล โป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0058) น้ำฝน 84 0 0.0 4.0 8.5 8.5 -
639 28-09-2566 21:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 62.5 2.88 3.5 62.5 92.5 92.5 2.50
640 28-09-2566 21:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 93.5 0 8.5 92.5 127.5 127.5 -
641 28-09-2566 21:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) น้ำฝน 93.5 3.24 2.0 30.0 84.5 84.5 3.24
642 28-09-2566 20:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกกแก้ว ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0972) น้ำฝน 88.5 0 13.5 113.5 126.0 126.0 -
643 28-09-2566 11:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 1 3.52 0.0 1.0 1.0 1.0 3.50
644 28-09-2566 10:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) ระดับน้ำ 1.5 3.64 0.0 1.5 44.0 44.0 3.64
645 28-09-2566 10:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) น้ำฝน 0.5 3.83 0.0 0.5 5.0 5.0 3.82
646 28-09-2566 09:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 11.5 2.61 0.0 11.5 42.0 42.0 2.60
647 28-09-2566 08:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยายมุก ตำบล คลองพลู อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0055) น้ำฝน 108 0 4.5 94.5 127.0 127.0 -
648 28-09-2566 08:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะหินหลวง ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0041) น้ำฝน 83.5 0 3.0 81.0 88.0 88.0 -
649 28-09-2566 08:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหวาย ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1656) น้ำฝน 83 0 0.0 0.5 1.5 1.5 -
650 28-09-2566 08:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองใหญ่ ตำบล จันทเขลม อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN1665) น้ำฝน 99 0 12.5 90.0 116.5 116.5 -
651 28-09-2566 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเครือหวาย ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี(STN1658) น้ำฝน 100 0 5.5 94.0 111.5 111.5 -
652 28-09-2566 08:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 99.5 12.92 1.5 96.0 110.5 110.5 12.92
653 28-09-2566 07:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหยวก ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0110) น้ำฝน 86 0 0.5 40.5 43.5 43.5 -
654 28-09-2566 06:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวสวน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1954) น้ำฝน 108 0 0.0 14.0 100.0 100.0 -
655 28-09-2566 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อทุ่ง ตำบล ก้อ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN1161) น้ำฝน 83.5 0 5.0 88.0 111.5 111.5 -
656 28-09-2566 05:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านว่านเหลือง ตำบล ชากไทย อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0783) น้ำฝน 112.5 11.64 15.0 105.0 160.0 160.0 11.64
657 28-09-2566 05:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้มป่อย ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0415) น้ำฝน 82.5 0 2.0 84.0 87.5 87.5 -
658 28-09-2566 05:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 102.5 134.98 18.5 95.0 171.5 171.5 134.98
659 28-09-2566 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 85 0 2.5 84.0 85.0 85.0 -
660 28-09-2566 03:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันขี้เหล็ก ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN0535) น้ำฝน 83 0 7.5 79.5 98.0 98.0 -
661 28-09-2566 02:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหล่อดูก ตำบล แม่ตื่น อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0039) น้ำฝน 89.5 0 1.0 87.0 106.5 106.5 -
662 28-09-2566 01:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) ระดับน้ำ 76.5 3.01 0.5 76.5 81.5 81.5 3.01
663 28-09-2566 01:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 11 6.07 0.0 11.0 18.5 18.5 5.98
664 28-09-2566 00:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งพล้อ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1201) น้ำฝน 83 0 4.0 85.0 93.5 93.5 -
665 28-09-2566 00:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ ตำบล ดงคู่ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0359) น้ำฝน 84 0 14.0 83.0 90.0 90.0 -
666 27-09-2566 23:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่ามะปราง ตำบล นาหินลาด อำเภอ ปากพลี จังหวัด นครนายก(STN1584) น้ำฝน 84.5 0 0.0 77.0 83.0 83.0 -
667 27-09-2566 23:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเต่า ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0778) น้ำฝน 94 0 4.5 75.5 75.5 75.5 -
668 27-09-2566 23:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสอง ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0216) น้ำฝน 83 0 11.0 55.0 55.0 55.0 -
669 27-09-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 22 3.03 0.0 22.0 40.0 40.0 2.71
670 27-09-2566 22:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) น้ำฝน 35 4.03 0.0 35.0 48.5 48.5 4.04
671 27-09-2566 22:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหิน ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN0178) น้ำฝน 84.5 0 3.0 70.0 70.0 70.0 -
672 27-09-2566 22:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังรี ตำบล เขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1593) น้ำฝน 84 0 7.5 74.5 82.5 82.5 -
673 27-09-2566 20:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 52.5 2.81 1.0 52.5 58.0 58.0 2.76
674 27-09-2566 20:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 99.5 0 0.0 94.0 101.0 101.0 -
675 27-09-2566 19:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบอน ตำบล หนองบอน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0995) น้ำฝน 99 0 0.0 96.0 99.5 99.5 -
676 27-09-2566 19:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 17.5 4.02 0.0 17.5 19.0 19.0 3.77
677 27-09-2566 17:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 106.5 0 9.5 106.5 132.5 132.5 -
678 27-09-2566 17:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลม ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0372) น้ำฝน 89.5 0 0.5 55.0 55.0 55.0 -
679 27-09-2566 15:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำภี ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0101) น้ำฝน 115 0 0.0 61.5 62.0 62.0 -
680 27-09-2566 13:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 99 134.98 4.0 63.5 75.5 75.5 134.98
681 27-09-2566 12:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 82.5 0 0.5 32.0 33.5 33.5 -
682 27-09-2566 12:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทางด่าน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1767) น้ำฝน 106 0 8.5 63.0 63.0 63.0 -
683 27-09-2566 12:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สิน ตำบล นาพูน อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1492) น้ำฝน 82.5 0 0.0 0.0 0.5 0.5 -
684 27-09-2566 10:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 88 0 1.5 19.0 30.5 30.5 -
685 27-09-2566 09:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาแฝก ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0016) น้ำฝน 100 0 0.0 32.0 32.0 32.0 -
686 27-09-2566 07:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 4.66 0.0 0.0 13.5 13.5 4.66
687 27-09-2566 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดิบ ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1331) น้ำฝน 84 0 0.0 0.5 0.5 0.5 -
688 27-09-2566 07:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) น้ำฝน 85.5 3.17 0.0 0.0 10.0 10.0 3.17
689 27-09-2566 07:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ตำบล ทม.เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี(STN0674) น้ำฝน 83 10.24 1.5 6.0 6.0 6.0 10.24
690 27-09-2566 07:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 0 5.92 0.0 0.0 14.0 14.0 5.93
691 27-09-2566 01:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแผ่นดินเย็น ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1591) น้ำฝน 100 0 12.0 73.5 84.5 84.5 -
692 27-09-2566 01:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1002) น้ำฝน 100 0 15.0 49.0 58.5 58.5 -
693 26-09-2566 05:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 101 0 0.0 104.5 115.5 115.5 -
694 26-09-2566 00:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 116.5 10.11 3.0 117.5 117.5 117.5 10.11
695 25-09-2566 20:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 31 2.92 0.0 31.0 32.5 32.5 2.84
696 25-09-2566 20:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงโคร่ง ตำบล หินดาด อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0476) น้ำฝน 85.5 0 20.0 70.5 70.5 70.5 -
697 25-09-2566 17:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0142) น้ำฝน 86 0 8.0 94.5 94.5 94.5 -
698 25-09-2566 13:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 109.5 0 54.0 74.5 83.0 83.0 -
699 23-09-2566 18:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานลาว ตำบล สหกรณ์นิคม อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0477) น้ำฝน 93 0 16.5 79.0 79.0 79.0 -
700 23-09-2566 00:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0697) น้ำฝน 103.5 0 0.0 106.5 106.5 106.5 -
701 22-09-2566 18:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0111) น้ำฝน 100 0 1.0 78.5 78.5 78.5 -
702 22-09-2566 18:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 63.5 0 1.5 69.5 69.5 69.5 -
703 21-09-2566 17:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1806) น้ำฝน 100 2.26 0.0 0.0 0.5 0.5 2.26
704 21-09-2566 16:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตามูล ตำบล ทรายขาว อำเภอ สอยดาว จังหวัด จันทบุรี(STN0004) น้ำฝน 102 0 13.0 83.5 83.5 83.5 -
705 21-09-2566 16:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักแว่น ตำบล ทัพราช อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว(STN1589) น้ำฝน 91 0 1.0 88.0 88.0 88.0 -
706 21-09-2566 16:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) น้ำฝน 113 1.58 4.5 103.5 103.5 103.5 1.58
707 20-09-2566 21:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุน้ำร้อน ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0692) น้ำฝน 89 0 6.5 101.5 101.5 101.5 -
708 19-09-2566 09:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -
709 19-09-2566 07:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 14.5 2.32 0.0 14.5 14.5 14.5 2.23
710 19-09-2566 01:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) ระดับน้ำ 29 2.53 0.0 29.0 34.5 34.5 2.51
711 19-09-2566 01:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0399) น้ำฝน 85.5 0 13.0 88.0 90.5 90.5 -
712 18-09-2566 21:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 1 6.01 1.0 1.0 10.5 10.5 6.00
713 18-09-2566 21:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 36 3.04 5.0 36.0 44.0 44.0 2.75
714 18-09-2566 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนยาว ตำบล ลานข่อย อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง(STN0579) น้ำฝน 111 0 7.0 102.5 102.5 102.5 -
715 18-09-2566 03:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 96 0 0.0 108.5 112.5 112.5 -
716 17-09-2566 22:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 26.5 9.06 0.5 26.5 53.5 53.5 9.02
717 17-09-2566 19:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 83 0 0.5 99.5 106.0 106.0 -
718 17-09-2566 15:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) น้ำฝน 87 1.74 3.0 38.5 70.0 70.0 1.74
719 17-09-2566 15:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 83 0 6.0 71.0 93.5 93.5 -
720 17-09-2566 11:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 19 2.27 0.0 19.0 21.5 21.5 2.23
721 17-09-2566 10:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) ระดับน้ำ 91 4.6 0.0 91.0 101.5 101.5 4.40
722 17-09-2566 07:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ ตำบล ดงคู่ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0359) น้ำฝน 82.5 0 1.5 73.5 84.0 84.0 -
723 17-09-2566 06:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 4 6.18 0.0 4.0 5.5 5.5 5.95
724 17-09-2566 06:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่มิงค์ ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0205) น้ำฝน 83.5 0 1.0 60.0 60.0 60.0 -
725 17-09-2566 06:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) น้ำฝน 91 2.07 5.5 80.5 97.0 97.0 2.07
726 17-09-2566 05:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน* ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 35.5 2.85 1.0 35.5 52.0 52.0 2.62
727 17-09-2566 05:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนโก ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0945) น้ำฝน 86.5 0 3.0 93.5 108.0 108.0 -
728 17-09-2566 03:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้มป่อย ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0415) น้ำฝน 82.5 0 6.0 77.0 89.5 89.5 -
729 17-09-2566 02:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 44.5 3.01 0.5 44.5 67.0 67.0 2.79
730 16-09-2566 20:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย* ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 20.5 4.07 0.0 20.5 52.5 52.5 4.04
731 16-09-2566 20:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไค้ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0461) น้ำฝน 83 0 4.0 75.0 116.5 116.5 -
732 16-09-2566 15:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุดตอเรือ* ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0961) น้ำฝน 89 0 2.5 62.5 65.0 65.0 -
733 16-09-2566 14:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่พัฒนา* ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1431) ระดับน้ำ 0 4.13 0.0 0.0 0.0 0.0 4.01
734 16-09-2566 12:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0.5 3.64 0.0 0.5 0.5 0.5 3.58
735 16-09-2566 11:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัว ตำบล ภูหอ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1160) น้ำฝน 84.5 0 11.5 42.5 43.0 43.0 -
736 16-09-2566 10:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยนกกก ตำบล แม่หละ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก(STN0668) น้ำฝน 84.5 0 1.5 68.5 73.5 73.5 -
737 16-09-2566 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 93.5 0 7.5 76.5 77.5 77.5 -
738 16-09-2566 10:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำมา ตำบล ทต.เวียงสรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0617) น้ำฝน 87 0 7.0 90.0 95.0 95.0 -
739 16-09-2566 10:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลิ่งชัน ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0721) น้ำฝน 89.5 0 3.0 75.5 81.5 81.5 -
740 16-09-2566 09:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 40.5 4.57 1.5 40.5 42.5 42.5 4.00
741 16-09-2566 09:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยล้าน ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0315) น้ำฝน 83 0 2.5 75.0 82.5 82.5 -
742 16-09-2566 07:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 83 0 4.0 80.5 82.5 82.5 -
743 16-09-2566 07:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเปิป ตำบล ซับเปิป อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0318) น้ำฝน 84 0 3.0 86.5 88.5 88.5 -
744 16-09-2566 07:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นม่วง ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0037) น้ำฝน 83.5 0 0.0 56.0 58.5 58.5 -
745 16-09-2566 07:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียงสา ตำบล สันกลาง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0623) น้ำฝน 86.5 9.63 1.0 92.0 96.5 96.5 9.63
746 16-09-2566 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองมะค่า ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1391) น้ำฝน 82.5 0 0.0 60.0 60.5 60.5 -
747 16-09-2566 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 84 0 1.5 59.0 59.0 59.0 -
748 16-09-2566 06:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกกทอง (หมู่ 4) ตำบล กกทอง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0462) น้ำฝน 84.5 0 1.5 74.5 83.5 83.5 -
749 16-09-2566 06:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเป่ง ตำบล น้ำทูน อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0459) น้ำฝน 84.5 0 1.5 74.5 83.5 83.5 -
750 16-09-2566 06:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งป่าติ้ว ตำบล กกดู่ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0320) น้ำฝน 84 0 1.0 71.5 92.5 92.5 -
751 16-09-2566 05:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูพานทอง ตำบล หนองบัว อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1893) น้ำฝน 97 0 0.5 28.0 32.0 32.0 -
752 16-09-2566 05:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุดแห่ ตำบล กุดแห่ อำเภอ นากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1892) น้ำฝน 94.5 1.4 1.5 11.5 19.0 19.0 1.40
753 16-09-2566 05:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังโตก ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN1231) น้ำฝน 92.5 0 1.5 87.0 94.0 94.0 -
754 16-09-2566 05:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 97 0 18.0 97.5 98.5 98.5 -
755 16-09-2566 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำกองเพล ตำบล โนนทัน อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1894) น้ำฝน 100 0 0.5 24.0 28.0 28.0 -
756 16-09-2566 05:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับอีปุก ตำบล ซับพุทรา อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0317) น้ำฝน 92 0 2.0 90.5 93.0 93.0 -
757 16-09-2566 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับมงคล ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0975) น้ำฝน 96.5 0 13.0 32.0 33.5 33.5 -
758 16-09-2566 03:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 87.5 0.33 7.5 93.0 93.0 93.0 0.33
759 16-09-2566 03:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนพระคำ ตำบล นาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1906) น้ำฝน 85.5 0 2.0 68.0 81.5 81.5 -
760 16-09-2566 03:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งนกสามัคคี ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0977) น้ำฝน 82.5 0 1.0 31.5 35.0 35.0 -
761 16-09-2566 01:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 86.5 0 8.0 29.0 30.0 30.0 -
762 16-09-2566 01:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานหิน ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0976) น้ำฝน 92.5 0 8.5 93.5 95.5 95.5 -
763 16-09-2566 00:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 83 0 9.0 76.0 76.5 76.5 -
764 16-09-2566 00:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพพนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1471) น้ำฝน 82.5 0 10.0 63.5 63.5 63.5 -
765 16-09-2566 00:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1470) น้ำฝน 103.5 0 10.5 52.5 52.5 52.5 -
766 15-09-2566 23:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโค้งสง่า ตำบล ลำพยนต์ อำเภอ ตากฟ้า จังหวัด นครสวรรค์(STN0558) น้ำฝน 84.5 0 11.5 31.0 31.0 31.0 -
767 15-09-2566 23:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำอ้อม ตำบล ยางสาว อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1207) น้ำฝน 96.5 0 30.0 91.0 91.0 91.0 -
768 15-09-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกล่าม ตำบล กุดหมากไฟ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี(STN1900) น้ำฝน 123.5 0 18.5 109.0 143.0 143.0 -
769 15-09-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับกุง ตำบล ทับกุง อำเภอ หนองแสง จังหวัด อุดรธานี(STN1898) น้ำฝน 84.5 0 4.0 72.5 108.0 108.0 -
770 15-09-2566 21:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาผาง ตำบล กกปลาซิว อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร(STN1889) น้ำฝน 85 0 0.0 9.5 77.0 77.0 -
771 15-09-2566 21:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระซอง ตำบล พระซอง อำเภอ นาแก จังหวัด นครพนม(STN1882) น้ำฝน 83.5 6.38 1.0 15.0 74.0 74.0 6.38
772 15-09-2566 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนหัวช้าง ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น(STN0303) น้ำฝน 87 0 4.5 85.0 110.5 110.5 -
773 15-09-2566 19:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) ระดับน้ำ 16 2.38 0.0 16.0 64.0 64.0 2.38
774 15-09-2566 19:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 23.5 3.09 0.0 23.5 24.5 24.5 3.02
775 15-09-2566 18:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) ระดับน้ำ 4 2.7 0.0 4.0 4.0 4.0 2.31
776 15-09-2566 14:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 104 13.12 18.5 79.0 125.0 125.0 13.12
777 15-09-2566 12:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 90 0 11.5 81.0 119.5 119.5 -
778 15-09-2566 12:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 87 0 1.0 72.0 76.0 76.0 -
779 15-09-2566 10:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคำ (หมู่ 6)* ตำบล บ้านก้อง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0473) น้ำฝน 83.5 0.63 2.0 19.5 19.5 19.5 0.63
780 15-09-2566 09:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสันนาเคียน* ตำบล ส้านนาหนองใหม่ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0448) ระดับน้ำ 41.5 2.14 0.0 41.5 41.5 41.5 0.99
781 13-09-2566 23:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่องคำดง ตำบล แม่นาเรือ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1351) น้ำฝน 82.5 0 0.5 78.5 83.0 83.0 -
782 13-09-2566 22:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปูนล่าง ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0017) น้ำฝน 86.5 0 0.0 28.0 28.0 28.0 -
783 13-09-2566 21:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 82.5 0 4.0 73.0 73.5 73.5 -
784 13-09-2566 21:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1408) น้ำฝน 85 0 8.0 77.0 77.5 77.5 -
785 13-09-2566 21:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) น้ำฝน 84 1.97 8.5 95.5 96.5 96.5 1.97
786 13-09-2566 19:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1454) น้ำฝน 85.5 0 6.0 82.0 82.0 82.0 -
787 13-09-2566 14:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตั้ง ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0238) น้ำฝน 84 0 1.5 84.0 84.0 84.0 -
788 12-09-2566 14:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 111 0 0.0 107.0 111.0 111.0 -
789 12-09-2566 13:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 107 0 0.0 107.5 111.5 111.5 -
790 12-09-2566 07:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 99 10.48 1.5 92.0 92.5 92.5 10.48
791 12-09-2566 01:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำจวง ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1149) น้ำฝน 82.5 0 2.0 12.0 23.5 23.5 -
792 12-09-2566 01:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำจวง ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1149) น้ำฝน 89 0 2.0 12.0 23.5 23.5 -
793 12-09-2566 01:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง ตำบล บ้านแลง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN1194) น้ำฝน 89 0 0.0 85.0 85.0 85.0 9.14
794 12-09-2566 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตีนธาตุ ตำบล ป่าไหน่ อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่(STN0607) น้ำฝน 87.5 0 1.0 95.0 95.0 95.0 -
795 11-09-2566 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 4.5 2.7 0.5 4.5 37.0 37.0 2.58
796 11-09-2566 03:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งมะค่า ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0949) น้ำฝน 83 0 3.0 87.0 87.0 87.0 -
797 10-09-2566 22:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีดอนไชย* ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1539) ระดับน้ำ 1.5 2.68 0.0 1.5 34.0 34.0 2.23
798 10-09-2566 14:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหยวก ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0110) น้ำฝน 83.5 0 0.0 14.0 14.0 14.0 -
799 10-09-2566 14:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 95.5 0 15.5 74.5 76.0 76.0 -
800 10-09-2566 13:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0695) น้ำฝน 99 0 0.5 72.5 72.5 72.5 -
801 10-09-2566 12:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 100.5 0 0.0 91.0 92.0 92.0 -
802 10-09-2566 07:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตะกร้า ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0032) น้ำฝน 83 0 0.5 19.5 22.0 22.0 -
803 10-09-2566 07:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วม่วง ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0719) น้ำฝน 90 0 3.0 88.5 89.0 89.0 -
804 10-09-2566 05:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 48 2.54 0.0 48.0 48.5 48.5 2.43
805 10-09-2566 05:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาสิงห์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1312) น้ำฝน 92 0 10.0 88.5 90.5 90.5 -
806 10-09-2566 05:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 82.5 0 3.5 96.0 96.0 96.0 -
807 10-09-2566 05:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 99 9.97 3.0 83.0 89.5 89.5 9.97
808 10-09-2566 05:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 93 0 0.0 21.0 21.0 21.0 -
809 10-09-2566 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 120.5 0 0.0 46.0 46.0 46.0 -
810 10-09-2566 04:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 88 0 0.5 87.0 87.0 87.0 -
811 10-09-2566 04:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 85 0 1.5 74.0 78.5 78.5 -
812 10-09-2566 04:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0513) น้ำฝน 87.5 0 21.0 80.0 80.0 80.0 -
813 10-09-2566 00:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคำ ตำบล ฝายแก้ว อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน(STN1359) น้ำฝน 82.5 0 0.0 84.5 89.0 89.0 -
814 10-09-2566 00:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 89 0 1.0 87.5 91.0 91.0 -
815 09-09-2566 22:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแดงหลวง ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0527) น้ำฝน 94.5 0 0.5 65.0 69.5 69.5 -
816 09-09-2566 18:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงซ้อ ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0540) น้ำฝน 84 0 1.0 86.0 86.5 86.5 -
817 09-09-2566 18:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับป่าพลู ตำบล ป่าอ้อ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0271) น้ำฝน 82.5 0 1.5 85.5 85.5 85.5 -
818 09-09-2566 04:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 83.5 0 3.5 93.0 114.0 114.0 -
819 09-09-2566 02:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำไซ ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1124) น้ำฝน 92.5 0 7.0 89.5 94.5 94.5 -
820 08-09-2566 23:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทบศอก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0118) น้ำฝน 83.5 0 3.0 88.0 88.5 88.5 -
821 08-09-2566 22:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 91.5 0 24.5 69.5 69.5 69.5 -
822 08-09-2566 05:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) น้ำฝน 83.5 2.21 2.0 79.5 79.5 79.5 2.21
823 08-09-2566 05:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 83 0 8.0 46.5 46.5 46.5 -
824 08-09-2566 04:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 91.5 0 1.0 40.5 43.5 43.5 -
825 07-09-2566 22:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไฮ่ฮ้า ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0332) น้ำฝน 82.5 0 1.0 86.5 87.0 87.0 -
826 07-09-2566 09:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำกองเพล ตำบล โนนทัน อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1894) น้ำฝน 93.5 0 0.0 15.5 17.0 17.0 -
827 07-09-2566 08:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก้งกะอาม ตำบล ผาเสวย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1904) น้ำฝน 96.5 0 0.0 31.5 31.5 31.5 -
828 07-09-2566 08:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 85 0 7.0 87.0 89.0 89.0 -
829 07-09-2566 08:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 0.5 2.38 0.0 0.5 5.0 5.0 2.38
830 07-09-2566 06:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำคำ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1903) น้ำฝน 83.5 0 0.0 150.0 153.5 153.5 -
831 07-09-2566 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาซ่าว ตำบล นาซ่าว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN1088) น้ำฝน 84 0 4.0 85.0 86.5 86.5 -
832 07-09-2566 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาแวน ตำบล เรือง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0446) น้ำฝน 83 0 0.5 83.0 83.0 83.0 -
833 07-09-2566 03:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1531) น้ำฝน 85.5 0 8.5 77.0 86.0 86.0 -
834 07-09-2566 02:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 82.5 0 7.0 69.0 150.0 150.0 -
835 07-09-2566 02:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 92.5 0 7.0 69.0 150.0 150.0 -
836 06-09-2566 23:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 7 4.09 0.0 7.0 20.0 20.0 4.10
837 06-09-2566 21:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งขาม ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง(STN1257) น้ำฝน 83 0 0.0 69.0 83.0 83.0 -
838 06-09-2566 18:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 84 0 22.5 79.0 83.0 83.0 -
839 06-09-2566 10:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำผาก้าม ตำบล ม่วงเจ็ดต้น อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1288) น้ำฝน 87.5 0 1.5 88.0 88.0 88.0 -
840 06-09-2566 07:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแดนชุมพล ตำบล แดนชุมพล อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1196) น้ำฝน 95.5 0 2.0 87.5 92.0 92.0 -
841 06-09-2566 07:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแดนชุมพล ตำบล แดนชุมพล อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1196) น้ำฝน 95.5 0 2.0 87.5 92.0 92.0 -
842 06-09-2566 03:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาตอง ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN0176) น้ำฝน 82.5 0 1.0 76.5 77.5 77.5 -
843 06-09-2566 03:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบเติ๋น ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง(STN1264) น้ำฝน 83.5 0 0.0 58.5 59.5 59.5 -
844 06-09-2566 02:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 21 3.61 0.0 21.0 24.5 24.5 3.61
845 05-09-2566 22:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำทอง ตำบล นามาลา อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย(STN0768) น้ำฝน 83 0 5.5 78.5 85.5 85.5 -
846 05-09-2566 22:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาบ่อง ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0127) น้ำฝน 93.5 0 18.0 77.5 86.0 86.0 -
847 05-09-2566 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเปิป ตำบล ซับเปิป อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0318) น้ำฝน 82.5 0 0.5 84.5 89.0 89.0 -
848 05-09-2566 22:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบล ผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1827) น้ำฝน 88 0 2.0 11.0 12.5 12.5 -
849 05-09-2566 22:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางอุ๋ง ตำบล แม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1436) น้ำฝน 88 0 7.0 53.0 54.0 54.0 -
850 05-09-2566 21:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางตอง ตำบล แม่อูคอ อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0307) น้ำฝน 82.5 0 6.0 79.5 79.5 79.5 -
851 05-09-2566 21:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโป่ง ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0641) น้ำฝน 82.5 0 3.5 85.5 85.5 85.5 -
852 05-09-2566 20:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำลัด ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN1810) ระดับน้ำ 128.5 1.33 0.0 128.5 177.0 177.0 1.21
853 05-09-2566 20:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 119 0 0.0 22.5 22.5 22.5 -
854 05-09-2566 20:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 92 0 2.5 28.5 28.5 28.5 -
855 05-09-2566 19:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 82.5 0.32 1.5 86.0 89.5 89.5 0.32
856 05-09-2566 19:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 49 3.01 0.0 49.0 49.5 49.5 2.92
857 05-09-2566 19:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบล ซับเปิบ อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1302) น้ำฝน 82.5 0 23.0 70.0 70.0 70.0 -
858 05-09-2566 16:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อโพธิ์ ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1083) น้ำฝน 50 0 6.0 21.0 21.0 21.0 -
859 05-09-2566 15:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 128 0 1.5 99.5 99.5 99.5 -
860 05-09-2566 08:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 85.5 0 0.0 64.0 64.0 64.0 -
861 05-09-2566 05:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กึ๊ด ตำบล ทุ่งงาม อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN1219) น้ำฝน 84.5 0 2.0 84.0 84.0 84.0 -
862 05-09-2566 04:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 82.5 0 0.0 84.5 84.5 84.5 -
863 05-09-2566 04:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 8 2.84 0.0 8.0 8.0 8.0 2.84
864 05-09-2566 04:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แฮด ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0175) น้ำฝน 96.5 0 12.0 99.0 99.0 99.0 -
865 05-09-2566 04:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) ระดับน้ำ 3 5.51 0.0 3.0 18.0 18.0 5.51
866 05-09-2566 04:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันโป่ง ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0879) น้ำฝน 82.5 9.06 0.5 79.5 79.5 79.5 9.06
867 05-09-2566 03:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบเติ๋น ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง(STN1264) น้ำฝน 83 0 1.0 28.0 28.0 28.0 -
868 05-09-2566 03:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปันเจน ตำบล แม่เกิ๋ง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1210) น้ำฝน 94.5 0 20.0 102.5 102.5 102.5 -
869 05-09-2566 03:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาบ ตำบล ทาเหนือ อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0018) น้ำฝน 82.5 0 0.0 23.5 23.5 23.5 -
870 05-09-2566 03:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 94 0 0.0 88.0 88.0 88.0 -
871 05-09-2566 03:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 88.5 0 0.5 57.5 57.5 57.5 -
872 04-09-2566 22:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโปร่งศรี ตำบล บ้านฟ้า อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน(STN0354) น้ำฝน 92.5 0 3.0 73.5 73.5 73.5 -
873 04-09-2566 11:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 74.5 0 1.5 49.5 72.0 72.0 -
874 02-09-2566 21:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวบุ่ง ตำบล เนินหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1582) น้ำฝน 92.5 0 0.0 91.0 105.5 105.5 -
875 02-09-2566 21:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวบุ่ง ตำบล เนินหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1582) น้ำฝน 92.5 0 0.0 91.0 105.5 105.5 -
876 02-09-2566 09:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวงศ์ษาพัฒนา ตำบล แม่ตืน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN1138) น้ำฝน 86 0 0.0 65.0 67.0 67.0 -
877 02-09-2566 09:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 88 0 0.0 84.0 84.0 84.0 -
878 02-09-2566 09:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาง* ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0051) น้ำฝน 105.5 1.43 3.5 56.5 65.5 65.5 1.43
879 02-09-2566 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยาว ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0011) น้ำฝน 94.5 0 0.0 0.0 72.5 72.5 -
880 02-09-2566 05:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 103 0 7.0 62.5 73.0 73.0 -
881 02-09-2566 05:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเท้อ ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0022) น้ำฝน 83 0 0.5 25.5 25.5 25.5 -
882 02-09-2566 05:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบอน ตำบล หนองบอน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0995) น้ำฝน 99.5 0 9.5 113.0 117.0 117.0 -
883 02-09-2566 05:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทรงาม ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1730) น้ำฝน 107.5 0 8.0 101.0 120.0 120.0 -
884 02-09-2566 04:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 100 0 11.5 86.0 87.5 87.5 -
885 02-09-2566 04:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข้าวหาง ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน(STN0432) น้ำฝน 86 0 4.5 67.0 67.0 67.0 -
886 02-09-2566 04:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เตินเหนือ ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0885) น้ำฝน 83.5 0 1.0 78.5 79.0 79.0 -
887 02-09-2566 03:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก่ง ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1343) น้ำฝน 92 0 1.5 44.0 44.5 44.5 -
888 02-09-2566 03:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าอุดม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1330) น้ำฝน 86 0 13.0 90.0 90.0 90.0 -
889 02-09-2566 03:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) น้ำฝน 106 3.64 3.0 108.0 111.0 111.0 3.64
890 02-09-2566 03:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1341) น้ำฝน 89 0 17.5 77.5 78.0 78.0 -
891 02-09-2566 03:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเวียง ตำบล วังชิ้น อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1496) น้ำฝน 132 0 1.5 128.0 128.0 128.0 -
892 02-09-2566 03:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตะกร้า ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0032) น้ำฝน 84 0 0.0 27.0 27.0 27.0 -
893 02-09-2566 03:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 101.5 0 3.0 90.5 90.5 90.5 -
894 02-09-2566 02:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกุ่ม ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1332) น้ำฝน 95.5 0 4.5 97.5 97.5 97.5 -
895 02-09-2566 02:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 94.5 0 1.0 89.0 89.0 89.0 -
896 01-09-2566 23:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 66 0 4.5 53.0 63.0 63.0 -
897 01-09-2566 23:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุสมภาร ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN0577) น้ำฝน 106 0 0.5 70.5 83.0 83.0 -
898 01-09-2566 23:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางเหลียว ตำบล คีรีวง อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่(STN1720) น้ำฝน 102.5 0 8.0 95.5 110.0 110.0 -
899 01-09-2566 23:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 99 0 1.0 101.0 114.5 114.5 -
900 01-09-2566 23:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 102.5 0 15.0 110.0 152.0 152.0 -
901 01-09-2566 21373 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าคลอง ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN1783) น้ำฝน 99 0 2.0 96.5 115.0 115.0 -
902 01-09-2566 21:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN1769) น้ำฝน 101 0 0.0 93.0 100.5 100.5 -
903 01-09-2566 21:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0697) น้ำฝน 109 0 4.0 111.0 130.5 130.5 -
904 01-09-2566 21:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่อ ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN0510) น้ำฝน 107.5 0 3.5 98.5 121.5 121.5 -
905 01-09-2566 20:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) น้ำฝน 99 1.63 4.0 81.0 92.5 92.5 1.63
906 01-09-2566 19:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายแดง ตำบล ทรายแดง อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0070) น้ำฝน 99 0 0.5 88.0 91.0 91.0 -
907 01-09-2566 19:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองจิก ตำบล เขาคราม อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN1722) น้ำฝน 99 0 9.5 80.5 96.0 96.0 -
908 01-09-2566 19:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 100.5 0 8.5 95.5 109.0 109.0 -
909 01-09-2566 18:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาแฝก ตำบล นาเตย อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0016) น้ำฝน 99 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
910 01-09-2566 17:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำภี ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0101) น้ำฝน 102.5 0 0.5 28.5 28.5 28.5 -
911 01-09-2566 16:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาย่า ตำบล เขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0105) น้ำฝน 105.5 0 5.5 36.5 67.0 67.0 -
912 01-09-2566 16:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 106 0 8.5 106.5 110.0 110.0 -
913 01-09-2566 16:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในหนด ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 110.5 0 2.0 27.0 29.5 29.5 -
914 01-09-2566 15:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางวัน ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1762) น้ำฝน 101.5 0 9.5 82.5 93.0 93.0 -
915 01-09-2566 14:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 99 0 5.0 97.5 100.0 100.0 11.27
916 01-09-2566 13:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 106 0 3.0 116.0 122.0 122.0 -
917 01-09-2566 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 110 0 1.0 23.0 31.5 31.5 -
918 01-09-2566 13:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวสวน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1954) น้ำฝน 124.5 0 1.0 33.0 48.5 48.5 -
919 01-09-2566 10:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 103.5 0 1.5 120.0 123.0 123.0 10.36
920 01-09-2566 09:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 110 0 24.5 154.5 163.0 163.0 -
921 01-09-2566 09:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 110.5 0 2.0 115.0 131.5 131.5 10.23
922 01-09-2566 01:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล วังข่อย อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์(STN1526) น้ำฝน 83.5 0 1.5 86.5 86.5 86.5 -
923 01-09-2566 00:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุฝรั่ง ตำบล วังข่อย อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์(STN1217) น้ำฝน 91.5 0 8.0 91.0 96.0 96.0 -
924 30-08-2566 22:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองขาหย่าง ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1553) น้ำฝน 91 0 3.0 97.0 97.0 97.0 -
925 30-08-2566 15:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะเกิน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1934) น้ำฝน 95 0 0.5 48.5 48.5 48.5 -
926 30-08-2566 14:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่วังช้าง ตำบล พระธาตุขิงแกง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN1316) น้ำฝน 86 0 0.5 84.0 84.0 84.0 -
927 30-08-2566 12:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 94 0 3.0 95.5 95.5 95.5 -
928 30-08-2566 08:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตำบล ตาดควัน อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1831) น้ำฝน 83 0 0.0 2.0 2.0 2.0 -
929 30-08-2566 08:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร้องหัวฝาย ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0611) น้ำฝน 83 0 14.0 60.0 60.0 60.0 -
930 30-08-2566 08:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 82.5 0 3.0 78.5 87.0 87.0 -
931 30-08-2566 08:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 82.5 0 3.0 78.5 87.0 87.0 -
932 30-08-2566 07:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไม้พัฒนา ตำบล กกตูม อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร(STN1962) น้ำฝน 85 0 0.0 15.0 18.5 18.5 -
933 30-08-2566 06:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังโพน ตำบล ท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1905) น้ำฝน 84.5 0 1.5 60.5 60.5 60.5 -
934 30-08-2566 06:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) น้ำฝน 83 0.65 1.5 90.0 93.5 93.5 0.65
935 22-08-2566 18:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 108.5 0 22.5 78.0 78.5 78.5 -
936 16-08-2566 03:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 90.5 0 0.0 89.5 102.0 102.0 -
937 15-08-2566 21:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำมา ตำบล ทต.เวียงสรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0617) น้ำฝน 84 0 10.5 80.0 91.5 91.5 -
938 15-08-2566 19:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 37.5 2.33 1.0 37.5 91.5 91.5 2.04
939 15-08-2566 18:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 14 2.73 1.0 14.0 25.5 25.5 2.75
940 15-08-2566 18:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 37.5 2.73 1.0 37.5 91.5 91.5 2.04
941 15-08-2566 18:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 99.5 0 28.5 134.0 191.5 191.5 -
942 15-08-2566 10:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจดีย์ ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1387) น้ำฝน 86.5 0 1.0 132.0 153.5 153.5 -
943 15-08-2566 10:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดงใหม่ ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1382) น้ำฝน 86.5 0 15.5 56.0 86.0 86.0 -
944 15-08-2566 05:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางวัน ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1762) น้ำฝน 107.5 0 0.0 102.5 138.5 138.5 -
945 14-08-2566 23:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สุยะ ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0631) น้ำฝน 83 0 0.5 86.5 86.5 86.5 -
946 14-08-2566 23:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 84.5 0 1.5 61.0 61.0 61.0 -
947 14-08-2566 23:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 83 98.95 0.5 90.5 90.5 90.5 98.95
948 14-08-2566 20:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังนาใน ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1031) น้ำฝน 106 0 7.5 115.5 125.0 125.0 -
949 14-08-2566 20:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1917) น้ำฝน 99 0 2.5 64.5 83.5 83.5 -
950 14-08-2566 20:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแก่บ่อหิน ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1921) น้ำฝน 104 0 0.0 34.0 52.5 52.5 -
951 14-08-2566 20:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำพิกุล ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง(STN0793) น้ำฝน 103.5 0 6.0 89.5 93.0 93.0 -
952 14-08-2566 18:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 71.5 2.17 0.0 71.5 81.5 81.5 1.95
953 14-08-2566 18:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 67 2.31 0.5 67.0 91.5 91.5 2.24
954 14-08-2566 17:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลักหว้า ตำบล ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล(STN1923) น้ำฝน 104.5 2.14 0.0 16.0 26.0 26.0 2.14
955 14-08-2566 16:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเขา ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0754) น้ำฝน 99 0 1.5 95.0 112.5 112.5 -
956 14-08-2566 16:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0697) น้ำฝน 100 0 3.5 86.5 118.0 118.0 -
957 14-08-2566 16:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN0581) น้ำฝน 99 0 4.0 39.0 41.0 41.0 -
958 14-08-2566 14:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 104 0 10.5 80.0 129.5 129.5 -
959 14-08-2566 14:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวสวน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1954) น้ำฝน 108.5 0 0.0 7.0 44.5 44.5 -
960 12-08-2566 15:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 100.5 0 6.5 61.5 61.5 61.5 -
961 12-08-2566 14:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 108 11.05 2.0 108.0 116.0 116.0 11.05
962 09-08-2566 12:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0 2.27 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24
963 09-08-2566 12:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดอนสถาน1* ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) ระดับน้ำ 0 2.51 0.0 0.0 0.0 0.0 14.96
964 08-08-2566 18:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 26 2.54 0.5 26.0 47.5 47.5 2.51
965 08-08-2566 14:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาฝ่า* ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0353) ระดับน้ำ 25.5 3.05 0.5 25.5 48.0 48.0 2.98
966 08-08-2566 14:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 114 0 0.0 35.5 36.0 36.0 -
967 08-08-2566 11:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 99 0 1.0 101.5 102.0 102.0 -
968 08-08-2566 10:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพะละ ตำบล ขะเนจื้อ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN1828) น้ำฝน 84 0 9.5 17.0 76.0 76.0 -
969 08-08-2566 07:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 0 2.29 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25
970 07-08-2566 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 86.5 0 3.0 88.5 115.0 115.0 -
971 07-08-2566 14:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหาดไร่* ตำบล น้ำมวบ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1432) ระดับน้ำ 0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.92
972 07-08-2566 00:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลี* ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1542) น้ำฝน 84.5 0.01 20.5 77.0 81.0 81.0 0.01
973 07-08-2566 00:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 84 0 9.0 18.0 29.0 29.0 -
974 06-08-2566 23:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 45 2.85 0.5 45.0 54.5 54.5 2.70
975 05-08-2566 09:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 82.5 0 0.0 82.5 129.0 129.0 -
976 02-08-2566 21:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 111 0 11.5 109.5 109.5 109.5 -
977 02-08-2566 17:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไม้พัฒนา ตำบล กกตูม อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร(STN1962) น้ำฝน 87.5 0 0.5 4.0 16.0 16.0 -
978 02-08-2566 14:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำคำ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1903) น้ำฝน 86 0 1.0 13.0 59.5 59.5 -
979 02-08-2566 06:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพะละ ตำบล ขะเนจื้อ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN1828) น้ำฝน 91.5 0 5.0 18.0 18.5 18.5 -
980 01-08-2566 18:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยมะกอก ตำบล สันติคีรี อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0530) น้ำฝน 91.5 0 13.5 17.5 17.5 17.5 -
981 31-07-2566 19:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำใส ตำบล สบเมย อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1672) น้ำฝน 84.5 0 6.0 71.0 78.0 78.0 -
982 31-07-2566 16:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาไคร้ ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0309) น้ำฝน 83.5 0 2.0 84.0 87.5 87.5 -
983 31-07-2566 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลาน ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN1812) น้ำฝน 91 0 1.0 50.0 50.0 50.0 -
984 31-07-2566 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลาน ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN1812) น้ำฝน 91 0 1.0 61.5 66.0 66.0 -
985 31-07-2566 11:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1322) น้ำฝน 83 0 1.0 85.5 89.0 89.0 -
986 31-07-2566 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 114.5 0 0.0 91.0 91.0 91.0 -
987 30-07-2566 23:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 26 2.54 0.5 26.0 45.5 45.5 2.43
988 30-07-2566 17:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1833) น้ำฝน 85 0 0.0 25.5 50.5 50.5 -
989 30-07-2566 14:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 84.5 0 5.0 74.5 83.0 83.0 -
990 30-07-2566 07:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 82.5 0 0.5 79.5 90.0 90.0 -
991 30-07-2566 06:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหาน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0046) น้ำฝน 82.5 0 0.5 28.0 28.5 28.5 -
992 30-07-2566 06:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแผ่นดินทอง ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0383) น้ำฝน 82.5 0 2.0 83.5 85.0 85.0 -
993 30-07-2566 05:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0399) น้ำฝน 82.5 0 15.0 70.0 73.5 73.5 -
994 30-07-2566 03:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 0 2.88 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24
995 30-07-2566 00:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนน้ำพริก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1504) น้ำฝน 86 0 2.5 203.0 250.0 250.0 -
996 29-07-2566 23:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโค้ง ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN0515) น้ำฝน 82.5 0 0.5 38.0 63.5 63.5 -
997 29-07-2566 23:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 86 0 0.0 68.0 104.5 104.5 -
998 29-07-2566 23:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางถ้ำ ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1858) น้ำฝน 89.5 0.93 4.5 19.5 76.5 76.5 0.93
999 29-07-2566 23:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 95.5 0 21.0 105.5 151.5 151.5 -
1000 29-07-2566 19:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธรรมสถิตย์ ตำบล สำนักทอง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง(STN1659) น้ำฝน 104.5 0 17.0 33.0 33.0 33.0 -
1001 29-07-2566 15:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 90.5 0 0.0 51.0 51.0 51.0 -
1002 29-07-2566 08:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสกาดกลาง ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0086) น้ำฝน 83 0 0.5 28.0 59.5 59.5 -
1003 29-07-2566 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้าเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 85.5 0 0.0 34.5 89.5 89.5 -
1004 29-07-2566 07:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 91 0 0.0 8.5 14.5 14.5 -
1005 29-07-2566 07:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะเกิน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1934) น้ำฝน 89.5 0 0.0 0.5 1.5 1.5 -
1006 29-07-2566 07:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 85 0 0.5 74.5 105.5 105.5 -
1007 29-07-2566 07:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 89 0 0.0 24.5 100.5 100.5 -
1008 26-07-2566 23:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนโก ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0945) น้ำฝน 96 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1009 25-07-2566 09:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหาดตุ่น ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1721) น้ำฝน 99 0 0.0 4.0 5.0 5.0 -
1010 25-07-2566 07:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 107.5 0 0.0 10.0 11.5 11.5 11.14
1011 25-07-2566 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันทิ ตำบล ท่ากุ่ม อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด(STN1667) น้ำฝน 99 0 0.0 3.0 12.5 12.5 -
1012 24-07-2566 22:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวสวน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1954) น้ำฝน 101 0 0.0 19.0 19.0 19.0 -
1013 24-07-2566 19:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคำแสนสุข ตำบล ห้วยข่า อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี(STN0306) น้ำฝน 85 0 0.0 2.0 15.0 15.0 -
1014 23-07-2566 19.20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวัฒนานคร ตำบล วัฒนานคร อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1000) น้ำฝน 82.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 -
1015 23-07-2566 15:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านว่านเหลือง ตำบล ชากไทย อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0783) น้ำฝน 122 0 0.0 0.0 3.0 3.0 12.42
1016 23-07-2566 02:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 122 0 0.0 1.5 4.0 4.0 -
1017 22-07-2566 23:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนโก ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0945) น้ำฝน 96 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1018 22-07-2566 15:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหวาย ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1656) น้ำฝน 90.5 0 21.0 78.5 88.0 88.0 -
1019 21-07-2566 23:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านระหัด ตำบล กุดเลาะ อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1360) น้ำฝน 87 0 14.0 70.5 72.0 72.0 -
1020 21-07-2566 23:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนเขวา ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1366) น้ำฝน 80 0 23.5 68.5 77.0 77.0 -
1021 21-07-2566 23:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาดผักหนาม ตำบล ซับสีทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN0304) น้ำฝน 80 0 8.5 55.5 55.5 55.5 -
1022 21-07-2566 22:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโต้ ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN0738) น้ำฝน 98.5 0 2.5 99.5 104.5 104.5 -
1023 21-07-2566 22:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนพระคำ ตำบล นาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1906) น้ำฝน 81 0 0.5 15.5 16.5 16.5 -
1024 21-07-2566 22:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวบุ่ง ตำบล เนินหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1582) น้ำฝน 101.5 0 18.0 50.5 50.5 50.5 -
1025 21-07-2566 11:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 101 0 3.0 97.5 100.0 100.0 -
1026 21-07-2566 10:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 104.5 0 6.0 99.5 100.5 100.5 -
1027 21-07-2566 05:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1657) น้ำฝน 100 0 7.5 89.5 89.5 89.5 -
1028 21-07-2566 04:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 118.5 0 5.0 121.5 121.5 121.5 -
1029 21-07-2566 04:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจอมแห ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN1660) น้ำฝน 120.5 0 3.0 104.0 104.0 104.0 -
1030 21-07-2566 01:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวัง ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี(STN1654) น้ำฝน 87 0 2.5 82.0 82.0 82.0 -
1031 21-07-2566 00:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 122.5 0 1.5 58.5 58.5 58.5 -
1032 21-07-2566 00:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 105.5 0 26.0 107.5 107.5 107.5 -
1033 21-07-2566 00:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองขนุน ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0138) น้ำฝน 90.5 0 1.5 143.5 143.5 143.5 -
1034 20-07-2566 23:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 122.5 10.84 22.0 134.0 134.0 134.0 10.84
1035 20-07-2566 19:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 2 3.49 0.0 2.0 24.0 24.0 3.48
1036 20-07-2566 10:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหาน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0046) น้ำฝน 91 0 1.5 24.0 24.0 24.0 -
1037 20-07-2566 10:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0399) น้ำฝน 85.5 0 7.0 81.0 93.5 93.5 -
1038 19-07-2566 23:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กำปอง ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0203) น้ำฝน 96 0 10.0 93.5 93.5 93.5 -
1039 19-07-2566 20:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN0581) น้ำฝน 105 0 1.0 97.0 117.0 117.0 -
1040 19-07-2566 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 104.5 0 0.0 88.0 213.0 213.0 -
1041 19-07-2566 19:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) น้ำฝน 56.5 2.33 1.5 56.5 87.0 87.0 2.31
1042 19-07-2566 16:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทรงาม ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1730) น้ำฝน 100 0 0.5 4.5 52.5 52.5 -
1043 19-07-2566 16:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 85 0 0.0 86.0 89.5 89.5 -
1044 18-07-2566 20:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในง่วม ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0806) น้ำฝน 110 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1045 18-07-2566 18:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางมาศ ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN0005) น้ำฝน 100 0.94 0.5 12.5 19.0 19.0 0.94
1046 18-07-2566 18:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำชล ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0807) น้ำฝน 130 0 4.5 62.5 62.5 62.5 -
1047 18-07-2566 15:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพรกแห้ง ตำบล วิสัยใต้ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1940) น้ำฝน 105 0 0.5 23.0 29.0 29.0 -
1048 18-07-2566 15:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินใหญ่ ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1745) น้ำฝน 104 0 17.5 79.5 108.0 108.0 -
1049 18-07-2566 15:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 100 10.73 2.0 118.0 147.5 147.5 10.73
1050 18-07-2566 13:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยายหม่น ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1939) น้ำฝน 107 0 1.0 25.5 35.0 35.0 -
1051 18-07-2566 11:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาตะเภาทอง ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1938) ระดับน้ำ 0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.20
1052 18-07-2566 09:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1958) น้ำฝน 109 0 2.5 31.0 48.5 48.5 -
1053 18-07-2566 08:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางนอนใน ตำบล บางนอน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0065) น้ำฝน 112 0 1.0 16.0 28.0 28.0 -
1054 18-07-2566 07:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขานางหงษ์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0073) น้ำฝน 111.5 0 3.0 24.0 42.5 42.5 -
1055 18-07-2566 05:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีราชา ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1955) น้ำฝน 104 0 0.0 19.5 29.5 29.5 -
1056 18-07-2566 05:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 103.5 0 13.5 89.0 105.5 105.5 -
1057 17-07-2566 22:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 100.5 0 1.0 4.5 38.0 38.0 -
1058 17-07-2566 22:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 100.5 0 1.0 4.5 38.0 38.0 -
1059 17-07-2566 16:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวหิน ตำบล หาดยาย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1942) น้ำฝน 101.5 3.82 2.0 53.5 85.5 85.5 3.82
1060 17-07-2566 16:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวหิน ตำบล หาดยาย อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1942) น้ำฝน 101.5 3.82 2.0 53.5 85.5 85.5 3.82
1061 17-07-2566 08:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1958) น้ำฝน 109 0 0.5 24.5 47.0 47.0 -
1062 17-07-2566 08:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินใหญ่ ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1745) น้ำฝน 108.5 0 2.0 94.0 115.5 115.5 -
1063 17-07-2566 01:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะเลียม* ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1405) น้ำฝน 91.5 0.05 2.5 92.5 239.5 239.5 0.05
1064 16-07-2566 14:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาฝ่า* ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0353) ระดับน้ำ 0 3.1 0.0 0.0 1.5 1.5 3.01
1065 16-07-2566 13:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดั้น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1204) น้ำฝน 83.5 0 4.0 63.0 63.0 63.0 -
1066 16-07-2566 12:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 87 0 1.5 70.0 72.0 72.0 -
1067 16-07-2566 11:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคะแนง ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1453) น้ำฝน 83.5 0 0.0 4.5 5.5 5.5 -
1068 16-07-2566 11:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0718) น้ำฝน 95 0 13.0 93.0 94.5 94.5 -
1069 16-07-2566 09:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตีนตก ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1499) น้ำฝน 87.5 0 24.5 64.5 64.5 64.5 -
1070 16-07-2566 08:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 84.5 0 12.0 80.0 81.0 81.0 -
1071 16-07-2566 03:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะเลียม* ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1405) น้ำฝน 85.5 0.05 2.5 81.0 187.5 187.5 0.05
1072 16-07-2566 02:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งผง ตำบล ทุ่งศรีทอง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1326) น้ำฝน 84 0 5.5 84.5 84.5 84.5 -
1073 15-07-2566 20:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) น้ำฝน 85 0.79 7.0 13.5 13.5 13.5 0.79
1074 11-07-2566 19:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงหล่ม ตำบล หนองปลิง อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1209) น้ำฝน 96 0 1.5 96.0 96.0 96.0 -
1075 09-07-2566 09:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 115.5 0 16.5 123.5 155.5 155.5 -
1076 09-07-2566 09:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 115.5 0 16.5 123.5 155.5 155.5 -
1077 09-07-2566 08:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0111) น้ำฝน 76.5 0 1.0 12.0 26.0 26.0 -
1078 09-07-2566 04:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองพี่น้อง ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0379) น้ำฝน 83.5 0 0.5 84.5 84.5 84.5 -
1079 09-07-2566 04:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเรือ ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0191) น้ำฝน 89 0 0.5 77.0 77.0 77.0 -
1080 09-07-2566 02:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นเปา ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0389) น้ำฝน 88.3 0 4.5 93.0 93.0 93.0 -
1081 09-07-2566 02:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1096) น้ำฝน 83.5 0 3.0 83.5 83.5 83.5 -
1082 08-07-2566 22:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 76.5 2.24 0.0 76.5 76.5 76.5 2.24
1083 08-07-2566 22:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 76.5 2.29 0.0 76.5 76.5 76.5 2.24
1084 08-07-2566 12:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 112 0 1.5 17.5 17.5 17.5 -
1085 04-07-2566 09:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนสว่าง ตำบล คำชะอี อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร(STN0772) น้ำฝน 92 0 20.5 116.5 117.5 117.5 -
1086 04-07-2566 08:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาผาง ตำบล กกปลาซิว อำเภอ ภูพาน จังหวัด สกลนคร(STN1889) น้ำฝน 82.5 0 1.5 76.5 76.5 76.5 -
1087 04-07-2566 06:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก้งกะอาม ตำบล ผาเสวย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN1904) น้ำฝน 115.5 0 1.0 26.5 26.5 26.5 -
1088 04-07-2566 06:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 88.5 0 10.0 75.0 75.5 75.5 -
1089 04-07-2566 06:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลัก ตำบล พังแดง อำเภอ ดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร(STN1960) น้ำฝน 86 6.95 0.5 30.0 31.0 31.0 6.95
1090 02-07-2566 22:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 89.5 0 16.5 62.5 63.0 63.0 -
1091 02-07-2566 21:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 82.5 0 2.5 82.5 82.5 82.5 -
1092 02-07-2566 21:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล หัวทุ่ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0832) น้ำฝน 83.5 0 8.5 58.5 58.5 58.5 -
1093 02-07-2566 17:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 82.5 0 13.5 103.0 103.0 103.0 -
1094 02-07-2566 08:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขวาก ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1527) น้ำฝน 84.5 0 16.0 105.0 105.0 105.0 -
1095 02-07-2566 06:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) น้ำฝน 90 3.33 0.0 90.0 90.0 90.0 3.33
1096 01-07-2566 12:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 99 0 0.0 95.0 95.0 95.0 -
1097 01-07-2566 12.07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 105 10.85 13.5 67.0 67.0 67.0 10.85
1098 01-07-2566 11:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอินทนิน ตำบล ทุ่งมะพร้าว อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1776) น้ำฝน 107 0 6.5 83.5 168.0 168.0 -
1099 01-07-2566 11:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 62.5 0 1.0 71.0 72.0 72.0 -
1100 01-07-2566 11:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองทรายขาว ตำบล คลองยา อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่(STN1757) น้ำฝน 103 0 9.5 50.0 54.5 54.5 -
1101 01-07-2566 11:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องเหรียง ตำบล บ้านนิคม อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0219) น้ำฝน 99.5 0 1.5 61.5 75.0 75.0 -
1102 01-07-2566 10:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN1769) น้ำฝน 108.5 0 2.5 93.5 148.0 148.0 -
1103 01-07-2566 10:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเคี่ยมงาม ตำบล บ้านลำนาว อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0817) น้ำฝน 84 0 2.0 86.0 87.5 87.5 -
1104 01-07-2566 10:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านย่านอุดม ตำบล ลำทับ อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่(STN1735) น้ำฝน 100.5 0 2.5 95.0 105.5 105.5 -
1105 01-07-2566 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโต้ ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN0738) น้ำฝน 84.5 0 2.0 85.0 88.0 88.0 -
1106 01-07-2566 09:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าวัด ตำบล ในเตา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN0114) น้ำฝน 109.5 0 7.5 96.5 103.0 103.0 13.77
1107 01-07-2566 09:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองตูกเหนือ ตำบล กะปาง อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1717) น้ำฝน 101.5 0 3.0 72.0 74.0 74.0 -
1108 01-07-2566 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 99 0 4.0 103.0 150.0 150.0 11.68
1109 01-07-2566 09:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 105 0 12.0 88.5 148.0 148.0 -
1110 01-07-2566 08:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานไทร ตำบล บางดี อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN0701) น้ำฝน 99 0 4.0 52.5 66.0 66.0 -
1111 01-07-2566 08:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0704) น้ำฝน 109 0 1.5 12.0 12.0 12.0 -
1112 01-07-2566 08:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนเหมียง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN0700) น้ำฝน 99.5 0 7.5 49.5 58.0 58.0 -
1113 01-07-2566 08:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) น้ำฝน 100.5 1.08 8.0 89.5 95.5 95.5 1.08
1114 01-07-2566 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนขวาง ตำบล เขาวิเศษ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง(STN0702) น้ำฝน 104.5 0 5.0 101.0 105.0 105.0 -
1115 01-07-2566 07:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำพิกุล ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง(STN0793) น้ำฝน 117 0 11.0 94.0 126.0 126.0 -
1116 01-07-2566 07:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ละมอ อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN0703) น้ำฝน 99.5 0 5.5 95.5 95.5 95.5 -
1117 01-07-2566 07:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0227) น้ำฝน 102.5 0 8.0 110.5 112.5 112.5 -
1118 01-07-2566 07:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอ่าวกลาง ตำบล วังมะปรางเหนือ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง(STN0698) น้ำฝน 96 0 10.5 60.5 68.0 68.0 9.86
1119 01-07-2566 07:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่ามะปราง ตำบล ห้วยยอด อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1611) น้ำฝน 103.5 0 12.5 94.0 108.0 108.0 -
1120 01-07-2566 07:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1771) น้ำฝน 103.5 0 16.0 110.0 119.0 119.0 -
1121 01-07-2566 07:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหลัก ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN0508) น้ำฝน 106.5 0 7.0 107.5 126.5 126.5 -
1122 01-07-2566 07:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 102 0 11.0 112.5 115.0 115.0 -
1123 01-07-2566 07:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซอย 8 ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1620) น้ำฝน 108.5 0 8.5 98.0 99.5 99.5 -
1124 01-07-2566 07:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 106.5 0 2.0 91.5 98.0 98.0 -
1125 01-07-2566 07:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่าน ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN1602) น้ำฝน 117 0 9.0 103.0 110.0 110.0 -
1126 01-07-2566 06:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) น้ำฝน 108.5 1.41 7.0 119.0 122.5 122.5 1.41
1127 01-07-2566 06:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1594) น้ำฝน 99 0 11.5 86.5 94.0 94.0 -
1128 01-07-2566 06:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 99 0 12.5 42.5 72.5 72.5 11.90
1129 01-07-2566 06:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN0156) น้ำฝน 104 0 14.0 77.0 88.5 88.5 -
1130 01-07-2566 06:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN1032) น้ำฝน 99 0 11.5 94.0 105.0 105.0 -
1131 01-07-2566 06:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังนาใน ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1031) น้ำฝน 109 0 4.0 103.0 115.5 115.5 -
1132 01-07-2566 05:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลักหว้า ตำบล ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล(STN1923) น้ำฝน 120 3.6 14.5 124.5 129.0 129.0 3.60
1133 01-07-2566 05:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่อ ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN0510) น้ำฝน 105.5 0 10.0 115.5 121.0 121.0 -
1134 01-07-2566 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาบ่อ ตำบล บ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0694) น้ำฝน 115.5 0 3.5 118.0 119.0 119.0 -
1135 01-07-2566 05:2: แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ควนกาหลง อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1917) น้ำฝน 117.5 0 6.5 42.0 45.5 45.5 -
1136 01-07-2566 05:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยาว ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1919) น้ำฝน 129.5 8.49 0.5 19.5 21.5 21.5 8.49
1137 01-07-2566 05:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวสวน ตำบล แม่นางขาว อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1954) น้ำฝน 121 0 0.0 22.0 23.5 23.5 -
1138 01-07-2566 04:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งขมิ้น ตำบล ป่าแก่บ่อหิน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1922) น้ำฝน 145 0 2.0 38.0 41.5 41.5 -
1139 01-07-2566 04:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล(STN1920) น้ำฝน 117.5 0 1.5 18.0 19.5 19.5 -
1140 01-07-2566 04:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 101.5 0 9.5 93.5 101.5 101.5 -
1141 01-07-2566 04:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN1769) น้ำฝน 111 0 0.0 116.0 129.5 129.5 -
1142 01-07-2566 04:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางวัน ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1762) น้ำฝน 102 0 2.0 95.0 111.5 111.5 -
1143 01-07-2566 04:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 114.5 0 10.0 91.0 101.5 101.5 -
1144 01-07-2566 04:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0695) น้ำฝน 101 0 10.5 85.5 97.5 97.5 -
1145 01-07-2566 04:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 105.5 0 0.0 109.5 109.5 109.5 -
1146 01-07-2566 01:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขอบ ตำบล หาดคัมภีร์ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1102) น้ำฝน 82.5 0 0.0 76.0 77.0 77.0 -
1147 30-06-2566 21:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางิ้ว ตำบล นางิ้ว อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย(STN1258) น้ำฝน 85.5 0 1.5 79.5 79.5 79.5 -
1148 30-06-2566 07:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 86 0 0.5 81.0 81.0 81.0 -
1149 30-06-2566 06:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 98.5 0 4.5 65.5 65.5 65.5 -
1150 29-06-2566 18:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงหล่ม ตำบล หนองปลิง อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1209) น้ำฝน 88 0 2.5 93.5 93.5 93.5 -
1151 28-06-2566 07:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชื่น ตำบล ทุ่งศรีทอง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1325) น้ำฝน 83.5 0 4.0 57.0 57.0 57.0 -
1152 28-06-2566 07:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1531) น้ำฝน 82.5 0 4.0 82.0 83.5 83.5 -
1153 27-06-2566 18:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ละมอ อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN0703) น้ำฝน 99 0 0.5 93.5 93.5 93.5 -
1154 26-06-2566 17:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตึม ตำบล บ้านพี้ อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน(STN0349) น้ำฝน 82.5 0 18.5 26.0 34.5 34.5 -
1155 26-06-2566 00:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลอด ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1336) น้ำฝน 87.5 0 1.0 59.5 60.5 60.5 -
1156 26-06-2566 00:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมพู ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1337) น้ำฝน 83 0 1.0 82.5 83.5 83.5 -
1157 26-06-2566 00:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 84 0 9.5 79.0 100.5 100.5 -
1158 25-06-2566 22:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0795) น้ำฝน 82.5 0 16.0 75.5 76.5 76.5 -
1159 25-06-2566 21:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 90.5 0 7.5 126.0 126.0 126.0 -
1160 25-06-2566 21:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเมืองนะ ตำบล ทต.เมืองนะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0601) น้ำฝน 82.5 0 0.5 87.5 90.0 90.0 -
1161 25-06-2566 06:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 85.5 0 2.0 85.0 85.0 85.0 -
1162 22-06-2566 18:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 121.5 0 25.0 110.0 116.0 116.0 -
1163 22-06-2566 17:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 103.5 0 28.5 86.0 86.0 86.0 -
1164 22-06-2566 05:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1657) น้ำฝน 108.5 0 0.5 102.0 102.0 102.0 -
1165 22-06-2566 05:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1657) น้ำฝน 108.5 0 0.5 102.0 102.0 102.0 -
1166 18-06-2566 17:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 105.5 0 1.0 83.0 93.0 93.0 13.63
1167 18-06-2566 08:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 101 0 9.0 101.0 110.0 110.0 -
1168 18-06-2566 08:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 101 0 9.0 101.0 110.0 110.0 -
1169 18-06-2566 06:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านว่านเหลือง ตำบล ชากไทย อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0783) น้ำฝน 98.5 12.54 1.5 100.5 100.5 100.5 12.54
1170 18-06-2566 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินกอง* ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) น้ำฝน 99 0.84 1.0 94.0 94.0 94.0 0.84
1171 18-06-2566 02:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 91.5 134.98 6.0 70.0 70.0 70.0 134.98
1172 18-06-2566 01:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) น้ำฝน 109 0.87 13.0 103.0 126.5 126.5 0.87
1173 18-06-2566 01:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาบ่อ ตำบล บ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0694) น้ำฝน 105 0 1.5 100.0 112.5 112.5 -
1174 17-06-2566 18:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 110 0 14.5 102.5 102.5 102.5 -
1175 08-06-2566 10:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านย่านยาว ตำบล เชี่ยวเหลียง อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1677) น้ำฝน 103.5 0 1.5 97.5 110.5 110.5 -
1176 08-06-2566 00:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 59.5 2.51 0.5 59.5 59.5 59.5 2.51
1177 07-06-2566 21:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบล ซับเปิบ อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1302) น้ำฝน 82 0 5.0 71.0 72.5 72.5 -
1178 06-06-2566 21:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่พิจิตร ตำบล โกสัมพี อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร(STN0002) น้ำฝน 1 0 0.0 0.0 1.0 1.0 -
1179 06-06-2566 21:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่พิจิตร ตำบล โกสัมพี อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร(STN0002) น้ำฝน 1 0 0.0 0.0 1.0 1.0 -
1180 06-06-2566 20:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเฮี่ยน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0001) น้ำฝน 1 0 2,071.8 4,143.6 4,143.6 4,143.6 82.30
1181 06-06-2566 20:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเฮี่ยน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0001) น้ำฝน 1 0 2,071.8 4,143.6 4,143.6 4,143.6 82.30
1182 06-06-2566 20:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเฮี่ยน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0001) น้ำฝน 1 0 2,071.8 4,143.6 4,143.6 4,143.6 82.30
1183 06-06-2566 17:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่ามะปราง ตำบล นาหินลาด อำเภอ ปากพลี จังหวัด นครนายก(STN1584) น้ำฝน 91.5 0 0.5 74.5 74.5 74.5 -
1184 06-06-2566 16:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวบุ่ง ตำบล เนินหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1582) น้ำฝน 121 0 28.0 109.5 114.0 114.0 -
1185 06-06-2566 05:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งลาด ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1072) น้ำฝน 82.5 0 1.5 85.5 85.5 85.5 -
1186 06-06-2566 05:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) น้ำฝน 82.5 1.62 1.5 86.5 86.5 86.5 1.62
1187 06-06-2566 04:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 88 0 3.5 80.5 80.5 80.5 -
1188 06-06-2566 04:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกอก ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1081) น้ำฝน 83 0 3.0 73.0 73.0 73.0 -
1189 06-06-2566 04:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตูบค้อ ตำบล กกสะทอน อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1386) น้ำฝน 83.5 0 0.5 84.0 84.0 84.0 -
1190 06-06-2566 04:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้าเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 82.5 0 5.0 77.0 77.5 77.5 -
1191 06-06-2566 02:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำทองพัฒนา ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1082) น้ำฝน 84 0 5.5 90.5 91.0 91.0 -
1192 06-06-2566 02:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางคอม ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0373) น้ำฝน 86 14 4.5 99.5 101.5 101.5 14.00
1193 06-06-2566 01:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเอียด ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1533) น้ำฝน 84.5 0 0.5 89.0 89.0 89.0 -
1194 05-06-2566 07:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบุญทัน ตำบล บุญทัน อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู(STN1896) น้ำฝน 94 0 0.5 13.5 19.5 19.5 -
1195 03-06-2566 20:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 103.5 0 1.0 100.0 100.0 100.0 -
1196 29-05-2566 22:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) น้ำฝน 113.5 1.13 22.5 93.0 93.5 93.5 1.13
1197 29-05-2566 22:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวบุ่ง ตำบล เนินหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1582) น้ำฝน 85 0 20.5 69.0 70.0 70.0 -
1198 29-05-2566 20:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคลุม ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN1636) น้ำฝน 93.5 0 1.0 90.5 93.0 93.0 -
1199 29-05-2566 17:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งเกตุ ตำบล ขุนซ่อง อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี(STN0993) น้ำฝน 91.5 0 17.0 105.5 107.0 107.0 -
1200 29-05-2566 14:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองขนุน ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0138) น้ำฝน 87.5 0 5.5 94.5 123.0 123.0 -
1201 29-05-2566 06:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 101 0 7.5 88.5 112.0 112.0 -
1202 28-05-2566 12:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 69 0 0.0 72.0 72.0 72.0 -
1203 25-05-2566 04:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 91.5 0 0.0 56.0 56.0 56.0 -
1204 25-05-2566 03:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลี* ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1542) น้ำฝน 105 0.33 1.5 98.5 98.5 98.5 0.33
1205 25-05-2566 03:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 134 0 21.5 141.5 141.5 141.5 -
1206 16-05-2566 02:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 116.5 0 1.0 109.5 110.0 110.0 -
1207 15-05-2566 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันทรัตน์ ตำบล ยะรม อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN1618) น้ำฝน 104.5 0 21.0 81.0 81.0 81.0 -
1208 14-05-2566 07:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำทองพัฒนา ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1082) น้ำฝน 84 0 2.0 91.0 107.5 107.5 -
1209 14-05-2566 07:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสอ ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0562) น้ำฝน 86 0 3.0 92.0 92.0 92.0 -
1210 14-05-2566 06:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไพรงาม ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1123) น้ำฝน 91.5 0 4.5 81.5 81.5 81.5 -
1211 14-05-2566 06:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 97.5 0 0.0 107.0 108.0 108.0 -
1212 14-05-2566 05:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองขาหย่าง ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1553) น้ำฝน 82 0 2.5 98.5 101.5 101.5 -
1213 14-05-2566 04:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 84 0 9.5 80.0 85.5 85.5 -
1214 14-05-2566 04:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหมี ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0232) น้ำฝน 81.5 0 16.0 76.0 78.5 78.5 -
1215 14-05-2566 04:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) น้ำฝน 86 2.15 9.5 82.0 88.0 88.0 2.15
1216 14-05-2566 04:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาฮี้ (อาข่า) ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0231) น้ำฝน 80 0 11.0 87.5 93.5 93.5 -
1217 14-05-2566 04:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลป ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0183) น้ำฝน 84 0 7.5 85.0 86.0 86.0 -
1218 14-05-2566 04:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้าน ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0398) น้ำฝน 82 14.99 14.5 78.5 79.5 79.5 14.99
1219 14-05-2566 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแคววัวคำ ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0361) น้ำฝน 84.5 0 14.5 62.5 65.5 65.5 -
1220 14-05-2566 03:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเดื่อ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0401) น้ำฝน 82 0 12.0 85.5 85.5 85.5 -
1221 14-05-2566 03:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ายางอาข่า ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0192) น้ำฝน 91 0 23.0 104.0 105.0 105.0 -
1222 14-05-2566 02:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 112 0 1.5 114.5 118.5 118.5 -
1223 12-05-2566 15:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีเลิศใหม่ ตำบล นาซำ อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0942) น้ำฝน 88.5 14.82 9.5 86.0 86.0 86.0 14.82
1224 12-05-2566 15:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านประดู่งาม ตำบล นิยมชัย อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี(STN0450) น้ำฝน 83 0 2.0 87.5 88.0 88.0 -
1225 12-05-2566 13:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสะคร่าน ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN1352) น้ำฝน 92.5 0 5.0 103.0 103.5 103.5 -
1226 10-05-2566 15:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 99 134.98 1.0 92.5 92.5 92.5 134.98
1227 10-05-2566 12:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ตำบล ทรายขาว อำเภอ สอยดาว จังหวัด จันทบุรี(STN0785) น้ำฝน 103 0 1.0 109.0 109.0 109.0 -
1228 01-05-2566 14:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1096) น้ำฝน 1 0 0.0 41.5 72.0 72.0 -
1229 26-04-2566 13:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยประจัน ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี(STN0272) น้ำฝน 88.5 0 10.0 47.5 47.5 47.5 -
1230 03-03-2566 15:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0747) น้ำฝน 102 0 11.5 103.0 112.0 112.0 -
1231 03-03-2566 11:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 99.5 0 4.0 99.5 99.5 99.5 -
1232 03-03-2566 11:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 99.5 0 4.0 99.5 99.5 99.5 -
1233 03-03-2566 10:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 114.5 0 5.5 113.5 113.5 113.5 -
1234 17-02-2566 08:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สงเหนือ ตำบล ร่องเคาะ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง(STN1223) น้ำฝน 96.5 0 0.0 5.0 5.0 5.0 -
1235 17-02-2566 08:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งฮ้าง ตำบล ทุ่งผึ้ง อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง(STN1396) น้ำฝน 86 0 0.5 103.0 148.5 148.5 -
1236 03-02-2566 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 114 0 7.0 107.0 107.0 107.0 -
1237 03-02-2566 08:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 109.5 0 13.5 80.0 80.0 80.0 -
1238 03-02-2566 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 105 0 3.0 93.0 93.0 93.0 -
1239 03-02-2566 08:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 108.5 0 5.5 92.0 92.5 92.5 -
1240 03-02-2566 08:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 109 0 6.5 52.0 52.0 52.0 -
1241 25-01-2566 23:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1679) น้ำฝน 99.5 0 1.5 92.5 94.5 94.5 -
1242 25-01-2566 23:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 99.5 0 5.0 90.0 92.5 92.5 -
1243 25-01-2566 22:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 103 0 7.5 93.5 95.5 95.5 -
1244 25-01-2566 22:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1559) น้ำฝน 99.5 0 5.0 66.0 66.0 66.0 -
1245 25-01-2566 22:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 101 0 2.0 102.5 103.0 103.0 -
1246 25-01-2566 22:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1577) น้ำฝน 100.5 0 6.0 88.5 89.0 89.0 -
1247 25-01-2566 21:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 102 0 6.0 66.5 66.5 66.5 -
1248 25-01-2566 21:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 107.5 0 12.0 105.5 106.5 106.5 -
1249 25-01-2566 20:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผียน ตำบล นบพิตำ อำเภอ กิ่งนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1056) น้ำฝน 100.3 0 3.0 104.0 105.0 105.0 -
1250 25-01-2566 20:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 107 0 3.5 90.0 90.0 90.0 -
1251 25-01-2566 20:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0747) น้ำฝน 100 0 2.5 93.5 112.0 112.0 -
1252 25-01-2566 19:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 101 0 3.0 71.0 76.0 76.0 -
1253 25-01-2566 18:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 99.5 0 8.0 100.5 102.5 102.5 -
1254 25-01-2566 17:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 100 0 10.0 90.5 90.5 90.5 -
1255 25-01-2566 16:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0060) น้ำฝน 103.5 0 5.5 103.5 107.5 107.5 -
1256 25-01-2566 16:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 105 0 2.5 74.5 84.5 84.5 -
1257 25-01-2566 16:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 101.5 0 10.0 92.0 94.0 94.0 -
1258 25-01-2566 15:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1598) น้ำฝน 102 0 8.0 97.5 98.5 98.5 -
1259 25-01-2566 15:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 99 1.91 6.5 93.5 118.5 118.5 1.91
1260 25-01-2566 15:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 100 0 7.0 97.5 104.5 104.5 -
1261 25-01-2566 14:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 104.5 0 1.0 99.0 113.5 113.5 -
1262 25-01-2566 14:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 108 0 5.5 84.5 84.5 84.5 -
1263 25-01-2566 14:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 103.5 9.31 9.0 104.5 104.5 104.5 9.31
1264 20-01-2566 10:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 52.5 3.27 0.0 52.5 52.5 52.5 3.14
1265 09-01-2566 06:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 0 3.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.91
1266 07-01-2566 23:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบล บาโงยซิแน อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1698) น้ำฝน 100 0 3.5 76.0 103.0 103.0 -
1267 07-01-2566 23:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1615) น้ำฝน 145 0 8.5 111.0 157.0 157.0 -
1268 07-01-2566 18:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 37.5 3.29 0.0 37.5 60.5 60.5 3.77
1269 07-01-2566 18:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0134) น้ำฝน 99 0 0.5 98.0 101.5 101.5 -
1270 07-01-2566 17:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 99.5 0 1.0 44.5 46.0 46.0 -
1271 07-01-2566 16:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 101 0 1.0 97.5 99.0 99.0 -
1272 07-01-2566 16:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 101.5 0 2.5 92.0 108.5 108.5 -
1273 07-01-2566 16:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 99.5 0 4.5 86.0 89.5 89.5 -
1274 07-01-2566 15:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1615) น้ำฝน 100 0 2.0 94.5 101.5 101.5 -
1275 07-01-2566 15:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 99.5 0 3.5 82.5 85.0 85.0 -
1276 07-01-2566 15:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 101.5 4.25 4.0 94.5 98.5 98.5 4.25
1277 07-01-2566 13:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 99 0 1.0 97.0 101.0 101.0 -
1278 07-01-2566 10:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 100.5 0 1.0 96.5 100.5 100.5 -
1279 24-12-2565 13:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี กรมทรัพยากรน้ำ ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร(STN1064) น้ำฝน 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1280 24-12-2565 13:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี กรมทรัพยากรน้ำ ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร(STN1064) น้ำฝน 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1281 24-12-2565 13:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี กรมทรัพยากรน้ำ ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร(STN1064) น้ำฝน 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1282 24-12-2565 13:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี กรมทรัพยากรน้ำ ตำบล สามเสนใน อำเภอ พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร(STN1064) น้ำฝน 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1283 21-12-2565 18:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 102.5 0 6.5 31.5 31.5 31.5 -
1284 21-12-2565 18:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 101.5 0 6.5 64.0 74.5 74.5 -
1285 20-12-2565 10:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 79.5 0 2.5 84.0 90.0 90.0 -
1286 18-12-2565 18:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่ามะปราง ตำบล ห้วยยอด อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1611) น้ำฝน 101 0 1.5 88.5 105.5 105.5 -
1287 18-12-2565 18:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 36 3.81 0.0 36.0 51.0 51.0 3.73
1288 18-12-2565 17:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 119 0 6.5 95.0 156.5 156.5 -
1289 18-12-2565 16:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 101 0 2.5 80.5 137.0 137.0 -
1290 18-12-2565 16:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 53.5 3.47 0.0 53.5 75.5 75.5 3.42
1291 18-12-2565 15:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN1023) น้ำฝน 100 0 2.0 86.5 109.0 109.0 -
1292 18-12-2565 14:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 105.5 0 10.0 89.5 117.0 117.0 -
1293 18-12-2565 14:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 32 2.28 1.5 32.0 39.0 39.0 2.23
1294 18-12-2565 14:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 101.5 0 5.5 86.5 132.5 132.5 -
1295 18-12-2565 14:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 112 12.93 3.5 88.0 103.5 103.5 12.93
1296 18-12-2565 14:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 104 0 9.0 89.5 120.5 120.5 -
1297 18-12-2565 13:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 99.5 0 2.0 91.5 149.0 149.0 -
1298 18-12-2565 13:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังสมบูรณ์ ตำบล เขาปูน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1617) น้ำฝน 99.5 0 12.0 86.5 110.5 110.5 -
1299 18-12-2565 13:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 100.5 0 5.0 98.5 117.0 117.0 -
1300 18-12-2565 12:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 101 0 4.5 94.5 136.5 136.5 -
1301 18-12-2565 12:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังนาใน ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1031) น้ำฝน 106 0 9.0 112.0 119.0 119.0 -
1302 18-12-2565 12:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 100.5 4.95 8.0 92.0 142.0 142.0 4.95
1303 18-12-2565 12:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองต่อ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0063) น้ำฝน 100 0 3.5 94.5 123.5 123.5 -
1304 18-12-2565 12:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 101.5 0 2.0 94.5 110.0 110.0 -
1305 18-12-2565 12:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบล บาโงยซิแน อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1698) น้ำฝน 101.5 0 6.0 78.5 89.0 89.0 -
1306 18-12-2565 12:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 100 0 4.0 92.0 140.0 140.0 -
1307 18-12-2565 12:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 108.5 0 25.0 85.0 125.0 125.0 -
1308 18-12-2565 11:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนเหมียง ตำบล บางกุ้ง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN0700) น้ำฝน 106 0 13.5 89.0 98.0 98.0 -
1309 18-12-2565 10:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 110.5 0 3.5 103.0 117.0 117.0 -
1310 18-12-2565 10:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 114 0 8.0 102.5 140.0 140.0 -
1311 18-12-2565 10:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1615) น้ำฝน 104.5 0 2.0 99.0 115.0 115.0 -
1312 18-12-2565 10:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 116 0 4.0 114.0 169.5 169.5 -
1313 18-12-2565 10:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 103.5 0 0.5 103.5 115.0 115.0 -
1314 18-12-2565 09:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 101.5 0 3.5 93.0 102.5 102.5 -
1315 18-12-2565 09:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 103 0 1.5 90.5 99.0 99.0 -
1316 18-12-2565 09:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 119 0 7.5 81.5 91.5 91.5 -
1317 18-12-2565 09:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 100 0 4.0 89.5 102.5 102.5 -
1318 18-12-2565 09:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 103 0 7.0 93.0 95.5 95.5 -
1319 18-12-2565 08:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 99.5 0 3.0 94.5 100.0 100.0 -
1320 18-12-2565 08:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 108 0 7.5 81.5 91.5 91.5 -
1321 18-12-2565 08:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 104.5 0 20.0 91.5 109.5 109.5 -
1322 18-12-2565 08:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 103 0 13.0 94.5 102.0 102.0 -
1323 18-12-2565 08:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 103.5 0 0.5 91.0 114.0 114.0 -
1324 18-12-2565 08:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 103 12.94 4.0 91.5 116.0 116.0 12.94
1325 18-12-2565 08:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 101 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1326 18-12-2565 08:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 104 7.24 9.5 94.5 121.5 121.5 7.24
1327 18-12-2565 08:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 105 0 12.5 103.0 115.0 115.0 -
1328 18-12-2565 08:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 102.5 0 0.0 93.0 111.0 111.0 -
1329 18-12-2565 08:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 101 0 4.0 89.0 91.5 91.5 -
1330 18-12-2565 08:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1697) น้ำฝน 102 0 7.5 78.0 78.5 78.5 -
1331 18-12-2565 07:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 86.5 0 13.5 105.0 120.0 120.0 -
1332 18-12-2565 06:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 103.5 0 10.5 87.0 95.5 95.5 -
1333 18-12-2565 06:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0134) น้ำฝน 99.5 0 0.0 96.0 115.0 115.0 -
1334 18-12-2565 06:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 103 0 16.5 90.0 104.5 104.5 -
1335 18-12-2565 06:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 91 0 0.0 99.0 128.0 128.0 -
1336 18-12-2565 06:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง(STN0512) น้ำฝน 99 0 1.0 98.0 131.5 131.5 -
1337 18-12-2565 05:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 99.5 0 12.5 92.5 108.0 108.0 -
1338 18-12-2565 05:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 99 10.31 12.5 131.0 152.0 152.0 10.31
1339 18-12-2565 05:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ยาว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1049) น้ำฝน 115 0 1.0 106.0 106.0 106.0 -
1340 18-12-2565 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแก้ว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0759) น้ำฝน 115 0 0.5 70.5 70.5 70.5 -
1341 18-12-2565 04:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 107.5 0 4.5 84.5 90.0 90.0 -
1342 18-12-2565 04:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 105.5 0 3.5 95.0 111.5 111.5 -
1343 18-12-2565 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 106.5 0 12.0 82.0 93.5 93.5 -
1344 18-12-2565 03:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 114 0 0.5 95.0 108.5 108.5 -
1345 18-12-2565 02:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 110.5 1.39 0.5 96.0 109.0 109.0 1.39
1346 18-12-2565 02:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 15.5 2.182 0.5 15.5 20.5 20.5 2.12
1347 17-12-2565 12:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 15.5 3.31 0.0 15.5 15.5 15.5 3.28
1348 12-12-2565 21:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 109.5 0 17.5 112.0 113.5 113.5 -
1349 12-12-2565 21:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0747) น้ำฝน 101.5 0 2.0 87.5 89.0 89.0 -
1350 09-12-2565 13:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 102 0 8.0 94.5 334.5 334.5 -
1351 09-12-2565 12:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 99.5 0 2.5 103.0 187.0 187.0 -
1352 09-12-2565 12:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 100 0 6.0 85.0 88.5 88.5 -
1353 09-12-2565 12:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 105 0 4.0 96.5 139.5 139.5 -
1354 09-12-2565 11:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 99 0 1.5 93.0 121.5 121.5 -
1355 09-12-2565 11:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 117 4.5 6.5 95.0 139.0 139.0 4.50
1356 09-12-2565 10:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 99.5 0 2.0 56.0 80.0 80.0 -
1357 09-12-2565 10:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 100 0 3.0 93.0 161.5 161.5 -
1358 09-12-2565 09:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 101 6.55 2.5 89.5 100.5 100.5 6.55
1359 09-12-2565 09:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 105 0 1.0 87.5 106.5 106.5 -
1360 09-12-2565 09:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 103 0 9.0 93.0 100.5 100.5 -
1361 09-12-2565 09:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 100 0 2.0 85.0 112.5 112.5 -
1362 09-12-2565 07:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 99.5 0 2.0 89.0 115.0 115.0 -
1363 09-12-2565 06:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 106 0 7.5 92.5 111.0 111.0 -
1364 09-12-2565 06:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 102.5 0 2.5 96.5 104.5 104.5 -
1365 09-12-2565 06:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 105 0 11.5 92.0 106.5 106.5 -
1366 09-12-2565 06:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 102 0 2.5 98.5 98.5 98.5 -
1367 09-12-2565 06:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 102.5 0 16.0 97.0 129.5 129.5 -
1368 09-12-2565 05:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 31.5 3.46 0.0 31.5 96.0 96.0 3.42
1369 08-12-2565 22:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 99 0 0.0 45.5 113.5 113.5 -
1370 08-12-2565 22:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 100.5 10.8 0.0 48.0 110.5 110.5 10.80
1371 08-12-2565 22:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 100.5 10.8 0.0 48.0 110.5 110.5 10.80
1372 08-12-2565 22:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 100.5 10.51 0.0 48.0 110.5 110.5 10.51
1373 08-12-2565 20:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 1.5 5.26 0.0 1.5 21.0 21.0 5.45
1374 08-12-2565 20:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 1.5 5.01 0.0 1.5 47.5 47.5 5.53
1375 08-12-2565 19:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0134) น้ำฝน 99 0 0.5 94.5 94.5 94.5 -
1376 08-12-2565 15:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 109.5 0 6.5 56.5 56.5 56.5 -
1377 08-12-2565 15:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 0 3.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97
1378 08-12-2565 15:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) น้ำฝน 30.5 2.31 1.0 30.5 30.5 30.5 2.26
1379 08-12-2565 15:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0220) น้ำฝน 100 0 6.0 93.5 93.5 93.5 -
1380 08-12-2565 14:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 105 0 4.5 92.0 92.0 92.0 -
1381 05-12-2565 19:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำชล ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0807) น้ำฝน 110 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1382 05-12-2565 19:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพละ ตำบล เขาไชยราช อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN1726) น้ำฝน 104 0 12.0 41.5 63.0 63.0 -
1383 05-12-2565 17:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทรงาม ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1730) น้ำฝน 125.5 0 10.5 106.5 125.5 125.5 -
1384 05-12-2565 12:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 87 0 1.0 63.5 63.5 63.5 -
1385 05-12-2565 07:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร* ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 10 3.79 0.0 10.0 16.5 16.5 3.77
1386 05-12-2565 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) น้ำฝน 97.5 0.37 9.0 55.0 57.0 57.0 0.37
1387 05-12-2565 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราชมงคล ตำบล ทองมงคล อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1652) น้ำฝน 94.5 0 6.5 93.0 114.5 114.5 -
1388 05-12-2565 06:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานหิน ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1748) น้ำฝน 112 0 1.5 110.5 114.5 114.5 -
1389 05-12-2565 02:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 0 3.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.05
1390 05-12-2565 00:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0060) น้ำฝน 108 0 2.5 86.5 169.0 169.0 -
1391 04-12-2565 20:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0224) น้ำฝน 104.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1392 04-12-2565 19:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 108 0 14.5 103.0 182.0 182.0 -
1393 04-12-2565 18:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 107.5 0 2.5 85.5 139.0 139.0 -
1394 04-12-2565 14:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 101.5 0 4.0 89.0 112.5 112.5 -
1395 04-12-2565 14:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 19 2 0.0 19.0 21.5 21.5 1.97
1396 04-12-2565 13:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 100 2.43 3.0 85.5 130.0 130.0 2.43
1397 04-12-2565 12:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแก้ว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0759) น้ำฝน 88.5 0 4.5 54.5 105.5 105.5 -
1398 04-12-2565 12:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 100 0 2.0 54.0 94.0 94.0 -
1399 04-12-2565 12:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 99.5 0 0.5 90.5 101.0 101.0 -
1400 04-12-2565 11:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 110 0 6.5 102.0 144.5 144.5 -
1401 04-12-2565 11:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 99 0 1.5 78.5 130.0 130.0 -
1402