รายการ สถานะเตือนภัย จำนวนที่ แจ้งเตือน 4893 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 04-12-2565 18:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 124 0 2.5 85.5 139.0 139.0 -
2 04-12-2565 18:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 121.5 2.65 5.5 106.5 184.5 184.5 2.65
3 04-12-2565 15:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 117.5 0 4.5 99.5 134.0 134.0 -
4 04-12-2565 15:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 117.5 0 2.5 103.5 132.5 132.5 -
5 04-12-2565 14:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 119.5 0 3.0 90.5 125.0 125.0 -
6 04-12-2565 13:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 118.5 0 9.0 86.5 126.5 126.5 -
7 04-12-2565 12:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 117 0 2.0 102.0 146.0 146.0 -
8 04-12-2565 12:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 119.5 0 2.5 121.0 170.5 170.5 -
9 04-12-2565 11:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1559) น้ำฝน 117.5 0 1.0 117.0 144.0 144.0 -
10 04-12-2565 11:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0745) น้ำฝน 150 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
11 04-12-2565 10:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1577) น้ำฝน 117 0 0.0 103.0 135.0 135.0 -
12 04-12-2565 10:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 119.5 0 21.0 112.0 144.0 144.0 -
13 04-12-2565 05:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 131 9.44 3.0 129.5 146.0 146.0 9.44
14 03-12-2565 13:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 38.5 3.21 0.5 38.5 51.0 51.0 2.99
15 25-11-2565 21:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1679) น้ำฝน 117.5 0 1.5 111.5 111.5 111.5 -
16 25-11-2565 10:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1803) ระดับน้ำ 0 5.57 0.0 0.0 5.5 5.5 5.57
17 23-11-2565 17:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 69 0 0.5 66.5 66.5 66.5 -
18 23-11-2565 17:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0227) น้ำฝน 92.5 0 1.0 98.0 98.0 98.0 -
19 23-11-2565 16:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 24 2.68 0.5 24.0 25.5 25.5 2.31
20 23-11-2565 13:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 0 6.02 0.0 0.0 30.5 30.5 6.01
21 22-11-2565 16:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 118 0 3.0 109.0 110.0 110.0 -
22 22-11-2565 15:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล กำพวน อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1676) น้ำฝน 141 0 6.5 138.0 138.0 138.0 -
23 17-11-2565 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 1.5 4.15 0.0 1.5 26.0 26.0 4.15
24 15-11-2565 23:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 75 0 2.0 52.5 57.5 57.5 -
25 15-11-2565 07:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 4.5 4.06 0.0 4.5 40.5 40.5 4.06
26 14-11-2565 22:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 117.5 0 0.5 102.0 103.5 103.5 -
27 14-11-2565 21:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 50.5 3.5 1.0 50.5 58.5 58.5 3.24
28 14-11-2565 19:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลอง ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1692) น้ำฝน 118 0 1.0 115.5 115.5 115.5 -
29 14-11-2565 18:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 34.5 2.52 1.5 34.5 44.5 44.5 2.34
30 14-11-2565 18:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 121.5 0 12.5 105.0 105.0 105.0 -
31 14-11-2565 18:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 118.5 0 19.5 84.5 106.0 106.0 -
32 14-11-2565 16:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1657) น้ำฝน 133.5 0 13.0 129.5 130.5 130.5 -
33 14-11-2565 16:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1714) น้ำฝน 121.5 0 8.5 90.5 90.5 90.5 -
34 14-11-2565 15:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1693) น้ำฝน 130.5 0 25.5 102.0 104.5 104.5 -
35 14-11-2565 15:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 141 0 23.5 100.5 101.0 101.0 -
36 13-11-2565 05:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) ระดับน้ำ 7.5 6.03 2.5 7.5 7.5 7.5 6.02
37 12-11-2565 07:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 25.5 4 0.0 25.5 25.5 25.5 1.64
38 12-11-2565 07:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 16 2.6 0.0 16.0 32.5 32.5 -
39 11-11-2565 15:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 123 0 0.0 107.0 139.0 139.0 -
40 11-11-2565 13:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 127 0 17.5 132.5 193.0 193.0 -
41 11-11-2565 13:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 139 0 1.5 134.5 194.5 194.5 -
42 11-11-2565 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 128 0 1.5 129.0 129.0 129.0 -
43 11-11-2565 09:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 122.5 0 3.5 118.0 167.5 167.5 -
44 11-11-2565 09:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 123.5 0 15.0 116.0 150.5 150.5 -
45 11-11-2565 06:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 123.5 0 3.5 117.0 135.5 135.5 -
46 11-11-2565 01:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 131.5 5.79 18.0 101.5 111.0 111.0 5.79
47 11-11-2565 00:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 121 0 12.5 114.5 139.5 139.5 -
48 10-11-2565 23:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 120.5 0 10.0 94.0 106.0 106.0 -
49 07-11-2565 13:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 141 0 0.0 13.5 13.5 13.5 -
50 07-11-2565 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 117.5 0 1.0 98.0 101.0 101.0 -
51 07-11-2565 07:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 125 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
52 07-11-2565 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 120 0 0.0 0.5 0.5 0.5 -
53 07-11-2565 07:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 125 2.05 0.5 118.0 131.0 131.0 2.05
54 07-11-2565 06:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 133 0 3.0 124.0 144.0 144.0 -
55 07-11-2565 06:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 117.5 0 0.0 111.0 111.0 111.0 -
56 07-11-2565 06:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 145 9.6 5.0 139.0 153.5 153.5 9.60
57 07-11-2565 03:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับยาง ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1713) น้ำฝน 104.5 0 0.0 98.0 98.0 98.0 -
58 06-11-2565 09:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0.5 4.36 0.5 0.5 55.0 55.0 4.39
59 05-11-2565 20:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 117 0 0.5 116.0 148.0 148.0 -
60 05-11-2565 17:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 121 0 22.0 103.5 103.5 103.5 -
61 04-11-2565 22:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 117 0 0.0 113.0 113.5 113.5 -
62 04-11-2565 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 151 0 4.0 145.0 172.0 172.0 -
63 04-11-2565 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 98.5 0 2.5 91.0 91.0 91.0 -
64 31-10-2565 00:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN1723) น้ำฝน 117.5 0 4.5 86.5 106.0 106.0 -
65 26-10-2565 19:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 28.5 2.56 0.0 28.5 29.0 29.0 2.25
66 26-10-2565 16:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN0156) น้ำฝน 120 0 5.0 122.5 122.5 122.5 -
67 22-10-2565 14:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0.5 3.91 0.0 0.5 21.0 21.0 3.89
68 21-10-2565 21:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 50 3.5 0.0 50.0 50.0 50.0 3.48
69 21-10-2565 20:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 118.5 0 1.5 115.5 115.5 115.5 -
70 21-10-2565 19:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 138.5 0 1.0 129.0 129.0 129.0 -
71 21-10-2565 18:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปริก ตำบล ลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1689) น้ำฝน 120 0 10.0 112.5 112.5 112.5 -
72 20-10-2565 21:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) ระดับน้ำ 11.5 4.92 0.0 11.5 18.5 18.5 4.86
73 20-10-2565 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1803) ระดับน้ำ 16.5 5.54 0.0 16.5 33.0 33.0 5.53
74 20-10-2565 16:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 10 5.61 0.5 10.0 22.5 22.5 6.43
75 20-10-2565 04:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 15 6.13 0.0 15.0 23.5 23.5 6.12
76 19-10-2565 17:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 124.5 111.62 0.0 96.0 118.5 118.5 111.62
77 19-10-2565 15:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) ระดับน้ำ 87.5 4.13 0.5 87.5 95.0 95.0 4.06
78 19-10-2565 15:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 82.5 0 6.5 93.0 150.0 150.0 -
79 19-10-2565 13:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1771) น้ำฝน 119.5 0 1.0 116.0 133.0 133.0 -
80 18-10-2565 16:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN1723) น้ำฝน 120 0 23.5 91.5 135.0 135.0 -
81 18-10-2565 15:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 118 0 4.0 118.5 126.5 126.5 -
82 18-10-2565 14:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 47.5 2.96 0.0 47.5 65.5 65.5 2.93
83 16-10-2565 17:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างิ้ว ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN1608) น้ำฝน 141.5 0 12.5 93.5 102.5 102.5 -
84 16-10-2565 08:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 58.5 2.58 0.0 58.5 79.5 79.5 2.49
85 16-10-2565 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1787) น้ำฝน 118 0 1.0 102.0 111.5 111.5 -
86 13-10-2565 21:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 45.5 2.52 0.0 45.5 46.0 46.0 2.38
87 12-10-2565 05:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าพลับ* ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN1006) ระดับน้ำ 0 4.03 0.0 0.0 22.5 22.5 4.03
88 11-10-2565 07:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 29.5 3.51 0.0 29.5 37.5 37.5 3.50
89 11-10-2565 07:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคลุม ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN1636) น้ำฝน 99 0 11.0 91.0 124.5 124.5 -
90 11-10-2565 03:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินแด้น* ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) ระดับน้ำ 6 2.6 1.0 6.0 14.5 14.5 2.51
91 09-10-2565 06:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 124.5 0 0.0 118.0 118.5 118.5 -
92 07-10-2565 23:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 34 2.67 1.0 34.0 34.0 34.0 2.34
93 07-10-2565 23:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 114.5 0 1.0 103.0 103.0 103.0 -
94 07-10-2565 18:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 124.5 0 24.5 85.0 86.5 86.5 -
95 07-10-2565 15:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องเหรียง ตำบล บ้านนิคม อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0219) น้ำฝน 119.5 0 9.0 58.5 80.5 80.5 -
96 06-10-2565 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 110 0 4.5 112.0 112.0 112.0 -
97 06-10-2565 13:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 104.5 0 2.0 128.0 129.0 129.0 -
98 04-10-2565 07:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบกระพง ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี(STN1011) น้ำฝน 116.5 0 0.0 110.0 112.5 112.5 -
99 03-10-2565 17:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง* ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -
100 03-10-2565 10:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี(STN0951) น้ำฝน 104 0 1.5 100.5 102.0 102.0 -
101 03-10-2565 07:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสัก ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0940) น้ำฝน 97.5 0 0.0 44.0 44.0 44.0 -
102 03-10-2565 06:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางข้าวสาร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0561) น้ำฝน 103 0 3.5 101.5 101.5 101.5 -
103 03-10-2565 06:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ใหม่ ตำบล คอกควาย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1126) น้ำฝน 120 0 0.0 0.0 1.0 1.0 -
104 03-10-2565 06:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 105 0 5.0 102.0 102.0 102.0 -
105 03-10-2565 06:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 100 0 7.5 74.0 74.0 74.0 -
106 03-10-2565 05:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสวรรค์ ตำบล คอกควาย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN0472) น้ำฝน 97.5 0 2.0 45.5 45.5 45.5 -
107 03-10-2565 05:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตากฟ้า ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร(STN0441) น้ำฝน 100.5 0 3.5 101.0 101.0 101.0 -
108 03-10-2565 04:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังน้ำเขียว ตำบล ศรีมงคล อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี(STN1009) น้ำฝน 110.5 0 3.0 118.5 118.5 118.5 -
109 03-10-2565 03:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงโคร่ง ตำบล หินดาด อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0476) น้ำฝน 101 0 0.0 100.0 101.0 101.0 -
110 02-10-2565 21:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองขากหลวง* ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0923) ระดับน้ำ 58.5 3.45 4.0 58.5 61.5 61.5 2.88
111 02-10-2565 14:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 40.5 6.13 0.0 40.5 81.0 81.0 5.87
112 02-10-2565 14:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) ระดับน้ำ 31.5 3.71 0.0 31.5 69.5 69.5 3.71
113 02-10-2565 10:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 103 0 0.0 97.0 97.0 97.0 -
114 02-10-2565 09:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 20 7.03 0.0 20.0 20.0 20.0 7.03
115 02-10-2565 08:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 40 6.14 1.5 40.0 40.0 40.0 5.80
116 02-10-2565 08:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 59 3.4 1.0 59.0 74.5 74.5 2.61
117 02-10-2565 07:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 13 2.5 0.0 13.0 30.5 30.5 2.16
118 02-10-2565 07:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) ระดับน้ำ 1 3.63 0.0 1.0 23.5 23.5 3.62
119 02-10-2565 06:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) น้ำฝน 113.5 4.19 10.5 108.0 108.5 108.5 4.19
120 02-10-2565 06:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 99 0 1.5 100.5 102.0 102.0 -
121 02-10-2565 04:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 117.5 0 28.5 93.0 95.0 95.0 -
122 02-10-2565 04:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเกียงพา ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0260) น้ำฝน 119.5 0 12.0 80.0 83.5 83.5 -
123 02-10-2565 04:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 99.5 0 2.5 99.5 113.0 113.0 -
124 02-10-2565 02:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขอบ ตำบล หาดคัมภีร์ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1102) น้ำฝน 104.5 0 2.0 103.0 123.0 123.0 -
125 02-10-2565 02:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยป่าซาง* ตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0027) ระดับน้ำ 30.5 5.09 2.5 30.5 41.5 41.5 4.98
126 02-10-2565 01:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทุเลาใน ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย(STN0722) น้ำฝน 108 0 1.5 110.0 111.5 111.5 -
127 01-10-2565 22:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสาใน ตำบล โป่งสา อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0117) น้ำฝน 101.5 0 6.0 30.0 59.0 59.0 -
128 01-10-2565 20:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แฮด ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0175) น้ำฝน 97.5 0 11.0 89.0 141.0 141.0 -
129 01-10-2565 19:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปันเจน ตำบล แม่เกิ๋ง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1210) น้ำฝน 117 0 23.0 67.0 115.0 115.0 -
130 01-10-2565 14:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 0 4.78 0.0 0.0 7.5 7.5 4.69
131 01-10-2565 10:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่(STN1670) น้ำฝน 99 0 5.5 85.5 93.5 93.5 -
132 01-10-2565 10:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวงเมืองคอง* ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 102 0 4.0 86.0 86.0 86.0 -
133 01-10-2565 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 97.5 0 11.5 93.5 100.5 100.5 -
134 01-10-2565 09:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 102 0 5.5 92.5 95.5 95.5 -
135 01-10-2565 08:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโท้ง ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0075) น้ำฝน 99.5 0 4.5 88.5 111.0 111.0 -
136 01-10-2565 00:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก่ง ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1343) น้ำฝน 98.5 0 2.5 99.5 100.0 100.0 -
137 30-09-2565 23:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 102 0 13.5 90.5 91.5 91.5 -
138 30-09-2565 22:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาริน ตำบล ผาปัง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN1320) น้ำฝน 97.5 0 2.5 92.5 114.5 114.5 -
139 30-09-2565 21:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 41.5 2.52 0.0 41.5 49.0 49.0 2.42
140 30-09-2565 20:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฟากท่า* ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) น้ำฝน 108.5 5.66 12.5 92.0 98.5 98.5 5.66
141 30-09-2565 18:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 7 3.72 0.5 7.0 11.0 11.0 3.70
142 30-09-2565 11:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 115 0 1.0 120.0 137.5 137.5 -
143 30-09-2565 08:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ละเมา* ตำบล พะวอ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0438) ระดับน้ำ 32.5 3.06 0.0 32.5 33.0 33.0 2.92
144 30-09-2565 08:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 0.5 8.4 0.0 0.5 4.0 4.0 -
145 30-09-2565 06:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 37 6.03 0.5 37.0 48.5 48.5 5.97
146 30-09-2565 01:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนเขวา ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1366) น้ำฝน 100 0 0.0 94.5 107.0 107.0 -
147 29-09-2565 23:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปล้อง ตำบล กุดตาเพชร อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี(STN1238) น้ำฝน 84 0 3.0 84.5 131.0 131.0 -
148 29-09-2565 20:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพพนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1471) น้ำฝน 102.5 0 13.0 72.5 111.0 111.0 -
149 29-09-2565 20:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 104 0 15.5 84.0 118.5 118.5 -
150 29-09-2565 19:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเจริญ ตำบล ยางสาว อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1191) น้ำฝน 104.5 9.94 13.0 84.5 84.5 84.5 9.94
151 29-09-2565 19.49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 100.5 0 6.5 117.0 150.0 150.0 -
152 29-09-2565 17:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากหมาก* ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0966) ระดับน้ำ 2 8.62 0.0 2.0 2.0 2.0 8.43
153 29-09-2565 11:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 72.5 3.58 3.0 72.5 78.5 78.5 3.36
154 29-09-2565 10:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 1.5 4 0.0 1.5 2.5 2.5 4.02
155 27-09-2565 20:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 0 10.01 0.0 0.0 4.5 4.5 10.00
156 27-09-2565 18:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) ระดับน้ำ 0 3.53 0.0 0.0 13.0 13.0 3.53
157 26-09-2565 22:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 86 3.53 0.0 86.0 112.0 112.0 3.53
158 26-09-2565 19:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 15 3.55 3.0 15.0 44.0 44.0 3.34
159 26-09-2565 17:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 0.5 4.54 0.0 0.5 18.5 18.5 4.38
160 26-09-2565 02:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 28.5 4.37 0.0 28.5 28.5 28.5 4.38
161 25-09-2565 22:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไร่เหนือ* ตำบล พระธาตุ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN0930) น้ำฝน 119 0 1.0 126.0 161.0 161.0 -
162 25-09-2565 22:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับมงคล ตำบล โป่งนก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0975) น้ำฝน 100.5 0 7.0 113.0 124.5 124.5 -
163 25-09-2565 20:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 41.5 4.02 0.0 41.5 47.5 47.5 4.00
164 25-09-2565 17:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0326) น้ำฝน 101 0 0.5 66.5 93.0 93.0 -
165 25-09-2565 13:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0453) ระดับน้ำ 62 4.17 0.0 62.0 79.5 79.5 4.24
166 25-09-2565 10:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงหนองจอก ตำบล ทต.เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0650) น้ำฝน 103.5 0 3.0 98.5 108.5 108.5 -
167 25-09-2565 10:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบุ่งกุ่ม* ตำบล นาหอ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0842) ระดับน้ำ 0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.13
168 25-09-2565 09:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหางนา ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1069) น้ำฝน 99.5 0 1.5 94.0 96.0 96.0 -
169 25-09-2565 09:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลม ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0372) น้ำฝน 100 10.48 4.0 90.5 103.5 103.5 10.48
170 25-09-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำทบ* ตำบล เขาหลวง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0960) น้ำฝน 99 0.02 15.5 89.5 95.0 95.0 0.02
171 25-09-2565 07:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) น้ำฝน 40 6.13 1.0 40.0 40.0 40.0 6.04
172 25-09-2565 04:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 30 5.04 0.5 30.0 30.0 30.0 4.82
173 25-09-2565 03:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 19 3.83 0.0 19.0 33.0 33.0 3.80
174 24-09-2565 20:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนโก ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0945) น้ำฝน 108.5 0 51.5 95.0 95.5 95.5 -
175 23-09-2565 21:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 13.5 5.37 0.0 13.5 14.5 14.5 5.37
176 23-09-2565 21:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 26 3.06 0.0 26.0 26.0 26.0 3.06
177 23-09-2565 10:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 21.5 2.55 0.0 21.5 21.5 21.5 2.11
178 23-09-2565 02:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งคอม ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี(STN1261) น้ำฝน 101.5 0 0.5 93.0 93.0 93.0 -
179 22-09-2565 23:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 17.5 4.27 0.0 17.5 17.5 17.5 4.10
180 22-09-2565 21:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 24.5 5.16 1.0 24.5 43.0 43.0 3.64
181 19-09-2565 11:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 4.5 3.92 0.0 4.5 20.5 20.5 3.92
182 17-09-2565 11:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 98 0 0.0 100.0 103.0 103.0 -
183 16-09-2565 05:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 98 0 0.0 101.5 101.5 101.5 -
184 16-09-2565 05:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 114 0 0.0 78.5 78.5 78.5 -
185 16-09-2565 05:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 177 0 0.0 187.0 187.0 187.0 -
186 16-09-2565 04:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 59 5.42 0.0 59.0 59.0 59.0 5.25
187 15-09-2565 06:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 110 0 18.5 80.0 80.0 80.0 -
188 14-09-2565 05:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 0 3.88 0.0 0.0 0.0 0.0 3.83
189 14-09-2565 00:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทบศอก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0118) น้ำฝน 100.5 0 7.0 108.5 120.5 120.5 -
190 14-09-2565 00:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 98 0 1.5 97.0 102.5 102.5 -
191 13-09-2565 17:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ* ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 12.5 3.34 0.0 12.5 43.0 43.0 3.21
192 13-09-2565 08:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันทราย ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN1328) น้ำฝน 132.5 9.92 0.0 132.0 132.0 132.0 9.92
193 13-09-2565 08:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0071) น้ำฝน 98.5 0 9.0 91.5 91.5 91.5 -
194 12-09-2565 23:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 2.5 3.02 0.0 2.5 4.0 4.0 3.02
195 12-09-2565 18:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 98 0 5.0 95.0 95.0 95.0 -
196 12-09-2565 17:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 98 0 1.0 98.5 98.5 98.5 -
197 12-09-2565 06:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 32 2.69 0.0 32.0 43.0 43.0 2.86
198 11-09-2565 16:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเกาะทุ่งม่าน* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0938) ระดับน้ำ 7.5 4.5 0.0 7.5 12.5 12.5 5.11
199 11-09-2565 16:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 3 5.07 0.0 3.0 4.5 4.5 5.17
200 11-09-2565 15:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 7.5 4.01 0.0 7.5 27.5 27.5 4.60
201 11-09-2565 03:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 102.5 0 0.0 0.0 2.0 2.0 -
202 11-09-2565 03:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเอียด ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1533) น้ำฝน 102 0 0.0 0.0 0.5 0.5 -
203 10-09-2565 11:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าแพ ตำบล เมือง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1079) น้ำฝน 98.5 0 0.0 2.5 2.5 2.5 -
204 10-09-2565 10:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1070) น้ำฝน 102 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
205 10-09-2565 09:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลอบ ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัด ลำพูน(STN0434) น้ำฝน 97.5 0 0.0 8.5 16.0 16.0 -
206 10-09-2565 08:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสม ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน(STN0537) น้ำฝน 97.5 0 0.0 8.5 31.0 31.0 -
207 10-09-2565 08:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 99 0 0.0 12.5 12.5 12.5 -
208 10-09-2565 04:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งพล้อ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1201) น้ำฝน 99.5 0 7.0 90.0 90.0 90.0 -
209 10-09-2565 03:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอกด่าน ตำบล แม่พูล อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1525) น้ำฝน 98 0 0.5 97.5 97.5 97.5 -
210 10-09-2565 03:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุม่วง ตำบล วังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี(STN1524) น้ำฝน 98 0 3.5 99.0 99.0 99.0 -
211 10-09-2565 01:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยม่วง ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0151) น้ำฝน 97.5 0 1.0 102.0 110.0 110.0 -
212 09-09-2565 21:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 2.5 6.03 0.0 2.5 3.0 3.0 6.13
213 08-09-2565 18:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง* ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 9 4.2 0.0 9.0 67.0 67.0 3.64
214 08-09-2565 13:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันตาแป๊ะ ตำบล จันทเขลม อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0782) น้ำฝน 188 13.69 1.5 22.0 23.5 23.5 13.69
215 08-09-2565 10:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านว่านเหลือง ตำบล ชากไทย อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0783) น้ำฝน 151.5 0 0.0 173.0 207.5 207.5 -
216 08-09-2565 07:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 125.5 0 4.0 120.0 181.0 181.0 -
217 08-09-2565 07:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 345 0 13.5 321.5 338.5 338.5 -
218 08-09-2565 07:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 382.5 0 3.0 375.5 396.5 396.5 -
219 07-09-2565 22:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 123 0 3.0 106.5 124.5 124.5 -
220 07-09-2565 22:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 32.5 3.85 0.0 32.5 39.0 39.0 3.81
221 07-09-2565 08:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหวาย ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1656) น้ำฝน 150 0 18.0 137.5 168.5 168.5 -
222 07-09-2565 06:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธรรมสถิตย์ ตำบล สำนักทอง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง(STN1659) น้ำฝน 140 0 14.5 89.5 107.5 107.5 -
223 07-09-2565 05:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 160 0 15.5 182.5 197.0 197.0 -
224 07-09-2565 01:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแหลม ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0941) น้ำฝน 120 0 0.5 163.0 163.0 163.0 -
225 06-09-2565 14:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1657) น้ำฝน 102.5 0 20.5 67.0 79.5 79.5 -
226 05-09-2565 17:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพาย ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1125) น้ำฝน 106.5 0 3.5 105.5 105.5 105.5 -
227 05-09-2565 16:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 97.5 0 0.0 92.5 92.5 92.5 -
228 05-09-2565 15:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 18 3.17 0.0 18.0 18.0 18.0 3.04
229 05-09-2565 14:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 97.5 0 0.0 100.0 100.0 100.0 -
230 05-09-2565 12:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไคร้ ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1456) น้ำฝน 97.5 0 0.5 96.0 96.0 96.0 -
231 05-09-2565 12:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าปู ตำบล แม่นาวาง อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0920) น้ำฝน 97.5 0 2.0 101.0 101.0 101.0 -
232 05-09-2565 12:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ตำบล ห้วยข้าวก่ำ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN0858) น้ำฝน 98 0 22.5 116.5 120.0 120.0 -
233 05-09-2565 11:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 108 0 18.0 73.5 73.5 73.5 -
234 05-09-2565 11:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 103 0 19.0 105.5 109.0 109.0 -
235 05-09-2565 11:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 97.5 0 25.0 72.0 73.0 73.0 -
236 05-09-2565 11:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 99 0 1.5 91.0 94.5 94.5 -
237 05-09-2565 11:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าลัน ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0514) น้ำฝน 114 0 20.5 70.5 70.5 70.5 -
238 04-09-2565 18:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) ระดับน้ำ 47 4.05 0.0 47.0 93.0 93.0 4.03
239 04-09-2565 17:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 103.5 0 10.5 19.0 19.0 19.0 -
240 03-09-2565 16:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 136.5 0 29.0 107.0 107.0 107.0 -
241 30-08-2565 20:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 18.5 3.87 0.0 18.5 18.5 18.5 3.81
242 29-08-2565 16:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 126 0 1.0 98.5 98.5 98.5 -
243 29-08-2565 16:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 120.5 0 15.0 119.5 119.5 119.5 -
244 28-08-2565 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0295) น้ำฝน 98.5 0 4.0 98.0 98.0 98.0 -
245 27-08-2565 23:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังใหญ่ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1688) น้ำฝน 118.5 0 0.5 109.0 110.0 110.0 -
246 27-08-2565 22:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่ศรีนคร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0559) น้ำฝน 99 0 5.5 80.0 80.0 80.0 -
247 27-08-2565 13:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 0 3.88 0.0 0.0 9.0 9.0 3.85
248 27-08-2565 07:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 14 5.61 0.0 14.0 35.5 35.5 5.56
249 26-08-2565 21:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 36 3.11 0.0 36.0 36.0 36.0 2.81
250 26-08-2565 21:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองขนุน ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0138) น้ำฝน 97.5 0 0.0 87.0 105.0 105.0 -
251 26-08-2565 20:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางริมกรณ์ ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0613) น้ำฝน 98.5 0 6.0 92.0 92.0 92.0 -
252 26-08-2565 20:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเขียว ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0612) น้ำฝน 100.5 0 3.0 95.0 95.0 95.0 -
253 26-08-2565 20:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยชมภู ตำบล โป่งแพร่ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN0516) น้ำฝน 112.5 0 17.5 88.5 88.5 88.5 -
254 26-08-2565 16:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 38 3.66 0.5 38.0 107.0 107.0 3.48
255 26-08-2565 16:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยฮางใน ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1459) น้ำฝน 108 0 6.5 117.5 117.5 117.5 -
256 26-08-2565 09:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 7 3.98 7.0 7.0 7.0 7.0 1.73
257 26-08-2565 09:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 178 0 1.5 173.5 173.5 173.5 -
258 26-08-2565 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 79 0 4.0 81.0 81.0 81.0 -
259 26-08-2565 04:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินสอ ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0301) น้ำฝน 99 0 10.0 93.0 93.0 93.0 -
260 26-08-2565 04:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าคลอง ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN1783) น้ำฝน 120 0 2.5 149.0 149.0 149.0 -
261 26-08-2565 02:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 99.5 0 6.5 101.5 101.5 101.5 -
262 25-08-2565 23:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 102.5 11.71 1.0 97.5 106.0 106.0 11.71
263 25-08-2565 06:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ที่ทำการน้ำตกนางรอง ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN0553) น้ำฝน 109.5 0 16.5 76.0 76.0 76.0 -
264 25-08-2565 06:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 65.5 4.42 1.5 65.5 65.5 65.5 3.45
265 25-08-2565 05:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 63 3.73 0.5 63.0 63.0 63.0 2.77
266 22-08-2565 21:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหาด ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0720) น้ำฝน 99 0 0.0 90.5 90.5 90.5 -
267 22-08-2565 09:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ* ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 48.5 3.6 0.0 48.5 59.5 59.5 3.01
268 22-08-2565 08:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 75 0 1.5 94.0 98.0 98.0 -
269 22-08-2565 05:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลาก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0396) น้ำฝน 97.5 0 4.0 99.0 103.0 103.0 -
270 22-08-2565 05:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 98.5 0 0.0 80.0 81.0 81.0 -
271 22-08-2565 05:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 66 4.39 0.0 66.0 66.0 66.0 4.62
272 22-08-2565 04:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 9 5.14 0.0 9.0 14.0 14.0 5.16
273 22-08-2565 04:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกล้วย ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง(STN0646) น้ำฝน 98 11.76 0.0 93.5 104.5 104.5 11.76
274 22-08-2565 04:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 122 0 1.5 70.5 71.5 71.5 -
275 22-08-2565 01:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 127.5 0 2.0 113.5 116.5 116.5 -
276 21-08-2565 23:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 101.5 0 13.0 96.0 108.0 108.0 -
277 21-08-2565 23:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดั้น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1204) น้ำฝน 105.5 0 23.0 99.0 109.5 109.5 -
278 21-08-2565 22:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาใต้ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) น้ำฝน 99.5 0 0.0 102.5 108.0 108.0 -
279 21-08-2565 21:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 99.5 0 5.5 68.5 93.0 93.0 -
280 21-08-2565 17:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังว้า* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) ระดับน้ำ 16.5 5.04 0.5 16.5 37.0 37.0 5.03
281 21-08-2565 17:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 14 5.54 0.0 14.0 30.0 30.0 5.54
282 21-08-2565 10:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 42 6.17 0.5 42.0 42.0 42.0 5.84
283 21-08-2565 10:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 42 6.17 0.5 42.0 42.0 42.0 5.84
284 21-08-2565 09:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) ระดับน้ำ 45.5 4.51 0.0 45.5 45.5 45.5 4.49
285 21-08-2565 09:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 108 0 1.0 108.0 108.0 108.0 -
286 21-08-2565 08:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 98 0 0.5 95.0 95.0 95.0 -
287 21-08-2565 08:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 12 4.24 1.0 12.0 12.0 12.0 3.33
288 21-08-2565 07:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 97.5 0 0.5 70.0 70.0 70.0 -
289 21-08-2565 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 98 0 3.0 35.5 35.5 35.5 -
290 21-08-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 99.0 99.0 -
291 21-08-2565 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 32 6.14 0.0 32.0 32.0 32.0 5.83
292 21-08-2565 06:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนน้ำพริก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1504) น้ำฝน 97.5 0 0.5 104.0 104.0 104.0 -
293 21-08-2565 05:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพิ ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0340) น้ำฝน 97.5 0 17.5 65.0 65.0 65.0 -
294 21-08-2565 04:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพร้าว ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1521) น้ำฝน 98 0 2.5 96.5 96.5 96.5 -
295 21-08-2565 04:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 114.5 0 12.0 112.0 112.0 112.0 -
296 21-08-2565 03:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN0261) น้ำฝน 117 0 19.0 108.0 108.0 108.0 -
297 21-08-2565 03:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 97.5 0 1.0 92.5 92.5 92.5 -
298 21-08-2565 03:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลยวังไสย์ ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1413) น้ำฝน 97.5 0 2.0 103.5 111.5 111.5 -
299 21-08-2565 02:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 94 4.72 22.5 94.0 94.0 94.0 4.22
300 21-08-2565 02:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 118 0 40.5 137.0 137.0 137.0 -
301 21-08-2565 01:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่องกล้า ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1545) น้ำฝน 116.5 0 19.5 96.5 98.0 98.0 -
302 21-08-2565 00:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาฟองแดง ตำบล นครชุม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1135) น้ำฝน 107 0 21.0 97.5 98.0 98.0 -
303 20-08-2565 23:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่โถใต้ ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0119) น้ำฝน 107.5 0 19.0 89.5 89.5 89.5 -
304 20-08-2565 23:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแดงหลวง ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0527) น้ำฝน 102 0 19.0 102.0 102.0 102.0 -
305 20-08-2565 22:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮากไม้เหนือ ตำบล ป๋าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0126) น้ำฝน 109 11.19 6.5 81.5 81.5 81.5 11.19
306 20-08-2565 22:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโก๊ะไม้หลู่ ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0207) น้ำฝน 159.5 0 23.0 167.0 167.0 167.0 -
307 17-08-2565 21:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 20.5 6.1 0.0 20.5 20.5 20.5 6.10
308 17-08-2565 02:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 23.5 6.03 0.0 23.5 27.5 27.5 5.99
309 17-08-2565 00:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 108 0 23.5 80.5 124.0 124.0 -
310 16-08-2565 10:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 101 0 5.0 86.0 100.5 100.5 -
311 16-08-2565 09:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาริน ตำบล ผาปัง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN1320) น้ำฝน 133.5 0 2.5 139.5 149.0 149.0 -
312 16-08-2565 08:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไชยงาม ตำบล แม่แวน อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่(STN1106) น้ำฝน 98 0 0.5 1.0 5.0 5.0 -
313 16-08-2565 03:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพญาวัง ตำบล พญาวัง อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1216) น้ำฝน 101 0 2.0 91.5 97.0 97.0 -
314 16-08-2565 03:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพญาวัง ตำบล พญาวัง อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1216) น้ำฝน 84 0 15.0 84.0 89.5 89.5 -
315 16-08-2565 00:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองคล้า ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN0274) น้ำฝน 103.5 0 10.5 76.5 76.5 76.5 -
316 15-08-2565 18:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งเกตุ ตำบล ขุนซ่อง อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี(STN0993) น้ำฝน 135.5 0 1.5 134.0 134.0 134.0 -
317 13-08-2565 09:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยป่าซาง* ตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0027) ระดับน้ำ 3 5.02 0.0 3.0 10.5 10.5 5.08
318 12-08-2565 18:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 2.5 6.1 0.0 2.5 20.0 20.0 5.86
319 12-08-2565 07:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพร้า ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0902) น้ำฝน 104 0 0.0 88.0 91.0 91.0 -
320 12-08-2565 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ายางอาข่า ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0192) น้ำฝน 113 0 1.5 93.5 93.5 93.5 -
321 12-08-2565 07:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 101 0 3.5 95.5 136.5 136.5 -
322 12-08-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) ระดับน้ำ 21.5 4.62 0.0 21.5 23.5 23.5 4.62
323 12-08-2565 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยสะโงะ ตำบล ศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0237) น้ำฝน 97.5 0 1.5 96.5 96.5 96.5 -
324 12-08-2565 07:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยปูด ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1546) น้ำฝน 98 0 0.0 95.0 111.5 111.5 -
325 12-08-2565 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเดื่อ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0401) น้ำฝน 99 0 1.0 95.0 95.0 95.0 -
326 12-08-2565 07:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0009) น้ำฝน 102 0 1.0 109.5 109.5 109.5 -
327 12-08-2565 07:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 102.5 0 2.5 103.0 103.0 103.0 -
328 12-08-2565 07:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก๊อดยาว ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0402) น้ำฝน 97.5 0 0.5 95.5 95.5 95.5 -
329 12-08-2565 07:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปล้อง ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1425) น้ำฝน 98.5 0 0.0 101.5 102.5 102.5 -
330 12-08-2565 05:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกิใต้ ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0343) น้ำฝน 97.5 0 5.0 94.0 95.5 95.5 -
331 12-08-2565 05:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่าง ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0867) น้ำฝน 97.5 0 0.5 97.0 97.0 97.0 -
332 12-08-2565 05:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 102 0 3.5 92.5 92.5 92.5 -
333 12-08-2565 05:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดงใหม่ ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1382) น้ำฝน 103.5 0 8.0 105.5 105.5 105.5 -
334 12-08-2565 05:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาใต้ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) น้ำฝน 105.5 0 2.5 101.5 107.5 107.5 -
335 12-08-2565 04:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี อช.ดอยผ้าห่มปก ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1131) น้ำฝน 110 0 0.0 0.0 0.5 0.5 -
336 12-08-2565 04:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 102 0 4.0 102.0 102.0 102.0 -
337 12-08-2565 04:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 104 0 4.0 102.0 102.0 102.0 -
338 12-08-2565 04:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขวาก ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1527) น้ำฝน 110.5 0 3.0 111.0 125.5 125.5 -
339 12-08-2565 04:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลู้ ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0862) น้ำฝน 98.5 0 6.5 97.0 97.5 97.5 -
340 12-08-2565 04:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบุ่งผำ ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1516) น้ำฝน 101 0 4.0 90.5 96.0 96.0 -
341 12-08-2565 04:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อทอง ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0397) น้ำฝน 97.5 0 1.0 97.0 97.0 97.0 -
342 12-08-2565 04:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 99 0 2.0 104.0 104.0 104.0 -
343 12-08-2565 03:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 60 3 0.0 60.0 60.5 60.5 2.87
344 12-08-2565 03:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบสา ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0626) น้ำฝน 98.5 0 1.5 97.5 97.5 97.5 -
345 12-08-2565 03:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาลาด ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1457) น้ำฝน 100 0 3.0 96.5 96.5 96.5 -
346 12-08-2565 03:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตั้ง ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0238) น้ำฝน 105.5 0 11.0 96.5 98.0 98.0 -
347 12-08-2565 03:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไคร้ ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1456) น้ำฝน 99 0 8.5 93.5 93.5 93.5 -
348 12-08-2565 03:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) น้ำฝน 97.5 2.73 1.0 96.5 97.0 97.0 2.73
349 12-08-2565 02:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโห้ง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1388) น้ำฝน 101 0 13.5 95.5 95.5 95.5 -
350 12-08-2565 02:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 97.5 0 7.0 92.5 95.5 95.5 -
351 12-08-2565 02:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยธนู ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0239) น้ำฝน 97.5 0 0.5 99.5 106.5 106.5 -
352 12-08-2565 02:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 98 0 5.0 98.0 98.0 98.0 -
353 12-08-2565 02:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางต้นฆ้อง ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0036) น้ำฝน 97.5 0 9.0 100.0 100.5 100.5 -
354 12-08-2565 02:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 105.5 0 1.5 116.5 116.5 116.5 -
355 12-08-2565 02:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 105 0 3.5 100.5 104.5 104.5 -
356 12-08-2565 02:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังว้า* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) น้ำฝน 98 3.79 0.5 98.0 100.5 100.5 3.79
357 12-08-2565 02:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยท่าง ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1410) น้ำฝน 110 0 0.5 86.0 88.0 88.0 -
358 12-08-2565 01:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 105.5 0 17.0 74.0 74.0 74.0 -
359 12-08-2565 01:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 98 0 1.0 85.5 86.0 86.0 -
360 12-08-2565 01:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 97.5 0 9.0 93.5 93.5 93.5 -
361 12-08-2565 01:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้อ* ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1035) น้ำฝน 97.5 1.42 1.0 93.5 94.5 94.5 1.42
362 12-08-2565 01:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1381) น้ำฝน 100 0 13.0 88.5 89.0 89.0 -
363 12-08-2565 00:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูคำ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1298) น้ำฝน 111 0 21.5 94.5 95.5 95.5 -
364 12-08-2565 00:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแหน 2 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1250) น้ำฝน 98 0 2.0 92.5 93.5 93.5 -
365 12-08-2565 00:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 104.5 0 23.0 92.5 92.5 92.5 -
366 12-08-2565 00:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) น้ำฝน 98.5 0 9.5 90.0 90.5 90.5 -
367 11-08-2565 23:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเลา ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0856) น้ำฝน 99 0 23.0 90.0 108.5 108.5 -
368 11-08-2565 23:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบมาง* ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) ระดับน้ำ 0 4.68 0.0 0.0 0.0 0.0 4.07
369 11-08-2565 23:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 97.5 0 3.0 87.0 90.0 90.0 -
370 11-08-2565 23:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 115.5 107.67 26.0 83.0 85.0 85.0 107.67
371 11-08-2565 22:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสกาดกลาง ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0086) น้ำฝน 101 0 10.5 109.0 118.5 118.5 -
372 11-08-2565 22:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้าเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 96.5 0 12.0 96.5 100.0 100.0 -
373 11-08-2565 22:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้าเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 99 0 12.0 96.5 100.0 100.0 -
374 11-08-2565 22:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำแคะ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1530) น้ำฝน 103.5 0 11.5 89.5 94.0 94.0 -
375 11-08-2565 21:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห่างทางหลวง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0240) น้ำฝน 101 0 4.5 51.5 51.5 51.5 -
376 11-08-2565 21:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0350) น้ำฝน 99.5 0 2.0 93.0 94.5 94.5 -
377 11-08-2565 21:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 106.5 0 14.0 87.0 89.5 89.5 -
378 11-08-2565 20:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0374) น้ำฝน 105.5 0 24.5 84.0 91.5 91.5 -
379 11-08-2565 20:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0068) น้ำฝน 97.5 0 22.5 186.0 349.0 349.0 -
380 11-08-2565 19:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 97.5 0 14.0 94.5 146.0 146.0 -
381 11-08-2565 17:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโก๋น ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0336) น้ำฝน 110 0 14.5 57.5 57.5 57.5 -
382 11-08-2565 17:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบปืน ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0056) น้ำฝน 102 0 14.0 101.0 101.0 101.0 -
383 09-08-2565 05:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 34 5.67 0.0 34.0 36.5 36.5 5.66
384 08-08-2565 23:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำพริก ตำบล บ้านแยง อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1107) น้ำฝน 104 0 5.0 103.0 113.0 113.0 -
385 08-08-2565 23:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 42.5 5.24 1.5 42.5 56.0 56.0 4.76
386 08-08-2565 22:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 118 0 23.0 130.0 207.5 207.5 -
387 08-08-2565 19:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังว้า* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) ระดับน้ำ 0 4.65 0.0 0.0 37.0 37.0 4.64
388 08-08-2565 19:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 38 4.78 0.0 38.0 80.0 80.0 4.76
389 08-08-2565 19:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 26.5 2.66 0.0 26.5 91.0 91.0 2.67
390 08-08-2565 11:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 26.5 3.5 0.0 26.5 49.5 49.5 -
391 08-08-2565 10:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 138.5 0 18.5 137.5 214.5 214.5 -
392 08-08-2565 09:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 129.5 0 5.0 118.5 211.5 211.5 -
393 08-08-2565 09:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 141 0 2.5 135.5 214.0 214.0 -
394 08-08-2565 08:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 97.5 0 1.0 98.0 166.0 166.0 -
395 08-08-2565 08:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเลา ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1245) น้ำฝน 105 0 5.5 83.0 92.0 92.0 -
396 08-08-2565 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาสิงห์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1312) น้ำฝน 97.5 0 0.0 104.0 104.5 104.5 -
397 08-08-2565 06:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 40 6.41 0.0 40.0 40.5 40.5 6.33
398 08-08-2565 04:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 42 3 1.5 42.0 43.0 43.0 3.00
399 08-08-2565 04:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 101.5 0 3.0 96.5 96.5 96.5 -
400 08-08-2565 03:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 98 0 1.5 43.5 44.0 44.0 -
401 08-08-2565 03:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 103.5 0 8.0 99.5 99.5 99.5 -
402 08-08-2565 01:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 62 4.3 0.0 62.0 64.5 64.5 4.28
403 08-08-2565 01:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 97.5 0 3.5 96.0 96.0 96.0 -
404 08-08-2565 01:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 99.5 0 9.5 102.0 102.5 102.5 -
405 08-08-2565 00:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำยาง ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1095) น้ำฝน 97.5 0 1.5 107.5 153.5 153.5 -
406 08-08-2565 00:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 115.5 0 13.5 78.0 234.5 234.5 -
407 07-08-2565 23:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0357) น้ำฝน 99.5 0 5.0 84.5 84.5 84.5 -
408 07-08-2565 22:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางต้นฆ้อง ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0036) น้ำฝน 101.5 0 0.5 108.0 111.5 111.5 -
409 07-08-2565 22:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 73.5 0 3.5 73.5 76.5 76.5 -
410 07-08-2565 12:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด* ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -
411 07-08-2565 11:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาลานข้าว ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0322) น้ำฝน 104.5 0 0.0 91.5 93.0 93.0 -
412 07-08-2565 10:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 118 0 3.5 116.0 125.5 125.5 -
413 07-08-2565 09:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 120 0 5.5 109.0 154.5 154.5 -
414 07-08-2565 09:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 124.5 0 1.5 125.5 136.0 136.0 -
415 07-08-2565 04:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 125.5 134.98 28.5 92.0 101.5 101.5 134.98
416 06-08-2565 02:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 99.5 0 2.5 102.5 103.0 103.0 -
417 06-08-2565 01:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาน ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0180) น้ำฝน 97.5 0 2.0 100.0 100.0 100.0 -
418 04-08-2565 02:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหินโงม ตำบล ท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1472) น้ำฝน 103.5 0 1.0 84.5 84.5 84.5 -
419 01-08-2565 16:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 118 112.64 4.5 112.5 115.5 115.5 112.64
420 01-08-2565 13:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 119.5 0 8.5 92.5 95.0 95.0 -
421 01-08-2565 13:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 140 0 3.0 133.5 146.0 146.0 -
422 01-08-2565 13:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 117.5 0 2.5 28.5 29.0 29.0 -
423 01-08-2565 13:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 71.5 0 1.0 55.5 55.5 55.5 -
424 31-07-2565 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 45 6.11 0.0 45.0 49.5 49.5 6.09
425 31-07-2565 07:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองขาหย่าง ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1553) น้ำฝน 97.5 0 1.0 76.5 76.5 76.5 -
426 31-07-2565 05::4 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยมุ่น ตำบล ห้วยมุ่น อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1490) น้ำฝน 97.5 0 1.0 77.5 88.0 88.0 -
427 31-07-2565 00:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 104.5 0 6.0 99.0 99.0 99.0 -
428 26-07-2565 19:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 78 2.59 0.0 78.0 78.0 78.0 2.46
429 24-07-2565 05:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชิงผา ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย(STN0099) น้ำฝน 99 0 13.0 90.0 94.5 94.5 -
430 24-07-2565 04:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.18
431 24-07-2565 02:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาน้อย ตำบล วังด้ง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1630) น้ำฝน 115 0 3.5 86.0 86.0 86.0 -
432 23-07-2565 19:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 97.5 0 15.0 78.5 78.5 78.5 -
433 23-07-2565 11:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 1 6.1 0.0 1.0 27.0 27.0 5.91
434 23-07-2565 11:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยชมภู ตำบล โป่งแพร่ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN0516) น้ำฝน 105 0 8.0 89.5 91.0 91.0 -
435 23-07-2565 05:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 99.5 0 0.5 108.5 110.0 110.0 -
436 23-07-2565 02:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพร้า ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0902) น้ำฝน 110.5 0 7.0 111.5 141.5 141.5 -
437 22-07-2565 02:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 105.5 0 11.5 109.0 151.5 151.5 -
438 22-07-2565 01:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบล ซับเปิบ อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1302) น้ำฝน 100 0 8.0 105.5 124.5 124.5 -
439 22-07-2565 01:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 103.5 0 10.5 104.0 142.5 142.5 -
440 21-07-2565 23:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังทอง ตำบล วังชมภู อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0944) น้ำฝน 106.5 0 15.5 97.5 100.5 100.5 -
441 21-07-2565 23:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยฮางใน ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1459) น้ำฝน 100 0 5.0 100.0 128.5 128.5 -
442 20-07-2565 19:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 117.5 0 0.0 28.5 33.5 33.5 -
443 20-07-2565 15:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 123 0 8.0 135.5 135.5 135.5 111.99
444 20-07-2565 06:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตอน ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1200) น้ำฝน 103.5 0 0.0 107.0 107.0 107.0 -
445 20-07-2565 04:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำไซ ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1124) น้ำฝน 98.5 0 13.5 92.0 92.0 92.0 -
446 20-07-2565 03:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งลาด ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1072) น้ำฝน 109 0 27.5 67.0 67.0 67.0 -
447 20-07-2565 03:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันโป่ง ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0879) น้ำฝน 99.5 0 10.0 100.0 100.0 100.0 -
448 20-07-2565 02:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 105 0 7.5 88.5 88.5 88.5 -
449 20-07-2565 02:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสอ ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0562) น้ำฝน 104 0 15.0 89.0 89.0 89.0 -
450 20-07-2565 02:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลาบ่า ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN1358) น้ำฝน 97.5 0 0.0 98.0 98.0 98.0 -
451 20-07-2565 01:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่องไผ่ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0148) น้ำฝน 100.5 0 0.5 19.0 19.0 19.0 -
452 20-07-2565 00:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยติ้ว ตำบล ลาดค่าง อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0464) น้ำฝน 110 0 14.5 107.5 107.5 107.5 -
453 20-07-2565 00:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งป่าติ้ว ตำบล กกดู่ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0320) น้ำฝน 105.5 0 0.5 103.0 103.0 103.0 -
454 19-07-2565 21:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) น้ำฝน 136 1.66 22.5 116.0 116.0 116.0 1.66
455 19-07-2565 07:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 98.5 0 0.0 21.5 21.5 21.5 -
456 19-07-2565 04:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดั้น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1204) น้ำฝน 108 0 11.0 94.0 94.5 94.5 -
457 19-07-2565 03:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 165 0 16.0 174.0 174.0 174.0 -
458 19-07-2565 03:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 209.5 0 0.5 224.0 224.0 224.0 -
459 18-07-2565 08:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 0 6 0.0 0.0 13.5 13.5 5.98
460 15-07-2565 06:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตอน ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1200) น้ำฝน 138.5 0 0.0 140.0 146.0 146.0 -
461 14-07-2565 21:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 97.5 0 0.5 25.0 25.0 25.0 -
462 14-07-2565 19:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 108 0 15.0 128.5 155.5 155.5 -
463 14-07-2565 14:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 3 4.1 0.0 3.0 8.0 8.0 4.10
464 13-07-2565 19:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังเวินพัฒนา ตำบล ตาดกลอย อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1390) น้ำฝน 97.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
465 13-07-2565 11:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลยวังไสย์ ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1413) น้ำฝน 107.5 0 10.0 106.0 106.0 106.0 -
466 13-07-2565 06:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 69.5 3.35 0.5 69.5 70.0 70.0 2.81
467 13-07-2565 03:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) น้ำฝน 104.5 1.63 10.5 156.0 157.0 157.0 1.63
468 12-07-2565 11:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 127.5 0 1.5 125.5 145.0 145.0 -
469 11-07-2565 23:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0.5 4.04 0.0 0.5 0.5 0.5 4.03
470 11-07-2565 04:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในแจะ ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1043) น้ำฝน 129.5 0 0.0 123.5 220.0 220.0 -
471 10-07-2565 11:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 99 0 17.0 87.0 87.0 87.0 -
472 10-07-2565 02:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) น้ำฝน 98 1.62 0.5 50.0 50.0 50.0 1.62
473 10-07-2565 01:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 100 0 1.5 88.0 88.5 88.5 -
474 10-07-2565 01:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 77.5 0 20.5 77.5 134.5 134.5 -
475 10-07-2565 01:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 97.5 0 20.5 77.5 134.5 134.5 -
476 10-07-2565 00:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วเคียน ตำบล จริม อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0168) น้ำฝน 105.5 0 16.5 76.5 106.0 106.0 -
477 09-07-2565 23:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 97 0 1.0 97.0 99.0 99.0 -
478 09-07-2565 23:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองห้วยนา ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1421) น้ำฝน 97 0 1.0 87.5 89.0 89.0 -
479 09-07-2565 05:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาป่าแปก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0633) น้ำฝน 99.5 0 0.0 98.5 103.0 103.0 -
480 08-07-2565 22:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีเลิศใหม่ ตำบล นาซำ อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0942) น้ำฝน 132.5 0 0.5 133.0 133.0 133.0 -
481 08-07-2565 20:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับอีปุก ตำบล ซับพุทรา อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0317) น้ำฝน 97.5 0 14.5 102.0 109.0 109.0 -
482 08-07-2565 19:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแยง ตำบล บ้านแยง อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1122) น้ำฝน 106 0 32.5 232.5 232.5 232.5 -
483 07-07-2565 20:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำจวง ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1149) น้ำฝน 97.5 0 2.5 98.5 98.5 98.5 -
484 07-07-2565 12:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 0 3.55 0.0 0.0 24.5 24.5 3.50
485 07-07-2565 06:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0718) น้ำฝน 101 0 1.5 118.0 148.0 148.0 -
486 07-07-2565 06:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน(STN0718) น้ำฝน 101 0 1.5 111.5 125.5 125.5 -
487 07-07-2565 05:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองหอย ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่(STN0023) น้ำฝน 97.5 0 0.0 99.0 101.0 101.0 -
488 07-07-2565 05:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองหอย ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่(STN0023) น้ำฝน 97.5 0 0.0 16.5 101.0 101.0 -
489 04-07-2565 16:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 119.5 0 20.5 94.5 100.5 100.5 -
490 04-07-2565 16:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 117.5 0 6.5 111.5 127.0 127.0 -
491 04-07-2565 00:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงคำ ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1157) น้ำฝน 103 0 16.0 102.0 104.0 104.0 -
492 03-07-2565 23:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 102.5 0 10.5 90.0 90.0 90.0 -
493 03-07-2565 02:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 101.5 0 20.0 94.0 145.5 145.5 -
494 03-07-2565 01:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0068) น้ำฝน 98 0 5.5 100.5 101.0 101.0 -
495 03-07-2565 01:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคะแนง ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1453) น้ำฝน 101.5 0 17.0 54.0 68.5 68.5 -
496 03-07-2565 01:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นผึ้ง ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0243) น้ำฝน 102.5 0 14.0 75.5 80.5 80.5 -
497 03-07-2565 00:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สุยะ ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0631) น้ำฝน 98.5 0 6.0 90.0 91.5 91.5 -
498 03-07-2565 00:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงคำ ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1157) น้ำฝน 103.5 0 0.0 0.0 2.5 2.5 -
499 03-07-2565 00:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านริมอิง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1551) ระดับน้ำ 4.5 5.03 0.0 4.5 5.5 5.5 5.00
500 01-07-2565 23:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 97.5 0 7.5 92.0 108.5 108.5 -
501 01-07-2565 22:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 35.5 4.57 0.0 35.5 67.0 67.0 4.55
502 01-07-2565 18:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1322) น้ำฝน 118.5 0 0.0 122.0 186.0 186.0 -
503 01-07-2565 13:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกลาง ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0871) น้ำฝน 99.5 0 3.0 104.5 116.0 116.0 -
504 01-07-2565 13:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่อ้อใน ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1335) น้ำฝน 108 0 16.0 112.0 137.5 137.5 -
505 01-07-2565 13:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียงสา ตำบล สันกลาง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0623) น้ำฝน 101.5 9.56 4.5 107.0 107.0 107.0 9.56
506 01-07-2565 11:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 101.5 0 1.0 96.0 96.5 96.5 -
507 01-07-2565 11:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแปก ตำบล แม่นาเติง อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0427) น้ำฝน 98.5 0 1.5 84.5 90.0 90.0 -
508 01-07-2565 09:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 102.5 0 3.0 102.0 103.5 103.5 -
509 01-07-2565 08:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 97.5 0 0.5 98.5 98.5 98.5 -
510 01-07-2565 06:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 98 0 0.0 38.5 40.0 40.0 -
511 01-07-2565 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 103 0 14.0 71.0 144.0 144.0 -
512 01-07-2565 05:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 102.5 0 6.0 95.0 117.5 117.5 -
513 01-07-2565 05:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอกหมู ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1455) น้ำฝน 98 0 3.0 94.0 107.0 107.0 -
514 01-07-2565 04:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 106 0 3.0 109.0 114.5 114.5 -
515 01-07-2565 04:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยท่าง ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1410) น้ำฝน 100 0 3.5 78.0 80.0 80.0 -
516 01-07-2565 03:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1 ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 105 0.95 16.0 108.5 116.5 116.5 0.95
517 01-07-2565 02:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำปุก ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0859) น้ำฝน 103.5 0 9.0 96.0 112.5 112.5 -
518 01-07-2565 01:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0181) น้ำฝน 103 0 20.0 69.5 105.5 105.5 -
519 01-07-2565 01:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตีนตก ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1499) น้ำฝน 126.5 0 13.5 128.5 151.0 151.0 -
520 01-07-2565 01:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 111.5 0 7.0 113.0 119.0 119.0 -
521 01-07-2565 00:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไมโครเวฟ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0128) น้ำฝน 117 0 11.5 114.5 125.0 125.0 -
522 30-06-2565 12:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนเมืองงาม ตำบล ทต.ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0619) น้ำฝน 108 13.63 2.0 107.0 107.0 107.0 13.63
523 30-06-2565 12:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปูนหลวง ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0620) น้ำฝน 97.5 0 0.5 97.5 97.5 97.5 -
524 30-06-2565 09:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 102.5 0 1.5 101.0 114.0 114.0 -
525 30-06-2565 09:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน ตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1134) น้ำฝน 100 0 1.0 97.5 98.5 98.5 -
526 30-06-2565 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 109 0 0.5 109.0 109.0 109.0 -
527 30-06-2565 01:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 98 0 8.0 82.5 82.5 82.5 -
528 29-06-2565 23:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 102 0 4.0 81.0 81.0 81.0 -
529 24-06-2565 07:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหมี ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0232) น้ำฝน 97.5 0 0.5 95.5 107.0 107.0 -
530 24-06-2565 00:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 121 0 4.0 112.5 112.5 112.5 -
531 24-06-2565 00:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 107 0 0.5 118.0 118.0 118.0 -
532 21-06-2565 16:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 112.5 2.65 1.0 112.5 114.5 114.5 2.43
533 15-06-2565 12:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 6.5 3.8 0.0 6.5 6.5 6.5 3.40
534 15-06-2565 10:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้านเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 97.5 0 1.0 105.0 105.0 105.0 -
535 15-06-2565 09:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปอน ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0338) น้ำฝน 97.5 0.44 1.0 34.5 34.5 34.5 0.44
536 15-06-2565 09:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูคำ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1298) น้ำฝน 98.5 0 2.5 79.5 79.5 79.5 -
537 15-06-2565 08:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 134.5 0 12.0 60.0 60.0 60.0 -
538 15-06-2565 07:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 115.5 0 10.5 97.0 97.0 97.0 -
539 15-06-2565 07:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนน้ำพริก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1504) น้ำฝน 110.5 0 4.0 92.0 115.0 115.0 -
540 15-06-2565 07:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) น้ำฝน 100.5 1.58 3.0 96.0 96.5 96.5 1.58
541 15-06-2565 06:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 100.5 0 1.5 100.0 102.5 102.5 -
542 15-06-2565 06:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 99 0 22.0 91.5 97.5 97.5 -
543 15-06-2565 06:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 102.5 0 15.0 86.0 87.0 87.0 -
544 15-06-2565 06:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 115.5 0 18.0 52.0 52.5 52.5 -
545 15-06-2565 05:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 98 0 2.0 89.5 89.5 89.5 -
546 15-06-2565 05:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 100.5 0 26.0 102.0 102.0 102.0 -
547 06-06-2565 18:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 124 0 30.0 76.5 76.5 76.5 -
548 06-06-2565 02:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 0 2.59 0.0 0.0 0.0 0.0 2.46
549 04-06-2565 23:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลาด ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0316) น้ำฝน 124 0 1.0 158.0 158.0 158.0 -
550 02-06-2565 06:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 123 0 13.0 118.0 118.0 118.0 -
551 02-06-2565 03:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0697) น้ำฝน 108 11.96 0.5 114.0 114.0 114.0 11.96
552 31-05-2565 06:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 97 0 2.0 99.0 102.0 102.0 -
553 29-05-2565 18:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 123.5 0 6.5 103.5 137.5 137.5 -
554 29-05-2565 17:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 118 0 21.0 103.5 139.0 139.0 -
555 29-05-2565 16:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหญ้าปล้อง ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0287) น้ำฝน 121.5 0 0.0 74.5 139.0 139.0 -
556 29-05-2565 09:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 138.5 132.79 13.0 90.0 176.5 176.5 132.79
557 22-05-2565 16:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 97.5 0 3.0 85.5 95.0 95.0 -
558 22-05-2565 11:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 32 4.57 0.0 32.0 82.0 82.0 4.57
559 22-05-2565 09:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแล ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0916) น้ำฝน 97.5 2.71 0.5 100.5 123.5 123.5 2.71
560 22-05-2565 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อแสง ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0385) น้ำฝน 99.5 0 5.5 102.5 145.0 145.0 -
561 22-05-2565 07:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิทักษ์ไทย ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0621) น้ำฝน 99.5 10.47 1.5 102.5 116.5 116.5 10.47
562 22-05-2565 04:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 99 0 11.0 94.0 122.0 122.0 -
563 22-05-2565 04:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 97.5 0 12.0 84.5 91.5 91.5 -
564 22-05-2565 03:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรวมมิตร ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0008) น้ำฝน 100.5 0 5.0 97.5 138.0 138.0 -
565 22-05-2565 02:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นงุ้น ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN1173) น้ำฝน 104.5 0 8.0 104.0 117.5 117.5 -
566 22-05-2565 02:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่หัวนา ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0038) น้ำฝน 98 0 3.5 83.5 85.0 85.0 -
567 22-05-2565 02:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 99 0 5.5 64.5 73.0 73.0 -
568 22-05-2565 02:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่าง ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0867) น้ำฝน 102.5 0 2.5 59.0 78.0 78.0 -
569 22-05-2565 01:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงขนุน ตำบล ธารทอง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1158) น้ำฝน 98 0 1.0 94.5 134.0 134.0 -
570 22-05-2565 01:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงเจริญ ตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1150) น้ำฝน 97.5 0 1.5 99.5 131.0 131.0 -
571 22-05-2565 00:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1322) น้ำฝน 103.5 0 7.0 112.0 144.5 144.5 -
572 21-05-2565 23:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขมนอก ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0197) น้ำฝน 105 0 3.0 104.0 104.0 104.0 -
573 21-05-2565 23:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกลาง ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0871) น้ำฝน 98.5 0 2.0 96.5 182.5 182.5 -
574 21-05-2565 23:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาโน ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) น้ำฝน 102 2.6 3.0 96.0 117.0 117.0 2.60
575 21-05-2565 23:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำผักกูด ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1334) น้ำฝน 106.5 0 13.5 111.5 169.5 169.5 -
576 21-05-2565 23:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะฝาง ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0519) น้ำฝน 98.5 0 8.5 43.0 127.5 127.5 -
577 21-05-2565 22:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 98.5 0 1.5 90.0 108.0 108.0 -
578 21-05-2565 22:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียงสา ตำบล สันกลาง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0623) น้ำฝน 102.5 9.72 8.5 108.0 177.0 177.0 9.72
579 21-05-2565 22:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มไทย ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN1171) น้ำฝน 97.5 0 6.5 103.5 125.0 125.0 -
580 21-05-2565 22:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0615) น้ำฝน 97.5 0 2.0 72.0 90.0 90.0 -
581 21-05-2565 21:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงคำ ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1157) น้ำฝน 100 0 3.0 100.0 120.5 120.5 -
582 21-05-2565 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโค้ง ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN0515) น้ำฝน 102.5 0 4.5 103.5 111.0 111.0 -
583 21-05-2565 20:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 38.5 3.07 0.5 38.5 75.0 75.0 2.94
584 21-05-2565 19:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สงเหนือ ตำบล ร่องเคาะ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง(STN1223) น้ำฝน 97.5 0 0.5 99.0 114.0 114.0 -
585 21-05-2565 19:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมี ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1274) น้ำฝน 98 0 1.0 103.0 139.0 139.0 -
586 21-05-2565 19:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโป่งผาลาด ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0789) น้ำฝน 98.5 0 3.5 100.0 126.0 126.0 -
587 21-05-2565 19:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจดีย์โคะ ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0667) น้ำฝน 97.5 0 1.0 100.5 139.0 139.0 -
588 21-05-2565 18:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางปง-ปางทราย ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0246) น้ำฝน 100 0 1.5 69.0 101.0 101.0 -
589 21-05-2565 18:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเวียง ตำบล ทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0648) น้ำฝน 97.5 13.65 1.5 79.5 120.0 120.0 13.65
590 21-05-2565 18:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ฉางข้าว ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0382) น้ำฝน 97.5 0 5.0 95.5 143.5 143.5 -
591 21-05-2565 18:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0380) น้ำฝน 99 0 4.5 93.0 138.5 138.5 -
592 21-05-2565 16:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 103 0 3.5 95.5 111.5 111.5 -
593 21-05-2565 16:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยมด ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0190) น้ำฝน 125 0 16.5 116.5 145.0 145.0 -
594 21-05-2565 15:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 62.5 6.6 0.0 62.5 82.0 82.0 7.36
595 21-05-2565 14:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0071) น้ำฝน 99 0 1.0 89.0 111.0 111.0 -
596 21-05-2565 14:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนชัย ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN1518) น้ำฝน 103.5 0 2.5 113.5 133.5 133.5 -
597 21-05-2565 14:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมหาวัน ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1285) น้ำฝน 99 0 14.0 108.5 135.0 135.0 -
598 21-05-2565 14:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียคะดี้ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1627) น้ำฝน 99 0 2.5 90.5 157.0 157.0 -
599 21-05-2565 14:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำ ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1103) น้ำฝน 98.5 0 2.5 94.0 106.5 106.5 -
600 21-05-2565 13:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 97.5 0 2.0 97.5 102.5 102.5 -
601 21-05-2565 12:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งถืบใน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0523) น้ำฝน 99.5 0 3.5 100.5 107.0 107.0 -
602 21-05-2565 12:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหก ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่(STN1118) น้ำฝน 98 0 1.0 110.0 115.0 115.0 -
603 21-05-2565 12:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่(STN1670) น้ำฝน 98 0 4.5 91.5 112.0 112.0 -
604 21-05-2565 12:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่มอญ ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0196) น้ำฝน 99 0 3.0 95.0 100.5 100.5 -
605 21-05-2565 12:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 98 0 1.5 94.5 143.0 143.0 -
606 21-05-2565 12:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขยาย ตำบล ปรังเผล อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1625) น้ำฝน 99.5 0 3.0 83.5 116.5 116.5 -
607 21-05-2565 11:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางปอย ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0157) น้ำฝน 98.5 0 2.0 106.0 109.0 109.0 -
608 21-05-2565 10:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0394) น้ำฝน 99 0 5.0 93.5 94.5 94.5 -
609 21-05-2565 10:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโผ ตำบล แม่ยวม อำเภอ แม่เสรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0833) น้ำฝน 97.5 0 0.5 96.0 117.0 117.0 -
610 21-05-2565 10:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวงเมืองคอง ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 108 0 12.0 114.0 126.5 126.5 -
611 21-05-2565 10:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยาว ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0011) น้ำฝน 111 0 0.0 0.0 148.0 148.0 -
612 21-05-2565 09:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๊อบเหนือ ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0528) น้ำฝน 97.5 0 0.5 103.5 109.5 109.5 -
613 21-05-2565 08:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยงาม ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0199) น้ำฝน 106.5 0 11.0 86.0 102.5 102.5 -
614 21-05-2565 08:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งรวงทอง ตำบล แม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1467) น้ำฝน 98.5 0 1.0 97.5 106.5 106.5 -
615 21-05-2565 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกองลอย ตำบล บ่อสลี อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN0584) น้ำฝน 99 0 1.5 96.0 100.0 100.0 -
616 21-05-2565 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หลุ ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0024) น้ำฝน 102.5 0 6.0 102.0 144.5 144.5 -
617 21-05-2565 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนแปะ ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0253) น้ำฝน 98 0 1.5 84.0 110.5 110.5 -
618 21-05-2565 06:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางขุม ตำบล ยั้งเมิน อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0525) น้ำฝน 103.5 0 6.0 54.5 102.5 102.5 -
619 21-05-2565 05:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงใหม่ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0124) น้ำฝน 99.5 0 3.0 99.5 132.5 132.5 -
620 21-05-2565 05:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากหนุน ตำบล ท่าผาปุ้ม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0209) น้ำฝน 98.5 0 2.0 65.5 75.5 75.5 -
621 21-05-2565 05:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เหาะ ตำบล แม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0049) น้ำฝน 101.5 0 2.5 92.5 92.5 92.5 -
622 21-05-2565 04:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกุ้ง ตำบล ป่าโป่ง อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0256) น้ำฝน 99 0 4.0 97.5 124.0 124.0 -
623 21-05-2565 03:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาฟ่อน ตำบล บ่อหลวง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN0583) น้ำฝน 101.5 0 4.5 101.5 152.0 152.0 -
624 21-05-2565 03:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอกหลวง ตำบล แม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0531) น้ำฝน 98 0 1.0 94.0 133.0 133.0 -
625 21-05-2565 03:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่โถหลวง ตำบล บ่อสลี อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN0122) น้ำฝน 101 0 4.0 98.0 120.5 120.5 -
626 21-05-2565 03:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดูลาเปอร์ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0367) น้ำฝน 98 0 10.0 73.0 88.5 88.5 -
627 21-05-2565 01:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองม่วน (ดง) ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0123) น้ำฝน 123 0 3.0 106.0 106.0 106.0 -
628 20-05-2565 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 98.5 0 6.5 77.0 110.5 110.5 -
629 20-05-2565 16:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 100 0 5.0 108.5 112.5 112.5 -
630 20-05-2565 13:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 102 0 1.5 89.5 96.5 96.5 -
631 20-05-2565 12:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตอน ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1200) น้ำฝน 100 0 1.0 77.5 83.5 83.5 -
632 18-05-2565 06:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งไฮ ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0249) น้ำฝน 107.5 0 5.0 98.5 98.5 98.5 -
633 18-05-2565 05:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1205) น้ำฝน 100.5 0 2.0 111.5 137.0 137.0 -
634 18-05-2565 04:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี(STN0951) น้ำฝน 112 0 1.0 103.5 103.5 103.5 -
635 17-05-2565 21:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 119 0 1.5 116.5 116.5 116.5 -
636 17-05-2565 12:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล นานกกก อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0346) น้ำฝน 107 0 6.0 113.5 113.5 113.5 -
637 17-05-2565 12:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 98 0 1.5 92.0 93.0 93.0 -
638 17-05-2565 12:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 99 0 0.0 72.5 110.5 110.5 -
639 17-05-2565 12:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคนป่าหิน ตำบล แม่ปาน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0262) น้ำฝน 103 0 2.0 118.0 118.0 118.0 -
640 17-05-2565 11:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 100 0 1.5 132.5 137.5 137.5 -
641 17-05-2565 10:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 100 0 0.5 69.5 69.5 69.5 -
642 17-05-2565 10:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเกลือ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1517) น้ำฝน 101 0 3.5 101.0 101.0 101.0 -
643 17-05-2565 10:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากล่ำ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1488) น้ำฝน 108 0 21.0 123.0 123.0 123.0 -
644 17-05-2565 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0795) น้ำฝน 99 0 0.0 97.5 97.5 97.5 -
645 17-05-2565 09:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 101 0 4.5 88.5 89.5 89.5 -
646 17-05-2565 09:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาราง ตำบล ทุ่งศรี อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1215) น้ำฝน 97.5 0 4.0 97.5 97.5 97.5 -
647 17-05-2565 08:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเอียด ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1533) น้ำฝน 100.5 0 5.0 72.0 90.0 90.0 -
648 17-05-2565 08:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้าน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0796) น้ำฝน 99 0 0.5 95.5 116.5 116.5 -
649 17-05-2565 08:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพริก ตำบล ยางโกลน อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1105) น้ำฝน 99.5 0 1.5 81.5 81.5 81.5 -
650 17-05-2565 08:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโรงนอก ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1244) น้ำฝน 98.5 0 5.0 102.0 102.0 102.0 -
651 17-05-2565 07:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเฒ่า ตำบล ลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN1237) น้ำฝน 97.5 0 25.5 88.5 88.5 88.5 -
652 17-05-2565 07:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไผ่โทน ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN0544) น้ำฝน 104 0.82 11.5 106.5 106.5 106.5 0.82
653 17-05-2565 07:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังน้ำเย็น ตำบล เมืองลี อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN0895) น้ำฝน 117.5 0 9.5 131.5 161.5 161.5 -
654 17-05-2565 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 100.5 0 3.5 98.0 105.0 105.0 -
655 17-05-2565 06:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหอย ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1208) น้ำฝน 112 0 20.5 101.5 102.0 102.0 -
656 17-05-2565 06:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านครกหนานทา ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1183) น้ำฝน 153 0 29.5 123.0 123.0 123.0 -
657 17-05-2565 06:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเย็น ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN0087) น้ำฝน 117.5 0 22.0 112.0 134.0 134.0 -
658 17-05-2565 05:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่อสมาน ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1198) น้ำฝน 98 0 11.5 89.0 89.0 89.0 -
659 17-05-2565 05:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 100 0 5.5 114.5 114.5 114.5 -
660 17-05-2565 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 98 0 5.5 94.5 108.0 108.0 -
661 17-05-2565 04:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 110.5 0 34.5 83.5 85.5 85.5 -
662 17-05-2565 04:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ตีบหลวง ตำบล แม่ตีบ อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN1248) น้ำฝน 100.5 0 18.5 93.5 95.0 95.0 -
663 17-05-2565 04:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นงุ้น ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN1173) น้ำฝน 101.5 0 4.5 83.5 93.5 93.5 -
664 17-05-2565 04:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 120 0 15.5 120.0 120.0 120.0 -
665 17-05-2565 04:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 158 0 9.0 84.0 84.0 84.0 -
666 17-05-2565 04:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขาม ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0200) น้ำฝน 97.5 0 10.5 21.0 21.0 21.0 -
667 17-05-2565 04:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 110 0 15.5 120.0 120.0 120.0 -
668 17-05-2565 03:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาช่อ ตำบล แม่สุก อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง(STN1417) น้ำฝน 114 0 0.0 151.5 151.5 151.5 -
669 16-05-2565 05:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1758) น้ำฝน 119 0 7.0 102.5 109.0 109.0 -
670 16-05-2565 03:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0573) น้ำฝน 119.5 0 1.0 136.5 136.5 136.5 -
671 15-05-2565 21:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 126 0 13.5 103.0 103.0 103.0 -
672 15-05-2565 18:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 105.5 0 17.5 93.0 93.0 93.0 -
673 12-05-2565 08:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) น้ำฝน 6 3.11 0.0 6.0 7.0 7.0 3.05
674 10-05-2565 03:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นม่วง ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0037) น้ำฝน 153.5 0 1.0 159.5 159.5 159.5 -
675 10-05-2565 00:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 155 0 7.0 93.5 95.0 95.0 -
676 09-05-2565 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 3.5 3.94 0.0 3.5 18.0 18.0 3.72
677 08-05-2565 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระเกศ ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1732) น้ำฝน 118.5 0 4.0 118.5 157.5 157.5 -
678 07-05-2565 09:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 104 0 6.5 105.0 105.0 105.0 -
679 06-05-2565 20:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าซึง ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1741) น้ำฝน 140 0 0.0 16.5 16.5 16.5 -
680 06-05-2565 15:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0765) น้ำฝน 125 0 1.5 10.5 99.0 99.0 -
681 05-05-2565 19:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 117.5 0 1.5 108.0 130.0 130.0 -
682 04-05-2565 14:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาจีนซิ้ว ตำบล สวนแตง อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0729) น้ำฝน 118 0 5.0 115.0 125.5 125.5 -
683 04-05-2565 13:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับชัน ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0828) น้ำฝน 121 0 12.5 56.5 74.0 74.0 -
684 04-05-2565 13:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 125.5 0 2.5 89.0 140.0 140.0 -
685 04-05-2565 07:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระเกศ ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1732) น้ำฝน 118 0 1.0 113.5 132.0 132.0 -
686 04-05-2565 07:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางมะขาม ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1779) น้ำฝน 127 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
687 18-04-2565 09:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 104 0 1.0 5.0 5.0 5.0 -
688 08-04-2565 20:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดูลาเปอร์ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0367) น้ำฝน 99 0 1.0 96.5 98.0 98.0 -
689 08-04-2565 20:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแดงหลวง ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0527) น้ำฝน 102.5 0 1.0 111.5 111.5 111.5 -
690 05-04-2565 16:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 119.5 0 10.5 110.5 124.0 124.0 -
691 05-04-2565 15:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 117 0 0.0 110.0 112.5 112.5 -
692 05-04-2565 14:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 138.5 0 18.0 121.5 134.5 134.5 -
693 05-04-2565 13:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0153) น้ำฝน 117 0 11.5 113.0 130.0 130.0 -
694 05-04-2565 13:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0290) น้ำฝน 103 0 5.0 15.5 26.5 26.5 -
695 05-04-2565 12:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) ระดับน้ำ 98 3.5 18.0 98.0 130.0 130.0 3.63
696 05-04-2565 12:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นกอ ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1623) น้ำฝน 109 0 21.5 60.5 71.0 71.0 -
697 05-04-2565 09:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะขาม ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1573) น้ำฝน 121 0 0.5 101.5 109.5 109.5 -
698 05-04-2565 09:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 118.5 0 1.0 110.0 135.0 135.0 -
699 05-04-2565 087:5 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 165.5 0.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99
700 05-04-2565 08:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 71 0 11.5 87.5 126.5 126.5 -
701 05-04-2565 07:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 141 0 3.5 136.0 183.0 183.0 -
702 05-04-2565 06:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 117 0 0.0 1.5 36.5 36.5 -
703 05-04-2565 05:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 133.5 0 3.0 21.0 48.0 48.0 -
704 05-04-2565 03:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 126.5 0 11.5 30.5 103.5 103.5 -
705 05-04-2565 03:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1559) น้ำฝน 125.5 0 22.0 96.0 108.0 108.0 -
706 05-04-2565 03:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1561) น้ำฝน 132 0 6.5 108.0 124.0 124.0 -
707 05-04-2565 03:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 122 0 10.0 123.0 159.0 159.0 -
708 05-04-2565 02:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 151 0 2.0 93.0 102.0 102.0 -
709 05-04-2565 02:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 126 0 9.5 75.5 94.5 94.5 -
710 05-04-2565 02:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 117.5 0 5.0 106.0 134.0 134.0 -
711 05-04-2565 02:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 125 0 31.0 129.5 182.5 182.5 -
712 05-04-2565 02:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0745) น้ำฝน 125 0 20.5 136.5 171.0 171.0 -
713 05-04-2565 02:02 ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 122.5 11.18 31.5 84.5 135.5 135.5 11.18
714 04-04-2565 21:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 131 0 1.0 76.0 80.5 80.5 -
715 04-04-2565 08:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 117 0 0.5 114.0 115.0 115.0 -
716 04-04-2565 08:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 117 0 0.5 33.0 33.0 33.0 -
717 04-04-2565 01:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 130 0 11.0 118.5 119.0 119.0 -
718 26-02-2565 21:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 25 3.94 0.0 25.0 87.5 87.5 3.83
719 26-02-2565 21:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 99.5 0 0.0 84.5 155.0 155.0 -
720 26-02-2565 20:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0704) น้ำฝน 117.5 0 0.5 5.5 11.5 11.5 -
721 26-02-2565 20:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN1023) น้ำฝน 81 0 0.5 87.0 104.0 104.0 -
722 26-02-2565 18:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 79.5 2.65 0.5 79.5 94.5 94.5 2.57
723 26-02-2565 08:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 44 2.56 0.0 44.0 53.5 53.5 2.48
724 25-02-2565 23:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 126.5 0 0.0 121.5 174.0 174.0 -
725 25-02-2565 22:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังใหญ่ ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1684) น้ำฝน 132.5 0 11.5 108.0 131.0 131.0 -
726 25-02-2565 21:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปริก ตำบล ลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1689) น้ำฝน 120.5 0 14.0 86.5 123.5 123.5 -
727 25-02-2565 20:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 140.5 0 6.0 137.5 179.0 179.0 -
728 25-02-2565 20:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 137 0 4.5 111.5 149.5 149.5 -
729 25-02-2565 20:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1615) น้ำฝน 123 0 3.5 103.0 152.0 152.0 -
730 25-02-2565 20:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 118.5 0 4.5 130.0 192.5 192.5 -
731 25-02-2565 18:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) ระดับน้ำ 223.5 9.05 9.0 223.5 290.0 290.0 8.91
732 25-02-2565 17:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 123.5 0 4.5 103.0 127.0 127.0 -
733 25-02-2565 16:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 121 0 4.5 119.5 153.0 153.0 -
734 25-02-2565 14:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1697) น้ำฝน 125 0 3.0 103.0 118.5 118.5 -
735 25-02-2565 13:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารโต ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN0031) น้ำฝน 121.5 0 10.0 133.0 155.0 155.0 -
736 25-02-2565 13:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 142 0 11.0 137.5 175.5 175.5 -
737 25-02-2565 13:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 125 0 9.0 116.5 135.5 135.5 -
738 25-02-2565 13:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 120 0 1.5 114.0 136.0 136.0 -
739 25-02-2565 12:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 120.5 0 15.5 110.0 125.0 125.0 -
740 25-02-2565 11:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 118 0 1.0 114.0 142.0 142.0 -
741 25-02-2565 10:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 121 0 6.5 110.5 149.0 149.0 -
742 25-02-2565 09:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 124 0 13.5 98.0 144.0 144.0 -
743 25-02-2565 09:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 124.5 0 4.0 57.0 76.0 76.0 -
744 25-02-2565 09:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 169.5 0 23.0 138.5 189.0 189.0 -
745 25-02-2565 09:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 103 0 4.5 96.0 127.5 127.5 -
746 25-02-2565 09:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 126 0 7.0 67.0 122.0 122.0 -
747 25-02-2565 08:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 128.5 5.56 9.5 111.0 137.0 137.0 5.56
748 25-02-2565 08:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 136 0 19.0 99.0 139.0 139.0 -
749 25-02-2565 07:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 132 0 1.5 100.5 163.0 163.0 -
750 25-02-2565 07:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 128.5 0 5.5 114.5 158.0 158.0 -
751 25-02-2565 07:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮูหยงบาโร๊ะ ตำบล กายูบอเกาะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1704) น้ำฝน 122 0 3.0 80.0 111.5 111.5 -
752 25-02-2565 06:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 126 0 2.5 60.0 80.5 80.5 -
753 25-02-2565 05:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 122 0 6.5 75.5 108.0 108.0 -
754 17-02-2565 07:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 175.5 0 0.0 189.0 203.0 203.0 -
755 17-02-2565 07:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 144 3.33 0.5 137.5 155.0 155.0 3.33
756 17-02-2565 07:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 142.5 0 0.5 98.5 126.0 126.0 -
757 17-02-2565 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 161 0 0.5 165.0 182.5 182.5 -
758 17-02-2565 06:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 178.5 0 0.0 165.0 180.0 180.0 -
759 15-02-2565 16:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 117.5 0 2.5 111.5 112.5 112.5 -
760 15-02-2565 09:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาทุ่งเชือก ตำบล ห้วยแห้ง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1089) น้ำฝน 124 0 0.0 7.5 7.5 7.5 -
761 15-02-2565 09:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล คอกควาย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1126) น้ำฝน 131.5 0 0.0 103.5 131.5 131.5 -
762 15-02-2565 09:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 98 0 0.0 110.0 110.0 110.0 -
763 15-02-2565 08:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไพรสวรรค์ ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร(STN0914) น้ำฝน 168 0 3.0 141.5 141.5 141.5 -
764 15-02-2565 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบล คลองลานพัฒนา อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0913) น้ำฝน 107.5 1.17 2.5 53.5 53.5 53.5 1.17
765 30-12-2564 17:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารโต ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN0031) น้ำฝน 121 0 0.5 138.0 145.5 145.5 -
766 30-12-2564 13:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 118.5 0 0.5 114.5 120.5 120.5 -
767 30-12-2564 08:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 119.5 0 15.0 90.5 98.0 98.0 -
768 30-12-2564 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 106.5 0 0.5 113.0 161.5 161.5 -
769 30-12-2564 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 133.5 0 14.5 92.0 96.0 96.0 -
770 30-12-2564 07:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 118 0 1.5 111.0 139.5 139.5 -
771 30-12-2564 06:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 118 0 1.0 121.5 184.5 184.5 -
772 30-12-2564 06:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 120 0 0.0 76.0 95.0 95.0 -
773 30-12-2564 06:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 119.5 0 11.5 119.5 164.5 164.5 -
774 30-12-2564 06:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 119 0 5.0 116.0 128.0 128.0 -
775 30-12-2564 05:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 122 10.81 5.5 113.0 135.5 135.5 10.81
776 30-12-2564 04:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ กิ่งนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 143 0 9.5 136.0 148.5 148.5 -
777 25-12-2564 22:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 119 0 1.0 103.5 103.5 103.5 -
778 17-12-2564 18:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 119 0 0.5 104.0 115.0 115.0 -
779 17-12-2564 14:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 119.5 0 2.5 108.0 128.5 128.5 -
780 17-12-2564 14:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 129.5 0 11.5 112.0 125.5 125.5 -
781 17-12-2564 14:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 118.5 0 0.5 97.5 106.0 106.0 -
782 17-12-2564 05:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดีด๊ะ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1750) น้ำฝน 121 0 15.0 98.0 152.0 152.0 -
783 16-12-2564 14:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 125.5 0 3.0 118.5 118.5 118.5 -
784 03-12-2564 00:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1806) ระดับน้ำ 19.5 7.72 0.0 19.5 27.5 27.5 7.66
785 02-12-2564 20:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) ระดับน้ำ 7 6.02 0.0 7.0 18.5 18.5 5.98
786 02-12-2564 18:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเคี่ยมเพาะ ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0161) น้ำฝน 125 0 3.5 109.5 142.5 142.5 -
787 02-12-2564 16:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหลัก ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0160) น้ำฝน 134 0 4.5 143.0 188.0 188.0 -
788 02-12-2564 15:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0060) น้ำฝน 122 0 1.0 120.0 148.5 148.5 -
789 02-12-2564 15:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผียน ตำบล นบพิตำ อำเภอ กิ่งนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1056) น้ำฝน 120.5 0 2.0 98.0 115.0 115.0 -
790 02-12-2564 14:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 28 3.3 0.0 28.0 29.0 29.0 3.14
791 02-12-2564 13:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าตีน ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN0850) ระดับน้ำ 0 7.75 0.0 0.0 0.0 0.0 -
792 02-12-2564 13:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 120.5 0 7.0 120.5 204.0 204.0 -
793 02-12-2564 13:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 138 0 3.5 119.5 137.5 137.5 -
794 02-12-2564 08:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0726) น้ำฝน 125 0 11.5 124.5 161.0 161.0 -
795 02-12-2564 07:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 119 0 11.0 99.5 176.5 176.5 -
796 02-12-2564 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 117 0 6.0 106.5 120.5 120.5 -
797 02-12-2564 06:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0747) น้ำฝน 147.5 0 15.5 134.5 180.5 180.5 -
798 02-12-2564 06:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 127 0 20.5 87.0 134.5 134.5 -
799 02-12-2564 05:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 141 0 6.5 127.5 128.0 128.0 -
800 02-12-2564 05:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 118 0 1.0 105.0 105.0 105.0 -
801 02-12-2564 05:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 118 0 1.0 116.0 117.5 117.5 -
802 02-12-2564 03:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 121 0 8.0 74.0 86.5 86.5 -
803 02-12-2564 03:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 119.5 0 20.0 83.0 83.0 83.0 -
804 02-12-2564 03:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 118 0 8.5 103.5 103.5 103.5 -
805 02-12-2564 02:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 20.5 2.56 1.0 20.5 21.5 21.5 2.17
806 02-12-2564 02:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดีด๊ะ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1750) น้ำฝน 119 0 3.0 110.0 110.0 110.0 -
807 02-12-2564 02:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0704) น้ำฝน 123 0 10.0 30.0 30.0 30.0 -
808 02-12-2564 01:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 98 5.01 4.0 85.0 85.0 85.0 5.01
809 02-12-2564 01:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง(STN0103) น้ำฝน 121.5 0 4.0 117.0 123.5 123.5 -
810 02-12-2564 01:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 117 0 1.5 119.5 124.5 124.5 -
811 02-12-2564 00:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 117.5 0 7.0 109.0 109.0 109.0 -
812 02-12-2564 00:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0578) น้ำฝน 117.5 0 7.0 124.5 124.5 124.5 -
813 02-12-2564 00:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1559) น้ำฝน 126.5 0 0.5 122.5 126.5 126.5 -
814 02-12-2564 00:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 124 0 6.5 95.5 98.0 98.0 -
815 01-12-2564 22:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1697) น้ำฝน 118 0 0.5 89.0 89.0 89.0 -
816 01-12-2564 22:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1577) น้ำฝน 122 0 1.0 114.0 117.0 117.0 -
817 01-12-2564 2146: แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจันทร์ ตำบล หนองธง อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง(STN0512) น้ำฝน 117 0 0.0 118.5 118.5 118.5 -
818 01-12-2564 21:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 120.5 0 6.5 103.0 103.0 103.0 -
819 01-12-2564 21:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 120 0 3.0 125.0 128.5 128.5 -
820 01-12-2564 15:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0573) น้ำฝน 120 0 0.0 0.0 0.5 0.5 -
821 01-12-2564 04:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังประดิษฐ์ ตำบล เขาค่าย อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0728) น้ำฝน 117.5 0 3.0 112.0 197.5 197.5 -
822 30-11-2564 15:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1042) น้ำฝน 119.5 0 10.5 117.5 122.0 122.0 -
823 30-11-2564 14:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0726) น้ำฝน 117.5 0 4.5 95.5 98.5 98.5 -
824 30-11-2564 13:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแก้ว ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0574) น้ำฝน 123.5 0 3.5 113.0 119.0 119.0 -
825 30-11-2564 13:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 121 0 1.0 95.0 106.0 106.0 -
826 30-11-2564 12:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 122.5 0 2.5 106.5 111.5 111.5 -
827 30-11-2564 12:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 121.5 0 10.5 106.5 111.5 111.5 -
828 30-11-2564 11:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 120.5 13.08 5.5 83.0 103.5 103.5 13.08
829 30-11-2564 11:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 125 0 8.5 105.0 114.5 114.5 -
830 30-11-2564 09:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0224) น้ำฝน 117 0 1.0 110.5 114.5 114.5 -
831 30-11-2564 04:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางสาว ตำบล เขาวง อำเภอ บ้านตาขุน จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1678) น้ำฝน 122.5 0 3.0 119.5 122.0 122.0 -
832 30-11-2564 00:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใต้โตน ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) ระดับน้ำ 83 5.2 0.0 83.0 120.0 120.0 5.20
833 29-11-2564 22:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 119 0 1.5 119.5 120.0 120.0 -
834 29-11-2564 19:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเขา ตำบล บ้านเสด็จ อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1674) น้ำฝน 122.5 0 6.0 109.5 114.0 114.0 -
835 29-11-2564 19:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 34.5 4.52 0.5 34.5 69.0 69.0 4.51
836 29-11-2564 17:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0062) น้ำฝน 117 0 1.0 120.0 120.0 120.0 -
837 29-11-2564 17:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในช่อง ตำบล สองแพรก อำเภอ ชัยบุรี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0221) น้ำฝน 118 0 4.5 94.0 94.0 94.0 -
838 29-11-2564 17:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกลาง ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0569) น้ำฝน 138.5 0 1.0 126.5 127.0 127.0 -
839 29-11-2564 16:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 117.5 0 0.5 108.5 108.5 108.5 -
840 29-11-2564 16:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกาะแก้ว ตำบล เขาตอก อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1675) น้ำฝน 127 0 12.5 103.0 106.5 106.5 -
841 29-11-2564 16:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1803) น้ำฝน 119 3.95 10.5 109.5 109.5 109.5 3.95
842 29-11-2564 15:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) น้ำฝน 117 1.65 0.5 107.0 107.0 107.0 1.65
843 29-11-2564 14:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมน ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1019) น้ำฝน 118 0 1.0 115.5 115.5 115.5 -
844 29-11-2564 14:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) น้ำฝน 119.5 6.21 7.5 98.0 98.0 98.0 6.21
845 29-11-2564 14:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 120 0 1.0 102.5 103.0 103.0 -
846 29-11-2564 14:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1563) น้ำฝน 119 0 7.0 113.5 113.5 113.5 -
847 29-11-2564 14:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระบัว ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0163) น้ำฝน 132 0 18.5 129.5 131.0 131.0 -
848 29-11-2564 12:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชโลดมพัฒนา ตำบล นาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1575) น้ำฝน 118.5 0 13.5 96.0 96.0 96.0 -
849 29-11-2564 12:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชโลดมพัฒนา ตำบล นาใต้ อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1575) น้ำฝน 118.5 0 5.0 115.0 117.0 117.0 -
850 29-11-2564 12:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหอน ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1716) น้ำฝน 117 0 0.0 18.0 18.0 18.0 -
851 29-11-2564 11:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 116 0 8.5 140.5 140.5 140.5 -
852 29-11-2564 11:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 134.5 1.97 3.5 146.0 146.0 146.0 1.97
853 29-11-2564 11:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 134.5 1.2 13.0 118.0 118.0 118.0 1.20
854 29-11-2564 11:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 124 0 10.5 132.0 132.0 132.0 -
855 29-11-2564 11:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0064) น้ำฝน 117 0 1.5 112.5 112.5 112.5 -
856 29-11-2564 11:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0747) น้ำฝน 118.5 0 1.0 117.5 117.5 117.5 -
857 29-11-2564 10:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 120 0 1.5 112.5 129.0 129.0 -
858 29-11-2564 09:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0291) น้ำฝน 117 0 1.5 86.5 87.0 87.0 -
859 29-11-2564 06:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไม้เสียบ* ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1797) น้ำฝน 140 2.85 1.5 89.0 102.0 102.0 2.85
860 29-11-2564 05:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 15 4.26 0.5 15.0 52.5 52.5 4.25
861 28-11-2564 21:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 42.5 3.78 0.0 42.5 60.5 60.5 3.78
862 28-11-2564 18:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 120 0 4.5 90.0 91.0 91.0 -
863 28-11-2564 17:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 0 2.55 0.0 0.0 1.0 1.0 2.46
864 28-11-2564 17:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 122.5 0 6.5 126.0 145.5 145.5 -
865 28-11-2564 16:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0580) น้ำฝน 117 0 4.0 141.5 153.0 153.0 -
866 28-11-2564 15:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 125.5 0 4.0 119.0 123.0 123.0 -
867 28-11-2564 15:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 127 0 16.5 132.0 148.0 148.0 -
868 25-11-2564 19:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 34 4.57 0.0 34.0 64.5 64.5 4.54
869 25-11-2564 14:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) ระดับน้ำ 38 3.5 1.0 38.0 70.0 70.0 2.35
870 25-11-2564 13:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไม้เสียบ* ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1797) น้ำฝน 117.5 2.11 0.0 108.0 132.5 132.5 2.11
871 25-11-2564 12:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกลาง ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0582) น้ำฝน 120.5 0 3.0 87.0 87.5 87.5 -
872 25-11-2564 11:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลองระแนะ ตำบล ทต.เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0751) น้ำฝน 125 0 1.0 110.0 114.5 114.5 -
873 25-11-2564 09:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 129 0 4.0 130.0 132.5 132.5 -
874 25-11-2564 09:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0062) น้ำฝน 118.5 0 8.5 118.0 118.0 118.0 -
875 25-11-2564 08:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0291) น้ำฝน 119 0 0.0 54.5 54.5 54.5 -
876 25-11-2564 08:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 119.5 0 2.0 137.0 145.0 145.0 -
877 25-11-2564 07:5: แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1577) น้ำฝน 150 0 11.0 141.0 143.0 143.0 -
878 25-11-2564 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 123.5 0 12.5 110.5 112.5 112.5 -
879 25-11-2564 07:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1577) น้ำฝน 140 0 6.0 109.0 111.0 111.0 -
880 25-11-2564 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 118 0 13.0 109.5 111.5 111.5 -
881 25-11-2564 07:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 118 0 0.5 103.0 105.0 105.0 -
882 25-11-2564 03:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 121.5 10.59 3.5 113.0 120.0 120.0 10.59
883 25-11-2564 01:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 124 0 1.5 84.0 84.5 84.5 -
884 25-11-2564 01:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0224) น้ำฝน 140 0 2.0 120.5 121.5 121.5 -
885 24-11-2564 00:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่หัวนา ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0038) น้ำฝน 100 0 1.5 98.0 117.5 117.5 -
886 23-11-2564 23:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตาลแถว ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0790) น้ำฝน 97.5 0 3.5 94.0 103.5 103.5 -
887 23-11-2564 21:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 119.5 0 7.5 132.0 132.0 132.0 -
888 23-11-2564 19:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเกตุ ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1641) น้ำฝน 115 0 11.0 98.5 102.0 102.0 -
889 23-11-2564 16:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตะวาย ตำบล ท่าไม้รวก อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี(STN0480) น้ำฝน 97.5 0 25.0 97.5 97.5 97.5 -
890 23-11-2564 14:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาเงาะ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1740) น้ำฝน 120 0 3.0 102.0 102.0 102.0 -
891 23-11-2564 13:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโฉลกบ้านเก่า ตำบล เกาะพะงัน อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0829) น้ำฝน 118 9.48 8.0 71.0 73.5 73.5 9.48
892 23-11-2564 09:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 124 0 6.5 117.5 130.0 130.0 -
893 23-11-2564 08:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 140.5 0 0.0 137.5 143.0 143.0 -
894 23-11-2564 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0224) น้ำฝน 121.5 0 2.0 124.5 129.0 129.0 -
895 23-11-2564 05:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 119 0 6.5 113.5 119.0 119.0 -
896 23-11-2564 05:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 120.5 0 11.0 102.5 128.0 128.0 -
897 18-11-2564 14:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 102 0 6.0 111.0 115.0 115.0 -
898 18-11-2564 13:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยุบหวาย ตำบล แสงอรุณ อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0482) น้ำฝน 100.5 0 0.0 88.5 88.5 88.5 -
899 18-11-2564 12:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 104 0 11.5 94.5 94.5 94.5 -
900 18-11-2564 04:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 86 0 6.5 89.5 92.5 92.5 -
901 18-11-2564 04:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 108.5 5.86 0.0 102.0 102.5 102.5 5.86
902 18-11-2564 04:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 23 4.17 0.0 23.0 104.0 104.0 4.21
903 18-11-2564 02:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 79 3.64 0.5 79.0 103.5 103.5 3.65
904 18-11-2564 00:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 124.5 0 0.0 120.5 143.5 143.5 -
905 17-11-2564 22:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) น้ำฝน 1 2.79 0.0 1.0 1.0 1.0 2.63
906 17-11-2564 22:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 173 0 10.5 110.5 111.5 111.5 -
907 17-11-2564 22:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 61 2.65 0.0 61.0 80.0 80.0 2.05
908 17-11-2564 19:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1030) น้ำฝน 120 2.51 8.0 119.5 125.5 125.5 2.51
909 17-11-2564 19:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 119.5 0 4.0 103.0 113.5 113.5 -
910 17-11-2564 19:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 122 0 2.0 110.5 115.0 115.0 -
911 17-11-2564 19:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 143 4.21 3.0 124.5 133.5 133.5 4.21
912 17-11-2564 12:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 107.5 0 9.0 93.5 94.0 94.0 -
913 17-11-2564 11:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 97.5 0 4.0 93.0 94.5 94.5 -
914 15-11-2564 23:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 117.5 0 0.5 116.0 116.0 116.0 -
915 15-11-2564 22:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 118 0 4.5 97.5 110.5 110.5 -
916 15-11-2564 19:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 121.5 0 15.0 119.5 120.0 120.0 -
917 15-11-2564 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนขนุน* ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1792) น้ำฝน 104 1.88 9.0 77.5 90.5 90.5 1.88
918 15-11-2564 09:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 97.5 0 6.5 89.0 116.5 116.5 -
919 15-11-2564 08:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 101.5 0 4.0 92.5 114.5 114.5 -
920 13-11-2564 16:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0483) น้ำฝน 99 0 1.5 99.0 102.5 102.5 -
921 13-11-2564 15:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตะเคียน ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0282) น้ำฝน 104.5 0 0.0 92.5 95.0 95.0 -
922 13-11-2564 08:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับชัน ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0828) น้ำฝน 122 0 1.0 117.5 157.0 157.0 -
923 13-11-2564 05:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาเงาะ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1740) น้ำฝน 132.5 0 35.0 92.0 104.0 104.0 -
924 13-11-2564 05:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุสมภาร ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN0577) น้ำฝน 118 0 1.0 4.0 5.0 5.0 -
925 13-11-2564 05:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 126.5 13.16 0.0 111.0 158.5 158.5 13.16
926 13-11-2564 03:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 118 0 1.0 111.5 188.5 188.5 -
927 13-11-2564 03:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 121 10.99 2.0 121.0 184.0 184.0 10.99
928 13-11-2564 03:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0224) น้ำฝน 103.5 0 0.0 100.5 149.5 149.5 -
929 13-11-2564 01:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 118 0 4.0 136.5 156.0 156.0 -
930 13-11-2564 00:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องยูงทอง ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0760) น้ำฝน 122 0 3.0 120.0 161.0 161.0 -
931 12-11-2564 23:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 121 0 19.0 86.5 127.0 127.0 -
932 12-11-2564 18:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 133.5 2 2.5 125.0 166.5 166.5 14.04
933 12-11-2564 12:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยฮางใน ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1459) น้ำฝน 103 0 0.5 63.5 63.5 63.5 -
934 12-11-2564 09:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่น้ำ ตำบล แม่น้ำ อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1788) น้ำฝน 120 0 2.0 82.0 130.5 130.5 -
935 12-11-2564 08:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแพรก ตำบล ละอุ่นเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN1746) น้ำฝน 119 0 1.0 105.5 108.0 108.0 -
936 12-11-2564 07:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN1042) น้ำฝน 126 9.72 4.5 108.0 111.0 111.0 9.72
937 12-11-2564 07:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางพรวด ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0487) น้ำฝน 119 0 1.5 119.0 125.5 125.5 -
938 12-11-2564 06:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 45.5 4.2 0.0 45.5 70.5 70.5 6.47
939 12-11-2564 05:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 8.5 4.5 1.5 8.5 41.0 41.0 4.46
940 12-11-2564 05:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 135.5 0 0.5 57.5 72.5 72.5 -
941 12-11-2564 05:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0726) น้ำฝน 119 0 3.5 146.5 158.0 158.0 -
942 12-11-2564 05:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0724) น้ำฝน 118 0 8.0 104.0 128.5 128.5 -
943 12-11-2564 05:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 118.5 0 17.5 87.5 107.0 107.0 -
944 12-11-2564 05:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 204 0 17.5 189.5 197.5 197.5 -
945 12-11-2564 04:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังประดิษฐ์ ตำบล เขาค่าย อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0728) น้ำฝน 117.5 0 8.5 114.0 129.0 129.0 -
946 12-11-2564 04:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 0 2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 2.72
947 12-11-2564 00:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนเมา ตำบล ตะโก อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN1739) น้ำฝน 119.5 0 8.0 100.5 107.0 107.0 -
948 11-11-2564 23:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 119 0 8.0 105.0 105.5 105.5 -
949 11-11-2564 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 136 0 7.5 123.5 153.0 153.0 -
950 11-11-2564 20:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0153) น้ำฝน 117 0 0.0 114.0 115.5 115.5 -
951 11-11-2564 19:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 126 0 5.5 111.5 125.5 125.5 -
952 10-11-2564 21:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 28 3.09 0.0 28.0 29.0 29.0 3.03
953 10-11-2564 15:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 118 0 1.5 109.5 110.5 110.5 -
954 10-11-2564 14:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0079) น้ำฝน 118 0 1.5 116.0 146.5 146.5 -
955 10-11-2564 13:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1577) น้ำฝน 132.5 0 3.0 70.5 70.5 70.5 -
956 10-11-2564 13:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 119.5 0 3.5 123.5 127.5 127.5 -
957 10-11-2564 13:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) ระดับน้ำ 0 4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.68
958 10-11-2564 11:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 125.5 0 3.5 112.0 118.5 118.5 -
959 09-11-2564 20:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินแด้น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) ระดับน้ำ 0 2.53 0.0 0.0 14.0 14.0 2.38
960 09-11-2564 05:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินสี ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี(STN0479) น้ำฝน 98 0 1.0 97.5 115.5 115.5 -
961 09-11-2564 03:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0142) น้ำฝน 98.5 0 4.0 94.5 96.5 96.5 -
962 09-11-2564 03:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุไทร ตำบล ห้วยแม่เพรียง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1644) น้ำฝน 98 0 2.0 92.0 110.0 110.0 -
963 09-11-2564 02:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุน้ำร้อน ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0692) น้ำฝน 101.5 0 1.0 106.5 110.5 110.5 -
964 09-11-2564 02:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุน้ำร้อน ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0692) น้ำฝน 101.5 0 1.0 106.5 110.5 110.5 -
965 09-11-2564 02:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยประจัน ตำบล ยางหัก อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี(STN0272) น้ำฝน 110 0 25.0 65.0 65.0 65.0 -
966 09-11-2564 02:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิ้นช้าง ตำบล ยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี(STN1647) น้ำฝน 106 0 1.0 43.0 43.5 43.5 -
967 09-11-2564 02:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยรางโพธิ์ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี(STN1646) น้ำฝน 102.5 0 2.5 48.5 48.5 48.5 -
968 09-11-2564 01:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเกตุ ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1641) น้ำฝน 127.5 0 15.0 115.0 118.0 118.0 -
969 09-11-2564 01:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำตะเคียน ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1642) น้ำฝน 124 0 21.5 107.0 107.5 107.5 -
970 07-11-2564 20:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใต้โตน ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) ระดับน้ำ 25.5 5 0.0 25.5 26.5 26.5 1.97
971 06-11-2564 22:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพระยา ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่(STN1785) น้ำฝน 118 0 1.0 107.5 107.5 107.5 -
972 06-11-2564 18:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนเสม็ด ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1595) น้ำฝน 118 0 8.0 109.0 109.0 109.0 -
973 06-11-2564 18:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0578) น้ำฝน 117.5 0 2.5 97.0 97.0 97.0 -
974 06-11-2564 18:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1714) น้ำฝน 120 0 21.5 115.5 115.5 115.5 -
975 06-11-2564 17:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอตง ตำบล เขาดิน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่(STN1759) น้ำฝน 125.5 0 3.0 91.5 91.5 91.5 -
976 06-11-2564 17:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 121 0 24.0 94.0 94.0 94.0 -
977 31-10-2564 11:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 122 0 3.0 103.0 103.0 103.0 -
978 30-10-2564 19:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากพู่ ตำบล ท่านา อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN1733) น้ำฝน 138 0 42.0 138.0 138.0 138.0 -
979 30-10-2564 17:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1594) น้ำฝน 119 0 3.0 96.0 96.0 96.0 -
980 30-10-2564 12:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 10 4.1 0.0 10.0 10.0 10.0 3.53
981 30-10-2564 02:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 65.5 3.63 0.0 65.5 74.0 74.0 3.65
982 25-10-2564 14:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 1.5 3.9 0.0 1.5 4.0 4.0 3.89
983 24-10-2564 22:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะเคียนงาม ตำบล บางหิน อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1680) น้ำฝน 118 0 1.0 114.0 115.5 115.5 -
984 24-10-2564 19:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางบอน ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1569) น้ำฝน 123.5 0 15.5 93.0 93.0 93.0 -
985 24-10-2564 16:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเขา ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0500) น้ำฝน 119.5 0 13.0 106.0 110.0 110.0 -
986 24-10-2564 15:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีดอนไชย ตำบล ทุ่งแล้ง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN1539) ระดับน้ำ 0 11.15 0.0 0.0 3.0 3.0 11.11
987 24-10-2564 02:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาเงาะ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1740) น้ำฝน 119.5 0 1.0 115.5 117.5 117.5 -
988 23-10-2564 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1714) น้ำฝน 122.5 0 26.0 94.0 94.5 94.5 -
989 23-10-2564 17:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินแด้น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) ระดับน้ำ 0.5 2.6 0.0 0.5 3.5 3.5 2.60
990 23-10-2564 17:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 191.5 0 23.0 120.0 120.0 120.0 -
991 23-10-2564 15:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 3.86 0.0 0.0 56.5 56.5 3.86
992 23-10-2564 12:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเฒ่า ตำบล ลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN1237) น้ำฝน 111 0 4.0 103.0 103.0 103.0 -
993 23-10-2564 06:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 102 0 0.0 95.0 95.0 95.0 -
994 23-10-2564 02:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางผักหม ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0853) น้ำฝน 103.5 0 0.0 107.0 161.5 161.5 -
995 23-10-2564 01:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาน ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0180) น้ำฝน 100.5 0 3.0 107.5 107.5 107.5 -
996 22-10-2564 23:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านประจำไม้ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0478) น้ำฝน 98 0 0.0 97.5 97.5 97.5 -
997 22-10-2564 11:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอกหมู ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1455) น้ำฝน 100 0 1.0 105.5 105.5 105.5 -
998 22-10-2564 11:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 54 6.22 0.0 54.0 55.5 55.5 6.20
999 22-10-2564 07:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนแก้ว ตำบล โรงช้าง อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN1321) น้ำฝน 98 0 12.5 74.0 87.0 87.0 -
1000 22-10-2564 06:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเคาะ ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0333) น้ำฝน 109.5 0 1.5 84.5 91.5 91.5 -
1001 22-10-2564 04:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 56.5 6.14 0.0 56.5 56.5 56.5 5.99
1002 22-10-2564 02:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าบม (หมู่ 8) ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0454) น้ำฝน 97.5 12.45 1.0 97.0 97.0 97.0 12.45
1003 22-10-2564 01:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 98.5 0 1.0 105.0 105.0 105.0 -
1004 22-10-2564 00:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 117.5 0 0.5 82.5 82.5 82.5 -
1005 21-10-2564 23:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกกแก้ว ตำบล วังสวาบ อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0972) น้ำฝน 99 0 5.0 121.0 121.0 121.0 -
1006 21-10-2564 15:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล บ้านนา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN1742) น้ำฝน 119.5 0 19.5 103.5 103.5 103.5 -
1007 19-10-2564 22:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนกุนุงจนอง ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN1622) น้ำฝน 71.5 0 5.5 59.0 59.0 59.0 -
1008 19-10-2564 22:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางบอน ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1569) น้ำฝน 144.5 0 4.0 140.0 140.0 140.0 -
1009 19-10-2564 21:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหญ้าปล้อง ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0287) น้ำฝน 165.5 0 17.5 102.5 102.5 102.5 -
1010 19-10-2564 21:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 124 0 10.0 94.0 94.0 94.0 -
1011 19-10-2564 20:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเบญจา ตำบล พลูเถื่อน อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1576) น้ำฝน 120.5 0 12.0 110.5 111.0 111.0 -
1012 17-10-2564 20:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 0.5 10 0.0 0.5 0.5 0.5 9.99
1013 17-10-2564 15:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่หัวนา ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0038) น้ำฝน 105 0 10.0 106.5 108.0 108.0 -
1014 17-10-2564 13:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดีด๊ะ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1750) น้ำฝน 129.5 0 33.0 122.5 127.0 127.0 -
1015 17-10-2564 10:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งช้าง ตำบล หนองปรือ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1008) น้ำฝน 99 0 4.0 110.0 120.0 120.0 -
1016 17-10-2564 08:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินดาดทอง ตำบล หนองรี อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0264) น้ำฝน 98.5 0 3.5 103.0 103.0 103.0 -
1017 17-10-2564 08:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาธง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี(STN0269) น้ำฝน 100 0 1.0 55.5 55.5 55.5 -
1018 17-10-2564 06:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหินตั้ง ตำบล สมเด็จเจริญ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1634) น้ำฝน 102.5 0 13.0 85.5 85.5 85.5 -
1019 17-10-2564 06:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหินตั้ง ตำบล สมเด็จเจริญ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1634) น้ำฝน 103.5 0 7.5 63.0 63.0 63.0 -
1020 17-10-2564 06:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล หนองปรือ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1633) น้ำฝน 103.5 0 11.5 100.0 100.0 100.0 -
1021 17-10-2564 04:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบุ่ง ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN0171) น้ำฝน 101 0 1.0 84.0 97.0 97.0 -
1022 17-10-2564 00:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 111 0 21.5 77.0 94.0 94.0 -
1023 16-10-2564 23:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพพนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1471) น้ำฝน 98 0 0.0 94.5 96.5 96.5 -
1024 16-10-2564 22:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 24.5 3.79 0.0 24.5 45.0 45.0 3.41
1025 16-10-2564 20:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 100 0 4.5 127.0 141.5 141.5 -
1026 16-10-2564 15:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 39.5 4.03 0.0 39.5 42.0 42.0 3.55
1027 16-10-2564 14:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 16 5.06 0.0 16.0 37.0 37.0 5.02
1028 15-10-2564 04:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 101.5 0 0.0 130.5 170.5 170.5 -
1029 13-10-2564 10:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) น้ำฝน 98 1.23 0.0 92.0 92.0 92.0 1.23
1030 13-10-2564 07:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยาวใหญ่ ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น(STN0970) น้ำฝน 104.5 0 2.0 89.5 89.5 89.5 -
1031 13-10-2564 06:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 98 0 0.0 101.0 101.0 101.0 -
1032 13-10-2564 00:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 182.5 0 8.0 182.5 298.0 298.0 -
1033 12-10-2564 23:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 217.5 0 17.5 217.5 297.5 297.5 -
1034 12-10-2564 23:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสัก ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0940) น้ำฝน 120 0 21.5 118.5 127.5 127.5 -
1035 12-10-2564 23:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 11 4.02 0.0 11.0 33.5 33.5 3.99
1036 12-10-2564 22:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแหลม ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0941) น้ำฝน 107 0 15.0 99.0 99.0 99.0 -
1037 12-10-2564 22:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเอี่ยวใน ตำบล ลำพญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี(STN0947) น้ำฝน 97.5 0 5.5 88.0 88.0 88.0 -
1038 12-10-2564 20:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 146 0 29.0 104.0 133.0 133.0 -
1039 12-10-2564 19:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่ามะปราง ตำบล นาหินลาด อำเภอ ปากพลี จังหวัด นครนายก(STN1584) น้ำฝน 141.5 0 30.5 112.0 112.5 112.5 -
1040 12-10-2564 17:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันทิ ตำบล ท่ากุ่ม อำเภอ เมืองตราด จังหวัด ตราด(STN1667) น้ำฝน 124 0 0.0 108.5 126.0 126.0 -
1041 12-10-2564 13:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 123.5 0 1.5 89.0 99.0 99.0 -
1042 12-10-2564 09:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะเคียนงาม ตำบล บางหิน อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1680) น้ำฝน 119.5 0 12.5 111.0 139.5 139.5 -
1043 12-10-2564 09:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 125.5 0 9.0 114.0 155.5 155.5 -
1044 12-10-2564 08:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 152.5 0 0.5 150.0 175.5 175.5 -
1045 12-10-2564 05:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสมัยเหนือ ตำบล สมัย อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1234) น้ำฝน 99.5 0 5.5 75.0 75.0 75.0 -
1046 12-10-2564 01:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 105.5 0 7.5 101.5 101.5 101.5 -
1047 11-10-2564 23:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งป่าติ้ว ตำบล กกดู่ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0320) น้ำฝน 100 0 5.0 111.0 111.0 111.0 -
1048 11-10-2564 22:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่พรสวรรค์ ตำบล นาโบสถ์ อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0538) น้ำฝน 101 0 5.5 54.0 56.5 56.5 -
1049 11-10-2564 22:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกำพี้ ตำบล กกดู่ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0463) น้ำฝน 105 14.63 8.5 109.5 109.5 109.5 14.63
1050 11-10-2564 20:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 119 0 7.0 98.0 132.0 132.0 -
1051 11-10-2564 14:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 100.5 3.6 0.0 100.5 103.5 103.5 -
1052 11-10-2564 08:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแห้ง ตำบล ขะเนจื้อ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN1276) น้ำฝน 100.5 0 10.0 100.5 100.5 100.5 -
1053 11-10-2564 06:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 120.5 0 14.0 98.5 99.0 99.0 -
1054 09-10-2564 10:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 169.5 0 36.5 174.0 174.0 174.0 -
1055 07-10-2564 22:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหาดตุ่น ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1721) น้ำฝน 118.5 0 2.5 114.5 119.0 119.0 -
1056 07-10-2564 22:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 119.5 0 2.0 116.0 125.5 125.5 -
1057 07-10-2564 11:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะเคียนงาม ตำบล บางหิน อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1680) น้ำฝน 119 0 1.0 105.0 164.5 164.5 -
1058 07-10-2564 04:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินแด้น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) ระดับน้ำ 0 2.54 0.0 0.0 33.0 33.0 2.54
1059 06-10-2564 19:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 120 0 4.5 115.5 145.5 145.5 -
1060 06-10-2564 12:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1758) น้ำฝน 116 0 4.5 113.5 155.0 155.0 -
1061 06-10-2564 11:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำภี ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0101) น้ำฝน 118.5 0 2.0 82.0 89.5 89.5 -
1062 06-10-2564 09:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าพลับ ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN1006) น้ำฝน 98.5 2.27 5.0 96.0 97.0 97.0 2.27
1063 06-10-2564 08:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุพรหม ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0475) น้ำฝน 103.5 0 8.5 80.0 80.0 80.0 -
1064 05-10-2564 22:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากหมาก ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0966) ระดับน้ำ 0 5.34 0.0 0.0 0.0 0.0 5.33
1065 02-10-2564 21:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ตำบล ทม.เขาสามยอด อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี(STN0674) น้ำฝน 147 0 42.5 117.5 117.5 117.5 -
1066 01-10-2564 00:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเบญจา ตำบล พลูเถื่อน อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1576) น้ำฝน 124 0 8.5 116.5 116.5 116.5 -
1067 29-09-2564 23:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนกุนุงจนอง ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN1622) น้ำฝน 70.5 0 1.0 50.0 50.0 50.0 -
1068 29-09-2564 22:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันทรัตน์ ตำบล ยะรม อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN1618) น้ำฝน 117.5 0 0.0 88.5 89.5 89.5 -
1069 29-09-2564 20:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN0156) น้ำฝน 119 0 0.0 112.0 118.5 118.5 -
1070 28-09-2564 21:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) น้ำฝน 119.5 1.85 34.0 71.5 71.5 71.5 1.85
1071 27-09-2564 22:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 0 3.01 0.0 0.0 4.5 4.5 3.01
1072 27-09-2564 17:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0981) ระดับน้ำ 14 5.06 0.0 14.0 14.5 14.5 5.07
1073 26-09-2564 14:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 33 3.95 0.0 33.0 113.0 113.0 -
1074 26-09-2564 12:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1787) น้ำฝน 120.5 0 5.0 109.0 113.5 113.5 -
1075 26-09-2564 11:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชือกน้ำ ตำบล ถ้ำ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN1766) น้ำฝน 118.5 0 4.0 110.0 124.5 124.5 -
1076 26-09-2564 11:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 42.5 5 0.0 42.5 53.5 53.5 4.73
1077 26-09-2564 10:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 127.5 0 14.5 64.5 77.0 77.0 -
1078 26-09-2564 10:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 4.7 0.0 0.0 1.0 1.0 -
1079 26-09-2564 10:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1758) น้ำฝน 117 0 1.5 110.5 129.5 129.5 -
1080 26-09-2564 10:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 133 0 13.0 112.5 142.5 142.5 -
1081 26-09-2564 10:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะไหล ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN0097) น้ำฝน 123.5 0 12.5 118.5 135.0 135.0 -
1082 26-09-2564 10:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรทอง ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1784) น้ำฝน 119.5 0 2.5 101.5 117.5 117.5 -
1083 26-09-2564 10:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอุ้มเปี้ยม ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0661) น้ำฝน 107.5 0 0.5 108.0 137.5 137.5 -
1084 26-09-2564 08:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบล คลองลานพัฒนา อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0913) ระดับน้ำ 62.5 3.02 1.5 62.5 72.5 72.5 2.74
1085 26-09-2564 08:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสัก ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0940) น้ำฝน 135.5 0 1.0 139.0 150.5 150.5 -
1086 26-09-2564 07:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 172 0 1.0 183.5 215.5 215.5 -
1087 26-09-2564 06:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแหลม ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0941) น้ำฝน 96 0 3.5 91.0 99.0 99.0 -
1088 26-09-2564 06:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่วงสามัคคี ตำบล ปางสวรรค์ อำเภอ ชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์(STN0559) น้ำฝน 125 0 5.5 18.0 30.0 30.0 -
1089 26-09-2564 05:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจ็ดร้อยไร่ ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN1189) น้ำฝน 113.5 0 3.0 111.5 120.5 120.5 -
1090 26-09-2564 02:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 142 0 14.0 139.0 222.5 222.5 -
1091 26-09-2564 02:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยายมุก ตำบล คลองพลู อำเภอ กิ่งอำเภอขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0055) น้ำฝน 151.5 0 1.5 154.5 159.5 159.5 -
1092 26-09-2564 00:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 28.5 5.05 0.0 28.5 42.0 42.0 4.98
1093 25-09-2564 22:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังวัด ตำบล ยางราก อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี(STN1233) น้ำฝน 110 0 11.5 116.5 122.0 122.0 -
1094 25-09-2564 17:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำลาด ตำบล ไพศาลี อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์(STN1242) น้ำฝน 104.5 0 18.5 100.5 112.5 112.5 -
1095 25-09-2564 17:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหิน ตำบล เขาแหลม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี(STN1247) น้ำฝน 102 0 1.0 104.0 108.5 108.5 -
1096 25-09-2564 17:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังเตี้ย ตำบล นิยมชัย อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี(STN0451) น้ำฝน 90 0 0.5 91.5 97.5 97.5 -
1097 25-09-2564 16:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล วังข่อย อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์(STN1526) น้ำฝน 132 0 8.5 131.0 136.5 136.5 -
1098 25-09-2564 16:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุฝรั่ง ตำบล วังข่อย อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์(STN1217) น้ำฝน 93 0 2.0 96.0 103.5 103.5 -
1099 25-09-2564 16:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวพุ ตำบล วังข่อย อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์(STN1249) น้ำฝน 101 0 5.5 99.0 103.0 103.0 -
1100 25-09-2564 15:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาขุยพัฒนา ตำบล หนองมะค่า อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี(STN1185) น้ำฝน 102 0 3.5 101.5 105.0 105.0 -
1101 25-09-2564 12:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 99 0 1.5 72.0 77.5 77.5 -
1102 25-09-2564 11:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปล้อง ตำบล กุดตาเพชร อำเภอ ลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี(STN1238) น้ำฝน 125 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1103 25-09-2564 09:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 0 3.53 0.0 0.0 0.0 0.0 3.28
1104 25-09-2564 08:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1470) น้ำฝน 98 0 3.0 54.5 60.5 60.5 -
1105 25-09-2564 08:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพพนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1471) น้ำฝน 98 0 4.5 93.5 109.0 109.0 -
1106 25-09-2564 07:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหินโงม ตำบล ท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1472) น้ำฝน 98 0 1.5 109.5 109.5 109.5 -
1107 25-09-2564 06:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 28.5 6.33 0.0 28.5 34.5 34.5 5.73
1108 24-09-2564 19:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 3 10.01 0.0 3.0 3.0 3.0 9.99
1109 24-09-2564 09:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 5 4.13 0.0 5.0 15.5 15.5 4.14
1110 24-09-2564 08:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่ปางเติม ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่(STN1557) ระดับน้ำ 47.5 3.23 0.0 47.5 52.0 52.0 3.21
1111 23-09-2564 13:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากคะยาง ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1502) น้ำฝน 98.5 0 1.5 74.5 76.0 76.0 -
1112 23-09-2564 08:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 10 4.52 0.0 10.0 12.5 12.5 4.32
1113 23-09-2564 06:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 100 0 0.0 69.5 83.0 83.0 -
1114 23-09-2564 06:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ฮู้ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1226) น้ำฝน 99.5 0 1.0 100.5 108.5 108.5 -
1115 23-09-2564 06:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชิงผา ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย(STN0099) น้ำฝน 98 0 1.5 97.0 97.0 97.0 -
1116 23-09-2564 05:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสุเม่นเหนือ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1236) น้ำฝน 98 0 13.0 101.5 134.5 134.5 -
1117 23-09-2564 05:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคา ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1494) น้ำฝน 99 0 5.0 94.0 101.0 101.0 -
1118 23-09-2564 05:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เทินเหนือ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0904) น้ำฝน 115 0 12.5 86.0 92.5 92.5 -
1119 22-09-2564 21:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยม่วง ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0151) น้ำฝน 99.5 0 6.0 102.5 107.5 107.5 -
1120 22-09-2564 15:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 0 6.05 0.0 0.0 16.0 16.0 6.02
1121 22-09-2564 07:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลิ่งชัน ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0721) น้ำฝน 99 0 0.0 95.5 101.5 101.5 -
1122 22-09-2564 06:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวงพระจันทร์ ตำบล หนองฝ้าย อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0682) น้ำฝน 99 9.14 14.5 83.0 89.0 89.0 9.14
1123 21-09-2564 11:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 48 3.56 0.0 48.0 48.0 48.0 3.12
1124 21-09-2564 09:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุน้อย ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1629) น้ำฝน 100 0 2.0 92.0 105.5 105.5 -
1125 21-09-2564 07:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1758) น้ำฝน 127 0 2.0 108.5 110.5 110.5 -
1126 21-09-2564 04:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1 ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 117 0 14.0 139.0 139.0 139.0 -
1127 20-09-2564 13:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 110 0 14.0 111.0 130.5 130.5 -
1128 20-09-2564 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุสมภาร ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN0577) น้ำฝน 119.5 0 19.0 88.0 88.0 88.0 -
1129 20-09-2564 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสาคู ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN1782) น้ำฝน 117 0 2.0 109.5 109.5 109.5 -
1130 19-09-2564 19:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมภูเหนือ ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) น้ำฝน 0 5.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23
1131 19-09-2564 17:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำบุ่น ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0671) น้ำฝน 105 0 25.5 78.0 78.5 78.5 -
1132 17-09-2564 23:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่อิบ ตำบล บ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1225) น้ำฝน 104 0 2.0 104.0 122.5 122.5 -
1133 16-09-2564 05:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองนกปีกกา ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1281) น้ำฝน 104 0 2.0 94.5 95.5 95.5 -
1134 15-09-2564 03:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยชมภู ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0280) น้ำฝน 98 0 5.0 88.5 89.0 89.0 -
1135 11-09-2564 12:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพวง 1 ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) ระดับน้ำ 4.5 3.06 0.0 4.5 36.5 36.5 0.05
1136 10-09-2564 18:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 27.5 6.03 0.0 27.5 54.0 54.0 5.91
1137 10-09-2564 17:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 2.5 3.86 0.0 2.5 14.0 14.0 3.85
1138 10-09-2564 12:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 42 5.05 1.5 42.0 49.0 49.0 4.98
1139 10-09-2564 10:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเกาะทุ่งม่าน ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0938) ระดับน้ำ 4 4.02 0.0 4.0 14.5 14.5 4.01
1140 10-09-2564 09:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฟองใต้ ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1398) น้ำฝน 100 0 0.0 89.5 90.5 90.5 -
1141 10-09-2564 08:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่พัฒนา ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1431) ระดับน้ำ 0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1142 10-09-2564 07:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยาวใหญ่ ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น(STN0970) น้ำฝน 101 0 3.5 114.0 114.0 114.0 -
1143 10-09-2564 07:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยซ้อ ตำบล ห้วยม่วง อำเภอ ภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น(STN0971) น้ำฝน 104 0 2.0 119.5 119.5 119.5 -
1144 10-09-2564 04:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 125.5 0 6.5 117.0 117.0 117.0 -
1145 10-09-2564 04:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 117 0 0.5 123.0 123.5 123.5 -
1146 10-09-2564 03:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 2.5 3.6 0.0 2.5 58.0 58.0 3.55
1147 09-09-2564 20:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่ ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 1.5 3.3 0.5 1.5 2.5 2.5 3.34
1148 09-09-2564 12:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านย่านอุดม ตำบล ลำทับ อำเภอ ลำทับ จังหวัด กระบี่(STN1735) น้ำฝน 118.5 0 0.5 116.5 119.0 119.0 -
1149 09-09-2564 12:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กึ๊ด ตำบล ทุ่งงาม อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN1219) น้ำฝน 100.5 0 1.5 103.0 103.0 103.0 -
1150 09-09-2564 11:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 43 5.14 0.0 43.0 46.0 46.0 4.90
1151 09-09-2564 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางบอน ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1569) น้ำฝน 118 0 1.5 114.5 121.0 121.0 -
1152 09-09-2564 10:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงหนองจอก ตำบล ทต.เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0650) น้ำฝน 97.5 0 1.5 56.0 56.0 56.0 -
1153 09-09-2564 09:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 119 0 0.5 115.0 149.0 149.0 -
1154 09-09-2564 09:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังนาใน ตำบล น้ำผุด อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1031) น้ำฝน 117.5 0 1.0 121.0 125.0 125.0 -
1155 09-09-2564 09:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปู ตำบล ทต.ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0659) น้ำฝน 99 0 3.0 41.0 41.0 41.0 -
1156 09-09-2564 09:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรทอง ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1784) น้ำฝน 118.5 0 2.5 70.5 83.5 83.5 -
1157 09-09-2564 08:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 81 0 0.5 68.5 69.0 69.0 -
1158 09-09-2564 08:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 76.5 5.56 0.5 76.5 76.5 76.5 5.35
1159 09-09-2564 08:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลุกใต้ ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0937) น้ำฝน 97.5 4.94 1.0 94.5 94.5 94.5 4.94
1160 09-09-2564 08:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 133 0 7.5 97.5 146.5 146.5 -
1161 09-09-2564 07:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านห้วยใต้ ตำบล หัวดง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0167) น้ำฝน 99 0 0.0 93.0 93.0 93.0 -
1162 09-09-2564 07:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพวง 1 ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) น้ำฝน 121.5 2.7 0.5 162.0 162.0 162.0 2.70
1163 09-09-2564 07:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีเลิศใหม่ ตำบล นาซำ อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0942) น้ำฝน 103.5 0 0.0 103.5 105.0 105.0 -
1164 09-09-2564 07:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากล่ำ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1488) น้ำฝน 106 0 0.0 108.0 108.0 108.0 -
1165 09-09-2564 07:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN1769) น้ำฝน 125 0 4.5 96.5 103.5 103.5 -
1166 09-09-2564 07:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตอน ตำบล นาบัว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1036) น้ำฝน 102.5 2.54 1.0 101.5 101.5 101.5 2.54
1167 09-09-2564 07:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 10 4.2 0.0 10.0 58.0 58.0 4.22
1168 09-09-2564 02:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเคาะ ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0333) น้ำฝน 106.5 0 21.0 75.0 82.5 82.5 -
1169 09-09-2564 02:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 45 4.02 1.5 45.0 45.0 45.0 3.83
1170 09-09-2564 02:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอกด่าน ตำบล แม่พูล อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1525) น้ำฝน 111.5 0 5.5 91.5 117.5 117.5 -
1171 09-09-2564 01:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 97.5 0 6.5 93.0 93.0 93.0 -
1172 09-09-2564 01:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินใหญ่ ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1745) น้ำฝน 118 0 1.0 108.0 113.0 113.0 -
1173 09-09-2564 00:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลยวังไสย์ ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1413) น้ำฝน 107 0 5.5 95.5 95.5 95.5 -
1174 09-09-2564 00:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำบุ่น ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0671) น้ำฝน 98 0 7.5 85.5 86.0 86.0 -
1175 08-09-2564 19:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเครือหวาย ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี(STN1658) น้ำฝน 174.5 0 4.5 165.5 166.5 166.5 -
1176 08-09-2564 05:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0981) น้ำฝน 55 5.01 0.0 55.0 56.0 56.0 4.96
1177 08-09-2564 02:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้าน กม.80 ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1592) น้ำฝน 120 0 1.0 113.0 113.0 113.0 -
1178 07-09-2564 22:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 149 0 1.0 120.0 135.0 135.0 -
1179 07-09-2564 18:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 90.5 0 1.5 81.5 83.5 83.5 -
1180 07-09-2564 10:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 126 0 7.0 127.5 128.0 128.0 -
1181 06-09-2564 06:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 106.5 0 0.0 6.5 7.5 7.5 -
1182 05-09-2564 00:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตอน ตำบล นาบัว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1036) น้ำฝน 97.5 3.31 3.0 101.5 102.0 102.0 3.31
1183 05-09-2564 00:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลังเขา ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1554) น้ำฝน 98.5 0 1.0 104.0 105.5 105.5 -
1184 04-09-2564 23:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 28.5 4.03 1.0 28.5 32.5 32.5 3.83
1185 02-09-2564 16:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 0 3.59 0.0 0.0 0.0 0.0 3.59
1186 02-09-2564 10:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรทอง ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1784) น้ำฝน 119 0 6.0 94.0 99.0 99.0 -
1187 02-09-2564 09:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 118 0 4.0 54.5 58.5 58.5 -
1188 02-09-2564 05:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 118 0 3.0 109.5 125.5 125.5 -
1189 31-08-2564 21:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่พริก ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1075) น้ำฝน 104 0 0.0 103.5 103.5 103.5 -
1190 31-08-2564 19:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองยายเงิน ตำบล วังคัน อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี(STN0481) น้ำฝน 99 0 0.0 75.0 75.0 75.0 -
1191 31-08-2564 00:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1697) น้ำฝน 117.5 0 0.5 101.0 101.0 101.0 -
1192 30-08-2564 03:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 36 4 0.0 36.0 39.0 39.0 3.75
1193 30-08-2564 01:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตอน ตำบล นาบัว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1036) น้ำฝน 100 3.59 0.5 82.0 86.5 86.5 3.59
1194 29-08-2564 18:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่คะเมย ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1640) น้ำฝน 98 0 0.0 93.0 96.0 96.0 -
1195 29-08-2564 05:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล วังข่อย อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์(STN1526) น้ำฝน 101 0 0.5 97.5 97.5 97.5 -
1196 28-08-2564 05:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจอมกิตติ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0391) น้ำฝน 101 0 0.5 98.5 101.5 101.5 -
1197 27-08-2564 15:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 6 3.6 0.0 6.0 8.0 8.0 -
1198 27-08-2564 06:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 143.5 0 1.5 184.5 208.5 208.5 -
1199 27-08-2564 03:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 130 0 1.5 122.0 136.0 136.0 -
1200 26-08-2564 18:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบุ่ง ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN0171) น้ำฝน 126.5 0 10.5 140.0 147.0 147.0 -
1201 26-08-2564 18:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 126.5 0 0.0 39.0 52.5 52.5 -
1202 26-08-2564 03:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 156.5 0 11.5 149.5 157.5 157.5 -
1203 26-08-2564 03:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 156.5 0 3.0 154.5 206.0 206.0 -
1204 26-08-2564 02:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ทต.ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0758) น้ำฝน 117.5 0 6.0 114.5 123.0 123.0 -
1205 25-08-2564 23:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 121 0 1.5 101.5 124.5 124.5 -
1206 25-08-2564 04:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฟากท่า ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) น้ำฝน 102.5 3.38 6.0 88.5 88.5 88.5 3.38
1207 24-08-2564 23:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรทอง ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1784) น้ำฝน 123.5 0 3.5 46.5 49.0 49.0 -
1208 24-08-2564 23:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 128.5 0 7.0 114.5 116.5 116.5 -
1209 24-08-2564 21:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยม่วง ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0151) น้ำฝน 103.5 0 11.0 107.5 107.5 107.5 -
1210 24-08-2564 20:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 93 0 1.5 97.0 97.0 97.0 -
1211 24-08-2564 17:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแหลมหิน ตำบล หล่อยูง อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN0173) น้ำฝน 121.5 0 1.5 137.0 137.5 137.5 -
1212 24-08-2564 06:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 98 0 0.5 86.5 86.5 86.5 -
1213 24-08-2564 03:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผางาม ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN1159) น้ำฝน 110.5 0 14.5 110.5 110.5 110.5 -
1214 24-08-2564 03:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 125 0 0.0 120.5 136.0 136.0 -
1215 20-08-2564 07:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแฟน ตำบล ป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่(STN0591) น้ำฝน 98.5 0 0.5 101.0 101.0 101.0 -
1216 19-08-2564 18:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1217 16-08-2564 05:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 102 0 7.5 36.5 42.5 42.5 -
1218 16-08-2564 03:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตม ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0030) น้ำฝน 97.5 0 0.5 90.0 94.5 94.5 -
1219 16-08-2564 02:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอกด่าน ตำบล แม่พูล อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1525) น้ำฝน 113 0 3.5 103.5 111.5 111.5 -
1220 15-08-2564 19:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0872) น้ำฝน 103 0 8.5 98.5 132.0 132.0 -
1221 15-08-2564 13:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพร้า ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0902) น้ำฝน 99.5 0 0.0 107.0 107.5 107.5 -
1222 15-08-2564 11:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำแคะ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1530) น้ำฝน 104.5 0 8.0 86.0 86.5 86.5 -
1223 15-08-2564 10:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 99.5 0 8.5 71.0 71.5 71.5 -
1224 15-08-2564 08:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเลา ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1245) น้ำฝน 100 0 5.5 68.0 70.0 70.0 -
1225 14-08-2564 04:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร้องหัวฝาย ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0611) น้ำฝน 105.5 0 0.5 97.0 100.0 100.0 -
1226 14-08-2564 04:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดควัน ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0388) น้ำฝน 105 0 0.5 96.0 99.0 99.0 -
1227 14-08-2564 03:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล ครึ่ง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0360) น้ำฝน 98 0 5.5 87.5 93.5 93.5 -
1228 11-08-2564 21:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในหนด ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 119 0 9.0 101.5 142.0 142.0 -
1229 11-08-2564 18:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อยหล่อย ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1139) น้ำฝน 106 0 0.0 31.0 31.0 31.0 -
1230 11-08-2564 17:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1758) น้ำฝน 118 0 5.5 94.5 97.5 97.5 -
1231 11-08-2564 15:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าบงบ้านถ้ำ ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0837) ระดับน้ำ 9 3.23 0.0 9.0 9.0 9.0 3.23
1232 11-08-2564 10:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเรือ ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0191) น้ำฝน 98 0 2.0 44.0 44.0 44.0 -
1233 11-08-2564 10:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1096) น้ำฝน 97.5 0 1.5 93.0 93.5 93.5 -
1234 11-08-2564 09:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นเปา ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0389) น้ำฝน 99 0 2.0 99.5 99.5 99.5 -
1235 11-08-2564 09:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งไฮ ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0249) น้ำฝน 97.5 0 0.5 81.5 82.5 82.5 -
1236 11-08-2564 08:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจอมกิตติ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0391) น้ำฝน 98.5 0 17.5 81.5 95.0 95.0 -
1237 11-08-2564 08:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 104.5 0 10.0 71.5 72.0 72.0 -
1238 11-08-2564 08:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 103.5 0 23.0 59.5 64.5 64.5 -
1239 11-08-2564 07:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 99.5 0 21.0 74.0 77.0 77.0 -
1240 11-08-2564 07:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาน ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0180) น้ำฝน 97.5 0 2.0 97.0 97.0 97.0 -
1241 11-08-2564 06:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาฮี้ (อาข่า) ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0231) น้ำฝน 100 0 35.0 92.5 93.0 93.0 -
1242 11-08-2564 05:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 111.5 0 8.0 111.5 111.5 111.5 -
1243 10-08-2564 14:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 96 0 12.0 94.5 100.0 100.0 -
1244 02-08-2564 22:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตีนตก ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1499) น้ำฝน 103.5 0 2.0 103.5 103.5 103.5 -
1245 01-08-2564 01:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 118 0 0.5 114.0 119.5 119.5 -
1246 30-07-2564 07:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 127 0 7.0 125.5 151.5 151.5 -
1247 30-07-2564 05:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหาดส้มแป้น ตำบล หาดส้มแป้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0283) น้ำฝน 116 0 2.0 104.0 113.0 113.0 -
1248 30-07-2564 04:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 111 0 7.0 87.0 108.5 108.5 -
1249 30-07-2564 03:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 97 0 2.0 112.5 112.5 112.5 -
1250 30-07-2564 03:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในหนด ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 118 0 13.5 97.5 126.5 126.5 -
1251 30-07-2564 03:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองเรือ ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1763) น้ำฝน 101.5 0 6.0 76.5 96.5 96.5 -
1252 30-07-2564 02:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 99.5 0 17.5 99.5 99.5 99.5 -
1253 30-07-2564 02:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดั้น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1204) น้ำฝน 104 0 10.0 109.0 109.0 109.0 -
1254 29-07-2564 18:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 118.5 0 6.0 106.5 175.0 175.0 -
1255 28-07-2564 14:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขยาย ตำบล ปรังเผล อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1625) น้ำฝน 99 0 0.0 91.0 129.5 129.5 -
1256 28-07-2564 02:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากห้วยแม่ปะ ตำบล แม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1282) น้ำฝน 100 0 1.5 94.0 107.5 107.5 -
1257 28-07-2564 01:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) น้ำฝน 98.5 2.91 1.5 100.5 110.0 110.0 2.91
1258 27-07-2564 23:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทยสามัคคี ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1280) น้ำฝน 99.5 0 2.0 102.0 117.5 117.5 -
1259 26-07-2564 13:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีบุญเรือง ตำบล หนองป่าก่อ อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1145) น้ำฝน 102.5 0 2.5 101.5 102.0 102.0 -
1260 26-07-2564 10:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 104 0 1.0 103.0 109.5 109.5 -
1261 26-07-2564 04:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 100.5 0 0.5 56.0 56.0 56.0 -
1262 26-07-2564 01:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาน ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0180) น้ำฝน 99 0 0.0 95.0 95.0 95.0 -
1263 25-07-2564 21:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพาย ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1125) น้ำฝน 99 0 3.0 84.5 84.5 84.5 -
1264 25-07-2564 20:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 47.5 4.05 1.5 47.5 47.5 47.5 3.74
1265 25-07-2564 03:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาเงาะ ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN1740) น้ำฝน 121 0 4.0 112.0 112.5 112.5 -
1266 23-07-2564 00:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 99 0 2.0 92.5 100.5 100.5 -
1267 21-07-2564 06:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหลัก ตำบล ปากหมาก อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0160) น้ำฝน 117.5 0 7.5 113.5 113.5 113.5 -
1268 21-07-2564 05:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง* ตำบล บ้านนา อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1808) น้ำฝน 0 2.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12
1269 21-07-2564 04:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับขอน ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN0811) น้ำฝน 117 0 4.0 123.5 140.5 140.5 -
1270 21-07-2564 03:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ทต.ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0758) น้ำฝน 119 0 22.5 128.0 139.5 139.5 -
1271 21-07-2564 02:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควน ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1731) น้ำฝน 120 0 13.5 105.0 128.0 128.0 -
1272 19-07-2564 06:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเอียน ตำบล หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0870) น้ำฝน 124.5 0 7.0 118.5 118.5 118.5 -
1273 19-07-2564 02:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 103 0 17.0 110.5 110.5 110.5 -
1274 16-07-2564 09:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่ ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 25.5 6.01 0.0 25.5 28.5 28.5 5.77
1275 16-07-2564 04:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขอนงุ้น ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1503) น้ำฝน 100.5 0 0.5 80.5 80.5 80.5 -
1276 16-07-2564 04:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สิน ตำบล นาพูน อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1492) น้ำฝน 120.5 0 1.0 122.0 122.0 122.0 -
1277 16-07-2564 03:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเกียงพา ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0260) น้ำฝน 109 0 8.5 108.0 108.0 108.0 -
1278 16-07-2564 02:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่อนหัวฝาย ตำบล ด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0222) น้ำฝน 109.5 0 8.0 92.0 92.0 92.0 -
1279 16-07-2564 02:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองขาหย่าง ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1553) น้ำฝน 100 0 5.0 89.0 89.0 89.0 -
1280 16-07-2564 02:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาล้อม ตำบล ป่าแดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1085) น้ำฝน 105.5 0 19.0 103.0 103.0 103.0 -
1281 16-07-2564 01:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เทินเหนือ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0904) น้ำฝน 101 0 10.0 80.5 80.5 80.5 -
1282 16-07-2564 00:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ฮู้ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1226) น้ำฝน 112 0 25.0 116.0 116.0 116.0 -
1283 16-07-2564 00:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชิงผา ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย(STN0099) น้ำฝน 122 0 6.0 96.5 96.5 96.5 -
1284 15-07-2564 23:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทุเลาใน ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย(STN0722) น้ำฝน 105.5 0 18.5 95.0 95.0 95.0 -
1285 15-07-2564 22:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลิ่งชัน ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0721) น้ำฝน 99 0 1.5 102.0 102.0 102.0 -
1286 11-07-2564 01:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 108.5 0 3.5 101.0 151.0 151.0 -
1287 10-07-2564 20:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางพรวด ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0487) น้ำฝน 118 0 4.5 121.0 145.5 145.5 -
1288 10-07-2564 19.02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคลุม ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN1636) น้ำฝน 99.5 0 0.0 107.0 107.0 107.0 -
1289 10-07-2564 18:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหาดตุ่น ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1721) น้ำฝน 117.5 0 2.5 91.0 117.5 117.5 -
1290 10-07-2564 18:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทรงาม ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1730) น้ำฝน 120 0 5.0 109.0 133.0 133.0 -
1291 10-07-2564 17:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลองวัน ตำบล ปากจั่น อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1734) น้ำฝน 118 0 3.0 113.0 130.0 130.0 -
1292 10-07-2564 17:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินใหญ่ ตำบล น้ำจืด อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1745) น้ำฝน 117 0 16.0 106.0 143.0 143.0 -
1293 10-07-2564 14:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพันวาล 4 ตำบล รับร่อ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN0571) น้ำฝน 117.5 0 0.0 116.0 125.5 125.5 -
1294 10-07-2564 12:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหาดส้มแป้น ตำบล หาดส้มแป้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0283) น้ำฝน 121 0 1.5 88.0 91.0 91.0 -
1295 09-07-2564 22:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจ็ดร้อยไร่ ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN1189) น้ำฝน 101 0 0.0 93.0 93.0 93.0 -
1296 09-07-2564 21:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่วงสามัคคี ตำบล ปางสวรรค์ อำเภอ ชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์(STN0559) น้ำฝน 101 0 2.5 57.0 57.0 57.0 -
1297 09-07-2564 20:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่วงสามัคคี ตำบล ปางสวรรค์ อำเภอ ชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์(STN0559) น้ำฝน 101 0 7.0 54.5 54.5 54.5 -
1298 09-07-2564 16:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่อ ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN0510) น้ำฝน 117 0 1.0 163.0 164.5 164.5 -
1299 09-07-2564 16:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว่างคีรี ตำบล โคกยาง อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0699) น้ำฝน 120 0 7.5 101.0 108.0 108.0 -
1300 09-07-2564 15:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 99.5 0 32.5 115.5 118.5 118.5 -
1301 09-07-2564 12:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับเหวน ตำบล สองแพรก อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0102) น้ำฝน 125 0 4.0 125.0 169.5 169.5 -
1302 09-07-2564 09:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะไหล ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN0097) น้ำฝน 118 0 0.0 114.5 174.5 174.5 -
1303 09-07-2564 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหม้อ ตำบล บ้านตุ่น อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1350) น้ำฝน 98.5 0 0.0 86.0 87.0 87.0 -
1304 09-07-2564 03:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่(STN1670) น้ำฝน 122 0 10.5 113.5 114.0 114.0 -
1305 08-07-2564 21:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังรี ตำบล เขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1593) น้ำฝน 256 0 43.5 228.5 285.5 285.5 -
1306 08-07-2564 19:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าฝาย ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1074) น้ำฝน 110 0 0.5 110.0 110.0 110.0 -
1307 08-07-2564 13:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโก๋น ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0336) น้ำฝน 101 0 8.0 54.0 54.0 54.0 -
1308 08-07-2564 10:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 105 0 11.5 89.5 90.5 90.5 -
1309 08-07-2564 09:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 99.5 0 14.0 91.0 177.0 177.0 -
1310 08-07-2564 02:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตลาด ตำบล ท่าด้วง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1241) น้ำฝน 104 0 2.0 100.0 100.0 100.0 -
1311 07-07-2564 03:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำโชค ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1229) น้ำฝน 110.5 0 0.0 18.0 18.0 18.0 -
1312 07-07-2564 03:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ฮู้ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1226) น้ำฝน 100 0 0.0 59.5 59.5 59.5 -
1313 06-07-2564 18:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1758) น้ำฝน 121 0 3.0 87.5 89.5 89.5 -
1314 06-07-2564 17:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN1769) น้ำฝน 118 0 1.5 115.0 115.0 115.0 -
1315 06-07-2564 15:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาน ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0180) น้ำฝน 97.5 0 1.5 111.0 111.0 111.0 -
1316 06-07-2564 12:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโก๋น ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0336) น้ำฝน 102 0 4.0 4.0 4.0 4.0 -
1317 06-07-2564 12:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะฝาง ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0519) น้ำฝน 103.5 0 4.5 60.0 60.0 60.0 -
1318 06-07-2564 11:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตย ตำบล เพหลา อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่(STN1780) น้ำฝน 121 0 10.0 102.5 102.5 102.5 -
1319 06-07-2564 10:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 133 0 1.5 27.0 40.0 40.0 -
1320 06-07-2564 10:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนหวายแดง ตำบล พรุดินนา อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่(STN1729) น้ำฝน 118 0 4.0 86.5 90.0 90.0 -
1321 06-07-2564 10:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองโตนด ตำบล เกาะลันตาน้อย อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1768) น้ำฝน 117.5 0 4.0 107.5 107.5 107.5 -
1322 06-07-2564 07:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 101 0 0.5 13.5 13.5 13.5 -
1323 06-07-2564 06:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 146 0 40.5 119.5 119.5 119.5 -
1324 06-07-2564 06:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 146 0 40.5 119.5 119.5 119.5 -
1325 06-07-2564 04:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสงเปือย ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0967) น้ำฝน 98.5 0 1.0 84.0 84.0 84.0 -
1326 25-06-2564 06:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN1723) น้ำฝน 122 0 20.5 112.5 115.0 115.0 -
1327 22-06-2564 09:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1758) น้ำฝน 119 0 3.0 105.5 108.5 108.5 -
1328 15-06-2564 03:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 1 3.86 0.0 1.0 79.5 79.5 3.86
1329 14-06-2564 14:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นผึ้ง ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0243) น้ำฝน 126 0 0.0 23.0 72.0 72.0 -
1330 14-06-2564 11:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาลาด ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1457) น้ำฝน 133 0 0.0 135.5 137.5 137.5 -
1331 14-06-2564 11:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 140 0 0.0 144.0 147.0 147.0 -
1332 14-06-2564 11:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัวคำ ตำบล เม็งราย อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1522) น้ำฝน 186.5 0 2.0 185.5 190.0 190.0 -
1333 14-06-2564 11:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโห้ง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1388) น้ำฝน 138.5 0 0.5 135.5 138.0 138.0 -
1334 14-06-2564 11:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1381) น้ำฝน 146.5 0 0.5 125.5 129.0 129.0 -
1335 14-06-2564 11:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปล้อง ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1425) น้ำฝน 138 0 1.0 137.0 143.0 143.0 -
1336 14-06-2564 11:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข่อยหล่อย ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN1139) น้ำฝน 144.5 0 0.5 145.0 149.5 149.5 -
1337 14-06-2564 11:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำต้ม ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0854) น้ำฝน 129 0 0.5 129.0 137.5 137.5 -
1338 14-06-2564 11:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองพี่น้อง ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0379) น้ำฝน 124.5 0 1.0 123.5 128.5 128.5 -
1339 14-06-2564 11:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารทอง ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0236) น้ำฝน 130 0 5.0 97.5 99.0 99.0 -
1340 14-06-2564 11:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอย ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1146) น้ำฝน 127.5 0 0.5 129.0 133.0 133.0 -
1341 14-06-2564 11:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 168 0 1.5 180.0 201.5 201.5 -
1342 14-06-2564 11:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 151.5 0 0.0 142.5 145.5 145.5 -
1343 14-06-2564 10:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0068) น้ำฝน 117.5 0 0.0 44.5 51.0 51.0 -
1344 14-06-2564 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่วังช้าง ตำบล พระธาตุขิงแกง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN1316) น้ำฝน 99.5 0 4.5 98.5 99.5 99.5 -
1345 14-06-2564 10:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเจริญ ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0387) น้ำฝน 163.5 2.09 1.5 151.5 152.0 152.0 2.09
1346 14-06-2564 10:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีบุญเรือง ตำบล หนองป่าก่อ อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1145) น้ำฝน 120.5 0 2.5 121.0 123.5 123.5 -
1347 14-06-2564 10:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 98.5 0 2.0 96.0 96.0 96.0 -
1348 14-06-2564 10:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) น้ำฝน 118.5 2.37 0.5 51.5 57.5 57.5 2.37
1349 14-06-2564 09:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกาญจนา ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0245) น้ำฝน 99.5 0 3.0 91.0 91.5 91.5 -
1350 14-06-2564 09:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0863) น้ำฝน 120.5 0 2.5 115.0 115.0 115.0 -
1351 14-06-2564 08:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแผ่นดินทอง ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0383) น้ำฝน 135 0 7.5 127.5 127.5 127.5 -
1352 14-06-2564 08:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตั้ง ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0238) น้ำฝน 199.5 0 5.5 191.5 191.5 191.5 -
1353 14-06-2564 08:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร้องหัวฝาย ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0611) น้ำฝน 124.5 0 2.0 129.5 129.5 129.5 -
1354 14-06-2564 08:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเอียน ตำบล หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0870) น้ำฝน 131 0 6.0 132.5 132.5 132.5 -
1355 14-06-2564 08:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อแสง ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0385) น้ำฝน 147 0 2.0 152.5 152.5 152.5 -
1356 14-06-2564 08:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ภักดี ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0384) น้ำฝน 135.5 0 6.0 116.0 116.0 116.0 -
1357 14-06-2564 08:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแล ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0916) น้ำฝน 145.5 1.83 5.0 133.0 133.0 133.0 1.83
1358 14-06-2564 08:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 134.5 0 4.5 120.0 120.0 120.0 -
1359 14-06-2564 08:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไคร้ ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1456) น้ำฝน 151 0 6.5 149.0 149.0 149.0 -
1360 14-06-2564 08:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลุง ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0873) น้ำฝน 121.5 0 6.5 125.0 125.0 125.0 -
1361 14-06-2564 08:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดง ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1382) น้ำฝน 136.5 0 2.5 58.0 58.0 58.0 -
1362 14-06-2564 08:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลู้ ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0862) น้ำฝน 138.5 0 0.0 164.5 173.5 173.5 -
1363 14-06-2564 08:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลู้ ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0862) น้ำฝน 138.5 0 9.0 144.0 144.0 144.0 -
1364 14-06-2564 08:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผางาม ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN1159) น้ำฝน 122.5 0 3.0 123.0 123.0 123.0 -
1365 14-06-2564 08:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 108.5 0 2.0 88.5 92.0 92.0 -
1366 14-06-2564 08:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0399) น้ำฝน 145.5 0 6.0 143.0 143.0 143.0 -
1367 14-06-2564 08:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจดีย์ ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1387) น้ำฝน 134 0 2.5 141.5 141.5 141.5 -
1368 14-06-2564 08:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนงาม ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0866) น้ำฝน 152 0 3.5 139.0 139.0 139.0 -
1369 14-06-2564 08:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิทักษ์ไทย ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0621) น้ำฝน 124.5 0 7.5 114.0 114.0 114.0 -
1370 14-06-2564 08:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขวากใต้ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN1368) น้ำฝน 128 0 6.0 118.5 118.5 118.5 -
1371 14-06-2564 08:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันหลวง ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1346) น้ำฝน 132.5 0 4.5 129.5 129.5 129.5 -
1372 14-06-2564 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0068) น้ำฝน 108 0 2.0 27.5 32.0 32.0 -
1373 14-06-2564 07:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเลา ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1245) น้ำฝน 103 0 3.0 108.0 110.5 110.5 -
1374 14-06-2564 07:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพัน ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0714) น้ำฝน 113.5 0 3.0 70.0 73.5 73.5 -
1375 14-06-2564 07:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนน้ำพริก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1504) น้ำฝน 110 0 2.5 115.0 118.0 118.0 -
1376 14-06-2564 06:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 139 0 7.0 129.5 129.5 129.5 -
1377 14-06-2564 06:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 149 0 4.5 140.0 140.0 140.0 -
1378 14-06-2564 06:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0513) น้ำฝน 128.5 0 10.0 118.5 118.5 118.5 -
1379 14-06-2564 06:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดควัน ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0388) น้ำฝน 121.5 0 1.0 107.0 107.0 107.0 -
1380 14-06-2564 06:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากเอียก ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0517) น้ำฝน 136.5 0 6.5 69.5 69.5 69.5 -
1381 14-06-2564 06:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 158 0 6.5 156.0 156.0 156.0 -
1382 14-06-2564 05:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำปาน ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0088) น้ำฝน 99 0 2.0 95.5 97.5 97.5 -
1383 14-06-2564 05:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 121.5 0 3.0 109.5 111.0 111.0 -
1384 14-06-2564 05:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0898) น้ำฝน 99.5 0 2.5 102.5 107.5 107.5 -
1385 14-06-2564 05:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลี ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1542) น้ำฝน 99 0 1.5 100.0 106.0 106.0 -
1386 14-06-2564 05:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแหน 2 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1250) น้ำฝน 99 0 3.0 99.0 104.0 104.0 -
1387 14-06-2564 05:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 98.5 0 4.5 97.0 101.5 101.5 -
1388 14-06-2564 04:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปอน ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0338) น้ำฝน 104.5 2.16 3.0 95.0 99.5 99.5 2.16
1389 14-06-2564 04:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 100.5 0 4.0 73.5 80.0 80.0 -
1390 14-06-2564 04:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 110 0 3.0 86.0 86.0 86.0 -
1391 14-06-2564 04:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 97.5 0 4.0 89.0 106.0 106.0 -
1392 14-06-2564 03:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 101.5 0 3.5 102.0 112.0 112.0 -
1393 14-06-2564 03:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโก๋น ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0336) น้ำฝน 109.5 0 6.0 76.0 83.0 83.0 -
1394 14-06-2564 03:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0350) น้ำฝน 99 0 2.5 58.0 67.0 67.0 -
1395 14-06-2564 02:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0344) น้ำฝน 120.5 0 13.5 112.5 114.5 114.5 -
1396 14-06-2564 02:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 121 0 12.0 114.5 114.5 114.5 -
1397 14-06-2564 02:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยท่าง ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1410) น้ำฝน 103.5 0 6.0 105.0 105.5 105.5 -
1398 14-06-2564 02:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพิ ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0340) น้ำฝน 123 0 15.0 65.5 71.0 71.0 -
1399 14-06-2564 01:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบปืน ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0056) น้ำฝน 99 0 2.5 100.5 107.0 107.0 -
1400 14-06-2564 00:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 120 0 0.0 50.0 50.0 50.0 -
1401 13-06-2564 23:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 99 0 3.5 68.5 75.5 75.5 -
1402 13-06-2564 23:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0181) น้ำฝน 100 0 3.0 98.0 102.5 102.5 -
1403 13-06-2564 23:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห่างทางหลวง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0240) น้ำฝน 99 0 2.0 69.5 71.5 71.5 -<