รายการ สถานะเฝ้าระวัง จำนวนที่ แจ้งเตือน 9081 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 04-12-2565 19:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 108 0 14.5 103.0 182.0 182.0 -
2 04-12-2565 18:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 107.5 0 2.5 85.5 139.0 139.0 -
3 04-12-2565 14:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 101.5 0 4.0 89.0 112.5 112.5 -
4 04-12-2565 14:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 19 2 0.0 19.0 21.5 21.5 1.97
5 04-12-2565 13:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 100 2.43 3.0 85.5 130.0 130.0 2.43
6 04-12-2565 12:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแก้ว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0759) น้ำฝน 88.5 0 4.5 54.5 105.5 105.5 -
7 04-12-2565 12:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 100 0 2.0 54.0 94.0 94.0 -
8 04-12-2565 12:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 99.5 0 0.5 90.5 101.0 101.0 -
9 04-12-2565 11:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 110 0 6.5 102.0 144.5 144.5 -
10 04-12-2565 11:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 99 0 1.5 78.5 130.0 130.0 -
11 04-12-2565 10:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 100.5 0 1.5 102.0 148.5 148.5 -
12 04-12-2565 08:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1559) น้ำฝน 106 0 10.5 103.5 135.0 135.0 -
13 04-12-2565 05:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใน ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1577) น้ำฝน 101 0 18.0 91.0 114.0 114.0 -
14 04-12-2565 05:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 105.5 0 1.0 96.5 109.5 109.5 -
15 04-12-2565 05:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 113.5 0 5.0 105.5 120.5 120.5 -
16 04-12-2565 03:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 100.5 9.24 6.5 105.5 122.0 122.0 9.24
17 04-12-2565 02:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 106.5 0 0.5 102.5 133.5 133.5 -
18 04-12-2565 02:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเผี่ยนบน ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0213) น้ำฝน 112 0 2.5 7.5 13.5 13.5 -
19 03-12-2565 09:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 27.5 2.41 0.0 27.5 36.5 36.5 2.38
20 02-12-2565 20:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 13.5 2.08 0.0 13.5 15.0 15.0 2.01
21 27-11-2565 00:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทรงาม ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN1730) น้ำฝน 101 0 1.5 95.0 104.0 104.0 -
22 25-11-2565 19:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์พนา ตำบล ตะกุกใต้ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1679) น้ำฝน 99 0 22.0 73.5 74.0 74.0 -
23 24-11-2565 21:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินโหง่น ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี(STN0950) น้ำฝน 83.5 0 0.0 86.0 92.0 92.0 -
24 24-11-2565 09:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 101.5 0 3.0 108.5 108.5 108.5 -
25 24-11-2565 08:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 0 2.49 0.0 0.0 1.0 1.0 2.49
26 23-11-2565 20:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) น้ำฝน 101 2.71 2.5 98.0 99.0 99.0 2.71
27 23-11-2565 19:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งคาโงก ตำบล ทุ่งคาโงก อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN1775) น้ำฝน 100 0 2.5 94.5 95.0 95.0 -
28 23-11-2565 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่าน ตำบล น้ำผุด อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง(STN1602) น้ำฝน 106 0 1.0 98.5 98.5 98.5 -
29 23-11-2565 17:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องเหรียง ตำบล บ้านนิคม อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0219) น้ำฝน 99.5 0 4.0 104.5 106.5 106.5 -
30 23-11-2565 17:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 76 0 1.0 69.5 69.5 69.5 -
31 23-11-2565 17:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0227) น้ำฝน 92 0 1.0 98.0 98.0 98.0 -
32 23-11-2565 16:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 22.5 2.15 7.0 22.5 25.0 25.0 1.14
33 23-11-2565 13:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 0 5.29 0.0 0.0 59.5 59.5 5.22
34 23-11-2565 12:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1803) ระดับน้ำ 0 5 0.0 0.0 61.0 61.0 4.98
35 23-11-2565 02:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) ระดับน้ำ 42.5 4.24 0.0 42.5 43.0 43.0 4.24
36 22-11-2565 22:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 39.5 5 0.0 39.5 39.5 39.5 4.97
37 22-11-2565 20:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายงาม ตำบล ห้วยปริก อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0059) น้ำฝน 110 0 0.5 4.0 4.0 4.0 -
38 22-11-2565 19:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 99 0 0.0 101.0 113.5 113.5 105.32
39 22-11-2565 15:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 105.5 0 1.5 93.0 94.0 94.0 -
40 22-11-2565 14:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล กำพวน อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1676) น้ำฝน 100.5 0 2.5 98.0 98.0 98.0 -
41 20-11-2565 20:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 0 5.01 0.0 0.0 1.0 1.0 5.01
42 18-11-2565 06:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่อ้อใน ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0522) น้ำฝน 92.5 0 0.0 60.5 60.5 60.5 -
43 17-11-2565 20:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านย่านยาว ตำบล เชี่ยวเหลียง อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1677) น้ำฝน 99.5 0 1.0 94.0 94.0 94.0 -
44 17-11-2565 17:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 106 0 17.5 102.5 102.5 102.5 -
45 17-11-2565 17:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลอง ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1692) น้ำฝน 104.5 0 24.0 73.5 85.0 85.0 -
46 16-11-2565 20:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชุมชนกุนุงจนอง ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา(STN1622) น้ำฝน 66.5 0 8.5 62.5 62.5 62.5 -
47 15-11-2565 13:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางมะขาม ตำบล อ่างทอง อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1779) น้ำฝน 97 0 1.5 13.0 37.0 37.0 -
48 15-11-2565 10:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 99.5 0 2.0 103.5 112.0 112.0 -
49 15-11-2565 10:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0747) น้ำฝน 99.5 0 1.5 99.0 123.0 123.0 -
50 15-11-2565 09:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 99.5 0 5.0 97.5 109.0 109.0 -
51 14-11-2565 20:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 49 3.22 1.0 49.0 57.0 57.0 3.01
52 14-11-2565 19:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 100 0 1.0 91.0 91.0 91.0 -
53 14-11-2565 18:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลูโบ๊ะปันยัง ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1603) น้ำฝน 105.5 0 20.0 77.0 77.0 77.0 -
54 14-11-2565 18:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 111 0 19.5 84.5 106.0 106.0 -
55 14-11-2565 17:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 32.5 2.13 0.5 32.5 42.5 42.5 1.94
56 14-11-2565 17:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจอมแห ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN1660) น้ำฝน 101.5 0 0.5 97.0 99.0 99.0 -
57 14-11-2565 17:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 101 0 16.0 80.5 88.0 88.0 -
58 14-11-2565 16:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 101.5 0 33.5 85.0 85.0 85.0 -
59 14-11-2565 16:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลอง ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1692) น้ำฝน 101.5 0 17.0 70.5 70.5 70.5 -
60 14-11-2565 15:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองไข่มุก ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1714) น้ำฝน 106.5 0 8.5 90.5 90.5 90.5 -
61 14-11-2565 15:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาบตอง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1657) น้ำฝน 100 0 13.0 129.5 130.5 130.5 -
62 14-11-2565 15:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1693) น้ำฝน 114 0 25.5 102.0 104.5 104.5 -
63 14-11-2565 15:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 110 0 23.5 100.5 101.0 101.0 -
64 12-11-2565 20:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 25.5 5.69 0.0 25.5 25.5 25.5 1.64
65 12-11-2565 04:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 8.5 3.52 0.0 8.5 34.0 34.0 3.50
66 11-11-2565 15:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเงาะ ตำบล ทุ่งพลา อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1604) น้ำฝน 106 0 9.0 100.0 114.0 114.0 -
67 11-11-2565 13:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 106.5 0 7.0 97.5 138.5 138.5 -
68 11-11-2565 13:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 99 0 1.5 101.5 162.0 162.0 -
69 11-11-2565 11:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 110 0 22.0 115.5 115.5 115.5 -
70 11-11-2565 09:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1615) น้ำฝน 107 0 19.0 102.0 137.0 137.0 -
71 11-11-2565 08:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 101.5 0 9.0 89.5 135.0 135.0 -
72 11-11-2565 08:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมาแน ตำบล ยะหา อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1711) น้ำฝน 102 0 1.0 80.5 114.5 114.5 -
73 11-11-2565 08:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 104.5 0 2.0 84.5 131.5 131.5 -
74 11-11-2565 08:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอูแบ ตำบล ยะต๊ะ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1709) น้ำฝน 100 0 13.5 70.5 89.0 89.0 -
75 11-11-2565 01:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 102.5 0 5.0 79.5 103.0 103.0 -
76 10-11-2565 23:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1710) น้ำฝน 113.5 0 1.5 70.0 92.0 92.0 -
77 07-11-2565 07:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 99 0 2.0 78.5 99.5 99.5 -
78 07-11-2565 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0747) น้ำฝน 107 0 13.0 88.0 91.0 91.0 -
79 07-11-2565 06:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 98.5 0 1.5 101.5 109.5 109.5 -
80 07-11-2565 04:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 121 9.59 4.5 122.0 139.0 139.0 9.59
81 07-11-2565 03:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพระเลียบ* ตำบล ท่าขึ้น อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1796) น้ำฝน 105.5 2.01 7.0 95.0 130.0 130.0 2.01
82 06-11-2565 21:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับยาง ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1713) น้ำฝน 99.5 0 1.0 93.5 93.5 93.5 -
83 06-11-2565 20:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 100 0 4.0 92.0 92.5 92.5 -
84 06-11-2565 10:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 100 0 0.5 98.0 116.0 116.0 -
85 05-11-2565 21:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 18.5 2.32 0.0 18.5 19.0 19.0 2.16
86 05-11-2565 17:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0506) น้ำฝน 107.5 0 6.0 103.0 136.5 136.5 -
87 05-11-2565 17:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 88 0 2.0 85.0 127.0 127.0 -
88 05-11-2565 17:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนปาหนัน ตำบล ทุ่งนุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1028) น้ำฝน 60 0 0.5 57.5 59.0 59.0 -
89 05-11-2565 17:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN0156) น้ำฝน 105 0 0.5 108.5 112.0 112.0 -
90 05-11-2565 12:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 3.52 0.0 0.0 42.5 42.5 3.52
91 05-11-2565 12:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 99 0 0.5 109.0 109.0 109.0 -
92 04-11-2565 18:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 114 0 0.5 110.0 121.0 121.0 -
93 31-10-2565 00:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN1723) น้ำฝน 115 0 4.5 86.5 106.0 106.0 -
94 26-10-2565 23:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 88.5 2.27 0.0 88.5 89.0 89.0 2.23
95 26-10-2565 20:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 0 5.99 0.0 0.0 0.0 0.0 6.00
96 26-10-2565 18:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเอาะ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1693) น้ำฝน 101 0 11.5 92.0 92.0 92.0 -
97 26-10-2565 18:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 28.5 2.14 0.0 28.5 29.0 29.0 1.69
98 26-10-2565 17:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 105.5 0 21.5 60.5 60.5 60.5 -
99 26-10-2565 15:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนโต๊ะเหลง ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1594) น้ำฝน 104.5 0 21.0 78.0 78.0 78.0 -
100 26-10-2565 15:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN0156) น้ำฝน 113.5 0 6.5 108.5 108.5 108.5 -
101 25-10-2565 17:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0224) น้ำฝน 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
102 25-10-2565 16:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทะบน ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0224) น้ำฝน 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
103 24-10-2565 22:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 16.5 2.91 0.0 16.5 17.0 17.0 2.95
104 23-10-2565 00:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 89 0 1.0 78.0 78.0 78.0 -
105 22-10-2565 10:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 3 3.49 0.0 3.0 21.0 21.0 3.46
106 21-10-2565 21:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 99.5 0 1.0 98.0 98.0 98.0 -
107 21-10-2565 19:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 99.5 0 1.0 93.0 93.0 93.0 -
108 21-10-2565 19:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 47 3 0.0 47.0 47.0 47.0 2.82
109 21-10-2565 19:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเรือ* ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1798) น้ำฝน 99.5 4.52 7.0 94.5 94.5 94.5 4.52
110 21-10-2565 18:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 105 0 0.5 94.0 94.5 94.5 -
111 21-10-2565 18:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 110 0 2.0 106.0 106.0 106.0 -
112 21-10-2565 08:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) ระดับน้ำ 10 5.65 0.0 10.0 37.5 37.5 5.64
113 21-10-2565 08:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในปง ตำบล อ่าวตง อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง(STN0509) น้ำฝน 113 0 2.0 113.5 125.0 125.0 -
114 20-10-2565 04:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านย่านตะเคียน* ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1803) ระดับน้ำ 17.5 5.16 0.0 17.5 31.0 31.0 5.15
115 19-10-2565 14:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 6.5 5 0.0 6.5 6.5 6.5 7.00
116 19-10-2565 13:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 114 0 1.0 112.5 120.0 120.0 110.52
117 19-10-2565 09:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) ระดับน้ำ 77.5 3.62 0.5 77.5 109.5 109.5 3.61
118 19-10-2565 06:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 3.5 5.45 0.0 3.5 45.5 45.5 5.43
119 19-10-2565 03:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใต้โตน* ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) ระดับน้ำ 1 4.07 0.0 1.0 12.5 12.5 4.03
120 18-10-2565 16:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 66 0 1.5 69.5 118.0 118.0 -
121 18-10-2565 16:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคลอก ตำบล ป่าคลอก อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN1723) น้ำฝน 114.5 0 23.5 91.5 135.0 135.0 -
122 18-10-2565 15:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 33.5 2.25 0.5 33.5 34.5 34.5 2.24
123 18-10-2565 11:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 99.5 0 1.0 110.5 153.5 153.5 109.57
124 18-10-2565 09:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองหิน ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN1027) น้ำฝน 101.5 0 0.5 100.0 101.0 101.0 -
125 18-10-2565 07:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาล์มทองพัฒนา ตำบล ปาล์มพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN1032) น้ำฝน 99.5 0 9.5 95.0 95.0 95.0 -
126 16-10-2565 21:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอไพล ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1743) น้ำฝน 100 0 0.0 98.0 98.0 98.0 -
127 16-10-2565 20:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) ระดับน้ำ 10 3.69 0.0 10.0 74.5 74.5 3.66
128 16-10-2565 10:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาพลู ตำบล บางสัก อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0695) น้ำฝน 86 0 0.5 28.0 35.0 35.0 -
129 16-10-2565 07:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 58.5 2.43 0.0 58.5 79.5 79.5 2.29
130 16-10-2565 06:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1787) น้ำฝน 100 0 4.5 92.5 96.5 96.5 -
131 16-10-2565 06:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1771) น้ำฝน 104.5 0 1.0 96.5 120.0 120.0 -
132 13-10-2565 19:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 45 2.05 0.0 45.0 45.5 45.5 1.77
133 11-10-2565 06:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุน้ำร้อน ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN0265) น้ำฝน 84 0 1.0 30.0 37.0 37.0 -
134 11-10-2565 03:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 37.5 3.75 0.0 37.5 41.5 41.5 3.47
135 11-10-2565 02:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 25.5 3.11 0.0 25.5 49.0 49.0 3.09
136 10-10-2565 23:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 4.5 4.04 0.0 4.5 8.0 8.0 4.02
137 10-10-2565 19:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกลาง ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0582) น้ำฝน 92.5 0 0.5 6.0 6.0 6.0 -
138 09-10-2565 06:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 105.5 0 0.0 103.0 103.0 103.0 -
139 08-10-2565 20:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 8 4.54 0.0 8.0 8.5 8.5 4.53
140 08-10-2565 01:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาฮี้ (อาข่า) ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0231) น้ำฝน 82.5 0 5.0 82.0 82.0 82.0 -
141 07-10-2565 23:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 34 2.34 1.0 34.0 34.0 34.0 2.34
142 07-10-2565 22:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 34 1.95 1.0 34.0 34.0 34.0 2.34
143 07-10-2565 22:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 99.5 0 2.0 88.0 88.0 88.0 -
144 07-10-2565 21:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 100 0 3.5 103.5 103.5 103.5 -
145 07-10-2565 21:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 9.5 3.45 0.0 9.5 9.5 9.5 3.42
146 07-10-2565 20:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 108 0 5.0 68.5 69.0 69.0 -
147 07-10-2565 16:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพรุ ตำบล นาคา อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1681) น้ำฝน 107 0 15.5 91.0 91.0 91.0 -
148 07-10-2565 16:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 14 2.24 0.5 14.0 17.5 17.5 1.98
149 07-10-2565 15:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาคันทรง ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี(STN1653) น้ำฝน 95.5 0 28.0 50.0 56.5 56.5 -
150 07-10-2565 15:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) น้ำฝน 99.5 1.84 2.0 87.5 90.0 90.0 1.84
151 07-10-2565 14:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องเหรียง ตำบล บ้านนิคม อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0219) น้ำฝน 105 0 19.5 43.0 63.0 63.0 -
152 06-10-2565 13:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 110 0 4.5 112.0 112.0 112.0 -
153 05-10-2565 19:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 125.5 0 9.0 79.5 80.0 80.0 -
154 04-10-2565 20:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง* ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 0 3.53 0.0 0.0 10.0 10.0 3.52
155 04-10-2565 11:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านด่าน* ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว(STN1003) ระดับน้ำ 4.5 3.5 0.0 4.5 16.5 16.5 3.51
156 04-10-2565 10:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 0.5 3.27 0.0 0.5 42.0 42.0 3.24
157 04-10-2565 10:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตะวาย ตำบล ท่าไม้รวก อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี(STN0480) น้ำฝน 83.5 0 0.0 73.0 122.0 122.0 -
158 04-10-2565 04:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบกระพง ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี(STN1011) น้ำฝน 83.5 0 1.5 75.5 78.0 78.0 -
159 03-10-2565 21:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 105 0 4.0 98.0 100.5 100.5 -
160 03-10-2565 15:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ท่าตะกู ตำบล หนองบัวเหนือ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1271) น้ำฝน 89 0 0.0 92.5 94.5 94.5 -
161 03-10-2565 12:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าทองแดง ตำบล นาโบสถ์ อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0539) น้ำฝน 88.5 0 0.5 89.5 89.5 89.5 -
162 03-10-2565 11:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี(STN0226) น้ำฝน 88.5 0 0.0 45.0 50.5 50.5 -
163 03-10-2565 08:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขยาย ตำบล ปรังเผล อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1625) น้ำฝน 83 0 0.5 80.0 80.0 80.0 -
164 03-10-2565 08:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ละเมา* ตำบล พะวอ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0438) ระดับน้ำ 17.5 2.26 0.5 17.5 19.5 19.5 2.19
165 03-10-2565 08:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ตำบล ห้วยคต อำเภอ ห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี(STN0951) น้ำฝน 86 0 4.0 74.5 74.5 74.5 -
166 03-10-2565 05:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุน้อย ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1629) น้ำฝน 84 0 0.5 80.0 80.0 80.0 -
167 03-10-2565 05:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 85 0 13.0 58.0 58.0 58.0 -
168 03-10-2565 05:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางข้าวสาร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0561) น้ำฝน 85 0 4.0 85.5 85.5 85.5 -
169 03-10-2565 05:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 87 0 19.0 73.0 73.0 73.0 -
170 03-10-2565 05:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินดาดทอง ตำบล หนองรี อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0264) น้ำฝน 82.5 0 0.0 28.5 28.5 28.5 -
171 03-10-2565 05:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสัก ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0940) น้ำฝน 83 0 2.5 35.5 35.5 35.5 -
172 03-10-2565 05:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) น้ำฝน 95 2.97 1.0 94.0 209.5 209.5 2.97
173 03-10-2565 04:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสวรรค์ ตำบล คอกควาย อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN0472) น้ำฝน 88 0 3.5 40.0 40.0 40.0 -
174 03-10-2565 04:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตากฟ้า ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร(STN0441) น้ำฝน 93.5 0 3.0 90.5 90.5 90.5 -
175 03-10-2565 03:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแหลม ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0941) น้ำฝน 85.5 0 0.5 9.0 9.0 9.0 -
176 03-10-2565 01:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงโคร่ง ตำบล หินดาด อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0476) น้ำฝน 82.5 0 3.0 82.0 83.0 83.0 -
177 03-10-2565 00:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังน้ำเขียว ตำบล ศรีมงคล อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี(STN1009) น้ำฝน 90.5 0 1.0 99.5 99.5 99.5 -
178 02-10-2565 12:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไร่* ตำบล น้ำริด อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1040) ระดับน้ำ 70 5.6 0.0 70.0 81.0 81.0 5.44
179 02-10-2565 09:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่อนหัวฝาย ตำบล ด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0222) น้ำฝน 83 0 1.0 83.0 83.0 83.0 -
180 02-10-2565 08:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) ระดับน้ำ 42 3.03 0.5 42.0 43.0 43.0 2.99
181 02-10-2565 08:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวนา ตำบล นานกกก อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0346) น้ำฝน 82.5 0 1.0 86.5 86.5 86.5 -
182 02-10-2565 08:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 53 2.84 7.0 53.0 68.5 68.5 2.35
183 02-10-2565 07:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 31 5.21 1.5 31.0 31.0 31.0 4.54
184 02-10-2565 07:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไฮ่ฮ้า ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0332) น้ำฝน 83 0 1.5 80.5 80.5 80.5 -
185 02-10-2565 07:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนฝาง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0188) น้ำฝน 83 0 2.5 75.0 85.0 85.0 -
186 02-10-2565 07:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 13 2.16 0.0 13.0 30.5 30.5 2.16
187 02-10-2565 07:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 83 0 3.0 78.0 78.0 78.0 -
188 02-10-2565 06:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) ระดับน้ำ 79.5 4.69 0.0 79.5 79.5 79.5 4.02
189 02-10-2565 06:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฟากท่า* ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) น้ำฝน 82.5 6.87 0.0 88.5 88.5 88.5 6.87
190 02-10-2565 05:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) น้ำฝน 84.5 4.11 3.5 85.5 86.0 86.0 4.11
191 02-10-2565 05:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เทินเหนือ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0904) น้ำฝน 83 0 0.5 80.0 102.0 102.0 -
192 02-10-2565 05:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วเคียน ตำบล จริม อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0168) น้ำฝน 97.5 0 4.0 98.0 98.0 98.0 -
193 02-10-2565 05:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านห้วยใต้ ตำบล หัวดง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0167) น้ำฝน 82.5 0 1.0 74.0 76.0 76.0 -
194 02-10-2565 04:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 82.5 0 4.0 85.5 87.0 87.0 -
195 02-10-2565 04:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 92 0 5.5 50.5 52.5 52.5 -
196 02-10-2565 04:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตม ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0030) น้ำฝน 83.5 0 2.0 74.0 76.0 76.0 -
197 02-10-2565 02:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่พวก* ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN1037) ระดับน้ำ 77.5 4 2.5 77.5 99.5 99.5 3.87
198 02-10-2565 02:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก้วเมธี ตำบล นาด้วง อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย(STN0964) น้ำฝน 83 0 3.0 98.0 118.5 118.5 -
199 02-10-2565 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 875 0 7.5 89.0 126.0 126.0 -
200 02-10-2565 01:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่พวก* ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN1037) ระดับน้ำ 51.5 3.12 8.0 51.5 78.0 78.0 2.46
201 02-10-2565 00:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยป่าซาง* ตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0027) ระดับน้ำ 20 4.66 4.0 20.0 33.5 33.5 4.59
202 01-10-2565 20:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 82.5 0 1.0 87.0 186.0 186.0 -
203 01-10-2565 19:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แฮด ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0175) น้ำฝน 85.5 0 8.5 67.0 119.0 119.0 -
204 01-10-2565 19:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปันเจน ตำบล แม่เกิ๋ง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1210) น้ำฝน 94.5 0 8.5 33.0 81.0 81.0 -
205 01-10-2565 15:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 0 3.02 0.0 0.0 1.0 1.0 2.98
206 01-10-2565 14:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองขากหลวง* ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0923) ระดับน้ำ 46.5 2.36 0.0 46.5 50.0 50.0 2.33
207 01-10-2565 14:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเกาะทุ่งม่าน* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0938) ระดับน้ำ 59 5.04 0.0 59.0 78.5 78.5 5.07
208 01-10-2565 11:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสาใน ตำบล โป่งสา อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0117) น้ำฝน 93.5 0 16.5 71.0 71.5 71.5 -
209 01-10-2565 10:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโป่งใต้ ตำบล บ้านปง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่(STN0589) น้ำฝน 83 13.45 1.0 81.5 86.0 86.0 13.45
210 01-10-2565 09:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 17.5 5.58 0.0 17.5 17.5 17.5 1.99
211 01-10-2565 09:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่(STN1670) น้ำฝน 84.5 0 4.5 68.0 71.0 71.0 -
212 01-10-2565 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 92 0 10.0 74.0 78.5 78.5 -
213 01-10-2565 09:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 89 0 10.0 82.5 89.0 89.0 -
214 01-10-2565 09:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 0.5 4.01 0.0 0.5 7.5 7.5 3.99
215 01-10-2565 08:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 84 0 8.5 81.0 81.0 81.0 -
216 01-10-2565 08:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแดงหลวง ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0527) น้ำฝน 86.5 0 3.0 72.5 72.5 72.5 -
217 01-10-2565 07:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 87.5 0 0.0 87.5 88.5 88.5 -
218 01-10-2565 07:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) น้ำฝน 84.5 2.5 3.5 87.5 103.5 103.5 2.50
219 01-10-2565 07:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าหก* ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0939) ระดับน้ำ 48 2.6 0.0 48.0 55.0 55.0 2.57
220 01-10-2565 06:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอุมุง ตำบล บุฮม อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0767) น้ำฝน 90.5 0 0.5 90.5 94.5 94.5 -
221 01-10-2565 06:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโท้ง ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0075) น้ำฝน 89.5 0 2.5 97.5 99.5 99.5 -
222 01-10-2565 06:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคนป่าหิน ตำบล แม่ปาน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0262) น้ำฝน 84.5 0 1.5 92.0 101.5 101.5 -
223 01-10-2565 02:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคา ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1494) น้ำฝน 82.5 0 0.5 81.0 81.5 81.5 -
224 01-10-2565 01:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาลาดเหนือ ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0655) น้ำฝน 84.5 9.61 1.5 87.0 88.5 88.5 9.61
225 30-09-2565 23:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 13.5 4 0.0 13.5 18.5 18.5 3.98
226 30-09-2565 23:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 84.5 0 1.0 78.5 83.0 83.0 -
227 30-09-2565 23:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1341) น้ำฝน 83 0 1.0 78.5 109.5 109.5 -
228 30-09-2565 23:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสุเม่นเหนือ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1236) น้ำฝน 89.5 0 2.5 61.5 65.5 65.5 -
229 30-09-2565 22:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก่ง ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1343) น้ำฝน 82.5 0 6.0 80.5 81.0 81.0 -
230 30-09-2565 22:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันขี้เหล็ก ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN0535) น้ำฝน 84 0 8.5 65.5 87.0 87.0 -
231 30-09-2565 22:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดิบ ตำบล แม่วะ อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN1331) น้ำฝน 89.5 0 7.0 26.5 28.0 28.0 -
232 30-09-2565 22:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาฮ่อง* ตำบล แม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1544) ระดับน้ำ 4 2.29 0.0 4.0 4.0 4.0 2.30
233 30-09-2565 22:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 83.5 0 2.5 69.0 70.0 70.0 -
234 30-09-2565 21:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาริน ตำบล ผาปัง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN1320) น้ำฝน 86 0 11.0 72.5 94.5 94.5 -
235 30-09-2565 21:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขอนงุ้น ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1503) น้ำฝน 83 0 10.0 87.0 100.5 100.5 -
236 30-09-2565 20:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งพล้อ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1201) น้ำฝน 83.5 0 2.5 85.5 101.5 101.5 -
237 30-09-2565 20:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฟากท่า* ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) น้ำฝน 88 5.65 11.0 62.5 69.0 69.0 5.65
238 30-09-2565 20:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 86 0 1.0 93.5 106.5 106.5 -
239 30-09-2565 17:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 24 2.03 0.0 24.0 43.0 43.0 1.78
240 30-09-2565 15:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไพรงาม ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1123) น้ำฝน 83 0 7.5 81.5 87.5 87.5 -
241 30-09-2565 15:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องแคบ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0365) น้ำฝน 89 0 2.5 92.0 119.0 119.0 -
242 30-09-2565 13:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบูเก็ตยามู* ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN1029) ระดับน้ำ 27 2.27 0.0 27.0 28.5 28.5 2.25
243 30-09-2565 09:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 102.5 0 1.0 103.5 127.0 127.0 -
244 30-09-2565 07:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) น้ำฝน 83 2.49 3.0 84.0 114.0 114.0 2.49
245 30-09-2565 06:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ละเมา* ตำบล พะวอ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0438) ระดับน้ำ 32.5 2.49 0.0 32.5 32.5 32.5 2.33
246 30-09-2565 04:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 39 5.4 0.0 39.0 48.0 48.0 5.23
247 30-09-2565 04:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1470) น้ำฝน 85.5 0 5.0 65.0 91.5 91.5 -
248 30-09-2565 03:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับตะแบก ตำบล ยางสาว อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1193) น้ำฝน 83.5 0 0.5 83.0 89.0 89.0 -
249 30-09-2565 03:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่พัฒนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN0978) น้ำฝน 84 0 2.0 9.0 9.0 9.0 -
250 30-09-2565 01:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาดเหนือ ตำบล ทต.หลวงศิริ อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ(STN0781) น้ำฝน 90 0 2.0 85.0 92.0 92.0 -
251 30-09-2565 01:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุดจิก ตำบล หนองข่า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1365) น้ำฝน 84.5 0 1.0 78.5 86.0 86.0 -
252 29-09-2565 23:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านระหัด ตำบล กุดเลาะ อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1360) น้ำฝน 83 0 1.0 38.5 49.0 49.0 -
253 29-09-2565 21:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนเขวา ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1366) น้ำฝน 82.5 0 1.0 81.0 97.0 97.0 -
254 29-09-2565 20:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมพู่ ตำบล ท่าด้วง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1192) น้ำฝน 83 0 6.0 75.0 94.5 94.5 -
255 29-09-2565 20:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพพนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1471) น้ำฝน 88.5 0 14.0 51.5 91.5 91.5 -
256 29-09-2565 19:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 93 0 15.5 84.0 118.5 118.5 -
257 29-09-2565 19:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเจริญ ตำบล ยางสาว อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1191) น้ำฝน 84 8.54 4.5 67.5 67.5 67.5 8.54
258 29-09-2565 17:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกแสมสาร ตำบล โคกแสมสาร อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี(STN0675) น้ำฝน 84 0 3.5 71.0 85.5 85.5 -
259 29-09-2565 13:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเอี่ยวใน ตำบล ลำพญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี(STN0947) น้ำฝน 82.5 8.9 3.5 75.0 101.0 101.0 8.90
260 29-09-2565 13:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวบุ่ง ตำบล เนินหอม อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1582) น้ำฝน 84.5 0 1.0 84.5 92.0 92.0 -
261 29-09-2565 10:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 67.5 3.25 1.5 67.5 73.5 73.5 2.74
262 29-09-2565 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 28 3.31 2.5 28.0 44.5 44.5 3.25
263 29-09-2565 09:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังรี ตำบล เขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1593) น้ำฝน 87.5 0 5.5 77.0 86.5 86.5 -
264 29-09-2565 05:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงไม้ ตำบล ชะอม อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN1590) น้ำฝน 86 0 0.5 82.0 82.5 82.5 -
265 29-09-2565 03:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกษนาค้อ ตำบล ปรือใหญ่ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ(STN1485) น้ำฝน 83 0 5.0 75.0 112.5 112.5 -
266 29-09-2565 00:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลุ่มตาขวัญ ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว(STN1587) น้ำฝน 88.5 0 20.0 69.0 69.0 69.0 -
267 28-09-2565 03:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 119.5 0 1.0 131.0 141.5 141.5 -
268 28-09-2565 03:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 102.5 0 13.5 95.5 127.5 127.5 -
269 27-09-2565 21:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควน ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1731) น้ำฝน 116.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
270 27-09-2565 13:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง* ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 0 5.94 0.0 0.0 1.0 1.0 5.99
271 27-09-2565 11:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ท่าตะกู ตำบล หนองบัวเหนือ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1271) น้ำฝน 96 0 0.0 96.5 146.5 146.5 -
272 27-09-2565 10:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาต้นจั่น* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0229) ระดับน้ำ 0 3.25 0.0 0.0 10.5 10.5 3.24
273 27-09-2565 08:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 0.5 4.08 0.0 0.5 15.5 15.5 4.05
274 26-09-2565 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพพนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1471) น้ำฝน 82.5 0 0.0 103.5 112.5 112.5 -
275 26-09-2565 21:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีไกรลาศ ตำบล นาบ่อคำ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร(STN0444) น้ำฝน 82.5 0 0.5 78.0 91.5 91.5 -
276 26-09-2565 21:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง* ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -
277 26-09-2565 19:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 7 3.42 0.0 7.0 7.0 7.0 3.33
278 26-09-2565 18:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสัก ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0940) น้ำฝน 83 0 3.5 85.0 98.0 98.0 -
279 26-09-2565 17:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี* ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 10.5 9.08 5.5 10.5 15.0 15.0 9.05
280 26-09-2565 16:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 0 2.71 0.0 0.0 0.0 0.0 2.51
281 26-09-2565 16:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) น้ำฝน 9 4.53 1.5 9.0 18.5 18.5 4.51
282 26-09-2565 16:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 84.5 0 10.5 78.5 96.0 96.0 -
283 26-09-2565 16:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1002) น้ำฝน 90.5 0 0.5 90.0 94.0 94.0 -
284 26-09-2565 11:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย* ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 34.5 4.05 0.0 34.5 38.0 38.0 4.02
285 26-09-2565 11:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเกาะทุ่งม่าน* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0938) ระดับน้ำ 17.5 5.02 0.0 17.5 24.5 24.5 5.01
286 26-09-2565 09:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านริมอิง* ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1551) ระดับน้ำ 11 4.86 0.0 11.0 11.0 11.0 5.31
287 26-09-2565 03:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งลาด ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1072) น้ำฝน 83.5 0 3.5 80.5 108.5 108.5 -
288 26-09-2565 03:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพวง 1* ตำบล สามพวง อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1536) ระดับน้ำ 15.5 2.5 0.0 15.5 16.0 16.0 2.49
289 26-09-2565 03:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 63 3.12 0.5 63.0 67.0 67.0 3.03
290 26-09-2565 02:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัวสามัคคี ตำบล โกสัมพี อำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัด กำแพงเพชร(STN0669) น้ำฝน 83 0 0.5 11.0 11.5 11.5 -
291 26-09-2565 02:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีรัตน์ ตำบล เข็กน้อย อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0555) น้ำฝน 83.5 0 1.0 44.0 61.0 61.0 -
292 26-09-2565 02:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 29 3.05 0.0 29.0 72.5 72.5 3.02
293 26-09-2565 02:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 28.5 4.37 0.0 28.5 28.5 28.5 4.38
294 25-09-2565 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแหลม ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0941) น้ำฝน 83 0 1.5 79.0 83.5 83.5 -
295 25-09-2565 18:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 14 3.36 0.0 14.0 15.0 15.0 3.28
296 25-09-2565 18:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไร่เหนือ* ตำบล พระธาตุ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN0930) น้ำฝน 92.5 0 6.5 103.0 137.5 137.5 -
297 25-09-2565 15:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำจันทร์ ตำบล หนองงิ้ว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0355) น้ำฝน 85 0 0.5 98.0 119.0 119.0 -
298 25-09-2565 12:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขามป้อม ตำบล ร่องจิก อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0149) น้ำฝน 84 0 0.0 88.5 88.5 88.5 -
299 25-09-2565 09:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาลานข้าว ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0322) น้ำฝน 84.5 0 1.0 83.5 84.0 84.0 -
300 25-09-2565 09:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงหนองจอก ตำบล ทต.เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0650) น้ำฝน 82.5 0 8.0 86.5 96.5 96.5 -
301 25-09-2565 09:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลม ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0372) น้ำฝน 100 10.48 4.0 90.5 103.5 103.5 10.48
302 25-09-2565 08:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยาง ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0968) น้ำฝน 82.5 0 0.5 77.5 79.5 79.5 -
303 25-09-2565 08:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองห้วยนา ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1421) น้ำฝน 82.5 0 0.0 23.5 24.0 24.0 -
304 25-09-2565 08:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหางนา ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1069) น้ำฝน 90.5 0 9.0 80.0 82.0 82.0 -
305 25-09-2565 07:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำบุ่น ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0671) น้ำฝน 82.5 0 0.5 64.5 88.5 88.5 -
306 25-09-2565 07:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0326) น้ำฝน 96.5 0 9.0 83.0 84.0 84.0 -
307 25-09-2565 07:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่(STN1670) น้ำฝน 84 0 5.0 79.0 79.5 79.5 -
308 25-09-2565 07:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำทบ* ตำบล เขาหลวง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0960) น้ำฝน 90.5 0.02 15.5 89.5 95.0 95.0 0.02
309 25-09-2565 06:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฟองใต้ ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1398) น้ำฝน 105 0 0.0 13.0 13.0 13.0 -
310 25-09-2565 05:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 27.5 3.08 0.0 27.5 27.5 27.5 3.02
311 25-09-2565 05:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 37 5.24 0.0 37.0 37.0 37.0 5.14
312 25-09-2565 04:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบงใหม่ ตำบล แม่จะเรา อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN1273) น้ำฝน 82.5 0 0.5 83.0 83.5 83.5 -
313 25-09-2565 04:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งเจ็ดหัว ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0107) น้ำฝน 82.5 0 0.5 80.5 80.5 80.5 -
314 25-09-2565 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาริน ตำบล ผาปัง อำเภอ แม่พริก จังหวัด ลำปาง(STN1320) น้ำฝน 83 0 3.0 78.5 86.0 86.0 -
315 25-09-2565 03:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 29.5 4.22 0.5 29.5 29.5 29.5 3.90
316 25-09-2565 02:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลม ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0372) น้ำฝน 84 10.4 9.5 83.0 112.0 112.0 10.40
317 25-09-2565 02:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กึ๊ด ตำบล ทุ่งงาม อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN1219) น้ำฝน 84 0 2.0 84.0 85.5 85.5 -
318 25-09-2565 01:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 18 3.12 2.0 18.0 33.5 33.5 2.73
319 25-09-2565 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงไม้ ตำบล ชะอม อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN1590) น้ำฝน 85 0 4.0 69.5 70.5 70.5 -
320 25-09-2565 01:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชัยมงคล ตำบล สมอโคน อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก(STN0666) น้ำฝน 88 0 4.5 85.5 132.5 132.5 -
321 24-09-2565 23:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลุกป่าตาล ตำบล โป่งแดง อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1277) น้ำฝน 82.5 0 0.5 82.0 105.5 105.5 -
322 24-09-2565 23:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 3.5 3.1 0.5 3.5 12.5 12.5 2.57
323 24-09-2565 20:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจดีย์โคะ ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0667) น้ำฝน 83.5 0 8.0 73.0 85.0 85.0 -
324 24-09-2565 20:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนโก ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0945) น้ำฝน 90.5 0 51.5 95.0 95.5 95.5 -
325 24-09-2565 18:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยรวก ตำบล หนองฝ้าย อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1243) น้ำฝน 88.5 0 0.0 91.0 94.0 94.0 -
326 24-09-2565 09:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) น้ำฝน 0 5.04 0.0 0.0 0.0 0.0 5.05
327 23-09-2565 18:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 26 2.51 0.0 26.0 28.0 28.0 2.33
328 23-09-2565 11:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำปาน ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0088) น้ำฝน 84 0 0.5 84.5 84.5 84.5 -
329 23-09-2565 09:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 11 5.08 0.0 11.0 24.0 24.0 5.57
330 23-09-2565 09:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 21.5 2.2 0.5 21.5 21.5 21.5 2.12
331 23-09-2565 06:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 86 0 1.5 78.5 78.5 78.5 -
332 23-09-2565 06:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 7.5 4.1 0.0 7.5 9.0 9.0 4.07
333 23-09-2565 02:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งคอม ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี(STN1261) น้ำฝน 89.5 0 15.5 79.5 79.5 79.5 -
334 23-09-2565 01:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกระบกเตี้ย ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา(STN1585) น้ำฝน 92 0 3.0 86.5 88.5 88.5 -
335 22-09-2565 23:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 87.5 0 9.0 75.0 81.5 81.5 -
336 22-09-2565 22:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับสมบูรณ์ ตำบล แซร์ออ อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1002) น้ำฝน 84.5 0 6.0 85.5 88.0 88.0 -
337 22-09-2565 22:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตากฟ้า ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร(STN0441) น้ำฝน 90.5 0 11.0 123.5 124.5 124.5 -
338 22-09-2565 21:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 17.5 3.42 0.0 17.5 17.5 17.5 3.17
339 22-09-2565 20:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 24.5 4.05 1.0 24.5 43.0 43.0 3.64
340 22-09-2565 19:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระน้ำใส ตำบล โป่งตาลอง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN1477) น้ำฝน 83 0 0.5 88.0 88.0 88.0 -
341 22-09-2565 15:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 10.5 2.87 0.5 10.5 11.0 11.0 2.46
342 21-09-2565 05:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 0 5.03 0.0 0.0 5.5 5.5 5.03
343 19-09-2565 22:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลุ่มตาขวัญ ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว(STN1587) น้ำฝน 82.5 0 2.0 78.5 102.0 102.0 -
344 18-09-2565 23:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 20.5 3.17 0.5 20.5 28.0 28.0 3.16
345 18-09-2565 22:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 119 0 8.0 120.5 151.5 151.5 -
346 18-09-2565 22:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 3 2.61 0.0 3.0 3.0 3.0 2.61
347 18-09-2565 21:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 110 0 18.0 90.0 95.5 95.5 -
348 18-09-2565 08:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกษนาค้อ ตำบล ปรือใหญ่ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ(STN1485) น้ำฝน 83 0 0.5 84.5 110.0 110.0 -
349 18-09-2565 07:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0 3.53 0.0 0.0 0.5 0.5 3.50
350 17-09-2565 23:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 83.5 0 4.0 80.5 81.0 81.0 -
351 17-09-2565 04:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) น้ำฝน 85 2.28 4.0 84.0 84.0 84.0 2.28
352 17-09-2565 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ที่ทำการน้ำตกนางรอง ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN0553) น้ำฝน 82.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
353 16-09-2565 23:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 85 0 15.5 87.5 87.5 87.5 -
354 16-09-2565 22:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาใต้ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) น้ำฝน 93 0 0.0 84.5 85.5 85.5 -
355 15-09-2565 09:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 104 0 2.0 107.5 120.0 120.0 -
356 14-09-2565 18:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0326) น้ำฝน 87.5 0 5.5 99.0 99.0 99.0 -
357 14-09-2565 18:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 0 5.28 0.0 0.0 0.0 0.0 4.79
358 14-09-2565 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 99 0 13.0 110.5 110.5 110.5 -
359 14-09-2565 03:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าหก* ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0939) ระดับน้ำ 26 2.43 0.0 26.0 26.0 26.0 2.39
360 14-09-2565 02:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบง ตำบล บ้านจันทร์ อำเภอ กัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่(STN0409) น้ำฝน 83.5 0 1.5 77.5 80.0 80.0 -
361 14-09-2565 00:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทบศอก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0118) น้ำฝน 85 0 6.5 83.5 96.0 96.0 -
362 13-09-2565 23:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สุยะ ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0631) น้ำฝน 84 0 15.5 81.5 95.5 95.5 -
363 13-09-2565 23:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 84.5 0 13.5 75.5 80.5 80.5 -
364 13-09-2565 22:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 0 3.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.10
365 13-09-2565 15:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 88.5 0 0.5 89.0 90.0 90.0 -
366 13-09-2565 14:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกระท้อน ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0786) น้ำฝน 84.5 0 7.5 84.5 88.0 88.0 -
367 13-09-2565 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0071) น้ำฝน 91.5 0 9.0 91.5 91.5 91.5 -
368 13-09-2565 05:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0 3.5 0.0 0.0 6.0 6.0 3.49
369 13-09-2565 05:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 2 5.15 0.0 2.0 22.5 22.5 5.11
370 13-09-2565 04:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 113 0 7.5 107.0 109.5 109.5 -
371 13-09-2565 04:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าหก* ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0939) ระดับน้ำ 23 2.48 0.0 23.0 24.0 24.0 2.48
372 12-09-2565 19:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกระทุ่มลาย ตำบล วังม้า อำเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์(STN1182) น้ำฝน 81.5 0 9.5 81.5 81.5 81.5 -
373 12-09-2565 18:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดั้น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1204) น้ำฝน 83 0 6.5 76.0 76.0 76.0 -
374 12-09-2565 18:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 45.5 3.02 0.5 45.5 47.5 47.5 2.92
375 12-09-2565 16:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 84.5 0 1.5 86.5 86.5 86.5 -
376 12-09-2565 16:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 85.5 0 0.5 58.0 58.0 58.0 -
377 12-09-2565 15:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนเสาธง ตำบล ตะเบาะ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0672) น้ำฝน 91 0 0.0 0.0 97.5 97.5 -
378 12-09-2565 13:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 3 2.27 0.0 3.0 3.0 3.0 2.17
379 12-09-2565 12:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังแคน ตำบล น้ำสวย อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1068) น้ำฝน 84 0 0.0 19.0 19.0 19.0 -
380 12-09-2565 11:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเกาะทุ่งม่าน* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0938) ระดับน้ำ 7.5 5.02 0.0 7.5 12.5 12.5 5.11
381 12-09-2565 10:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 29 4.02 3.5 29.0 33.5 33.5 1.94
382 12-09-2565 08:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล แม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0230) ระดับน้ำ 20.5 2.51 0.0 20.5 25.0 25.0 2.02
383 12-09-2565 07:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นฮ่างพัฒนา ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง(STN0652) น้ำฝน 82.5 0 0.0 46.5 85.0 85.0 -
384 12-09-2565 07:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไตรสภาวคาม ตำบล ปิงโค้ง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1084) น้ำฝน 83.5 0 0.5 56.0 90.0 90.0 -
385 12-09-2565 05:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ละนา ตำบล ปางมะผ้า อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0935) น้ำฝน 84 0 0.0 10.0 88.5 88.5 -
386 12-09-2565 04:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) น้ำฝน 83.5 2.39 0.0 0.0 87.0 87.0 2.39
387 11-09-2565 17:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูคำ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1298) น้ำฝน 83 0 0.0 0.0 2.0 2.0 -
388 11-09-2565 15:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 0 4.02 0.0 0.0 3.0 3.0 3.58
389 11-09-2565 15:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 7.5 4.01 0.0 7.5 27.5 27.5 4.60
390 11-09-2565 13:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 0 2.29 0.0 0.0 1.0 1.0 2.10
391 11-09-2565 12:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกล้วยค้าว ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0622) น้ำฝน 86.5 0 0.0 10.5 14.5 14.5 -
392 11-09-2565 12:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่อ้อใน ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1335) น้ำฝน 86.5 0 0.0 6.5 12.5 12.5 -
393 11-09-2565 12:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) น้ำฝน 0 4.56 0.0 0.0 0.0 0.0 4.59
394 11-09-2565 11:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 82.5 0 1.5 29.0 29.0 29.0 -
395 11-09-2565 11:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ* ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 44.5 2.31 0.0 44.5 48.0 48.0 2.27
396 11-09-2565 10:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 3 4.54 0.0 3.0 4.5 4.5 5.17
397 11-09-2565 10:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปันเจน ตำบล แม่เกิ๋ง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1210) น้ำฝน 83.5 0 0.0 0.5 0.5 0.5 -
398 11-09-2565 09:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตม ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0030) น้ำฝน 84 0 0.0 1.5 1.5 1.5 -
399 11-09-2565 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย* ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 35.5 4.05 0.0 35.5 62.0 62.0 4.11
400 11-09-2565 03:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 97 0 0.0 0.0 2.0 2.0 -
401 11-09-2565 02:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขมนอก ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0197) น้ำฝน 86.5 0 0.0 41.0 85.0 85.0 -
402 10-09-2565 16:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดอยเต่าใต้* ตำบล ดอยเต่า อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่(STN1540) ระดับน้ำ 4.5 3.03 0.0 4.5 9.0 9.0 2.35
403 10-09-2565 13:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงสามหมื่น ตำบล แม่แดด อำเภอ กัลยานิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่(STN0406) น้ำฝน 82.5 0 0.0 9.5 26.5 26.5 -
404 10-09-2565 13:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าหก* ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0939) ระดับน้ำ 2 2.37 0.0 2.0 2.0 2.0 1.97
405 10-09-2565 12:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังแคน ตำบล น้ำสวย อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1068) น้ำฝน 84 0 0.0 19.0 19.0 19.0 -
406 10-09-2565 11:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล ผาอินทร์แปลง อำเภอ เอราวัณ จังหวัด เลย(STN0965) น้ำฝน 90.5 0 0.0 6.5 6.5 6.5 -
407 10-09-2565 10:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าแพ ตำบล เมือง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1079) น้ำฝน 84.5 0 0.0 2.5 2.5 2.5 -
408 10-09-2565 09:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสว่าง ตำบล ศรีสองรัก อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1133) น้ำฝน 82.5 0 2.5 94.5 113.0 113.0 -
409 10-09-2565 08:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 82.5 0 0.0 12.5 12.5 12.5 -
410 10-09-2565 08:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสม ตำบล ตะเคียนปม อำเภอ ทุ่งหัวช้าง จังหวัด ลำพูน(STN0537) น้ำฝน 96 0 0.0 8.5 31.0 31.0 -
411 10-09-2565 07:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 8 3.6 0.0 8.0 28.0 28.0 4.60
412 10-09-2565 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลอบ ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัด ลำพูน(STN0434) น้ำฝน 92 0 0.0 8.5 16.0 16.0 -
413 10-09-2565 06:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าคา ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1494) น้ำฝน 82.5 0 1.0 71.5 71.5 71.5 -
414 10-09-2565 06:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านห้วยใต้ ตำบล หัวดง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0167) น้ำฝน 83 0 0.0 12.5 12.5 12.5 -
415 10-09-2565 05:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 84.5 0 2.5 86.0 91.5 91.5 -
416 10-09-2565 05:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสุเม่นเหนือ ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1236) น้ำฝน 89 0 5.5 91.5 95.0 95.0 -
417 10-09-2565 04:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งพล้อ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1201) น้ำฝน 84.5 0 8.5 71.0 71.0 71.0 -
418 10-09-2565 03:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุม่วง ตำบล วังเพลิง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี(STN1524) น้ำฝน 94.5 0 5.0 94.0 94.0 94.0 -
419 10-09-2565 02:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งป่าติ้ว ตำบล กกดู่ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0320) น้ำฝน 82.5 0 1.0 69.0 81.5 81.5 -
420 10-09-2565 00:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตาดใต้ ตำบล นาดอกคำ อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย(STN0557) น้ำฝน 82.5 0 0.5 85.0 86.5 86.5 -
421 10-09-2565 00:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยม่วง ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0151) น้ำฝน 87.5 0 2.0 88.5 96.5 96.5 -
422 09-09-2565 21:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอกด่าน ตำบล แม่พูล อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1525) น้ำฝน 92 0 10.0 89.5 90.0 90.0 -
423 09-09-2565 18:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 2.5 5.04 0.0 2.5 3.0 3.0 5.20
424 09-09-2565 18:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองฉนวนจันทร์ ตำบล ดุสิต อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1613) น้ำฝน 112 0 9.0 56.0 56.0 56.0 -
425 08-09-2565 18:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดอยเต่าใต้* ตำบล ดอยเต่า อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่(STN1540) ระดับน้ำ 10 2.49 0.0 10.0 11.0 11.0 2.44
426 08-09-2565 17:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 6 2.34 0.5 6.0 11.5 11.5 2.21
427 08-09-2565 16:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 41 7.7 0.5 41.0 98.0 98.0 -
428 08-09-2565 15:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง* ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 18.5 3.53 0.0 18.5 67.0 67.0 3.48
429 08-09-2565 13:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลุ่มตาขวัญ ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว(STN1587) น้ำฝน 120 0 0.5 75.5 122.0 122.0 -
430 08-09-2565 08:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 11.5 3.51 0.0 11.5 11.5 11.5 3.33
431 08-09-2565 07:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 99.5 134.98 0.0 90.5 149.5 149.5 134.98
432 08-09-2565 05:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 99.5 0 4.0 98.5 182.5 182.5 -
433 08-09-2565 02:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองใหญ่ ตำบล จันทเขลม อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN1665) น้ำฝน 83.5 0 0.5 83.5 134.0 134.0 -
434 08-09-2565 02:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 107.5 0 5.5 101.0 235.0 235.0 -
435 08-09-2565 01:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) น้ำฝน 96.5 0 1.5 100.5 106.0 106.0 -
436 08-09-2565 01:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งเกตุ ตำบล ขุนซ่อง อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี(STN0993) น้ำฝน 124.5 0 10.0 124.5 126.0 126.0 -
437 08-09-2565 00:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังชุมทอง ตำบล วังใหม่ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว(STN1583) น้ำฝน 86.5 0 9.0 68.5 69.5 69.5 -
438 07-09-2565 17:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังยายมุก ตำบล คลองพลู อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0055) น้ำฝน 104 0 0.0 110.0 118.5 118.5 -
439 07-09-2565 17:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 24.5 3.17 0.0 24.5 24.5 24.5 3.13
440 07-09-2565 11:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองขนุน ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0138) น้ำฝน 82.5 0 1.0 87.5 96.0 96.0 -
441 07-09-2565 11:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านว่านเหลือง ตำบล ชากไทย อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จังหวัด จันทบุรี(STN0783) น้ำฝน 100 0 6.5 87.0 94.0 94.0 -
442 07-09-2565 10:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกระท้อน ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0786) น้ำฝน 85.5 0 5.5 87.5 104.0 104.0 -
443 07-09-2565 09:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยุบตาเหน่ง ตำบล ป่ายุบใน อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง(STN1664) น้ำฝน 102 0 5.5 90.0 111.0 111.0 -
444 07-09-2565 07:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหวาย ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1656) น้ำฝน 117 0 23.0 99.5 130.5 130.5 -
445 07-09-2565 05:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 23.5 5.31 0.0 23.5 29.0 29.0 5.22
446 07-09-2565 05:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธรรมสถิตย์ ตำบล สำนักทอง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง(STN1659) น้ำฝน 90.5 0 20.0 60.0 77.5 77.5 -
447 07-09-2565 05:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 106.5 0 11.5 106.0 110.0 110.0 -
448 07-09-2565 05:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 102 0 2.5 100.0 123.0 123.0 -
449 07-09-2565 02:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่ศรีนคร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0559) น้ำฝน 88 0 0.0 58.0 58.0 58.0 -
450 07-09-2565 02:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง* ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 20.5 2.44 0.0 20.5 20.5 20.5 2.20
451 06-09-2565 21:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 106.5 0 15.5 100.0 114.5 114.5 -
452 06-09-2565 20:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 14.5 4.06 0.0 14.5 14.5 14.5 3.97
453 06-09-2565 17:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบอน ตำบล หนองบอน อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0995) น้ำฝน 90.5 0 5.5 96.0 96.0 96.0 -
454 06-09-2565 06:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 0 5.01 0.0 0.0 0.5 0.5 5.01
455 06-09-2565 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 100 0 0.0 98.5 111.5 111.5 -
456 06-09-2565 05:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 1 1.93 0.0 1.0 12.5 12.5 1.93
457 05-09-2565 18:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 9 4.28 0.0 9.0 9.0 9.0 4.07
458 05-09-2565 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพาย ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1125) น้ำฝน 90 0 26.5 94.0 94.0 94.0 -
459 05-09-2565 14:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่* ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 18 2.6 0.0 18.0 18.0 18.0 2.28
460 05-09-2565 13:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันทราย ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN1328) น้ำฝน 83 10.12 1.0 75.0 75.0 75.0 10.12
461 05-09-2565 13:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0009) น้ำฝน 83 0 1.0 75.0 76.5 76.5 -
462 05-09-2565 13:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งขันไชย* ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1407) น้ำฝน 82.5 0 0.5 77.0 80.0 80.0 -
463 05-09-2565 13:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าสักงาม ตำบล ดงมหาวัน อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0400) น้ำฝน 82.5 0 1.0 87.0 87.0 87.0 -
464 05-09-2565 12:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอากู่ ตำบล เทอดไทย อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0194) น้ำฝน 87 0 10.5 71.5 71.5 71.5 -
465 05-09-2565 11:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 88 0 11.5 79.5 80.0 80.0 -
466 05-09-2565 11:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 84 0 6.5 75.0 75.0 75.0 -
467 05-09-2565 11:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ตำบล ห้วยข้าวก่ำ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN0858) น้ำฝน 91 0 0.0 59.5 63.0 63.0 -
468 05-09-2565 11:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนงาม ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0866) น้ำฝน 83.5 0 11.0 77.0 77.0 77.0 -
469 05-09-2565 11:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไคร้ ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1456) น้ำฝน 82.5 0 7.5 78.0 78.0 78.0 -
470 05-09-2565 11:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโห้ง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1388) น้ำฝน 85 0 3.0 79.5 79.5 79.5 -
471 05-09-2565 11:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 84.5 0 0.0 87.5 88.0 88.0 -
472 05-09-2565 11:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 85 0 18.0 73.5 73.5 73.5 -
473 05-09-2565 11:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 84.5 0 0.5 83.0 83.0 83.0 -
474 05-09-2565 11:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าปู ตำบล แม่นาวาง อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0920) น้ำฝน 87 0 4.0 94.0 94.0 94.0 -
475 05-09-2565 08:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 85.5 0 28.5 55.0 60.5 60.5 -
476 05-09-2565 05:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 102 0 1.5 98.0 142.0 142.0 -
477 05-09-2565 00:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 99 0 4.0 98.0 134.0 134.0 -
478 04-09-2565 17:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง(STN1793) ระดับน้ำ 81.5 3.98 0.0 81.5 93.0 93.0 3.95
479 04-09-2565 14:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 110.5 0 0.0 107.0 107.5 107.5 -
480 03-09-2565 15:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 114.5 0 6.0 65.0 65.0 65.0 -
481 02-09-2565 14:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 1 5.41 0.0 1.0 25.0 25.0 5.39
482 01-09-2565 17:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 105.5 0 7.5 63.5 63.5 63.5 -
483 01-09-2565 08:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้าน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0796) น้ำฝน 86 0 2.0 2.0 2.0 2.0 -
484 01-09-2565 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 93.5 0 40.0 40.0 40.0 40.0 -
485 31-08-2565 21:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 82.5 0 0.5 74.5 74.5 74.5 -
486 30-08-2565 19:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 18.5 3.52 0.0 18.5 18.5 18.5 3.46
487 30-08-2565 02:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 2 2.65 0.0 2.0 23.0 23.0 2.65
488 29-08-2565 20:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 7.5 4.59 0.0 7.5 7.5 7.5 4.56
489 29-08-2565 17:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 107 0 9.5 95.5 95.5 95.5 -
490 29-08-2565 15:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0743) น้ำฝน 125 0 0.0 97.5 97.5 97.5 -
491 29-08-2565 15:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 99 0 4.5 100.5 100.5 100.5 -
492 28-08-2565 18:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 0.5 4.03 0.0 0.5 12.5 12.5 3.77
493 28-08-2565 16:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 0 3.04 0.0 0.0 20.0 20.0 3.03
494 28-08-2565 08:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่หาด* ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) ระดับน้ำ 62.5 3.53 0.0 62.5 62.5 62.5 3.37
495 28-08-2565 04:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ละเมา* ตำบล พะวอ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0438) ระดับน้ำ 70.5 2.29 0.0 70.5 70.5 70.5 2.28
496 28-08-2565 04:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลานสาง ตำบล แม่ท้อ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN0927) น้ำฝน 82.5 0 0.0 78.0 78.0 78.0 -
497 28-08-2565 04:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 ตำบล รวมไทยพัฒนา อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN1287) น้ำฝน 84.5 0 0.0 82.5 82.5 82.5 -
498 28-08-2565 04:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยพลู ตำบล ด่านแม่ละเมา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0437) น้ำฝน 82.5 0 0.0 83.5 83.5 83.5 -
499 28-08-2565 04:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยป่าซาง* ตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0027) น้ำฝน 87.5 2.84 0.0 91.0 93.0 93.0 2.84
500 28-08-2565 00:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งปรือ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1621) น้ำฝน 101.5 0 1.0 94.5 95.5 95.5 -
501 27-08-2565 23:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0295) น้ำฝน 88.5 0 6.5 89.0 89.0 89.0 -
502 27-08-2565 21:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปริก ตำบล ลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1689) น้ำฝน 99.5 0 1.0 98.0 98.5 98.5 -
503 27-08-2565 21:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังใหญ่ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1688) น้ำฝน 108 0 10.5 90.5 91.5 91.5 -
504 27-08-2565 20:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบล เจ้าวัด อำเภอ บ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี(STN1094) น้ำฝน 83 0 5.0 104.0 104.0 104.0 -
505 27-08-2565 19:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุน้อย ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1629) น้ำฝน 95.5 0 2.5 78.0 78.5 78.5 -
506 27-08-2565 08:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้* ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 1.5 3.31 0.0 1.5 11.0 11.0 3.28
507 27-08-2565 03:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 35.5 4.54 0.0 35.5 35.5 35.5 4.33
508 27-08-2565 00:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากล่ำ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1488) น้ำฝน 90 0 0.0 83.0 83.0 83.0 -
509 26-08-2565 21:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขมนอก ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0197) น้ำฝน 90 0 4.0 58.0 58.0 58.0 -
510 26-08-2565 21:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 36 2.67 0.0 36.0 36.0 36.0 2.33
511 26-08-2565 21:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 109 0 19.5 102.0 144.5 144.5 -
512 26-08-2565 20:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาจอมแห ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN1660) น้ำฝน 86 0 0.0 74.5 101.0 101.0 -
513 26-08-2565 20:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางริมกรณ์ ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0613) น้ำฝน 86.5 0 3.0 78.0 78.0 78.0 -
514 26-08-2565 19:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยชมภู ตำบล โป่งแพร่ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN0516) น้ำฝน 95 0 16.0 59.0 59.0 59.0 -
515 26-08-2565 19:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาตอง ตำบล ช่อแฮ อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่(STN0176) น้ำฝน 84 0 0.0 76.5 77.0 77.0 -
516 26-08-2565 19:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนเสาธง ตำบล ตะเบาะ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0672) น้ำฝน 82.5 0 6.0 90.5 90.5 90.5 -
517 26-08-2565 18:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเขียว ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0612) น้ำฝน 82.5 0 1.0 84.0 84.0 84.0 -
518 26-08-2565 16:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยฮางใน ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1459) น้ำฝน 95 0 16.0 95.5 95.5 95.5 -
519 26-08-2565 15:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 34 3.26 2.0 34.0 102.5 102.5 3.32
520 26-08-2565 13:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองขนุน ตำบล หนองบัว อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0138) น้ำฝน 85.5 0 1.5 80.0 109.0 109.0 -
521 26-08-2565 06:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 73 0 4.5 71.0 71.0 71.0 -
522 26-08-2565 04:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับปริก ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN1781) น้ำฝน 105 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
523 26-08-2565 03:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าคลอง ตำบล ทับปริก อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่(STN1783) น้ำฝน 105.5 0 5.0 85.5 85.5 85.5 -
524 25-08-2565 23:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 94.5 11.71 33.0 82.5 90.5 90.5 11.71
525 25-08-2565 23:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 82.5 0 1.5 83.5 83.5 83.5 -
526 25-08-2565 20:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ* ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 16 2.53 0.0 16.0 54.0 54.0 2.45
527 25-08-2565 15:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าสักงาม ตำบล ลวงเหนือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่(STN1104) น้ำฝน 92 0 0.0 88.5 89.5 89.5 -
528 25-08-2565 10:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กึ๊ด ตำบล ทุ่งงาม อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN1219) น้ำฝน 85 0 1.5 89.5 89.5 89.5 -
529 25-08-2565 06:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ที่ทำการน้ำตกนางรอง ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN0553) น้ำฝน 82.5 0 16.5 76.0 76.0 76.0 -
530 25-08-2565 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) ระดับน้ำ 63 3.17 0.5 63.0 63.0 63.0 2.77
531 25-08-2565 02:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 94.5 0 0.0 67.5 67.5 67.5 -
532 24-08-2565 17:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านฟากท่า* ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) ระดับน้ำ 0 7.55 0.0 0.0 0.0 0.0 7.52
533 22-08-2565 15:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหาด ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0720) น้ำฝน 83 0 8.0 87.0 105.5 105.5 -
534 22-08-2565 08:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ* ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 48.5 2.81 0.0 48.5 60.5 60.5 2.79
535 22-08-2565 08:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่มอญ ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0196) น้ำฝน 84.5 0 0.0 82.5 109.0 109.0 -
536 22-08-2565 08:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 75 0 1.5 85.5 88.5 88.5 -
537 22-08-2565 06:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกล้า ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0198) น้ำฝน 82.5 0 4.5 73.0 113.5 113.5 -
538 22-08-2565 05:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสลัก ตำบล ป่าแดด อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0013) น้ำฝน 83.5 0 1.0 86.5 108.0 108.0 -
539 22-08-2565 04:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสรวย ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN1461) น้ำฝน 86 0 10.0 96.5 107.0 107.0 -
540 22-08-2565 04:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เตาดิน ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0608) น้ำฝน 86.5 0 1.0 92.0 97.5 97.5 -
541 22-08-2565 03:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 110 0 7.0 56.5 56.5 56.5 -
542 22-08-2565 03:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 12 4.02 0.0 12.0 51.5 51.5 3.87
543 22-08-2565 02:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 9 4.06 0.0 9.0 21.5 21.5 4.03
544 22-08-2565 02:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกล้วย ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง(STN0646) น้ำฝน 85 12.23 2.0 84.5 95.5 95.5 12.23
545 22-08-2565 02:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 84 0 4.5 76.0 77.0 77.0 -
546 22-08-2565 01:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลาก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0396) น้ำฝน 89 0 5.5 77.5 82.5 82.5 -
547 22-08-2565 00:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 82.5 0 1.0 79.0 94.5 94.5 -
548 21-08-2565 23:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 82.5 0 1.5 75.0 181.5 181.5 -
549 21-08-2565 22:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 90 0 13.0 96.0 108.0 108.0 -
550 21-08-2565 22:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0181) น้ำฝน 82.5 0 4.5 74.0 84.0 84.0 -
551 21-08-2565 22:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 99.5 0 7.5 88.0 89.5 89.5 -
552 21-08-2565 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาใต้ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) น้ำฝน 87 0 14.5 85.0 88.0 88.0 -
553 21-08-2565 21:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยมะกอก ตำบล สันติคีรี อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0530) น้ำฝน 84.5 0 12.0 60.0 102.0 102.0 -
554 21-08-2565 21:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองป่าแขม* ตำบล แม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0934) ระดับน้ำ 0 2.36 0.0 0.0 24.0 24.0 2.32
555 21-08-2565 14:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังว้า* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) ระดับน้ำ 35.5 4.65 0.5 35.5 35.5 35.5 4.59
556 21-08-2565 12:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 21.5 4.51 0.0 21.5 30.0 30.0 4.36
557 21-08-2565 12:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางผักหม ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0853) น้ำฝน 90 0 2.5 87.0 87.0 87.0 -
558 21-08-2565 11:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0374) น้ำฝน 82.5 0 0.0 76.0 76.0 76.0 -
559 21-08-2565 11:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำจอมศีล ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา(STN1371) น้ำฝน 83 0 2.0 83.0 83.0 83.0 -
560 21-08-2565 10:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 48 3.01 0.0 48.0 48.0 48.0 3.01
561 21-08-2565 10:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงเจริญ ตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1150) น้ำฝน 91 0 1.5 89.0 95.5 95.5 -
562 21-08-2565 10:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านผาใต้ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) ระดับน้ำ 5.5 3.01 0.0 5.5 5.5 5.5 -
563 21-08-2565 10:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 73 2.51 0.0 73.0 73.0 73.0 2.46
564 21-08-2565 10:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสะเลียม* ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1405) ระดับน้ำ 65 1.65 0.0 65.0 65.0 65.0 1.25
565 21-08-2565 09:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 19 5.14 3.0 19.0 19.0 19.0 4.79
566 21-08-2565 08:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮากฮาน ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0378) น้ำฝน 82.5 0 1.0 77.0 77.0 77.0 -
567 21-08-2565 08:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 83 0 2.0 85.0 85.0 85.0 -
568 21-08-2565 08:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลี ตำบล น้ำหมัน อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0170) น้ำฝน 89.5 0 0.5 53.0 53.0 53.0 -
569 21-08-2565 07:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) ระดับน้ำ 42 4.1 1.0 42.0 42.0 42.0 4.02
570 21-08-2565 07:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 88 0 6.5 69.0 69.0 69.0 -
571 21-08-2565 06:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สุ* ตำบล แม่ลาหลวง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0532) ระดับน้ำ 18.5 2.88 0.0 18.5 18.5 18.5 2.95
572 21-08-2565 06:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 87 0 23.0 85.5 85.5 85.5 -
573 21-08-2565 06:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 85 0 4.0 77.0 77.0 77.0 -
574 21-08-2565 06:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 85 0 5.0 26.0 26.0 26.0 -
575 21-08-2565 06:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 83 0 9.0 85.0 85.0 85.0 -
576 21-08-2565 05:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนน้ำพริก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1504) น้ำฝน 83.5 0 6.0 77.0 77.0 77.0 -
577 21-08-2565 04:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายเหนือ ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1555) น้ำฝน 82.5 0 0.5 64.0 64.0 64.0 -
578 21-08-2565 04:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพิ ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0340) น้ำฝน 89 0 22.5 47.5 47.5 47.5 -
579 21-08-2565 04:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 32 5.1 0.0 32.0 32.0 32.0 5.83
580 21-08-2565 03:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 87 0 41.0 59.5 59.5 59.5 -
581 21-08-2565 03:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามสบ ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0417) น้ำฝน 84 0 3.0 81.0 81.0 81.0 -
582 21-08-2565 03:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกหนองแห้ว ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1414) น้ำฝน 83 0 1.0 82.0 91.0 91.0 -
583 21-08-2565 03:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN0261) น้ำฝน 88.5 0 2.5 81.5 81.5 81.5 -
584 21-08-2565 03:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพร้าว ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1521) น้ำฝน 86 0 6.0 81.5 81.5 81.5 -
585 21-08-2565 02:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกุ่ม ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0104) น้ำฝน 86 0 1.0 82.5 82.5 82.5 -
586 21-08-2565 02:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอมลาน ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0418) น้ำฝน 83 0 1.0 90.0 90.0 90.0 -
587 21-08-2565 01:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลยวังไสย์ ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1413) น้ำฝน 82.5 0 2.0 85.0 93.0 93.0 -
588 21-08-2565 01:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งลาด ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1072) น้ำฝน 84 0 16.5 79.5 79.5 79.5 -
589 21-08-2565 00:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่องกล้า ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1545) น้ำฝน 84 0 0.5 62.5 64.0 64.0 -
590 21-08-2565 00:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองม่วน (ดง) ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0123) น้ำฝน 90 0 1.5 60.5 60.5 60.5 -
591 20-08-2565 23:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาฟองแดง ตำบล นครชุม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1135) น้ำฝน 87 0 21.0 97.5 98.0 98.0 -
592 20-08-2565 23:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่โถใต้ ตำบล แม่โถ อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0119) น้ำฝน 95 0 19.0 89.5 89.5 89.5 -
593 20-08-2565 23:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0357) น้ำฝน 84 0 2.0 83.0 83.0 83.0 -
594 20-08-2565 23:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สุริน ตำบล ขุนยวม อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0112) น้ำฝน 84 0 5.5 81.5 81.5 81.5 -
595 20-08-2565 22:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโก๊ะไม้หลู่ ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0207) น้ำฝน 107.5 0 12.0 131.5 131.5 131.5 -
596 18-08-2565 00:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0374) น้ำฝน 82.5 0 0.0 4.0 4.5 4.5 -
597 17-08-2565 21:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนป่า ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1235) น้ำฝน 88.5 0 0.0 101.5 101.5 101.5 -
598 17-08-2565 02:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับเบิก ตำบล วังบาล อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0554) น้ำฝน 82.5 0 1.0 82.5 84.0 84.0 -
599 17-08-2565 01:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแก่งหิน* ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก(STN1552) ระดับน้ำ 39.5 3.12 0.0 39.5 46.0 46.0 2.73
600 17-08-2565 01:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 90 0 2.0 80.0 93.5 93.5 -
601 17-08-2565 01:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านห้วยโป้* ตำบล แม่สิน อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1550) ระดับน้ำ 5 2.51 0.0 5.0 20.0 20.0 2.45
602 17-08-2565 01:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหยวก ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0110) น้ำฝน 86.5 0 4.5 104.0 119.0 119.0 -
603 17-08-2565 00:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 84 0 2.0 67.0 79.0 79.0 -
604 17-08-2565 00:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาน้อย ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN1164) น้ำฝน 95.5 0 23.5 80.5 124.0 124.0 -
605 16-08-2565 23:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กระต๋อม ตำบล ป่าสัก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN1493) น้ำฝน 84 0 2.5 85.5 92.0 92.0 -
606 16-08-2565 22:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 8.5 5.06 0.0 8.5 10.5 10.5 4.89
607 16-08-2565 21:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 8 5.03 0.0 8.0 13.0 13.0 5.03
608 16-08-2565 13:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) ระดับน้ำ 42.5 3.52 0.0 42.5 66.5 66.5 3.51
609 16-08-2565 12:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 0.5 7 0.0 0.5 166.5 166.5 -
610 16-08-2565 09:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเคาะ ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0333) น้ำฝน 87 0 4.5 42.5 49.0 49.0 -
611 16-08-2565 09:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไหล่ท่า* ตำบล แม่ระมาด อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN0839) ระดับน้ำ 46 2.6 1.0 46.0 46.0 46.0 2.51
612 16-08-2565 09:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กึ๊ด ตำบล ทุ่งงาม อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN1219) น้ำฝน 83.5 0 1.0 80.0 82.0 82.0 -
613 16-08-2565 08:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอม ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0901) น้ำฝน 86 0 7.5 72.5 85.0 85.0 -
614 16-08-2565 02:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพญาวัง ตำบล พญาวัง อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1216) น้ำฝน 96 0 15.0 84.0 89.5 89.5 -
615 16-08-2565 00:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 0 4.65 0.0 0.0 29.0 29.0 3.61
616 15-08-2565 23:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองมะนาว ตำบล ท่าเกวียน อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1586) น้ำฝน 84 0 0.5 61.5 61.5 61.5 -
617 15-08-2565 23:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองคล้า ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN0274) น้ำฝน 82.5 0 0.5 64.5 64.5 64.5 -
618 15-08-2565 19:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังชุมทอง ตำบล วังใหม่ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว(STN1583) น้ำฝน 90.5 0 1.5 79.0 79.0 79.0 -
619 15-08-2565 18:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางผักหม ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0853) น้ำฝน 83 0 0.5 86.5 86.5 86.5 -
620 15-08-2565 18:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห่างทางหลวง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0240) น้ำฝน 87.5 0 0.0 57.0 57.0 57.0 -
621 15-08-2565 18:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคันหัก* ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) น้ำฝน 115 0 12.0 127.0 127.0 127.0 -
622 15-08-2565 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำพิกุล ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง(STN0793) น้ำฝน 122.5 0 0.5 117.0 117.0 117.0 -
623 13-08-2565 17:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวควน ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1605) น้ำฝน 105.5 0 8.0 107.5 107.5 107.5 -
624 12-08-2565 21:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 12.5 4.5 0.0 12.5 31.0 31.0 4.36
625 12-08-2565 16:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 2 5.72 0.5 2.0 19.0 19.0 5.61
626 12-08-2565 14:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 86 0 2.0 36.5 50.5 50.5 -
627 12-08-2565 12:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหาดไร่* ตำบล น้ำมวบ อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1432) ระดับน้ำ 11.5 9.5 0.0 11.5 19.5 19.5 2.01
628 12-08-2565 07:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย* ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 66 3.5 1.0 66.0 66.0 66.0 3.47
629 12-08-2565 07:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกล้า ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0198) น้ำฝน 82.5 0 0.5 81.0 81.5 81.5 -
630 12-08-2565 07:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเฮี่ยน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0001) น้ำฝน 85 0 2.0 83.5 83.5 83.5 -
631 12-08-2565 07:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพญาไพรเล่ามา ตำบล เทอดไทย อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0193) น้ำฝน 85.5 0 3.5 66.0 66.0 66.0 -
632 12-08-2565 07:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 104 0 2.5 99.5 99.5 99.5 -
633 12-08-2565 07:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 39 2.02 0.0 39.0 39.0 39.0 2.02
634 12-08-2565 07:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขมนอก ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0197) น้ำฝน 84 0 1.0 58.0 58.0 58.0 -
635 12-08-2565 07:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าปู ตำบล แม่นาวาง อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0920) น้ำฝน 83 0 0.5 82.0 83.0 83.0 -
636 12-08-2565 07:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งไฮ ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0249) น้ำฝน 93.5 0 4.0 94.5 94.5 94.5 -
637 12-08-2565 07:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 83 0 0.0 76.0 101.0 101.0 -
638 12-08-2565 07:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจอมกิตติ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0391) น้ำฝน 86 10.87 0.5 84.5 85.0 85.0 10.87
639 12-08-2565 07:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นเปา ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0389) น้ำฝน 96.5 0 2.0 104.5 104.5 104.5 -
640 12-08-2565 06:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเอียน ตำบล หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0870) น้ำฝน 87.5 0 0.0 86.5 87.0 87.0 -
641 12-08-2565 06:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดั้น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1204) น้ำฝน 86 0 0.5 75.0 106.0 106.0 -
642 12-08-2565 06:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0615) น้ำฝน 84 0 1.0 82.0 82.0 82.0 -
643 12-08-2565 05:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าสักงาม ตำบล ดงมหาวัน อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0400) น้ำฝน 83 0 1.5 82.0 82.0 82.0 -
644 12-08-2565 05:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร้องหัวฝาย ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0611) น้ำฝน 83 10.61 0.5 79.0 80.0 80.0 10.61
645 12-08-2565 05:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนงาม ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0866) น้ำฝน 83 0 7.0 72.5 72.5 72.5 -
646 12-08-2565 05:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัวคำ ตำบล เม็งราย อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1522) น้ำฝน 83 0 2.0 75.5 75.5 75.5 -
647 12-08-2565 05:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขวากใต้ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN1368) น้ำฝน 83 0 1.5 81.5 82.5 82.5 -
648 12-08-2565 04:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปล้อง ตำบล บุญเรือง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1425) น้ำฝน 84 0 3.5 83.0 84.0 84.0 -
649 12-08-2565 04:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 85 0 1.5 85.5 85.5 85.5 -
650 12-08-2565 04:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 88.5 0 4.0 77.5 77.5 77.5 -
651 12-08-2565 04:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 82.5 0 4.0 85.0 87.0 87.0 -
652 12-08-2565 04:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยปูด ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1546) น้ำฝน 85.5 0 4.5 79.5 91.0 91.0 -
653 12-08-2565 04:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN1077) น้ำฝน 86 0 8.5 87.0 87.0 87.0 -
654 12-08-2565 04:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่าง ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0867) น้ำฝน 85.5 0 7.0 80.0 80.0 80.0 -
655 12-08-2565 04:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 83 0 1.5 82.5 82.5 82.5 -
656 12-08-2565 04:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตูบ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1311) น้ำฝน 85 0 1.5 79.0 81.5 81.5 -
657 12-08-2565 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบขาม* ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) ระดับน้ำ 22.5 4.19 0.5 22.5 22.5 22.5 4.08
658 12-08-2565 03:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเดื่อ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0401) น้ำฝน 86 0 1.0 78.0 78.0 78.0 -
659 12-08-2565 03:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแล* ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0916) น้ำฝน 85.5 1.92 11.0 79.5 80.5 80.5 1.92
660 12-08-2565 03:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดงใหม่ ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1382) น้ำฝน 84 0 4.0 79.0 79.0 79.0 -
661 12-08-2565 03:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลู้ ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0862) น้ำฝน 82.5 0 0.5 77.5 77.5 77.5 -
662 12-08-2565 03:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ายางอาข่า ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0192) น้ำฝน 87.5 0 16.5 56.5 56.5 56.5 -
663 12-08-2565 03:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยส้าน ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0398) น้ำฝน 84 9.68 6.5 82.5 83.0 83.0 9.68
664 12-08-2565 03:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลาก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0396) น้ำฝน 84 0 4.5 82.5 82.5 82.5 -
665 12-08-2565 03:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตีนตก ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1499) น้ำฝน 83.5 0 0.5 78.5 88.0 88.0 -
666 12-08-2565 03:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาใต้ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) น้ำฝน 83 0 3.0 89.5 89.5 89.5 -
667 12-08-2565 03:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 82.5 0 7.5 87.5 87.5 87.5 -
668 12-08-2565 03:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตั้ง ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0238) น้ำฝน 83.5 0 17.0 75.5 77.0 77.0 -
669 12-08-2565 03:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 83.5 0 2.5 91.5 91.5 91.5 -
670 12-08-2565 02:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 83.5 0 3.5 76.5 87.5 87.5 -
671 12-08-2565 02:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาลาด ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1457) น้ำฝน 83.5 0 5.5 77.0 77.0 77.0 -
672 12-08-2565 02:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไคร้ ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1456) น้ำฝน 83.5 0 8.0 78.0 78.0 78.0 -
673 12-08-2565 02:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโห้ง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1388) น้ำฝน 91.5 0 13.5 95.5 95.5 95.5 -
674 12-08-2565 02:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) น้ำฝน 95 2.59 9.0 92.0 92.5 92.5 2.59
675 12-08-2565 02:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) น้ำฝน 95 2.62 12.5 89.0 89.0 89.0 2.62
676 12-08-2565 02:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1531) น้ำฝน 85 0 4.5 84.5 84.5 84.5 -
677 12-08-2565 02:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อทอง ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0397) น้ำฝน 98.5 0 4.5 88.5 88.5 88.5 -
678 12-08-2565 02:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางต้นฆ้อง ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0036) น้ำฝน 87.5 0 13.0 82.0 82.5 82.5 -
679 12-08-2565 02:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก๊อดยาว ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0402) น้ำฝน 87 0 15.5 81.5 81.5 81.5 -
680 12-08-2565 02:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 58.5 2.59 0.5 58.5 58.5 58.5 2.40
681 12-08-2565 02:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบสา ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0626) น้ำฝน 82.5 0 1.0 83.0 83.0 83.0 -
682 12-08-2565 02:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยสะโงะ ตำบล ศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0237) น้ำฝน 84.5 0 9.5 73.0 73.0 73.0 -
683 12-08-2565 01:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 89.5 0 8.5 72.5 72.5 72.5 -
684 12-08-2565 01:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0898) น้ำฝน 85 0 5.5 78.0 79.5 79.5 -
685 12-08-2565 01:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบุ่งผำ ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1516) น้ำฝน 83.5 0 2.0 75.0 75.0 75.0 -
686 12-08-2565 01:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 93 0 10.0 81.0 81.0 81.0 -
687 12-08-2565 01:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกิใต้ ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0343) น้ำฝน 84.5 0 4.5 77.0 78.0 78.0 -
688 12-08-2565 01:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 91.5 0 17.0 74.0 74.0 74.0 -
689 12-08-2565 01:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 89 0 6.0 76.0 77.0 77.0 -
690 12-08-2565 01:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 82.5 0 9.5 78.5 78.5 78.5 -
691 12-08-2565 01:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 84 0 1.5 82.0 82.5 82.5 -
692 12-08-2565 00:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1381) น้ำฝน 88 0 8.5 61.0 61.5 61.5 -
693 12-08-2565 00:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูคำ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1298) น้ำฝน 90.5 0 21.5 94.5 95.5 95.5 -
694 12-08-2565 00:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยท่าง ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1410) น้ำฝน 84.5 0 7.0 71.0 73.0 73.0 -
695 12-08-2565 00:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยธนู ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0239) น้ำฝน 88.5 0 6.5 79.5 79.5 79.5 -
696 12-08-2565 00:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยธนู ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0239) น้ำฝน 88.5 0 6.5 79.5 79.5 79.5 -
697 12-08-2565 00:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้อ* ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1035) น้ำฝน 86 1.43 6.0 76.0 77.0 77.0 1.43
698 12-08-2565 00:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 85 0 10.5 75.0 76.5 76.5 -
699 12-08-2565 00:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน 3* ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) น้ำฝน 83.5 0 5.0 77.5 77.5 77.5 -
700 12-08-2565 00:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 85 0 20.0 84.5 86.5 86.5 -
701 12-08-2565 00:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังว้า* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) น้ำฝน 93.5 3.33 13.5 91.5 92.0 92.0 3.33
702 11-08-2565 23:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแหน 2 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1250) น้ำฝน 89.5 0 9.0 83.5 83.5 83.5 -
703 11-08-2565 23:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 84.5 0 5.0 87.5 89.0 89.0 -
704 11-08-2565 23:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขวาก ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1527) น้ำฝน 83.5 0 2.0 70.5 73.0 73.0 -
705 11-08-2565 23:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 83 0 3.5 82.5 100.0 100.0 -
706 11-08-2565 23:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 97 110.16 13.5 38.0 40.0 40.0 110.16
707 11-08-2565 22:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งม่วง ตำบล ทับไทร อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี(STN1662) น้ำฝน 103.5 0 2.0 85.5 97.5 97.5 -
708 11-08-2565 22:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบมาง* ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) ระดับน้ำ 0 3.53 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12
709 11-08-2565 22:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 84.5 0 5.0 77.5 78.5 78.5 -
710 11-08-2565 21:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสกาดกลาง ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0086) น้ำฝน 84 0 10.0 78.0 87.5 87.5 -
711 11-08-2565 21:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้าเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 93 0 11.5 73.5 77.0 77.0 -
712 11-08-2565 21:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำแคะ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1530) น้ำฝน 83 0 10.5 69.5 74.0 74.0 -
713 11-08-2565 21:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 90.5 0 9.0 80.0 82.5 82.5 -
714 11-08-2565 21:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห่างทางหลวง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0240) น้ำฝน 83.5 0 4.5 51.5 51.5 51.5 -
715 11-08-2565 20:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0350) น้ำฝน 90 0 10.0 87.5 89.0 89.0 -
716 11-08-2565 20:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 83.5 0 14.0 87.0 89.5 89.5 -
717 11-08-2565 20:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0374) น้ำฝน 82.5 0 24.5 84.0 91.5 91.5 -
718 11-08-2565 19:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลี* ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1542) น้ำฝน 85 1.46 14.0 89.0 96.0 96.0 1.46
719 11-08-2565 18:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 83.5 0 34.0 59.5 111.0 111.0 -
720 11-08-2565 17:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโก๋น ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0336) น้ำฝน 93 0 14.5 57.5 57.5 57.5 -
721 11-08-2565 16:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบปืน ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0056) น้ำฝน 77.5 0 14.0 101.0 101.0 101.0 -
722 11-08-2565 04:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องแคบ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0365) น้ำฝน 82.5 0 0.0 84.0 87.0 87.0 -
723 11-08-2565 03:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0068) น้ำฝน 86 0 2.0 81.5 81.5 81.5 -
724 11-08-2565 03:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมหาวัน ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1285) น้ำฝน 83.5 0 1.5 84.0 97.0 97.0 -
725 11-08-2565 03:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาลาด ตำบล แม่กุ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1284) น้ำฝน 83 0 0.5 62.0 68.5 68.5 -
726 09-08-2565 07:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่รากกลาง* ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1558) ระดับน้ำ 5.5 3.54 0.0 5.5 61.0 61.0 3.50
727 09-08-2565 03:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่ามะปราง ตำบล นาหินลาด อำเภอ ปากพลี จังหวัด นครนายก(STN1584) น้ำฝน 83.5 0 1.0 75.5 106.5 106.5 -
728 09-08-2565 00:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงขนุน ตำบล ธารทอง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1158) น้ำฝน 86.5 11.08 2.5 91.0 131.0 131.0 11.08
729 08-08-2565 22:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบง ตำบล บ้านจันทร์ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0409) น้ำฝน 84 0 1.0 83.0 96.5 96.5 -
730 08-08-2565 22:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 93.5 0 20.5 107.0 189.0 189.0 -
731 08-08-2565 22:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 12.5 5.06 0.0 12.5 32.5 32.5 5.06
732 08-08-2565 20:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) น้ำฝน 94.5 2.05 18.5 79.5 82.5 82.5 2.05
733 08-08-2565 20:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงไม้ ตำบล ชะอม อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN1590) น้ำฝน 84.5 0 15.5 74.5 76.0 76.0 -
734 08-08-2565 19:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 100.5 0 0.0 97.5 97.5 97.5 -
735 08-08-2565 19:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 2 2.51 0.5 2.0 5.0 5.0 2.51
736 08-08-2565 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 0 3.31 0.0 0.0 85.5 85.5 3.31
737 08-08-2565 14:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโมคลา* ตำบล น้ำร้อน อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1169) ระดับน้ำ 9.5 2.29 0.0 9.5 37.0 37.0 2.27
738 08-08-2565 13:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังว้า* ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN1442) ระดับน้ำ 25 4.03 0.0 25.0 46.0 46.0 3.95
739 08-08-2565 07:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตลาด ตำบล ท่าด้วง อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1241) น้ำฝน 82.5 0 0.0 82.0 84.5 84.5 -
740 08-08-2565 07:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาน้ำย้อย ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0337) น้ำฝน 82.5 0 1.0 87.5 88.0 88.0 -
741 08-08-2565 07:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 85.5 0 4.0 88.5 89.5 89.5 -
742 08-08-2565 07:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 41.5 4.02 0.0 41.5 41.5 41.5 3.83
743 08-08-2565 07:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 101 0 1.5 88.5 185.0 185.0 -
744 08-08-2565 07:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สูนน้อย ตำบล แม่สูน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0586) น้ำฝน 82.5 0 0.5 87.0 92.0 92.0 -
745 08-08-2565 07:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 99 0 1.0 99.0 154.5 154.5 -
746 08-08-2565 07:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 62 3.01 0.0 62.0 64.5 64.5 2.96
747 08-08-2565 06:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 107 0 2.5 108.0 193.5 193.5 -
748 08-08-2565 06:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาฮี้ (อาข่า) ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0231) น้ำฝน 82.5 0 1.0 83.5 84.5 84.5 -
749 08-08-2565 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงเจริญ ตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1150) น้ำฝน 82.5 0 1.5 77.0 77.0 77.0 -
750 08-08-2565 06:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย* ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 31 3.48 1.5 31.0 35.5 35.5 3.45
751 08-08-2565 05:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางผักหม ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0853) น้ำฝน 84 0 4.5 85.0 85.0 85.0 -
752 08-08-2565 05:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 35.5 4.52 0.0 35.5 35.5 35.5 4.35
753 08-08-2565 05:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตูบ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1311) น้ำฝน 85 0 5.0 83.5 85.5 85.5 -
754 08-08-2565 05:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 82.5 0 0.5 74.5 83.5 83.5 -
755 08-08-2565 04:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 37.5 5.09 1.5 37.5 39.0 39.0 4.70
756 08-08-2565 04:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่วังช้าง ตำบล พระธาตุขิงแกง อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN1316) น้ำฝน 82.5 0 8.0 85.0 112.0 112.0 -
757 08-08-2565 04:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาสิงห์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1312) น้ำฝน 86 0 4.5 96.5 97.5 97.5 -
758 08-08-2565 04:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 83 0 1.0 93.0 93.5 93.5 -
759 08-08-2565 04:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินประกาย ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1078) น้ำฝน 82.5 0 1.5 87.5 97.0 97.0 -
760 08-08-2565 03:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 34.5 1.97 0.5 34.5 50.0 50.0 1.85
761 08-08-2565 03:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 86.5 0 5.5 62.5 62.5 62.5 -
762 08-08-2565 03:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ* ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 16 2.27 0.0 16.0 16.0 16.0 1.71
763 08-08-2565 03:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านดู่ ตำบล โป่ง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0330) น้ำฝน 85 0 4.5 75.5 88.0 88.0 -
764 08-08-2565 03:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 83.5 0 3.0 84.5 84.5 84.5 -
765 08-08-2565 03:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำรู้ ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1080) น้ำฝน 82.5 0 0.5 81.0 82.0 82.0 -
766 08-08-2565 02:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งไฮ ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1098) น้ำฝน 82.5 0 1.5 85.5 87.5 87.5 -
767 08-08-2565 02:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเลา ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1245) น้ำฝน 82.5 0 0.5 65.5 77.5 77.5 -
768 08-08-2565 02:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว* ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 37 2.61 0.0 37.0 38.0 38.0 2.47
769 08-08-2565 02:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำทองพัฒนา ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1082) น้ำฝน 83.5 0 1.0 79.5 80.0 80.0 -
770 08-08-2565 02:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้าม ตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1420) น้ำฝน 84 0 8.5 86.5 86.5 86.5 -
771 08-08-2565 01:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 62 4.3 0.0 62.0 64.5 64.5 4.28
772 08-08-2565 01:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) น้ำฝน 82.5 2.77 1.0 74.5 74.5 74.5 2.77
773 08-08-2565 01:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 83.5 0 5.0 79.5 90.5 90.5 -
774 08-08-2565 00:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 91.5 0 9.5 92.5 93.0 93.0 -
775 08-08-2565 00:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 83.5 0 14.0 76.5 76.5 76.5 -
776 08-08-2565 00:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 84.5 0 4.0 17.0 17.5 17.5 -
777 08-08-2565 00:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่อสมาน ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1198) น้ำฝน 83 0 4.0 85.0 86.5 86.5 -
778 07-08-2565 23:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 88 0 6.0 51.0 207.5 207.5 -
779 07-08-2565 23:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำพริก ตำบล บ้านแยง อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1107) น้ำฝน 92 0 11.5 89.5 99.5 99.5 -
780 07-08-2565 23:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาโน* ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) น้ำฝน 84.5 2.12 18.0 77.0 85.0 85.0 2.12
781 07-08-2565 23:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 36 4.19 2.5 36.0 69.5 69.5 3.66
782 07-08-2565 23:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำยาง ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1095) น้ำฝน 83.5 0 13.0 92.0 145.5 145.5 -
783 07-08-2565 23:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 89.5 0 12.5 87.0 100.0 100.0 -
784 07-08-2565 22:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0357) น้ำฝน 83.5 0 3.5 70.5 70.5 70.5 -
785 07-08-2565 22:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 91.5 0 3.5 73.5 76.5 76.5 -
786 07-08-2565 20:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางต้นฆ้อง ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0036) น้ำฝน 86.5 0 10.0 92.5 96.0 96.0 -
787 07-08-2565 16:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 108.5 0 10.5 100.0 148.5 148.5 -
788 07-08-2565 16:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 99.5 0 30.0 104.0 148.0 148.0 -
789 07-08-2565 13:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหางนา ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN1069) น้ำฝน 83.5 0 0.5 87.0 90.0 90.0 -
790 07-08-2565 09:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะโทย ตำบล วังสรรพรส อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0468) น้ำฝน 101 0 2.0 97.5 122.0 122.0 -
791 07-08-2565 08:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะม่วง ตำบล นนทรีย์ อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN1666) น้ำฝน 99.5 0 8.5 93.0 137.0 137.0 -
792 07-08-2565 06:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 104 0 7.5 105.0 110.5 110.5 -
793 07-08-2565 05:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 100 0 1.0 99.0 101.0 101.0 -
794 07-08-2565 04:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 100.5 134.98 8.5 63.5 73.0 73.0 134.98
795 07-08-2565 03:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาลานข้าว ตำบล โพนสูง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0322) น้ำฝน 84.3 0 10.0 87.5 89.0 89.0 -
796 07-08-2565 02:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 95 0 4.5 75.5 75.5 75.5 -
797 07-08-2565 02:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 101 0 2.5 98.5 110.5 110.5 -
798 06-08-2565 20:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่(STN1670) น้ำฝน 85 0 17.5 61.5 65.0 65.0 -
799 06-08-2565 01:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 83 0 17.5 89.5 90.0 90.0 -
800 06-08-2565 01:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0618) น้ำฝน 83 0 1.0 81.0 81.0 81.0 -
801 06-08-2565 00:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาน ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0180) น้ำฝน 91 0 8.5 89.5 89.5 89.5 -
802 06-08-2565 00:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก* ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 88.5 0 9.0 84.0 84.0 84.0 -
803 04-08-2565 02:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 4 5 0.0 4.0 4.5 4.5 5.00
804 03-08-2565 23:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหินโงม ตำบล ท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1472) น้ำฝน 85.5 0 0.0 67.0 67.0 67.0 -
805 02-08-2565 18:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 6.5 2.16 0.0 6.5 6.5 6.5 2.08
806 01-08-2565 23:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำริน ตำบล สบป่อง อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0257) น้ำฝน 83.5 0 7.0 81.0 95.0 95.0 -
807 01-08-2565 20:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับอีปุก ตำบล ซับพุทรา อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0317) น้ำฝน 102.85 0 6.5 101.0 101.5 101.5 -
808 01-08-2565 15:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 102 112.21 3.0 94.5 97.5 97.5 112.21
809 01-08-2565 13:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 103.5 0 8.5 92.5 95.0 95.0 -
810 01-08-2565 13:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 104.5 0 2.5 26.0 26.5 26.5 -
811 01-08-2565 12:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1771) น้ำฝน 101 0 5.5 89.5 89.5 89.5 -
812 01-08-2565 11:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 126.5 0 6.0 121.0 133.5 133.5 -
813 31-07-2565 17:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน* ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 24.5 4.54 0.0 24.5 71.0 71.0 4.51
814 31-07-2565 14:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำโจน ตำบล คันโช้ง อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก(STN1174) น้ำฝน 86.5 0 1.0 84.0 84.0 84.0 -
815 31-07-2565 14:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาล้อม ตำบล ป่าแดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1085) น้ำฝน 95.5 0 1.5 65.0 65.0 65.0 -
816 31-07-2565 07:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากล่ำ ตำบล น้ำไคร้ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1488) น้ำฝน 83.5 0 1.5 84.5 84.5 84.5 -
817 31-07-2565 07:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 50.5 3.64 1.0 50.5 52.5 52.5 3.57
818 31-07-2565 06:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองขาหย่าง ตำบล สวนเมี่ยง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1553) น้ำฝน 89.5 0 4.0 69.5 69.5 69.5 -
819 31-07-2565 05:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 35 4.17 1.5 35.0 39.5 39.5 3.75
820 31-07-2565 05:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยมุ่น ตำบล ห้วยมุ่น อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1490) น้ำฝน 95 0 1.5 74.5 85.0 85.0 -
821 31-07-2565 00:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 83 0 35.5 93.0 93.0 93.0 -
822 30-07-2565 23:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงขนุน ตำบล ธารทอง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1158) น้ำฝน 83.5 11.45 1.0 90.5 90.5 90.5 11.45
823 29-07-2565 18:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 85.5 0 28.5 85.0 85.0 85.0 -
824 28-07-2565 18:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 100 0 1.0 96.0 98.0 98.0 -
825 27-07-2565 17:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองแวง ตำบล ไทรเดี่ยว อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว(STN0999) น้ำฝน 84 0 4.5 89.5 89.5 89.5 -
826 26-07-2565 19:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 78 2.42 0.0 78.0 78.0 78.0 2.16
827 26-07-2565 18:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 95 0 0.0 101.0 101.0 101.0 -
828 25-07-2565 20:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 14 3.75 0.0 14.0 14.5 14.5 3.75
829 25-07-2565 00:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพระยา ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่(STN1785) น้ำฝน 99.5 0 1.5 92.0 92.0 92.0 -
830 24-07-2565 06:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ทุเลาใน ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย(STN0722) น้ำฝน 88 0 9.5 89.0 89.0 89.0 -
831 24-07-2565 02:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุพรหม ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0475) น้ำฝน 104.5 0 16.5 91.0 92.0 92.0 -
832 24-07-2565 01:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาน้อย ตำบล วังด้ง อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1630) น้ำฝน 96.5 0 3.0 67.0 67.0 67.0 -
833 23-07-2565 23:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 1.5 3.02 0.0 1.5 21.0 21.0 3.01
834 23-07-2565 23:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 0 3.53 0.0 0.0 2.5 2.5 3.53
835 23-07-2565 19:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงหล่ม ตำบล หนองปลิง อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1209) น้ำฝน 86.5 0 15.0 77.5 78.0 78.0 -
836 23-07-2565 19:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 91.5 0 1.5 63.5 63.5 63.5 -
837 23-07-2565 11:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่มอญ ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0196) น้ำฝน 85.5 0 4.5 55.0 59.5 59.5 -
838 23-07-2565 11:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 19 4.08 0.0 19.0 23.5 23.5 4.07
839 23-07-2565 10:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยชมภู ตำบล โป่งแพร่ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN0516) น้ำฝน 85 0 7.0 81.5 83.0 83.0 -
840 23-07-2565 07:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 37.5 4.05 0.0 37.5 42.5 42.5 3.74
841 23-07-2565 06:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจอมกิตติ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0391) น้ำฝน 83 10.51 5.5 93.0 106.5 106.5 10.51
842 23-07-2565 05:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 99.5 0 0.5 108.5 110.0 110.0 -
843 23-07-2565 05:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 29 2.1 4.0 29.0 29.0 29.0 2.02
844 23-07-2565 04:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 88.5 12.94 16.0 81.0 81.0 81.0 12.94
845 23-07-2565 04:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 111.5 0 35.0 101.0 117.0 117.0 -
846 23-07-2565 03:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่ากล้วย* ตำบล สถาน อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0848) ระดับน้ำ 34.5 2.29 0.0 34.5 44.0 44.0 2.29
847 22-07-2565 22:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนมูล ตำบล นาทะนุง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1354) น้ำฝน 88 0 2.5 55.0 61.5 61.5 -
848 22-07-2565 21:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าข้าม* ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN0294) ระดับน้ำ 18 3.06 0.5 18.0 25.5 25.5 3.03
849 22-07-2565 20:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยมุ่น ตำบล ห้วยมุ่น อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1490) น้ำฝน 86.5 0 0.5 82.0 93.0 93.0 -
850 22-07-2565 14:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด* ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 0 5 0.0 0.0 1.0 1.0 9.62
851 22-07-2565 10:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองน้ำเย็น* ตำบล ทุ่งควายกิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง(STN1789) ระดับน้ำ 8.5 3.67 0.0 8.5 11.5 11.5 3.67
852 22-07-2565 08:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาโม้ ตำบล หาดคัมภีร์ อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย(STN1345) น้ำฝน 85 0 1.5 96.5 102.5 102.5 -
853 22-07-2565 08:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 29 1.9 0.0 29.0 30.0 30.0 1.89
854 22-07-2565 06:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองแห้ว* ตำบล บ้านฝาย อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1548) ระดับน้ำ 28.5 5.06 0.5 28.5 62.5 62.5 5.05
855 22-07-2565 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง* ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 11 3.51 0.0 11.0 16.5 16.5 3.51
856 22-07-2565 01:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบล ซับเปิบ อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1302) น้ำฝน 82.5 0 8.5 93.0 110.0 110.0 -
857 22-07-2565 00:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งนาดี ตำบล วังยาง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0899) น้ำฝน 86 0 4.5 89.5 132.0 132.0 -
858 22-07-2565 00:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 82.5 0 9.5 93.5 132.0 132.0 -
859 21-07-2565 23:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังทอง ตำบล วังชมภู อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0944) น้ำฝน 87.5 0 14.0 82.0 85.0 85.0 -
860 21-07-2565 23:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนเสาธง ตำบล ตะเบาะ อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0672) น้ำฝน 82.5 0 10.5 71.5 74.0 74.0 -
861 21-07-2565 23:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 82.5 0 4.5 85.0 91.0 91.0 -
862 21-07-2565 22:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยฮางใน ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1459) น้ำฝน 82.5 0 2.0 83.5 111.5 111.5 -
863 21-07-2565 20:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม* ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 34 2.61 0.0 34.0 39.5 39.5 2.57
864 21-07-2565 19:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองมดแดง ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0443) น้ำฝน 85 0 4.0 81.0 81.0 81.0 -
865 21-07-2565 19:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 2.5 5 0.0 2.5 3.0 3.0 5.00
866 21-07-2565 18:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 0 5.22 0.0 0.0 21.5 21.5 5.14
867 21-07-2565 12:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 101.5 0 0.0 105.5 106.0 106.0 -
868 21-07-2565 11:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักกูด ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี(STN1655) น้ำฝน 83.5 0 11.5 72.5 72.5 72.5 -
869 21-07-2565 11:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาวัง ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี(STN1654) น้ำฝน 85.5 0 2.0 78.0 79.0 79.0 -
870 21-07-2565 09:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 82.5 0 0.0 71.0 71.0 71.0 -
871 21-07-2565 09:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกระท้อน ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0786) น้ำฝน 82.5 0 3.5 88.5 127.0 127.0 -
872 21-07-2565 04:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 103.5 0 14.5 96.0 98.5 98.5 -
873 21-07-2565 04:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 130 0 14.5 142.5 144.5 144.5 -
874 21-07-2565 02:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองขาหยั่ง ตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา(STN1581) น้ำฝน 89 0 8.0 76.5 76.5 76.5 -
875 21-07-2565 02:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจ็ดลูกเนิน ตำบล ชากบก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0277) น้ำฝน 101.5 0 4.0 102.5 121.5 121.5 -
876 21-07-2565 02:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธรรมสถิตย์ ตำบล สำนักทอง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง(STN1659) น้ำฝน 87.5 0 4.5 63.5 74.5 74.5 -
877 21-07-2565 02:35 ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยุบตาเหน่ง ตำบล ป่ายุบใน อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง(STN1664) น้ำฝน 100 0 4.0 124.0 126.0 126.0 -
878 21-07-2565 02:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาหวาย ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN1656) น้ำฝน 100 0 10.0 111.0 133.0 133.0 -
879 20-07-2565 18:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบีกริม ตำบล คลองทับจันทร์ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว(STN1004) น้ำฝน 102.5 0 1.5 83.5 83.5 83.5 -
880 20-07-2565 18:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรงาม ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN1480) น้ำฝน 87 0 5.0 82.5 90.5 90.5 -
881 20-07-2565 16:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 83 0 7.5 69.0 69.0 69.0 -
882 20-07-2565 15:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 100 0 1.5 99.0 100.0 100.0 -
883 20-07-2565 14:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 104.5 0 1.5 14.5 15.5 15.5 -
884 20-07-2565 05:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านน้ำตอน* ตำบล นาบัว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1036) ระดับน้ำ 42 3.79 1.5 42.0 42.0 42.0 3.83
885 20-07-2565 05:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กึ๊ด ตำบล ทุ่งงาม อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN1219) น้ำฝน 84.5 0 1.0 86.5 86.5 86.5 -
886 20-07-2565 04:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาพูน ตำบล นาพูน อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0052) น้ำฝน 84 0 1.5 90.5 90.5 90.5 -
887 20-07-2565 03:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน* ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 27.5 2.33 0.0 27.5 27.5 27.5 2.21
888 20-07-2565 03:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำไซ ตำบล เนินเพิ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1124) น้ำฝน 85.5 0 13.5 78.5 78.5 78.5 -
889 20-07-2565 03:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกแสมสาร ตำบล โคกแสมสาร อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี(STN0675) น้ำฝน 82.5 0 0.5 97.5 97.5 97.5 -
890 20-07-2565 03:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งลาด ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1072) น้ำฝน 96 0 27.5 67.0 67.0 67.0 -
891 20-07-2565 03:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันโป่ง ตำบล เสริมกลาง อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง(STN0879) น้ำฝน 88.5 0 8.5 90.0 90.0 90.0 -
892 20-07-2565 02:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมุงเหนือ ตำบล บ้านมุง อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN1178) น้ำฝน 82.5 0 0.0 79.5 80.5 80.5 -
893 20-07-2565 02:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาโพธิ์ ตำบล นาแห้ว อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย(STN1356) น้ำฝน 82.5 0 1.0 81.5 81.5 81.5 -
894 20-07-2565 02:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกล้วย ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง(STN0646) น้ำฝน 89 13.61 1.0 91.5 91.5 91.5 13.61
895 20-07-2565 02:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตอน ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1200) น้ำฝน 83.5 0 1.5 86.0 86.0 86.0 -
896 20-07-2565 02:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไค้ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0461) น้ำฝน 83 0 0.0 79.0 79.0 79.0 -
897 20-07-2565 01:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสอ ตำบล น้ำกุ่ม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0562) น้ำฝน 83 0 15.0 89.0 89.0 89.0 -
898 20-07-2565 01:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 83 0 13.0 81.0 81.0 81.0 -
899 20-07-2565 00:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยม่วง ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0151) น้ำฝน 82.5 0 0.0 68.0 68.0 68.0 -
900 20-07-2565 00:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหิน ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN0178) น้ำฝน 83 0 0.0 89.5 89.5 89.5 -
901 19-07-2565 23:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับปลากั้ง ตำบล ลำพญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี(STN1411) น้ำฝน 85 0 13.0 75.5 75.5 75.5 -
902 19-07-2565 22:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลาบ่า ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN1358) น้ำฝน 85 0 5.5 84.0 84.0 84.0 -
903 19-07-2565 22:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้าน กม.80 ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN1592) น้ำฝน 90.5 0 28.5 63.5 63.5 63.5 -
904 19-07-2565 21:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) น้ำฝน 115.5 1.33 9.0 71.5 71.5 71.5 1.33
905 19-07-2565 11:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 101 0 1.0 100.5 100.5 100.5 -
906 19-07-2565 04:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 99.5 0 0.0 103.0 103.5 103.5 -
907 19-07-2565 04:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 82.5 0 1.0 73.0 73.0 73.0 -
908 18-07-2565 02:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 2.5 5.1 0.0 2.5 13.5 13.5 5.06
909 16-07-2565 06:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 69 0 0.0 72.0 72.0 72.0 -
910 14-07-2565 22:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0374) น้ำฝน 83 0 0.0 61.5 62.0 62.0 -
911 14-07-2565 22:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลี* ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1542) น้ำฝน 82.5 1.58 0.5 80.0 82.5 82.5 1.58
912 14-07-2565 19:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 83 0 6.0 8.5 29.0 29.0 -
913 14-07-2565 18:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 85.5 0 15.0 128.5 155.5 155.5 -
914 14-07-2565 15:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งกล้วย ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง(STN0646) น้ำฝน 84.5 0 4.5 78.5 78.5 78.5 -
915 14-07-2565 08:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทาทุ่งไผ่* ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน(STN1535) ระดับน้ำ 62.5 2.54 0.0 62.5 65.5 65.5 2.54
916 14-07-2565 05:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ* ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 0 5.23 0.0 0.0 5.5 5.5 5.22
917 13-07-2565 23:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์* ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 0 5.08 0.0 0.0 32.0 32.0 5.03
918 13-07-2565 23:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาวง* ตำบล บ้านยาง อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1807) ระดับน้ำ 23.5 5.58 0.0 23.5 37.5 37.5 5.58
919 13-07-2565 23:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 5 3.58 0.0 5.0 61.0 61.0 3.57
920 13-07-2565 14:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทอดชาติ ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1510) น้ำฝน 82.5 0 0.0 1.0 25.5 25.5 -
921 13-07-2565 10:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเลยวังไสย์ ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอ ภูหลวง จังหวัด เลย(STN1413) น้ำฝน 85 0 10.0 106.0 106.0 106.0 -
922 13-07-2565 08:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1418) น้ำฝน 82.5 0 0.0 85.5 90.0 90.0 -
923 13-07-2565 07:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาฟองแดง ตำบล นครชุม อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1135) น้ำฝน 82.5 0 0.0 74.5 74.5 74.5 -
924 13-07-2565 07:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำยาง ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1095) น้ำฝน 83 0 0.0 82.5 83.5 83.5 -
925 13-07-2565 06:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพริก ตำบล ยางโกลน อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1105) น้ำฝน 83.5 0 0.5 75.0 75.0 75.0 -
926 13-07-2565 01:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) น้ำฝน 94 1.61 15.5 129.0 130.5 130.5 1.61
927 13-07-2565 00:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกษนาค้อ ตำบล ปรือใหญ่ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ(STN1485) น้ำฝน 98 0 19.5 92.0 93.0 93.0 -
928 11-07-2565 16:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 108.5 0 15.0 97.5 98.5 98.5 -
929 11-07-2565 12:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านปากรอง* ตำบล ชาติตระการ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1549) ระดับน้ำ 4 3.71 0.0 4.0 5.0 5.0 1.26
930 11-07-2565 10:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านริมอิง* ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1551) ระดับน้ำ 10 4.52 0.0 10.0 12.5 12.5 4.52
931 11-07-2565 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0181) น้ำฝน 89.5 0 2.5 12.0 47.5 47.5 -
932 11-07-2565 00:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายเหนือ ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1555) น้ำฝน 90 0 0.5 93.5 119.5 119.5 -
933 10-07-2565 22:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในแจะ ตำบล ปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1043) น้ำฝน 113 0 9.5 123.5 195.5 195.5 -
934 10-07-2565 16:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่ง ตำบล สบปราบ อำเภอ สบปราบ จังหวัด ลำปาง(STN1199) น้ำฝน 82.5 0 2.5 81.0 81.0 81.0 -
935 10-07-2565 11:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยแม่เลี่ยม ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0614) น้ำฝน 82.5 0 1.5 78.0 78.0 78.0 -
936 10-07-2565 07:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 87.5 0 12.0 91.0 95.0 95.0 -
937 10-07-2565 04:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพร้าว ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1521) น้ำฝน 84 0 2.0 71.5 71.5 71.5 -
938 10-07-2565 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายเหนือ ตำบล ห้วยเฮี้ย อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1555) น้ำฝน 85.5 0 2.0 78.5 96.5 96.5 -
939 10-07-2565 02:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาดเหนือ ตำบล ทต.หลวงศิริ อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ(STN0781) น้ำฝน 86 0 6.0 57.0 58.0 58.0 -
940 10-07-2565 02:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพพนา ตำบล บ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1471) น้ำฝน 82.5 0 1.0 82.5 83.0 83.0 -
941 10-07-2565 01:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 97.5 0 20.5 77.5 134.5 134.5 -
942 10-07-2565 01:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสะอาด ตำบล นายางกลัก อำเภอ เทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ(STN1468) น้ำฝน 93 0 4.0 73.0 73.5 73.5 -
943 10-07-2565 00:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วเคียน ตำบล จริม อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0168) น้ำฝน 91.5 0 16.5 76.5 106.0 106.0 -
944 09-07-2565 23:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับฟาน ตำบล ยางงาม อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0556) น้ำฝน 84 0 6.5 52.0 52.0 52.0 -
945 09-07-2565 22:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองห้วยนา ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1421) น้ำฝน 90 0 2.5 85.5 87.0 87.0 -
946 09-07-2565 21:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 85 0 19.0 83.5 85.5 85.5 -
947 09-07-2565 21:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมภูเหนือ* ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) น้ำฝน 85 1.61 4.5 72.0 73.5 73.5 1.61
948 09-07-2565 05:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยผึ้ง ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0630) น้ำฝน 83 0 0.0 87.0 87.0 87.0 -
949 08-07-2565 20:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับอีปุก ตำบล ซับพุทรา อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0317) น้ำฝน 90 0 14.5 102.0 109.0 109.0 -
950 08-07-2565 19:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านอีเลิศใหม่ ตำบล นาซำ อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0942) น้ำฝน 84 0 16.5 68.0 68.0 68.0 -
951 08-07-2565 18:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนตาน ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน(STN0146) น้ำฝน 84 0 13.5 82.0 82.0 82.0 -
952 08-07-2565 18:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล เวียงต้า อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0907) น้ำฝน 84 0 1.5 82.5 82.5 82.5 -
953 07-07-2565 19:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำจวง ตำบล บ่อภาค อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1149) น้ำฝน 94.5 0 2.5 98.5 98.5 98.5 -
954 07-07-2565 11:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว* ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 38 3.05 0.0 38.0 62.5 62.5 2.94
955 07-07-2565 09:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 107.5 0 5.0 117.5 118.5 118.5 -
956 07-07-2565 09:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 107.5 0 2.5 81.5 82.5 82.5 -
957 06-07-2565 22:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองหอย ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่(STN0023) น้ำฝน 85 0 1.5 74.0 74.0 74.0 -
958 04-07-2565 17:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1771) น้ำฝน 100.5 0 1.5 75.0 75.0 75.0 -
959 04-07-2565 16:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 104.5 0 1.0 69.0 75.0 75.0 -
960 04-07-2565 15:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 99 0 8.5 106.0 110.5 110.5 -
961 04-07-2565 15:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางทอง ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN1728) น้ำฝน 108.5 0 7.0 93.5 109.0 109.0 -
962 04-07-2565 00:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงคำ ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1157) น้ำฝน 90.5 0 4.5 72.0 72.0 72.0 -
963 03-07-2565 23:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 90.5 0 13.5 70.0 70.0 70.0 -
964 03-07-2565 22:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาใต้ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) น้ำฝน 100.5 0 37.5 70.5 70.5 70.5 -
965 03-07-2565 06:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเลา ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0856) น้ำฝน 83.5 0 1.5 80.0 83.5 83.5 -
966 03-07-2565 05:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 11 2.57 0.5 11.0 11.5 11.5 2.16
967 03-07-2565 04:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 83.5 0 1.0 83.5 83.5 83.5 -
968 03-07-2565 04:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 90 0 2.0 90.0 95.0 95.0 -
969 03-07-2565 01:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 97 0 20.0 94.0 145.5 145.5 -
970 03-07-2565 00:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล แสนทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0068) น้ำฝน 83 0 2.0 91.5 92.0 92.0 -
971 03-07-2565 00:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคะแนง ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN1453) น้ำฝน 88 0 17.0 54.0 68.5 68.5 -
972 03-07-2565 00:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นผึ้ง ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0243) น้ำฝน 82.5 0 14.0 75.5 80.5 80.5 -
973 03-07-2565 00:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สุยะ ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0631) น้ำฝน 85.5 0 6.0 79.5 81.0 81.0 -
974 02-07-2565 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาตั้ง ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0238) น้ำฝน 82.5 0 0.5 79.0 81.0 81.0 -
975 02-07-2565 14:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านริมอิง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1551) ระดับน้ำ 1 4.52 0.0 1.0 2.0 2.0 4.33
976 02-07-2565 13:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0713) น้ำฝน 89.5 0 13.0 88.5 94.0 94.0 -
977 02-07-2565 00:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมอล่อง ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN1132) น้ำฝน 87.5 0 10.5 43.5 88.5 88.5 -
978 01-07-2565 23:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แสลป ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0183) น้ำฝน 83.5 0 7.0 72.0 111.0 111.0 -
979 01-07-2565 22:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 89.5 0 7.0 75.0 91.5 91.5 -
980 01-07-2565 18:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 49 4.07 0.0 49.0 67.0 67.0 3.85
981 01-07-2565 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำมา ตำบล ทต.เวียงสรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0617) น้ำฝน 82.5 0 0.5 78.5 88.5 88.5 -
982 01-07-2565 14:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงขนุน ตำบล ธารทอง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1158) น้ำฝน 82.5 0 1.0 88.0 94.5 94.5 -
983 01-07-2565 14:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 33.5 3.48 1.5 33.5 37.5 37.5 3.37
984 01-07-2565 14:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำผักกูด ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1334) น้ำฝน 82.5 0 3.0 76.5 102.5 102.5 -
985 01-07-2565 13:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่อ้อใน ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1335) น้ำฝน 93 0 13.0 83.5 106.5 106.5 -
986 01-07-2565 12:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าฟ้าเหนือ ตำบล สระ อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN1534) ระดับน้ำ 15.5 5.09 0.0 15.5 20.5 20.5 4.88
987 01-07-2565 12:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมอแปง ตำบล แม่นาเติง อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0936) น้ำฝน 84.5 0 1.5 48.0 50.5 50.5 -
988 01-07-2565 12:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียงสา ตำบล สันกลาง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0623) น้ำฝน 87.5 9.65 5.0 89.0 89.0 89.0 9.65
989 01-07-2565 11:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำริน ตำบล สบป่อง อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0257) น้ำฝน 82.5 0 1.5 60.0 68.5 68.5 -
990 01-07-2565 11:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 82.5 0 0.5 85.0 86.0 86.0 -
991 01-07-2565 11:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หีด ตำบล วังแก้ว อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง(STN0536) น้ำฝน 90.5 0 7.0 88.0 94.0 94.0 -
992 01-07-2565 10:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแปก ตำบล แม่นาเติง อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0427) น้ำฝน 92.5 0 3.5 78.5 86.0 86.0 -
993 01-07-2565 10:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปูนล่าง ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0017) น้ำฝน 86 0 0.5 87.0 108.0 108.0 -
994 01-07-2565 09:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง ตำบล ดงสุวรรณ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา(STN1361) น้ำฝน 83 0 0.5 82.5 83.0 83.0 -
995 01-07-2565 09:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกลาง ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0871) น้ำฝน 84.5 0 6.5 93.0 103.5 103.5 -
996 01-07-2565 08:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ตำบล ห้วยข้าวก่ำ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN0858) น้ำฝน 82.5 0 0.5 84.5 88.5 88.5 -
997 01-07-2565 08:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปูนหลวง ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0620) น้ำฝน 83 0 0.0 81.5 97.0 97.0 -
998 01-07-2565 08:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะฝาง ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0519) น้ำฝน 82.5 0 2.5 13.5 45.0 45.0 -
999 01-07-2565 06:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนแก้ว ตำบล โรงช้าง อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN1321) น้ำฝน 99 0 0.0 98.0 133.5 133.5 -
1000 01-07-2565 06:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 84.5 0 5.5 81.0 89.0 89.0 -
1001 01-07-2565 06:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาฝ่า ตำบล จอมพระ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0353) ระดับน้ำ 49.5 3 0.0 49.5 50.0 50.0 2.92
1002 01-07-2565 06:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 82.5 0 3.0 84.0 86.0 86.0 -
1003 01-07-2565 06:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนแก้ว ตำบล โรงช้าง อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN1321) น้ำฝน 95.5 0 6.0 92.0 139.0 139.0 -
1004 01-07-2565 05:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยาว ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0011) น้ำฝน 83 0 0.0 0.0 113.0 113.0 -
1005 01-07-2565 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 82.5 0 2.0 78.5 102.5 102.5 -
1006 01-07-2565 05:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 94.5 0 6.0 95.0 117.5 117.5 -
1007 01-07-2565 04:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยปูด ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1546) น้ำฝน 83.5 0 1.5 86.5 89.5 89.5 -
1008 01-07-2565 04:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสักพัฒนา ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN1327) น้ำฝน 96 0 5.5 95.5 139.5 139.5 -
1009 01-07-2565 04:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันทราย ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา(STN1328) น้ำฝน 95.5 11.03 18.0 110.0 141.0 141.0 11.03
1010 01-07-2565 04:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยท่าง ตำบล ไชยวัฒนา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1410) น้ำฝน 92.5 0 25.5 66.5 70.5 70.5 -
1011 01-07-2565 04:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 86.5 0 1.0 68.5 84.5 84.5 -
1012 01-07-2565 04:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 86 0 7.0 83.0 90.5 90.5 -
1013 01-07-2565 03:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยคอกหมู ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1455) น้ำฝน 85 0 3.5 83.5 100.5 100.5 -
1014 01-07-2565 03:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแสะ ตำบล ควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN1306) น้ำฝน 85.5 0 2.0 90.5 101.5 101.5 -
1015 01-07-2565 03:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบขาม ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) น้ำฝน 82.5 1.95 2.0 81.5 90.5 90.5 1.95
1016 01-07-2565 02:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำปุก ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0859) น้ำฝน 91.5 0 11.5 72.5 89.0 89.0 -
1017 01-07-2565 01:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 83 0 3.0 85.0 90.0 90.0 -
1018 01-07-2565 00:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตีนตก ตำบล ศิลาแลง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1499) น้ำฝน 87 0 15.0 73.0 97.0 97.0 -
1019 01-07-2565 00:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 88 0 27.0 66.5 76.5 76.5 -
1020 30-06-2565 23:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไมโครเวฟ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0128) น้ำฝน 88.5 0 6.0 94.5 104.5 104.5 -
1021 30-06-2565 20:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะเคียนงาม ตำบล บางหิน อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN1680) น้ำฝน 100 0 0.5 96.0 114.0 114.0 -
1022 30-06-2565 08:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ปูนหลวง ตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0620) น้ำฝน 83 0 1.0 82.5 82.5 82.5 -
1023 30-06-2565 07:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน ตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1134) น้ำฝน 85 0 6.0 85.0 86.0 86.0 -
1024 30-06-2565 07:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีดอนชัย ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย(STN0868) น้ำฝน 86 0 5.5 90.0 103.0 103.0 -
1025 30-06-2565 07:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 84.5 0 1.0 168.5 242.5 242.5 -
1026 30-06-2565 07:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1322) น้ำฝน 85 0 4.5 77.5 96.0 96.0 -
1027 30-06-2565 06:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพัน ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0714) น้ำฝน 84.5 0 2.0 74.5 86.0 86.0 -
1028 30-06-2565 05:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หีด ตำบล วังแก้ว อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง(STN0536) น้ำฝน 82.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 -
1029 30-06-2565 04:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนเมืองงาม ตำบล ทต.ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0619) น้ำฝน 85 13.46 3.5 81.5 81.5 81.5 13.46
1030 30-06-2565 01:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 82.5 0 8.0 82.5 82.5 82.5 -
1031 30-06-2565 01:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 92 0 2.5 90.5 92.0 92.0 -
1032 30-06-2565 01:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) น้ำฝน 83 0.95 0.5 79.5 79.5 79.5 0.95
1033 29-06-2565 23:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 93 0 4.0 81.0 81.0 81.0 -
1034 27-06-2565 21:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 108.5 0 33.0 68.0 68.5 68.5 -
1035 26-06-2565 23:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 86 0 4.5 58.5 209.5 209.5 -
1036 26-06-2565 19:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโก๊ะไม้หลู่ ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0207) น้ำฝน 86.5 0.1 2.0 86.5 92.5 92.5 0.10
1037 24-06-2565 07:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 83 0 0.5 85.0 85.0 85.0 -
1038 24-06-2565 04:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหมี ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0232) น้ำฝน 82.5 0 12.0 73.0 83.5 83.5 -
1039 24-06-2565 04:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0615) น้ำฝน 84.5 0 1.5 87.5 87.5 87.5 -
1040 24-06-2565 03:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดง ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1458) น้ำฝน 83 0 1.0 80.5 80.5 80.5 -
1041 24-06-2565 00:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 99 0 0.0 100.0 100.0 100.0 -
1042 24-06-2565 00:.7 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาใต้ ตำบล แม่นาวาง อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0034) น้ำฝน 93 0 2.0 94.0 94.0 94.0 -
1043 23-06-2565 16:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 102.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1044 23-06-2565 15:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1045 23-06-2565 05:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูลาตีรี ตำบล โกตาบารู อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา(STN1708) น้ำฝน 107 0 0.5 102.5 102.5 102.5 -
1046 21-06-2565 15:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) น้ำฝน 108 0.53 25.0 29.5 31.5 31.5 0.53
1047 20-06-2565 20:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะดุหยง ตำบล ศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่(STN1771) น้ำฝน 119 0 7.0 44.0 44.0 44.0 -
1048 17-06-2565 02:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 85.5 0 2.0 93.0 199.5 199.5 -
1049 15-06-2565 21:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 82.5 0 1.0 4.5 4.5 4.5 -
1050 15-06-2565 21:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนป่า ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1235) น้ำฝน 83 0 1.0 76.0 76.0 76.0 -
1051 15-06-2565 17:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าแพ ตำบล เมือง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1079) น้ำฝน 82.5 0 0.0 74.0 84.5 84.5 -
1052 15-06-2565 11:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 6.5 3 0.0 6.5 6.5 6.5 2.77
1053 15-06-2565 11:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพิ ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0340) น้ำฝน 88 0 8.0 21.0 21.0 21.0 -
1054 15-06-2565 08:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสว้านเหนือ ตำบล ดงพญา อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0076) น้ำฝน 91 0 11.0 100.0 100.0 100.0 -
1055 15-06-2565 08:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้อ ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1035) น้ำฝน 88 0.5 7.5 91.0 91.0 91.0 0.50
1056 15-06-2565 08:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำดั้น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN1204) น้ำฝน 83.5 0 5.5 77.5 77.5 77.5 -
1057 15-06-2565 08:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปอน ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0338) น้ำฝน 91 0.09 1.0 31.5 31.5 31.5 0.09
1058 15-06-2565 07:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านภูคำ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1298) น้ำฝน 87 0 3.0 77.0 77.0 77.0 -
1059 15-06-2565 07:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขวาก ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1527) น้ำฝน 85 0 2.5 87.0 87.5 87.5 -
1060 15-06-2565 07:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 86 0 15.5 71.0 71.0 71.0 -
1061 15-06-2565 06:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) น้ำฝน 84.5 1.08 5.0 85.5 86.0 86.0 1.08
1062 15-06-2565 06:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางส้าน ตำบล ยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN1296) น้ำฝน 93.5 0 8.0 13.0 13.5 13.5 -
1063 15-06-2565 05:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพัน ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0714) น้ำฝน 98 0 17.5 71.5 83.0 83.0 -
1064 15-06-2565 05:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 86 0 5.5 80.5 94.0 94.0 -
1065 15-06-2565 05:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 93.5 0 26.0 102.0 102.0 102.0 -
1066 15-06-2565 05:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 93 0 9.0 71.5 71.5 71.5 -
1067 15-06-2565 02:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 86 0 1.5 84.0 90.5 90.5 -
1068 13-06-2565 21:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ยาว ตำบล ประสงค์ อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1049) น้ำฝน 100.5 0 6.0 86.5 86.5 86.5 -
1069 11-06-2565 19:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 103.5 0 0.5 96.0 103.5 103.5 -
1070 10-06-2565 18:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ตำบล ถ้ำพรรณรา อำเภอ ถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1718) น้ำฝน 103 0 4.5 99.0 100.0 100.0 -
1071 09-06-2565 20:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าวัด ตำบล ในเตา อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง(STN0114) น้ำฝน 100.5 0 14.5 102.5 102.5 102.5 -
1072 05-06-2565 09:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 0 2.15 0.0 0.0 0.0 0.0 2.13
1073 05-06-2565 06:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดง* ตำบล สาริกา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN1790) น้ำฝน 83.5 2.1 0.5 79.0 79.0 79.0 2.10
1074 05-06-2565 00:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังประจัน ตำบล วังประจัน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN0293) น้ำฝน 99 0 3.5 87.0 87.0 87.0 -
1075 04-06-2565 23:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล พุทธบาท อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0357) น้ำฝน 85 0 4.0 50.5 51.0 51.0 -
1076 04-06-2565 06:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาอ่าง ตำบล มาบไพ อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0279) น้ำฝน 102 0 5.0 99.0 99.0 99.0 -
1077 03-06-2565 17:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสน ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN1668) น้ำฝน 102 0 0.5 26.5 26.5 26.5 -
1078 03-06-2565 15:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 107 0 9.0 101.5 101.5 101.5 -
1079 03-06-2565 13:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 99 0 0.0 98.0 99.0 99.0 -
1080 02-06-2565 06:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) น้ำฝน 35.5 2.05 0.0 35.5 46.0 46.0 1.80
1081 02-06-2565 06:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 35.5 2.45 0.0 35.5 46.0 46.0 1.80
1082 02-06-2565 06:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 95.5 0 3.5 95.0 95.0 95.0 -
1083 31-05-2565 07:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1804) ระดับน้ำ 0 5.21 0.0 0.0 0.0 0.0 5.21
1084 31-05-2565 06:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 95 0 6.5 74.5 78.5 78.5 -
1085 31-05-2565 06:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 87.5 0 3.0 86.5 89.5 89.5 -
1086 31-05-2565 06:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 82 0 1.5 68.0 68.0 68.0 -
1087 30-05-2565 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใต้โตน ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) ระดับน้ำ 10.5 4.06 0.0 10.5 24.5 24.5 4.04
1088 29-05-2565 19:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพระยา ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่(STN1785) น้ำฝน 100.5 0 2.5 81.5 127.0 127.0 -
1089 29-05-2565 18:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 99 0 10.0 52.0 54.0 54.0 -
1090 29-05-2565 17:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางติบ ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1770) น้ำฝน 105 0 0.0 82.5 118.0 118.0 -
1091 29-05-2565 16:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 99 0 1.0 79.0 107.0 107.0 -
1092 28-05-2565 22:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 100.5 137.11 7.5 92.5 112.5 112.5 137.11
1093 22-05-2565 16:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะแบกโพรง ตำบล อ่างทอง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0092) น้ำฝน 83 0 2.5 60.5 65.0 65.0 -
1094 22-05-2565 15:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองลอย ตำบล ร่อนทอง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1651) น้ำฝน 83 0 0.0 55.5 60.0 60.0 -
1095 22-05-2565 15:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขา ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0091) น้ำฝน 85 0 0.0 84.5 87.0 87.0 -
1096 22-05-2565 13:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียคะดี้ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1627) น้ำฝน 91.5 0 0.5 89.5 123.5 123.5 -
1097 22-05-2565 13:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมรสวบ ตำบล ชัยเกษม อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0093) น้ำฝน 87 0 1.0 75.0 83.0 83.0 -
1098 22-05-2565 11:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 84.5 0 1.0 53.0 56.0 56.0 -
1099 22-05-2565 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ภักดี ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0384) น้ำฝน 87 0 4.0 79.0 83.5 83.5 -
1100 22-05-2565 08:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 21.5 3.02 0.0 21.5 29.0 29.0 2.98
1101 22-05-2565 07:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านศรีวังมูล* ตำบล บัวสลี อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย(STN1556) ระดับน้ำ 62.5 4.05 0.0 62.5 116.0 116.0 4.02
1102 22-05-2565 06:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไคร้ลานทอง ตำบล เวียง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1381) น้ำฝน 93.5 0 0.5 78.0 112.5 112.5 -
1103 22-05-2565 06:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแล ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0916) น้ำฝน 82.5 2.44 3.0 85.5 88.0 88.0 2.44
1104 22-05-2565 05:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเลา ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0856) น้ำฝน 83.5 0 1.5 81.0 83.5 83.5 -
1105 22-05-2565 04:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิทักษ์ไทย ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0621) น้ำฝน 88 11.36 2.0 89.0 101.5 101.5 11.36
1106 22-05-2565 04:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าแดง ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล จังหวัด เชียงราย(STN1382) น้ำฝน 89.5 0 2.5 89.5 97.0 97.0 -
1107 22-05-2565 04:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัวคำ ตำบล เม็งราย อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1522) น้ำฝน 82.5 0 1.5 83.0 119.0 119.0 -
1108 22-05-2565 04:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อแสง ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0385) น้ำฝน 86.5 0 7.0 86.0 116.5 116.5 -
1109 22-05-2565 04:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 91.5 0 12.0 84.5 91.5 91.5 -
1110 22-05-2565 04:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 88.5 0 3.0 78.5 106.0 106.0 -
1111 22-05-2565 02:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่ละเมา ตำบล พะวอ อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0438) ระดับน้ำ 32.5 2.27 0.0 32.5 68.0 68.0 2.24
1112 22-05-2565 01:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดอย ตำบล ท่าสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1353) น้ำฝน 84 0 6.5 85.5 140.0 140.0 -
1113 22-05-2565 01:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่หัวนา ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0038) น้ำฝน 87.5 0 1.5 69.5 71.0 71.0 -
1114 22-05-2565 01:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 86.5 0 5.0 53.5 62.0 62.0 -
1115 22-05-2565 01:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 83.5 0 1.0 79.0 92.0 92.0 -
1116 22-05-2565 01:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรวมมิตร ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0008) น้ำฝน 84 0 7.5 88.0 118.5 118.5 -
1117 22-05-2565 00:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงขนุน ตำบล ธารทอง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1158) น้ำฝน 83.5 0 3.0 80.5 127.0 127.0 -
1118 22-05-2565 00:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ออกฮู ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN1286) น้ำฝน 91 0 6.5 83.5 122.5 122.5 -
1119 22-05-2565 00:12 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แก้วเหนือ ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1322) น้ำฝน 91 0 11.0 93.5 137.0 137.0 -
1120 21-05-2565 23:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 105 0 28.5 105.0 111.0 111.0 -
1121 21-05-2565 23:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวทุ่ง ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1404) น้ำฝน 82.5 0 4.5 84.0 84.5 84.5 -
1122 21-05-2565 23:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่าง ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0867) น้ำฝน 86 0 1.5 55.0 74.0 74.0 -
1123 21-05-2565 22:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงเจริญ ตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1150) น้ำฝน 84.5 0 2.5 82.0 104.0 104.0 -
1124 21-05-2565 22:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยฮางใน ตำบล ดอยฮาง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1459) น้ำฝน 82.5 0 1.0 83.5 102.0 102.0 -
1125 21-05-2565 21:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียงสา ตำบล สันกลาง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0623) น้ำฝน 87 9.43 9.5 86.0 148.0 148.0 9.43
1126 21-05-2565 21:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มไทย ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN1171) น้ำฝน 86 0 8.0 87.0 107.5 107.5 -
1127 21-05-2565 21:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำผักกูด ตำบล แม่อ้อ อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN1334) น้ำฝน 84.5 0 2.0 86.0 114.0 114.0 -
1128 21-05-2565 21:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0009) น้ำฝน 84 0 6.5 88.5 111.0 111.0 -
1129 21-05-2565 21:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนเมืองงาม ตำบล ทต.ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0619) น้ำฝน 85 0 5.0 81.5 116.5 116.5 -
1130 21-05-2565 21:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 82.5 0 1.0 79.5 98.5 98.5 -
1131 21-05-2565 21:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขมนอก ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0197) น้ำฝน 84 0 2.0 77.0 77.0 77.0 -
1132 21-05-2565 19:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสลัก ตำบล ป่าแดด อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0013) น้ำฝน 83.5 0 6.5 86.0 135.0 135.0 -
1133 21-05-2565 19:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งโค้ง ตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัด เชียงราย(STN0515) น้ำฝน 84 0 0.0 86.5 100.5 100.5 -
1134 21-05-2565 19:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำนัก ตำบล พบพระ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0366) น้ำฝน 83.5 0 1.5 80.0 126.5 126.5 -
1135 21-05-2565 18:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยยาโน ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0233) น้ำฝน 82.5 2.4 2.0 81.0 102.0 102.0 2.40
1136 21-05-2565 18:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากว้าว ตำบล ป่าแดด อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN1304) น้ำฝน 83 0 1.0 85.5 130.5 130.5 -
1137 21-05-2565 18:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสรีราษฎร์ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0925) น้ำฝน 83.5 0 2.0 77.5 103.0 103.0 -
1138 21-05-2565 18:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปอน ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0338) น้ำฝน 86 0.1 5.5 33.5 63.5 63.5 0.10
1139 21-05-2565 18:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0615) น้ำฝน 87.5 0 3.5 62.5 81.0 81.0 -
1140 21-05-2565 18:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่สอด ตำบล พระธาตุผาแดง อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0663) น้ำฝน 82.5 0 1.0 60.5 96.0 96.0 -
1141 21-05-2565 17:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางปง-ปางทราย ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง(STN0246) น้ำฝน 89.5 0 1.5 69.0 101.0 101.0 -
1142 21-05-2565 17:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สงเหนือ ตำบล ร่องเคาะ อำเภอ วังเหนือ จังหวัด ลำปาง(STN1223) น้ำฝน 83 0 3.5 87.5 101.0 101.0 -
1143 21-05-2565 17:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่วงคำ ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1157) น้ำฝน 83 0 3.5 86.0 105.0 105.0 -
1144 21-05-2565 17:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ฉางข้าว ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0382) น้ำฝน 87.5 0 6.0 84.5 132.5 132.5 -
1145 21-05-2565 17:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0380) น้ำฝน 83 0 3.0 78.5 123.5 123.5 -
1146 21-05-2565 17:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเลา ตำบล แม่หอพระ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN1091) น้ำฝน 84 0 3.0 86.0 91.0 91.0 -
1147 21-05-2565 16:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมี ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1274) น้ำฝน 84.5 0 5.0 71.5 94.5 94.5 -
1148 21-05-2565 16:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโป่งผาลาด ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0789) น้ำฝน 83 0 4.5 83.5 97.0 97.0 -
1149 21-05-2565 16:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นงุ้น ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN1173) น้ำฝน 94.5 0 9.5 65.5 79.0 79.0 -
1150 21-05-2565 16:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องแคบ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0365) น้ำฝน 84 0 2.0 87.0 127.0 127.0 -
1151 21-05-2565 15:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเห่ว ตำบล บ้านขอ อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0647) น้ำฝน 84 12.73 4.0 82.5 103.0 103.0 12.73
1152 21-05-2565 15:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยมด ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0190) น้ำฝน 84.5 0 4.5 85.0 111.0 111.0 -
1153 21-05-2565 14:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สรวย ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) ระดับน้ำ 39.5 2.3 0.0 39.5 53.0 53.0 2.24
1154 21-05-2565 13:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมหาวัน ตำบล มหาวัน อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN1285) น้ำฝน 84.5 0 10.5 83.0 108.0 108.0 -
1155 21-05-2565 13:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0071) น้ำฝน 86 0 6.0 86.5 103.0 103.0 -
1156 21-05-2565 12:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนชัย ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN1518) น้ำฝน 85 0 3.5 88.5 104.0 104.0 -
1157 21-05-2565 12:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสรวย ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN1461) น้ำฝน 84 0 0.5 52.0 54.0 54.0 -
1158 21-05-2565 12:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหก ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่(STN1118) น้ำฝน 94 0 1.5 71.5 76.0 76.0 -
1159 21-05-2565 11:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางริมกรณ์ ตำบล แม่กรณ์ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0613) น้ำฝน 82.5 0 6.0 83.0 86.5 86.5 -
1160 21-05-2565 11:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำมา ตำบล ทต.เวียงสรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0617) น้ำฝน 86 0 2.5 82.0 86.0 86.0 -
1161 21-05-2565 11:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเปียงกอก ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0425) น้ำฝน 82.5 0 12.0 78.5 80.0 80.0 -
1162 21-05-2565 11:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สูนน้อย ตำบล แม่สูน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0586) น้ำฝน 82.5 0 0.0 87.0 89.5 89.5 -
1163 21-05-2565 11:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังขยาย ตำบล ปรังเผล อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1625) น้ำฝน 84 0 0.5 80.5 114.0 114.0 -
1164 21-05-2565 11:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยปุย ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่(STN1670) น้ำฝน 84 0 6.0 79.0 98.5 98.5 -
1165 21-05-2565 11:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าเวียง ตำบล ทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0648) น้ำฝน 83 14.04 0.0 82.0 116.5 116.5 14.04
1166 21-05-2565 11:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) ระดับน้ำ 70.5 2.27 1.5 70.5 93.5 93.5 2.24
1167 21-05-2565 11:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่มอญ ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0196) น้ำฝน 87 0 16.5 79.5 85.0 85.0 -
1168 21-05-2565 10:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยมะแกง ตำบล ป่าแดด อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0395) น้ำฝน 84.5 0 1.0 80.0 86.5 86.5 -
1169 21-05-2565 10:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งถืบใน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0523) น้ำฝน 84 0 8.5 89.5 93.0 93.0 -
1170 21-05-2565 10:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตุงลอย ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่(STN0186) น้ำฝน 83 14.73 3.5 83.5 90.0 90.0 14.73
1171 21-05-2565 10:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางปอย ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0157) น้ำฝน 85.5 0 1.5 84.0 87.0 87.0 -
1172 21-05-2565 10:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยาว ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0011) น้ำฝน 111 0 0.0 0.0 148.0 148.0 -
1173 21-05-2565 10:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0394) น้ำฝน 85 0 7.5 85.0 86.0 86.0 -
1174 21-05-2565 09:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกองขากหลวง ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0923) ระดับน้ำ 28 2.24 0.5 28.0 67.5 67.5 2.26
1175 21-05-2565 09:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำ ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1103) น้ำฝน 82.5 0 0.5 79.0 96.0 96.0 -
1176 21-05-2565 09:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกลาง ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0871) น้ำฝน 85 0 4.5 86.0 91.5 91.5 -
1177 21-05-2565 09:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะฝาง ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0519) น้ำฝน 83.5 0 11.5 55.0 58.0 58.0 -
1178 21-05-2565 08:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกบ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1626) น้ำฝน 82.5 0 2.0 74.0 125.0 125.0 -
1179 21-05-2565 08:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยงาม ตำบล ท่าก๊อ อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0199) น้ำฝน 96 0 8.5 64.0 81.0 81.0 -
1180 21-05-2565 07:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล แม่สะเรียง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0431) น้ำฝน 88 2.45 4.5 53.0 55.0 55.0 2.45
1181 21-05-2565 07:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่อุมลองน้อย ตำบล ป๋าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0125) น้ำฝน 85 0 2.0 67.5 68.0 68.0 -
1182 21-05-2565 06:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโผ ตำบล แม่ยวม อำเภอ แม่เสรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0833) น้ำฝน 87 0 5.5 90.0 104.0 104.0 -
1183 21-05-2565 06:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สุ ตำบล แม่ลาหลวง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0532) น้ำฝน 84 0.13 1.0 79.5 94.0 94.0 0.13
1184 21-05-2565 06:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนแปะ ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0253) น้ำฝน 83 0 3.5 64.0 90.0 90.0 -
1185 21-05-2565 06:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แลบ ตำบล แม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0638) น้ำฝน 82.5 0 1.0 80.0 91.5 91.5 -
1186 21-05-2565 05:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยาว ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0011) น้ำฝน 87 0 6.0 93.0 160.5 160.5 -
1187 21-05-2565 05:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๊อบเหนือ ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0528) น้ำฝน 83.5 0 2.5 87.5 104.5 104.5 -
1188 21-05-2565 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางขุม ตำบล ยั้งเมิน อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่(STN0525) น้ำฝน 83 0 10.0 36.0 84.5 84.5 -
1189 21-05-2565 05:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกองลอย ตำบล บ่อสลี อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN0584) น้ำฝน 84 0 6.5 75.5 87.0 87.0 -
1190 21-05-2565 05:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งรวงทอง ตำบล แม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN1467) น้ำฝน 82.5 0 1.5 82.5 91.5 91.5 -
1191 21-05-2565 04:10 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่เหาะ ตำบล แม่เหาะ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0049) น้ำฝน 82.5 0 3.0 80.5 80.5 80.5 -
1192 21-05-2565 03:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงใหม่ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0124) น้ำฝน 83 0 2.5 81.0 113.5 113.5 -
1193 21-05-2565 03:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากหนุน ตำบล ท่าผาปุ้ม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0209) น้ำฝน 84 0 4.0 54.0 64.0 64.0 -
1194 21-05-2565 03:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หลุ ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN0024) น้ำฝน 83.5 0 3.5 85.0 115.5 115.5 -
1195 21-05-2565 03:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยกุ้ง ตำบล ป่าโป่ง อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0256) น้ำฝน 83.5 0 7.5 75.0 101.0 101.0 -
1196 21-05-2565 02:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดูลาเปอร์ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0367) น้ำฝน 90 0 10.0 73.0 88.5 88.5 -
1197 21-05-2565 02:40 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอกหลวง ตำบล แม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0531) น้ำฝน 85 0 6.0 84.0 123.0 123.0 -
1198 21-05-2565 02:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่โถหลวง ตำบล บ่อสลี อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN0122) น้ำฝน 84.5 0 6.0 81.5 103.5 103.5 -
1199 21-05-2565 02:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาฟ่อน ตำบล บ่อหลวง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่(STN0583) น้ำฝน 82.5 0 3.0 81.5 137.0 137.0 -
1200 21-05-2565 00:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยนกกก ตำบล แม่หละ อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก(STN0668) น้ำฝน 82.5 0 2.0 77.0 87.5 87.5 -
1201 20-05-2565 23:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองม่วน (ดง) ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0123) น้ำฝน 95 0 2.0 90.5 90.5 90.5 -
1202 20-05-2565 19:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 84.5 0 6.5 77.0 110.5 110.5 -
1203 20-05-2565 17:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนายาบ ตำบล หัวเสือ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1259) น้ำฝน 83.5 0 5.5 86.5 88.0 88.0 -
1204 20-05-2565 17:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN0651) น้ำฝน 82.5 0 3.0 22.0 24.0 24.0 -
1205 20-05-2565 16:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 93.5 0 0.5 101.0 104.5 104.5 -
1206 20-05-2565 12:47 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกองแหะ ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่(STN0182) น้ำฝน 84 0 2.5 87.5 88.5 88.5 -
1207 20-05-2565 11:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งตอน ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง(STN1200) น้ำฝน 85.5 0 1.0 77.5 83.5 83.5 -
1208 20-05-2565 10:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเวียคะดี้ ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1627) น้ำฝน 85.5 0 2.5 82.0 101.5 101.5 -
1209 20-05-2565 09:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 86.5 0 1.5 79.5 117.0 117.0 -
1210 18-05-2565 09:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเฮี่ยน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0001) น้ำฝน 86 0 0.5 82.5 83.5 83.5 -
1211 18-05-2565 06:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองเฒ่า ตำบล ลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN1237) น้ำฝน 89 0 0.0 86.0 147.5 147.5 -
1212 18-05-2565 06:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกแสมสาร ตำบล โคกแสมสาร อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี(STN0675) น้ำฝน 82.5 0 1.5 79.0 79.0 79.0 -
1213 18-05-2565 05:13 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังวัด ตำบล ยางราก อำเภอ โคกเจริญ จังหวัด ลพบุรี(STN1233) น้ำฝน 83.5 0 2.5 86.0 92.0 92.0 -
1214 18-05-2565 04:59 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านน้ำพุ อำเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย(STN1205) น้ำฝน 94 0 7.0 104.5 130.0 130.0 -
1215 18-05-2565 04:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งไฮ ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0249) น้ำฝน 84 0 4.0 77.0 77.0 77.0 -
1216 18-05-2565 04:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN1076) น้ำฝน 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1217 18-05-2565 04:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินประกาย ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1078) น้ำฝน 83 0 0.0 85.5 87.0 87.0 -
1218 17-05-2565 23:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชมภูเหนือ ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) น้ำฝน 86.5 1.62 4.5 99.0 99.0 99.0 1.62
1219 17-05-2565 20:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแสนขัน ตำบล บ่อทอง อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1537) ระดับน้ำ 3.5 5.11 0.0 3.5 25.5 25.5 4.84
1220 17-05-2565 18:23 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเนินพยอม ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1514) ระดับน้ำ 0 2.72 0.0 0.0 0.0 0.0 2.71
1221 17-05-2565 18:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 100.5 0 32.5 76.0 76.0 76.0 -
1222 17-05-2565 16:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวทุ่ง ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1404) น้ำฝน 83.5 0 0.0 84.5 123.5 123.5 -
1223 17-05-2565 13:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 82.5 0 2.0 82.0 82.0 82.0 -
1224 17-05-2565 11:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเกียงพา ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0260) น้ำฝน 85.5 0 15.0 22.5 22.5 22.5 -
1225 17-05-2565 11:22 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคนป่าหิน ตำบล แม่ปาน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0262) น้ำฝน 94.5 0 3.5 113.5 113.5 113.5 -
1226 17-05-2565 10:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 83.5 0 1.0 85.0 109.5 109.5 -
1227 17-05-2565 10:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเคิม ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN1673) น้ำฝน 83.5 0 2.0 76.5 77.5 77.5 -
1228 17-05-2565 09:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 97 0 10.5 65.5 65.5 65.5 -
1229 17-05-2565 09:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองบัวคำ ตำบล เม็งราย อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN1522) น้ำฝน 85 0 11.5 82.0 82.0 82.0 -
1230 17-05-2565 08:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 85.5 0 5.0 73.0 74.0 74.0 -
1231 17-05-2565 08:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาราง ตำบล ทุ่งศรี อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1215) น้ำฝน 85 0 11.5 82.0 82.0 82.0 -
1232 17-05-2565 08:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 89 0 7.5 64.0 102.0 102.0 -
1233 17-05-2565 08:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเอียด ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1533) น้ำฝน 93.5 0 11.0 67.0 85.0 85.0 -
1234 17-05-2565 07:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโรงนอก ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1244) น้ำฝน 82.5 0 3.5 88.0 88.0 88.0 -
1235 17-05-2565 07:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล อ่ายนาไลย อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0795) น้ำฝน 87.5 0 9.0 79.5 79.5 79.5 -
1236 17-05-2565 07:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพริก ตำบล ยางโกลน อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN1105) น้ำฝน 91 0 16.5 66.5 66.5 66.5 -
1237 17-05-2565 07:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำวาย ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1507) น้ำฝน 87.5 0 10.0 78.5 85.5 85.5 -
1238 17-05-2565 06:56 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้าน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0796) น้ำฝน 82.5 0 7.0 78.0 94.0 94.0 -
1239 17-05-2565 06:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไผ่โทน ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN0544) น้ำฝน 91 0.81 8.0 78.0 78.0 78.0 0.81
1240 17-05-2565 06:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเย็น ตำบล ปิงหลวง อำเภอ นาหมื่น จังหวัด น่าน(STN0087) น้ำฝน 88.5 0 4.5 98.0 101.0 101.0 -
1241 17-05-2565 06:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านครกหนานทา ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN1183) น้ำฝน 95.5 0 4.5 67.5 67.5 67.5 -
1242 17-05-2565 06:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหอย ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1208) น้ำฝน 95 0 20.5 101.5 102.0 102.0 -
1243 17-05-2565 05:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังดิน ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1230) น้ำฝน 87.5 0 3.0 77.5 77.5 77.5 -
1244 17-05-2565 05:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่อสมาน ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN1198) น้ำฝน 88 0 11.5 89.0 89.0 89.0 -
1245 17-05-2565 05:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1454) น้ำฝน 83 0 1.5 84.0 84.0 84.0 -
1246 17-05-2565 05:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 82.5 0 19.5 93.0 93.0 93.0 -
1247 17-05-2565 05:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำจอมศีล ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา(STN1371) น้ำฝน 83.5 0 1.5 87.0 87.0 87.0 -
1248 17-05-2565 05:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหม้อ ตำบล บ้านตุ่น อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN1350) น้ำฝน 83 0 1.0 74.5 77.5 77.5 -
1249 17-05-2565 04:31 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 85.5 0 9.5 87.0 98.5 98.5 -
1250 17-05-2565 04:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล เมืองปาน อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0071) น้ำฝน 88.5 0 22.5 76.5 76.5 76.5 -
1251 17-05-2565 04:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 110 0 15.5 120.0 120.0 120.0 -
1252 17-05-2565 03:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นงุ้น ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN1173) น้ำฝน 90 0 4.5 83.5 93.5 93.5 -
1253 17-05-2565 03:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขาม ตำบล หัวเมือง อำเภอ เมืองปาน จังหวัด ลำปาง(STN0200) น้ำฝน 90 0 10.5 21.0 21.0 21.0 -
1254 17-05-2565 00:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางหก ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0028) น้ำฝน 110 0 9.0 95.0 95.0 95.0 -
1255 16-05-2565 23:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก่อก๋วง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1497) น้ำฝน 89 0 28.0 78.0 80.5 80.5 -
1256 16-05-2565 22:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแก่งแคบ ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1628) น้ำฝน 89 0 21.5 67.0 67.0 67.0 -
1257 16-05-2565 22:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเลียง ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1299) น้ำฝน 82.5 0 1.0 46.5 46.5 46.5 -
1258 16-05-2565 21:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสะแตง ตำบล งอบ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN1246) น้ำฝน 83.5 0 3.0 88.5 90.0 90.0 -
1259 16-05-2565 21:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปอน ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0338) น้ำฝน 89 0.1 7.0 79.0 79.0 79.0 0.10
1260 16-05-2565 05:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล กำพวน อำเภอ สุขสำราญ จังหวัด ระนอง(STN1676) น้ำฝน 99.5 0 1.0 97.0 97.0 97.0 -
1261 16-05-2565 03:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลาด ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN1758) น้ำฝน 105 0 5.0 89.5 91.5 91.5 -
1262 16-05-2565 02:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0573) น้ำฝน 106 0 5.0 134.5 134.5 134.5 -
1263 16-05-2565 00:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 87.5 0 0.5 82.0 82.0 82.0 -
1264 15-05-2565 21:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1755) น้ำฝน 109 0 2.0 78.0 78.0 78.0 -
1265 15-05-2565 18:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงบัง ตำบล มหาไชย อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์(STN0305) น้ำฝน 86 0 17.5 93.0 93.0 93.0 -
1266 12-05-2565 02:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 4.5 3.04 0.0 4.5 7.5 7.5 3.03
1267 11-05-2565 22:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 35 2.65 0.0 35.0 36.0 36.0 2.58
1268 11-05-2565 01:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเปา ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0891) น้ำฝน 90 0 7.0 90.0 106.0 106.0 -
1269 10-05-2565 17:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งลัง ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1607) น้ำฝน 108 0 1.5 106.0 106.0 106.0 -
1270 09-05-2565 13:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะแบกโพรง ตำบล อ่างทอง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0092) น้ำฝน 83 0 0.5 90.5 100.5 100.5 -
1271 09-05-2565 09:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 4 3.1 0.0 4.0 18.0 18.0 3.57
1272 09-05-2565 05:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 0 2.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03
1273 09-05-2565 03:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง(STN1609) น้ำฝน 105 0 4.0 90.5 90.5 90.5 -
1274 08-05-2565 23:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไตรสภาวคาม ตำบล ปิงโค้ง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1084) น้ำฝน 84.5 0 1.0 84.0 84.0 84.0 -
1275 08-05-2565 22:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบงาย ตำบล เมืองงาย อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0889) น้ำฝน 106 0 1.0 106.0 106.0 106.0 -
1276 08-05-2565 20:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชายควน ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN0581) น้ำฝน 99.5 0 9.5 109.0 109.0 109.0 -
1277 08-05-2565 08:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระเกศ ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1732) น้ำฝน 104.5 0 8.0 105.0 134.0 134.0 -
1278 08-05-2565 02:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 106 0 0.0 113.0 123.0 123.0 -
1279 07-05-2565 21:06 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทัพม่าน ตำบล บัวใหญ่ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0716) น้ำฝน 83 0 1.5 90.0 103.5 103.5 -
1280 07-05-2565 20:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกอก ตำบล น้ำตก อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0184) น้ำฝน 84.5 0 4.5 87.0 91.0 91.0 -
1281 07-05-2565 09:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายคำ ตำบล นาแขม อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN1419) น้ำฝน 94 0 1.5 97.5 97.5 97.5 -
1282 06-05-2565 21:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหวายหนิม* ตำบล น้ำหัก อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1806) ระดับน้ำ 0 7.03 0.0 0.0 0.0 0.0 6.94
1283 06-05-2565 21:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวงเมืองคอง ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 90 0 12.0 93.5 93.5 93.5 -
1284 06-05-2565 20:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0573) น้ำฝน 110 0 0.0 2.0 2.0 2.0 -
1285 06-05-2565 18:53 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนเมืองงาม ตำบล ทต.ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย(STN0619) น้ำฝน 90 0 11.5 87.5 87.5 87.5 -
1286 06-05-2565 16:05 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเคี่ยมเพาะ ตำบล ปากฉลุย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0161) น้ำฝน 95 0 3.0 82.5 145.0 145.0 -
1287 06-05-2565 15:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งอินทนิน ตำบล บางขัน อำเภอ บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0818) น้ำฝน 106 0 9.0 102.0 103.5 103.5 -
1288 06-05-2565 14:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสียบญวน ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN1044) น้ำฝน 104 0 0.0 98.5 106.5 106.5 -
1289 06-05-2565 01:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 0 2.21 0.0 0.0 0.0 0.0 2.16
1290 05-05-2565 18:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเทพนิมิตร ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0765) น้ำฝน 110 0 3.0 38.0 38.0 38.0 -
1291 05-05-2565 18:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชี่ยวขวัญ ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1682) น้ำฝน 99 0 1.5 95.5 95.5 95.5 -
1292 05-05-2565 18:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 101.5 0 19.5 101.0 123.0 123.0 -
1293 05-05-2565 15:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0079) น้ำฝน 99 0 5.0 34.0 34.5 34.5 -
1294 04-05-2565 13:51 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาจีนซิ้ว ตำบล สวนแตง อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0729) น้ำฝน 100.5 0 8.5 90.0 138.0 138.0 -
1295 04-05-2565 13:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับชัน ตำบล คันธุลี อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0828) น้ำฝน 106.5 0 12.5 56.5 74.0 74.0 -
1296 04-05-2565 12:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลิง ตำบล คลองพา อำเภอ ท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1566) น้ำฝน 106.5 0 2.5 89.0 140.0 140.0 -
1297 04-05-2565 08:46 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่น้ำ ตำบล แม่น้ำ อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1788) น้ำฝน 101 0 2.0 96.5 123.5 123.5 -
1298 04-05-2565 07:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองมุย ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวดี จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0286) น้ำฝน 110 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1299 04-05-2565 07:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาดอน ตำบล ทต.ช้างขวา อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0761) น้ำฝน 101 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1300 04-05-2565 05:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสระเกศ ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1732) น้ำฝน 102 0 1.0 99.5 118.0 118.0 -
1301 03-05-2565 14:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวัดสวาด ตำบล ป่าร่อน อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1568) น้ำฝน 115 0 0.5 108.5 116.0 116.0 -
1302 03-05-2565 14:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 121 0 0.0 112.5 138.0 138.0 -
1303 01-05-2565 23:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนเขวา ตำบล โนนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ(STN1366) น้ำฝน 97.5 0 1.5 87.0 88.5 88.5 -
1304 01-05-2565 17:50 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเขา ตำบล นาหลวงเสน อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0754) น้ำฝน 106.5 0 5.0 113.0 113.0 113.0 -
1305 18-04-2565 15:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนโก ตำบล บ้านโตก อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0945) น้ำฝน 83.5 0 9.0 100.5 100.5 100.5 -
1306 08-04-2565 20:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดงใหม่ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0124) น้ำฝน 82.5 0 0.5 95.5 95.5 95.5 -
1307 08-04-2565 20:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดูลาเปอร์ ตำบล ห้วยห้อม อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0367) น้ำฝน 91 0 1.0 96.5 98.0 98.0 -
1308 05-04-2565 16:24 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0809) น้ำฝน 110 0 0.0 87.0 88.0 88.0 -
1309 05-04-2565 15:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเหมือง ตำบล นาขา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0491) น้ำฝน 100 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1310 05-04-2565 14:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 100 0 6.0 91.5 107.5 107.5 -
1311 05-04-2565 14:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่น้ำ ตำบล แม่น้ำ อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1788) น้ำฝน 100.5 0 9.5 85.5 110.5 110.5 -
1312 05-04-2565 13:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล ท่าหิน อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0573) น้ำฝน 101.5 0 2.0 90.5 90.5 90.5 -
1313 05-04-2565 13:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 111 0 7.5 97.5 109.5 109.5 -
1314 05-04-2565 13:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0153) น้ำฝน 107 0 15.5 84.5 104.0 104.0 -
1315 05-04-2565 13:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0079) น้ำฝน 71.5 0 3.0 67.5 88.0 88.0 -
1316 05-04-2565 13:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0747) น้ำฝน 99 0 0.5 98.0 119.5 119.5 -
1317 05-04-2565 12:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0290) น้ำฝน 86 0 1.5 33.5 47.0 47.0 -
1318 05-04-2565 10:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 100 0 1.0 95.0 123.0 123.0 -
1319 05-04-2565 09:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) ระดับน้ำ 82 2.29 0.0 82.0 122.5 122.5 2.10
1320 05-04-2565 09:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 104 0 12.5 97.0 138.5 138.5 -
1321 05-04-2565 08:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0742) น้ำฝน 99 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1322 05-04-2565 07:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองราง ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN1736) น้ำฝน 104 0 22.5 84.0 112.0 112.0 -
1323 05-04-2565 05:38 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะขาม ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1573) น้ำฝน 101.5 0 3.0 88.5 98.0 98.0 -
1324 05-04-2565 05:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1596) น้ำฝน 108.5 0 9.5 107.0 143.5 143.5 -
1325 05-04-2565 04:44 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 132 10.26 4.5 71.0 71.0 71.0 10.26
1326 05-04-2565 03:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเตย ตำบล ท่าอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1559) น้ำฝน 103.5 0 8.0 62.5 74.5 74.5 -
1327 05-04-2565 03:00 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 111.5 0 11.5 30.5 103.5 103.5 -
1328 05-04-2565 02:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 108 0 5.5 99.0 133.0 133.0 -
1329 05-04-2565 02:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1561) น้ำฝน 103 0 26.0 66.5 83.5 83.5 -
1330 05-04-2565 02:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคอกช้าง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1561) น้ำฝน 103 0 9.5 101.5 117.5 117.5 -
1331 05-04-2565 02:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 110.5 0 9.0 89.0 105.0 105.0 -
1332 05-04-2565 02:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1578) น้ำฝน 105.5 0 19.0 90.0 119.0 119.0 -
1333 05-04-2565 02:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0745) น้ำฝน 101 0 45.5 98.0 144.5 144.5 -
1334 05-04-2565 01:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0746) น้ำฝน 102 11.18 31.5 84.5 135.5 135.5 11.18
1335 04-04-2565 21:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส(STN1706) น้ำฝน 115 0 5.0 51.0 51.5 51.5 -
1336 04-04-2565 20:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส(STN1699) น้ำฝน 103.5 0 7.0 66.0 70.5 70.5 -
1337 04-04-2565 07:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแงน ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0493) น้ำฝน 111.5 0 1.0 117.0 119.0 119.0 -
1338 04-04-2565 05:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนกระจาย ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN1747) น้ำฝน 102.5 0 9.0 95.0 95.0 95.0 -
1339 04-04-2565 03:30 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 101 0 0.0 106.0 106.5 106.5 -
1340 04-04-2565 02:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 99.5 0 0.0 96.5 99.5 99.5 -
1341 04-04-2565 01:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 103 0 1.5 104.5 109.0 109.0 -
1342 02-04-2565 13:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ขะนิล ตำบล บ้านปง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่(STN0115) น้ำฝน 89 0 1.0 76.0 76.0 76.0 -
1343 02-04-2565 13:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล บ้านปง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่(STN0045) น้ำฝน 85.5 0 1.5 88.0 88.0 88.0 -
1344 02-04-2565 08:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวดอย ตำบล ท่าสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN1353) น้ำฝน 96.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1345 02-04-2565 08:29 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางต้นฆ้อง ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่(STN0036) น้ำฝน 96 0 1.0 8.0 8.0 8.0 -
1346 02-04-2565 08:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งหลุก ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN1669) น้ำฝน 92.5 0 3.5 88.0 88.0 88.0 -
1347 02-04-2565 08:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาง ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0051) น้ำฝน 96.5 0.99 3.0 97.5 97.5 97.5 0.99
1348 01-04-2565 23:25 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกี๋ยงพา ตำบล ต้าผามอก อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0908) น้ำฝน 89 0 22.0 86.0 86.0 86.0 -
1349 01-04-2565 20:18 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไม้เสียบ* ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1797) ระดับน้ำ 11 2.37 0.0 11.0 14.5 14.5 2.11
1350 01-04-2565 18:45 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหอน ตำบล วังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1716) น้ำฝน 100.5 0 0.5 96.0 97.0 97.0 -
1351 23-03-2565 21:36 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบึงหล่ม ตำบล หนองปลิง อำเภอ เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี(STN1209) น้ำฝน 82.5 0 1.0 72.0 72.0 72.0 -
1352 23-03-2565 19:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองทราย ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0777) น้ำฝน 83.5 0 1.5 45.5 57.5 57.5 -
1353 23-03-2565 18:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบล สันโค้ง อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา(STN1370) น้ำฝน 86.5 0 9.5 108.5 109.5 109.5 -
1354 01-03-2565 12:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) ระดับน้ำ 0 5.87 0.0 0.0 0.0 0.0 5.88
1355 27-02-2565 08:33 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ กิ่งนบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 100 0 0.5 100.5 155.0 155.0 -
1356 26-02-2565 19:16 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองพี่น้อง* ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา(STN1800) ระดับน้ำ 30 3.5 0.0 30.0 100.0 100.0 3.46
1357 26-02-2565 17:54 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านไม้เสียบ* ตำบล เกาะขันธ์ อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1797) ระดับน้ำ 55 2.25 0.0 55.0 67.5 67.5 2.18
1358 26-02-2565 17:39 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN1795) ระดับน้ำ 77 2.15 0.0 77.0 91.5 91.5 1.96
1359 26-02-2565 16:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 99.5 0 1.0 89.0 112.5 112.5 -
1360 26-02-2565 15:52 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 92.5 0 1.5 93.5 126.5 126.5 -
1361 26-02-2565 15:49 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0704) น้ำฝน 104 0 0.5 6.5 6.5 6.5 -
1362 26-02-2565 15:48 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 101.5 0 0.5 92.0 116.5 116.5 -
1363 26-02-2565 06:04 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1799) ระดับน้ำ 68.5 3.02 3.0 68.5 87.5 87.5 3.04
1364 26-02-2565 05:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 49 2.13 0.0 49.0 61.0 61.0 2.07
1365 26-02-2565 04:55 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคูนายสังข์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0220) น้ำฝน 100.5 0 0.0 98.5 133.5 133.5 -
1366 26-02-2565 01:19 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลายคลอง ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1692) น้ำฝน 138.5 0 8.5 121.0 156.0 156.0 -
1367 26-02-2565 01:15 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1712) น้ำฝน 100 0 0.5 96.5 150.0 150.0 -
1368 25-02-2565 22:28 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังใหญ่ ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา(STN1684) น้ำฝน 113 0 4.0 71.5 94.5 94.5 -
1369 25-02-2565 22:27 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังใหญ่ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1688) น้ำฝน 104 0 16.0 98.5 131.0 131.0 -
1370 25-02-2565 22:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบล บาโงยซิแน อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1698) น้ำฝน 100.5 0 0.5 70.5 114.5 114.5 -
1371 25-02-2565 21:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1687) น้ำฝน 100 0 6.0 87.0 114.0 114.0 -
1372 25-02-2565 21:41 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปริก ตำบล ลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1689) น้ำฝน 111.5 0 14.0 86.5 123.5 123.5 -
1373 25-02-2565 21:26 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฉลุง ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN1685) น้ำฝน 104 0 9.0 89.5 132.0 132.0 -
1374 25-02-2565 19:58 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลาดเทพา* ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา(STN1801) น้ำฝน 111.5 4.57 9.5 100.5 149.5 149.5 4.57
1375 25-02-2565 18:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละหาด ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1702) น้ำฝน 100 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
1376 25-02-2565 16:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านละแอ ตำบล ละแอ อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1701) น้ำฝน 100 0 2.5 98.5 123.5 123.5 -
1377 25-02-2565 16:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพี ตำบล บาละ อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา(STN1601) น้ำฝน 109 0 4.0 103.5 125.5 125.5 -
1378 25-02-2565 16:1: แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 121 0 4.5 119.5 153.0 153.0 -
1379 25-02-2565 15:08 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบูโล๊ะสะนีแย ตำบล บ้านแหร อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1753) น้ำฝน 102.5 0 3.5 95.0 130.5 130.5 -
1380 25-02-2565 13:57 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบันนังบูโบ ตำบล ถ้ำทะลุ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1703) น้ำฝน 102.5 0 2.5 90.5 116.0 116.0 -
1381 25-02-2565 13:37 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล ตาชี อำเภอ ยะหา จังหวัด ยะลา(STN1615) น้ำฝน 102 0 7.5 91.0 111.0 111.0 -
1382 25-02-2565 13:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านธารโต ตำบล ธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN0031) น้ำฝน 110.5 0 9.5 113.0 135.0 135.0 -
1383 25-02-2565 12:35 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไทร ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา(STN1697) น้ำฝน 100 0 4.5 90.0 107.0 107.0 -
1384 25-02-2565 12:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี(STN1600) น้ำฝน 100.5 0 0.0 84.0 102.0 102.0 -
1385 25-02-2565 12:17 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี(STN1616) น้ำฝน 105 0 0.0 89.0 104.0 104.0 -
1386 25-02-2565 12:11 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1696) น้ำฝน 101 0 8.0 92.5 108.5 108.5 -
1387 25-02-2565 12:03 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 99 0 2.0 110.5 131.0 131.0 -
1388 25-02-2565 12:02 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี(STN1694) น้ำฝน 107.5 0 0.5 86.5 108.5 108.5 -
1389 25-02-2565 11:43 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทำเนียบ ตำบล ลำพะยา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา(STN1705) น้ำฝน 100.5 0 11.0 99.5 139.0 139.0 -
1390 25-02-2565 11:20 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี(STN1610) น้ำฝน 101 0 13.5 84.5 110.0 110.0 -
1391 25-02-2565 09:42 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลาแด ตำบล ห้วยกระทิง อำเภอ กรงปินัง จังหวัด ยะลา(STN1695) น้ำฝน 100 0 6.0 93.5 111.5 111.5 -
1392 25-02-2565 09:32 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเงาะกาโป ตำบล บันนังสตา อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1752) น้ำฝน 101.5 0 3.5 78.0 107.5 107.5 -
1393 25-02-2565 09:09 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกือลอง ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา(STN1756) น้ำฝน 101 0 12.5 94.0 132.5 132.5 -
1394 25-02-2565 09:07 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าไผ่ ตำบล กาหลง อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1749) น้ำฝน 107 0 19.5 84.5 130.5 130.5 -
1395 25-02-2565 09:01 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส(STN1754) น้ำฝน 103 0 7.0 87.0 118.0 118.0 -
1396 25-02-2565 08:34 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส(STN1751) น้ำฝน 109.5 0 5.0 91.5 142.0 142.0 -
1397 25-02-2565 08:21 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส(STN1707) น้ำฝน 99 0 3.5 36.0 55.5 55.5 -
1398 25-02-2565 08:14 แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านราษฎร์ผดุง ตำบล สุคิริน อำเภอ สุ